CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl V. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN. Zase „ARTEK“. Tentokrát ale navazující příběh z ukrajinského „APTEKA“.

189 zobrazení
TiskTisk

Artek je mezinárodní dětské centrum. Nachází se na Leningradské ulici, 41 (Horní Počaply GEBLTOVI mají číslo 74 a je to také 14 – DVOJKA) v GURZUF – ГУРЗУФ, na jižním pobřeží KRYMU – CRIMEA – КРЫМ. V sovětských dobách to byl nejznámější pionýrský tábor SSSR a vizitka pionýrské organizace země. Tábor sanatoria Artek (původní název dětského centra) byl založen v roce 1925 z iniciativy ZINOVY PETROVICH SOLOVYOV, předsedy ruské společnosti ČERVENÝ KŘÍŽ. Byl založen jako léčebný tábor pro děti trpící intoxikací tuberkulózou. Kdo byl ZINOVY PETROVICH SOLOVYOV? V azbuce je to ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ СОЛОВЬЕВ. Narodil se dne 10.listopadu 1876. Tak tedy i 10.11. To je datum založení US MARINE. V různých dalších kombinacích těchto čísel je to datum povýšení mého otce na plukovníka, úmrtí BREZHNEW a datum narození mého strýce – bratra mého otce M.I. – MOHORITA IVAN ve VOLOVÉ. SOLOVYOV se narodil v roce 1876 a to vy dobře víte je i 1891. A to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. V DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE u LABE okres LITOMĚŘICE, kraj Ú.L. Který žil ale svůj celý život prožil v Horní Počaply 74. A také již víte že SOLOVYOV je WASIL. A české SLAVÍK, které je VASILEK. Když SLAVÍK tak i SLAVÍČEK jako český malíř. Který zemřel a vdovu SLAVÍČEK si vzal za ženu HERBERT MASARYK – WASILEK. A to již vidíte, že HERBERT je i HER BERT. PAN BERT. A BERT je zdrobnělina ALBERT. Tak i ALBERTOV. 10. listopadu – 10.11. 1989 jsem s generálporučík ŠÁDEK, anagram DOŠEK anebo ŠEGDO odhaloval pamětní desku v ŽITNÉ ulici. Studentovi JAN OPLETAL a dělníkovi VÁCLAV SEDLÁČEK. Bylo to v předvečer mojí Celostátní konference SSM v LUCERNA u HAVLŮ. A víte že DOŠEK byl soused v HORNÍ POČAPLY a je to i pokrytí střechy, a tak i THATCHER používaný ve VELKÉ BRITÁNII a také víte, že děda byl pokrývač a že mě učil létat s letadlem maršál POKRYŠKIN. A také si vzpomínáte že ŠEGDO MICHAL byl manžel mojí tety BASILEA-VASILA z VOLOVÉ. Aby to všechno byla pravda tak v HORNÍ POČAPLY žila i rodina SLAVÍK. Vedle POLABSKÉ hospody. Dříve u GRÜNVALDŮ. Podle starého kalendáře, který platil v Rusku v době jeho narození je to datum jeho narození 10.11. také 22.11. A to vy víte, že je podle MORAVCE i 11.11. děleno dvěma. A to se narodil v TEPLTZ-SCHÖNAU bratranec KAREL GEBLT III. A ten den v roce 1918 byl také slavný konec První světové války ve VAGÓNU na KOLEJÍCH. A také víte, 11.11. je i 17.11. – 17. LISTOPAD. Pravda je to proto, že klíč Operace Benjamin maršál BERNARD LAW MONTGOMERY – B.L.M. se narodil dne 17.LISTOPAD (1887). B.L. je i BEN LEE. MONTGOMERY je i anagram MOGORITA MAN. Ve smyslu EL CHE – HOMBRE. Později se stal 1st. VISCOUNT (VASCA NT) de ALAMEIN. A vy víte, že AL – jsou počáteční písmena AALTO a ALT a ALTSCHOL a ALLA a ALENA a ALICE, ale i ARTEK podle našeho jazyka podzemí Nizozemí kdy R je i L. Asi nevíte, že maršál MONTGOMERY zemřel v ALTON a že matka mojí tety AURÉLIE SCHIDLAK z FRIEDENAU-MÍROVKA u H.B. byla za svobodna ALBRICHT a můj kolega ve studijní skupině na Vysoké škole politické byl ALBERT. A pochopitelně je to i ALBERTOV. A také byla ALADIN LAMPA – LUCERNA, OR, SVĚTLO, VALO. A to vše je i AL – ALUMINIUM, a to je i BAUXIT. HLINÍK v češtině. Taky ten, co se odstěhoval do HUMPOLEC – Španělsky bez H je to česky i s latinským U/V i – VM PALEC. A říkal to ZDENEK SRSTKA, který byl VZPĚRAČ (jako já krátce v sokolovně US – U STUDÁNKY – zdroje vody) a i BOXER – BAUXIT vyslov BOXIT. A zápasník v ŘECKO-ŘÍMSKÉM zápase. Můj otec byl ŘECKÝ KATOLÍK a matka byla ŘÍMSKÝ KATOLÍK – nikdy spolu ale nezápasili. Maršál měl přezdívku THE SPARTAN GENERAL“ a vy víte, že Praha 7 je SPARTA SPORT obvod. Asi ale také nevíte, že dne 21. ZÁŘÍ 1945 navštívil maršál B.L.M. Prahu. Prezident EDWARD BENEŠ mu předal Řád Bílého Lva 1. třídy. A on druhý den odcestoval. 22. září 1945. A 21. ZÁŘÍ je i 19. ZÁŘÍ, a to vznikla ve FRANKURT AM MAIN spolková republika HESSE, kde byl v té době velitelem Americké okupační zóny generál EISENHOVER a ten den slavili narozeniny EMIL a DANA ZÁTOPEK a o 7 let později jsem se narodil já. 22. ZÁŘÍ je i 20. ZÁŘÍ, a to se narodil v roce 1907 bratr mého otce PETR MOHORITA. Ten již ale v roce 1945 nežil. Padnul v řadách maďarské fašistické armády admirála MI.HORTHY na Východní frontě.

SOLOVYOV se narodil v GRODNO. Město GRODNO-HRODNO i třeba HROUDNO (proč bude později) je v BÍLÉM RUSKU – BĚLORUSKU. A protéká jím řeka NĚMEN (NORMANDIA NĚMEN francouzská letka v SSSR). Vše již znáte. Pravda je to všechno proto, že zemřel dne 6. LISTOPADU. A to vy také víte že se narodil mladší bratr mého bratrance KAREL GEBLT na rozeného 11.11. 1948. Byl to PETR GEBLT a narodil se dne 06.11. 1952 pár týdnů po mně a také jako já na ŠTVANICI OSTROV – S.O. Součet jejich dat narození je 17.11. 17. LISTOPAD. 06.11. je i 11.06. a to vy víte je i 17.06. A to se narodila moje babička MARIE HAHN – HON, HAN, HUN. V HORNÍ POČAPLY. Manželka KAREL GEBLT I. Jejíž matka byla za svobodna TERESIA RILLE. I STROUHA(L) i DRÁŽ(S)KA. Nebo malá ŽELEZNIČNÍ DRÁHA – DRÁŽKA. I PODRÁŽKA, která je součástí BOT, BOTINEK, BOTIČEK – BOOT – BAŤA – BOTNICK záliv, a tak i BOTANIC GARDEN. Jako ta SLUPSKÁ u ALBERTOV v PRAZE a ta v HELSINKY u OLYMPIC stadium, kde exceloval v roce 1952 EMIL ZÁTOPEK a DANA ZÁTOPEK kmotřenka generál INGR. Později bytem v TRÓJA, Praha 7. Kde byla v roce 1968 zřízená pražská BOTANICKÁ ZAHRADA. V TROJA-PODHOŘÍ – PIEMONTE (TORINO) v italštině. A jejím ředitelem se stal 1.ledna 1969 Jan JAGER (MYSLIVEC – VASIL M – CHE). Po něm to byl Josef VYSKOČIL (román HAŠEK ŠVEJK nebo SKOKOVY – VÝSADKÁŘ v němčině FALLSCHIMJÄGER – general KURT ARTHUR BENNY STUDENT). VYSKOČIL tam byl od roku 1973 až do roku 1989. Ano do roku 1989. Celý můj „SVAZÁCKÝ“ život. Od roku 1969 do roku 1989 to byl JAGER a VYSKOČIl. Na mém rodném obvodě PRAHA 7, v sousedství s domem ZÁTOPKŮ. A Trojským zámečkem s pracemi GODYNOVCŮ – jak říkají na Slovensku. Ne GODUNOVCŮ ale GODYNOVCŮ. Bratři GODYNOVÉ. Vzpomínáte? Už to tady bylo. Iniciály bratrů byly G.I.A. Připomínám i trojskou vinici a kapličku SANTA CLARA – česky SVATÁ KLÁRA. Jako SVATÁ ANEŽKA – KLARISKA. Svatořečená dne 12. LISTOPADU 1989, druhý den mojí Celostátní konference SSM v pražské LUCERNA u HAVLŮ. A samozřejmě, že připomenu u province SANTA CLARA, kterou na ostrově CUBA osvobozoval v čele povstalců ERNESTO CHE GUEVARA spolu s CAMILO CIENFUEGOS.

K BOTANICK GARDENS v PRAZE a v HELSINKY se ještě vrátím v dalším příspěvku.

V angličtině je SOLOVYOV příjmení NIGHTINGALE. A tak se jmenovala slavná zdravotní sestra FLORENCE NIGHTINGAL, která založila tradici péče o zraněné vojáky v KRYMSKÉ VÁLCE. Narodila se dne 12. května a od té doby se tento den slaví jako Mezinárodní den zdravotních sester. A vy víte, že 12. května je i 12. srpna, datum narození mého otce a JAK EŠ. A je to i 08.12. a to se narodila v PLZEŇ moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA. A je to i 10. května, a to zahynul v HRADIŠTKO první manžel mojí matky. A zemřela dne 13. srpna. A to se narodil FIDEL CASTRO. Co ale musíte ještě vědět je to, že její socha je na JAMES-JAKUB-JAKOV-SANTIAGO place v LONDÝNĚ. U památníku padlým v KRYMSKÉ válce. A vedle ní je socha SIDNEY HERBERT, 1 st BARON HERBERT of LEA. Ten jí poskytl jako ministr války Velké Británie plnou podporu v její činnosti pomoci zraněným vojákům právě v KRYMSKÉ válce. Ano vidíte dobře byl SIDNEY jako SYDNEY, kde velel spojeneckým vojskům generál MCARTHUR a kde žila s rodiči moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA. Byl BARON – BRNO – BERN – BEROUN – BRUNNER atd. Byl HERBERT jako syn MASARYK a manžel SLAVÍČEK a jako PAN ALBERT a byl LEA – LEE – lee – zrcadlově 199. 19.9. Moje datum narození a narození manželů ZÁTOPKŮ. Proč je to pravda? SIDNEY HERBERT 1 st BARON of LEA se narodil dne 16.09. Byl tedy také ještě jednou LEE – lee. Na den svaté LUDMILY. A tak také dne 19.09. a také dne 16.04. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také 19.04. datum narození plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH. Otec V.H. VLADIMÍRY HENDRYCH manželky mého bratrance PETR GEBLT.

SOLOVYOV byl PETR a ZINOVEY. Jako ZINOVĚV. Také revolucionář ze známé dvojice s KAMENĚV. ZINOVĚV byl GRIGORIJ – ŘEHOŘ jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. zakladatel ARMENIA (HAYK) církve svatého BARTOLOMĚJE. Jako GRÍŠA SPURNÝ a jako GRIGORIJ, který mě pozval v srpnu 1991 na KRYM do ARTEK. Na srpen. Na dobu převratu v MOSKVĚ. ZINOVEV se narodil na UKRAJINE ve městě JELIZAVETGRAD. Město ELISABETH španělsky ISABEL – BASIL – BASILEA – LISBOA. Pravda je to proto, že někdy v roce 1969 nebo 1970 prokázala jedna slečna velkou ale opravdu velkou snahu získat mou náklonost. Jmenovala se ZINA. Několikrát jsme spolu byli na rande. Samozřejmě proto aby to ti, co to měli vidět nás viděli a ti co tomu rozuměli se to dozvěděli. KAMENĚV je zásadní průvodce mým příběhem – KÁMEN – KAMENEC – KIVI-PIEDRA-STONE-STEIN atd. Byl LEV-LEON-LVOVA-LEMBERG a BORIS – L.B. a KAMNĚV. Byl vlastním jménem ROSENFELD. Jako naši sousedi v SOCHOROVA 5. Byli asi čtyři sourozenci a nejstarší byl FERDA – FRED – FERDINAND ROSENFELD. A vy si vzpomínáte, že měli první elektrický mlýnek v naší družné poválečné komunitě v naší ulici a matka mě k nim posílala umlít MÁK (výsadek mého otce u MAKOV-ČADCA-MAKOVÁ POLE – obraz POPPY FIELDS, VINCENC van GOGH, narozen 30.03. v den odvodu mého otce do československé armády a 30.03. mého odchodu zálohy a 03.03. svatby mého bratrance PETR GEBLT s V.H. a stejný den kdy se narodil GOYA a zemřel KAREL MAY) z roku 1890–i 18.09. a symbol konce WWI. na „dráze-kolejích ve vagónu“ dne11.11.1918, báseň kanadského doktora-lékaře JOHN MCCRAE (i EL CCM kanadská hokejová výstroj a také EL MCC – MSS – SSM), IN FLANDERS FIELD – FLANDERKA – HAŠEK-ŠVEJK a také můj spolupracovník na ÚV SSM). KAMENĚV se narodil dne 6. července 1883 v MOSKVĚ. Ano 6. července, jak jsem často při různých příležitostech hrál na kytaru a zpíval “ Šestého července na Strahovských skalách, stáli Sokolíci v dlouhých rovných řadách“. Znáte ji?A v útrobách stadiónu STRAHOV jsem byl celý první ročník učení u V.S. A 6. července byl upálen JAN HUS v KONSTANCE – KOSTNICE té německé ne té rumunské, kde jsem měl krátkou ale o to více intenzivní známost s krásnou RUMUNSKOU MAĎARKOU z RUMUNSKÉHO ale MAĎARSKÉHO města TIMISOARA-TEMEŠVÁR. Podle mého rodokmenu jsme na tom byli vlastně skoro stejně. A vy víte, že v MAĎARSKÉ RUMUNSKÉ TIMISOARA-TEMEŠVÁR v prosinci 1989 v RUMUNSKU začalo povstání proti režimu CEAUCESCA NICOLAE. V té době tam byl jeho syn, kterého jsem měl možnost před tím jako šéfa rumunské mládeže poznat, v čele stranické organizace. Také NICOLAE CEAUCESCU. Vyvrcholilo to tehdy vraždou VASILE MILEA – ministra obrany a vzpourou vojáků a likvidací tajné komunistické SECURITAE. I CEAUCESCU a jeho manželky. Dne 25. prosince 1989. Po našem mimořádném sjezdu KSČ ve dnech 20. – 21. prosinec a před volbou DUBČEK předsedou Federálního shromáždění a HAVLA prezidentem dne 29. prosinec 1989. Holy Spirit věděl že je třeba si dát pozor na obroditele, „osmašedesátníky“ a s nimi na komunistické důstojníky v československé armádě a v STB. Pak, po popravě CEAUCESKU, už nezkusili vůbec nic, aby zabránili volbě HAVLA jako symbolu změny režimu u nás a nástupu na finální likvidaci SSSR a světového komunismu vůbec.

Samozřejmě, že víte, že datum narození KAMENĚV 06.07. je i 09.07. a to se narodil v roce 1909 první manžel mojí matky Bohumil Florián. A děleno dvěma je to 03.07. a to se narodil plukovník ANTONÍN BARANNIKOV-syn PETR BARANNIKOV z JEKATĚRINOSLAV, NOVOROSSIJSK-TAURUS(KRYM) můj strýc z matčiny strany, manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. KAMENĚVA otec byl ŽELEZNIČÁŘ – pracoval na DRÁZE se také u nás říkalo. Mimochodem u babičky a dědy v HORNÍ POČAPLY se říkalo pouze a jenom “ JÍT NA DRÁHU“. A jeho pseudonym byl JU – YU – YOU – TÚ – hebrejsky ATA. po našem TY. A v azbuce Ю. Prostě zase IO. Římskými X. CHE. Nebo II, a to je DVOJKA. JU ale také byla značka německých letadel JUNKERS. V roce 1932 (123 a 9) se začala vyrábět model JU 52. A to víte, že je rok mého narození 52 a moje rodné číslo 123. Jeho šéfkonstruktér měl vám známé křestní jméno z mého příběhu. Byl ERNST-ERNESTO-ERNA a příjmením ZINDEL. Oba KAMENĚV a ZINOVĚV byli popraveni ve stejný den. Dne 25. srpna 1936. To je i 25.05. A plus DVA je to 27.08. a to vy víte je i 21.08. a tak 12.08. a tak i 08.12. Bylo to v roce 1936 a to je i 1939 kdy můj otec narozený 12.08. přešel hranici do SSSR.

Když ZINOVEY a ZINOVIEV a ZINA-ZINAYDA tak i ZENO. ZENO je značka hodinek vyráběných kde? ve SHWEIZ a ve městě BASILEA-BALE. Datum založení firmy se uvádí rok 1868. Tehdy založil v LA CHAUX-De-FONDS hodinář JULES GODAT společnost GODAT and Co. Jeho specialitou byly kapesní hodinky. Pak firma vyráběla hodiny pro ŽELEZNIČÁŘE – pracující na DRÁZE. V roce 1920 převzala výrobu hodinek firma EBOSA SA – ANDRÉ CHARLES EIGELDINGER. Ten se specializoval na výrobu hodinek pro VOJENSKÉ účely. A v roce 1922 si nechal chránit značku ZENO autorským právem. Ano v 1922. ZENO je ze jména ZENODOPULOS dvou řeckých filozofů a znamená „BOŽÍ DAR“. Firma vyrobila v roce 1937 první hodinky s integrovanými stopkami a zvukovým telemetrem. Ano vidíte dobře TELE a METER. A to v roce 1937. Samé státní zakázky. V roce 1949 se ZENO poprvé zúčastnil veletrhu hodinářů v BASILEJI – BASELWORLD se jmenuje nyní. Tam představil hodinky pro ZDRAVOTNÍ SESTRY. A NÁRAMKOVÉ HODINKY PRO CHLAPCE. V roce 1960 přesunul výrobu do dílen ATTESLANDER and ENGGIST v BIEL, kde byly vyvinuty první mechanické PILOTNÍ hodinky. MARTIN BĚL možná i to stejné BIEL ale to už si nevzpomínám přesně – M.B. byl můj spolupracovník na ÚV SSM. V roce 1965 převzal firmu FELIX.W. HUBER. A ten přemístil výrobu do BASILEA-BALE. Byl potomkem basilejského astronoma JOHANN JAKOB HUBER. A tak se v BASILEA – BALE obnovila tradice rodiny HUBER – BASILEA. H.B. V roce 1969 vyrobily první vakuové POTÁPĚČSKÉ hodinky „COMPRESSOR“. V sedmdesátých letech uvedli na trh futuristickou „SPACEMAN COLLECTION“. A těch se prodalo kolem jednoho miliónu. V té době převzala firma výrobce hodinek JOMAS, EMPIRE, LE CLIP, HELVECO a IMHOF. Výroba kapesních hodinek a číselníků byla převedena do TICINO. A OD ROKU 1988 SE QUARTZOVÉ HODINKY MONTUJÍ V NEUCHÁTEL. Firma má název ZENO WATCH PATRIK PHILIPP HUBER SA. A proč je to ještě velmi důležité? Protože ZENO je i SENO. Když to napíšu já svojí levačkou, kterou píšu i když jsem pravák, tak věřte, že to tak může být. HUBER PATRIK PHILIPP je i H.P. a H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. NEUCHATEL je i – NOVÝ ZÁMEK či NOVÉ ZÁMKY. Tak se jmenoval i okres s velkým počtem maďarského obyvatelstva na Slovensku. V roce 1988 mě tam vyslali – delegovali, jak se tomu říkalo na okresní konferenci KSČ. Maďarsky ÉRSEKÚJVÁR – německy NEUHÄSEL – latinsky NOVUM CASTRUM a turecky, což je v maďarštině slovo TÖRÖKÜL to byl název UYVAR.

A tak se dostáváme i českému slovu ZINEK. Když je žena či dívka ZINA tak je pro nás, co všechno popleteme muž-chlapec i ZINEK. Je ZDENA a ZDENEK, JANA a JANEK atd. A tak je ZINA i ZINEK. Proč je to pravda? Protože z LONDÝNA vyslala DVOJKA zpravodajců MORAVCE a PALEČKA a dalších paradesantní výsadek s tímto názvem. Česky ZINEK a anglicky ZINC. OPERACE ZINC. Byl vyslán v tak zvané první vlně výsadků. Jeho členy byli nadporučík OLDŘICH PECHAL. ROTNÝ ARNOŠT MIKŠ. SVOBODNÍK VILIAM GERIK. Jejich úkolem bylo s pomocí radiostanice s krycím názvem LÍDA zpravodajsky pokrývat MORAVU. Výsadek odstartoval letounem HALIFAX ze 138. perutě RAF na druhý pokus při společném letu s druhým výsadkem OUT DISTANCE v noci 27. března 1942. Kvůli navigační chybě polského navigátora (Mariusz Wodzicky) byli příslušníci desantu Zinc vysazeni 28. března 1942 v 1.15 u GBEL na SLOVENSKU místo na původně plánovaném BUCHLOVSKU (asi 4 kilometry od VŘESOVIC). Ukryli jednu radiostanici a vydali se ke Slovensko – moravské hranici. Gerik a Mikš se dostali do protektorátu, ale zjistili, že druhou vysílačku mají porouchanou. Gerik se ji pokoušel uvést do provozu, ale bezúspěšně. Poté MIKŠ s GERIK odjeli do BRNA, kde se rozešli. MIKŠ získal nové doklady s pomocí svého bratra četníka v TÁBOŘE. Poté se přesunul do Prahy, kde získal spojení na VALČÍK, OPÁLKA, KOUBA. S KOUBA se pokusil vyzvednout materiál ukrytý desanty BIOSCOP a BIVOUAC u obce POŽÁRY na Křivoklátsku. Spáchal sebevraždu poté, co byl při přestřelce s četníky střežícími prostor s materiálem těžce raněn. Ukrytý materiál gestapo našlo podle plánku, který měl MIKŠ u sebe a zároveň pozatýkalo pomocníky, jejichž seznam měl MIKŠ také u sebe.

ARNOŠT je v překladu ERNESTO nebo ERNST nebo ERNEST. PECHAL je i PECHAR přítel KOLMAN z HEŘMANOVA ulice, kde bydlel pravděpodobně v konspirativním bytě ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL a můj třídní SVOBODA VLADIMÍR -V.S. A spolužačka ze třídy KELNER ŠÁRKA – K.S. – X – CHE. PECHAL je i soused PECH u nás ve druhém bytě na patře naproti našemu bytu v SOCHOROVA 1391/4. Tento PECH byl z JIHLAVA-IHLAVA-HAVEL-svatý JAKUB a PODOBOJÍ. MIKŠ je MIKEŠ můj nejlepší přítel v učení u V.S. Ten byl MILAN-jako LOMBARDY MILANO. VILIAM je základní klíč Operace BENJAMIN B.L.M. A GERIK je i CHARLOTTE-KAREL-CLARA a ALICE GARRIGUE MASARYK a JAN a TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK. Pravda je to proto, že jejich radiostanice měla kódové označení LÍDA – LUDMILA. Jako moje matka a jedna sovětská spojařka v para výsadku mého otce ARAP. Jako značka vína charakteristická pro MĚLNÍK. Okres kde se nachází rodná obec mojí matky HORNÍ POČAPLY. Jako MELNIKOV zástupce velitele para výsadku skupiny KOZINA (OR – kůže a popravený KOZINA v místě, kde stojí dnes PLZEŇ pivovar) v čele s VASIL KIŠ, která seskočila na LOUNSKU. Kde žila později sestra mojí matky ALENA BARANNIKOV. Také narozená v HORNÍ POČAPLY. A MELNIK město v BULHARSKU. Jejich seskok byl na DRUHÝ pokus a „omylem“ W.M polského navigátora byly vysazeni u GBEL – THE GBEL – GEBLT. Místo u VŘESOVICE-VASILOVICE-VELEŠOVICE u BUCHLOV – BULL CHOV. Byli v BRNO a TÁBOR.

ZINEK – ZINC je MODROBÍLÝ KOV. Jeho tvrdost je 2,5. Elektrická vodivost je 16,6 x 10 na 6 S/m. Iontový poloměr 74 pm. Elektronegativita 16.5.Měrný elektrický odpor 59,0 nΩ·m. Velká naleziště zinkových rud, zejména SFALERIT a SMITHSONIT se nachází v KANADA, USA a AUSTRALIA. Chemická značka je Zn. Jako auto značka ZNOJMO. Vidím tě DVOJMO. Jak jsme za mlada říkali.

K hradu BUCHLOV se váže pověst o lípě, která zázrakem prokázala nevinu zbrojnoše VLČKA (ANNA-HANA BENEŠ byla VLČEK a výsadek WOLFRAM-WOLF-VLK v čele s OTISK spolupracoval s otcovým) nařčeného ze zrady. Po odsouzení k smrti se dovolával zázraku a Božího soudu. Znamením jeho neviny se stala mladá lípa. Po přesazení kořeny vzhůru znovu na jaře vypučela. Dodnes je k vidění na nádvoří hradu. Název VŘESOVICE dříve ale i BŘEZOVICE – BRZESOWICE je klíčové slovo v mém příběhu. Vrátím se k němu za chvílí. Obec se nachází v okrese HODONÍN, kde se narodil TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK.

PECHAL byl při přechodu hranic ze Slovenska zadržen dvěma německými celníky, které zastřelil, ale omylem u nich zapomněl své doklady. Na Moravě potom narazil na konfidenta a byl 2. července 1942 zatčen. Při mučení nic neprozradil. Byl oběšen 22. září 1942 v koncentračním táboře MAUTHAUSEN – LINZ.

GERIK se vydal do Prahy, kde se měl setkat u jedné známé s dalším parašutistou. Známá ale byla uvězněna. Selhal i další pokus, když se snažil uchytit u rodičů jednoho známého. Byl však považován za provokatéra. Hladový a nevyspalý se proto 4. dubna přihlásil na policii (domníval se, že ho jako příslušníka Slovenského státu deportují). Policisté ho ale předali gestapu. Tam GERIK prozradil vše, co věděl o výcviku a lidech. Posléze byl používán pro kompromitování svých známých. Kvůli neochotnému plnění úkolů se Němci rozhodli prověřit jeho spolehlivost a nasadili na něj konfidenta. Tomu GERIK prozradil, že se chce dostat na Slovensko a varovat LONDÝN. Byl proto zatčen a poslán do koncentračního tábora DACHAU-MNICHOV-BAVORSKO. Ten přežil a hned po osvobození se přihlásil československým úřadům. V roce 1947 byl odsouzen za zradu k trestu smrti a 29. dubna 1947 popraven.

A vy samozřejmě hned víte, že ZENO je i SENO a víte že ZINEK je i SYNEK. HELL SYNEK. Proč je to pravda? Protože ve výsadku ZINC-ZINEK byl GERIK. Stejného jména jako příjmením paní MASARYK. A jména, které ke svému T.M. – TRADE MARK ale hlavně TIME přidal TOMÁŠ MASARYK – GUARRIGUE. Vyslov GARIK. Rodné příjmení manželky CHARLOTTE GARRIGUE. KARLA-CLARA-KAREL-KYRIL-KONSTANTIN. A k tomu GARRIGUE – G.R. a ještě jednou G.R. a to je DVAKRÁT G.L. A to je DVAKRÁT EL CHE. Kdo to byl již dobře víte. A vy víte, že to je i ŽERYK. Pes S+H. První loutku ŽERYK vytvořil loutkář GUSTAV NOSEK (který je rovněž autorem Hurvínka) a poprvé se na scéně divadla objevil 19.DUBNA 1930 při premiéře hry REVUE Z DONUCENÍ. A představitel VLKSM na MSS v Praze. Byl příjmením ŽARYKOV a k tomu SAŠA – ŠURA – ALEXANDER. Samozřejmě, že to má i souvislost s něčím co je způsobuje ŽÁR, a to je OHEŇ, který také způsobuje SVĚTLO – THE VASIL a OR. SVIT, JAS, LIGHT, VALO. Anebo něco, co ZÁŘÍ nebo ŽHNE. A jen pro připomenutí 19. DUBNA je i 16.DUBNA seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a je to také 19.ZÁŘÍ datum mého narození a také obou ZÁTOPKŮ.

Ale zpět k ZINOVY PETR SOLOVYOV. Byl to lékař. Revolucionář. měl funkce ve státní správě SSSR. A byl předsedou Ruského červeného kříže a zakladatel ARTEK na KRYMU. Jeho otec byl carský důstojník. Byl PETR PAVEL SOLOVYOV. Matka byla FJOKLA FLORIANOVNA MICKIEWICZ. Z GRODNO se přestěhovali do UFA a pak do SIMBIRSK. Studoval stejné gymnázium jako V.I.LENIN a studoval s jeho mladším bratrem DIMITRIJ-DMITRY-METER ILJIČ ULJANOV. Byl učitelem básníka „STŘÍBRNÉHO VĚKU“ VELIMIR CHLEBNIKOV. V roce 1897 vstoupil na lékařskou fakultu univerzity ve městě KAZAŇ. Tu ukončil v roce 1904. Byl dobrovolníkem Společnosti Červeného kříže v Rusko japonské válce. A pak pracoval jako epidemiolog v SARATOV.

Odzadu je to zase SARATOV – THE VASIL. Univerzitu skončil v roce, kdy se narodila moje teta BASILEA-VASILA. Stal se z něj také válečný lékař, jako z mnoha v mém příběhu. Učil CHLEBNIKOV – CHLEB-LECHEM-BREAD-LEIPÄÄ-BRÖD-BROT a španělsky PAN. Byl ve stejné třídě jako DIMITRIJ ILJIČ ULJANOV. A tak je třeba uvést, že tento bratr LENINA byl také AUGUST – narozen 16. srpna 1874. V den křtin mého otce stejným křestním jménem jako on METER – DIMITRIJ-DMITRY. Později přepsaným na VASIL. A také v den narozenin generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK dne 19.srpna. A zemřel 16. července 1943. Důležité je to že byl také doktor. LÉKAŘ. A že stál v čele velmi krátce vládnoucí vlády KRYMSKÉ SOCIALISTICKÉ SOVĚTSKÉ VLÁDY. Vystudoval LOMONOSOV moskevskou univerzitu. Která měla později vystavěné sídlo na LENINSKÝCH horách. Včetně jednoho ze SEDMI Stalinových věžáků. Jestli to tak mohu napsat. Ty budovy, podle kterých je v Praze vystavěn hotel INTERNATIONAL kde jsem byl já s doktorem ERNESTO CHE GUEVARA. A také již víte, že na LENINSKÝCH horách měl konspirativní byt můj otec. Při přípravě na vysazení do protektorátu. A víte, že ERNESTO CHE GUEVARA měl konspirativní byt vedle naší ulice v ulici HEŘMANOVA. A také víte, že LOMONOSOVOVA – L.M. a NOSOV – vystudoval ZDENĚK MÜLLER z VYSOKÉ MÝTO okres Ú.O. Přejmenovaný na ZDENĚK MLYNÁŘ. A také víte, že z V.M. Vysoké Mýto byl přejmenovaný armádní generál O.R. – OTAKAR RYTÍŘ – RICHTER. A také víte, že tam ve V.M. vyrobily autobus KAROSA, který jsem odvezl letecky do COREA-KOREA na festival v srpnu 1989. A také víte, že spolužák – student kolega ZDENĚK MLYNÁŘ byl MICHAIL GORBAČOV, a tak i RAISA GORBAČOVA. A také víte, že první manželka MLYNÁŘ jménem RITA (KLÍMOVÁ-BUDŃOVÁ na rozena v RUMUNSKO-ROMANIA) bydlela v bytě naproti mojí matky v SOCHOROVA 34 a jeho druhá manželka byla DUBSKÁ IRENA – D.I. jako učitelka DUBSKÁ na naší škole na Strossmayerově náměstí a matka mého spolužáka ve třídě na téže škole iniciálami D.I. DUBSKÝ IVAN.

Ale zpět k ARTEK. Zcela klíčové je jméno matky SOLOVYOV. Byla FLORIANOVNA. Její otec byl tedy FLORIAN. Jako první manžel mojí matky příjmením. Příjmením MICKIEWICZ. Jako slavný polský spisovatel. ADAM MICKIEWICZ. Manželka, jehož byla SZYMANOVSKA CELINA. CELINY jsou neodlučně spjaty se jménem CHRUŠČEVA. Ale to, co vy i určitě nepamatujete je to, že babička mojí manželky z PLZNĚ byla SCHIMAN. Tedy polské SZYMAN.ŠIMON byl PETR. První římský papež. Byl profesí RYBÁŘ. ŠIMON je i kostel svatého JUDY TADEÁŠE a ŠIMONA na rohu ulic V.M. – U MILOSRDNÝCH a DUŠNÍ ulice. U Anežského kláštera a hotelu ROH a hotelu INTERCONTINENTAL. A proč je to pravda? V KARLOVY VARY má MICKIEWICZ nedaleko hotelu RICHMOND bustu. Fotil jsem jí tam. Je naproti pomníku SCHILLER, který je pochován spolu s GOETHE ve WEIMAR a kteří často do KARLOVY VARY jezdili. A také je naproti soše českého hudebního skladatele SMETANA – CREAM v angličtině. Vyslov KRÝM. Aby to byla pravda tak se SCHILLER narodil ve stejný den jako SOLOVYOV – 10.11. a byl také lékař jako SOLOVYOV. A další v mém příběhu. Byli spolu s GOETHE představiteli hnutí STURM und DRANG – BOUŘE a VZDOR. To už tady ale všechno bylo a velmi podrobně. A finále? Spisovatel ADAM BERNARD MICKIEWICZ, který se narodil v LITEVSKÉM GUVERNORÁTU – L.G. – EL CHE, v obci ZAOSIE dnes BĚLORUSKO, na KRYM jezdil. Jak a proč přijde na řadu za chvíli.

SOLOVYOV vystudoval univerzitu v KAZAŇ. A to je hlavní město TATARSTÁN. A vy víte, že KRYM byl TATARSKÉ území. A na něm leží ARTEK, který SOLOVYOV založil. Z toho všeho, co jsem napsal je zřejmé i to proč se stal generál MARSHAL GEORGE CATLETT, otec MARSHALL PLAN na poměrně krátkou dobu předsedou ČERVENÉHO KŘÍŽE v USA. Bylo to od 1. října 1949 do 1.prosince 1950. Celkem 14. měsíců přesně. A vy již víte že 14 je i DVOJKA a také číslo 74. Číslo popisné domu dědy a babičky v HORNÍ POČAPLY. A 74 IONTONVÝ POLOMĚR – DIAMETER ZINEK-ZINC. Jeho předchůdce v této funkci byl BASIL O’CONNOR. B.O. – OPERACE BENJAMIN. A můj otec VASIL byl již ženat s mojí matkou od 8.ledna toho roku 1949. A moje teta byla BASILEA. Jeho nástupce v této funkci byl EDWARD ROLAND NOEL HARRIMEN. Vy víte, že ROLAND měl svátek ve stejný den jako VASIL. 14. června. V den, kdy byla založena US ARMY. A kdy se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. K tomu byl HARRI MEN – vysloveno HARRY MAN. MUŽ JINDŘICH – HENRIK – HEINDRYCH – HENDRYCH. Byl i EDWARD jako z EDUARD přejmenovaný BEN EŠ. A byl NOEL. Jako můj kolega posluchač školy VLKSM v MOSKVĚ. Francouz. Byl tam jediný Francouz. Jmenoval se JEAN MICHEL NOEL. A proč je to pravda? Jmenovec HARRIMAN ale křestním AVERELL a WILIAM-VILÉM-B.L.M. velvyslanec USA v SSSR v době Druhé světové války navštívil v době konání konference VELKÉ TROJKY v KRYMSKÉ JALTA spolu s britským kolegou, velvyslancem jeho veličenstva sir KERR a s LAVRENTIJ BERIJA tábor v ARTEK. Více bude dále v tomto příspěvku. Takk asi takk.

Na podzim roku 1917 byl Solovyov členem Vojenského revolučního výboru moskevského CHAMOVNIČENSKÉHO okresu, který se podílel na organizaci Říjnové revoluci v Petrohradě. Počátkem roku 1918 se Solovyov stal vedoucím zdravotnického oddělení lidového komisariátu vnitra.  Dne 11. července 1918 byl jmenován náměstkem lidového komisaře zdravotnictví, vedoucím oddělení civilního lékařství nově vytvořeného lidového komisariátu zdravotnictví. V letech 1923-1928 byl profesorem na katedře sociální hygieny Lékařské fakulty 2. moskevské státní univerzity.

Datum dne 11. července je v mém příběhu velmi důležité. A to že v roce 1918 ještě více. Protože vy víte, že to je i 17.červenec, a to byla v roce 1918 vyvražděna rodina cara NIKOLAJE v JEKATĚRINBURGU. 11. července se narodil otec mojí manželky SVOBODA v PLZNI a v PRAZE se narodila OLGA HAVLOVÁ. Bez DVOU je to 9. červenec, a to se narodil první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN ve VELEŠOVICE a byla svatba manželů HAVLOVÝCH. A 17. červenec je ten den kdy já jsem se s VLASTA PATTY SVOBODA z PLZNĚ, v POLSKÉ krčmě u STROMOVKY a Parku JULDY FULDY u nás na PRAZE 7 v roce 1976 ženil. Je to den, kdy měl v roce 1989 u PLZNĚ v ČERVENÉM HRÁDKU JAK EŠ svůj proslulý projev. A ten samý den poprvé vyletěl NORTHROP GRUMMAN B-2 SPIRIT strategický BOMBARDÉR. A vy víte, že GROMAN žili v HORNÍ POČAPLY a byli přes zeď sousedi mojí babičky a dědy. A snad i byli příbuzní s mojí babičkou HAHN. A M.B. – MILUŠE BOMBA byla manželka mého kmotra generálplukovník VASIL VALO. Otcova spoluvězně v KOMI-PEČORA-KOŽVA. Ten se narodil v obci ZADNÉ na Podkarpatské Rusi. A proč je to pravda? Lékařská fakulta hygienická UK v Praze byla v sedmdesátých letech „svazácky“ podřízena OV SSM Praha 10. A protože na obvodě Praha 2 kde jsem byl předsedou já byla FVL UK a FDL UK, tak tehdy přišel Holy Spirit s nápadem abychom ji převzali také k nám. Byla – LFH UK, a tak HFL UK, a tak i HAFEL – HAVEL UK. Nebo HLAVA UK. Vyslov HLAVA UKA. A tak i HLAVA UKRAJINSKÉ ARMÁDY. Nebo HLAVA UK KRÁLOVNA ELISABETH II. – ISABEL II. – JELIZAVET II.

Od ledna 1920 až do posledního dne svého života byl velitelem Hlavní vojenské sanitární správy RUDÉ ARMÁDY. Od roku 1919 byl předsedou výkonného výboru Společnosti ruského červeného kříže (ROČK). Pod jeho vedením poskytl Červený kříž jídlo 301 924 dětem v hladovějících oblastech Povolží, Kyrgyzstánu a Krymu. ROČK koordinovala poskytování pomoci od Mezinárodního červeného kříže, pod jehož záštitou byla Americká správa pomoci (ARA), Mezinárodní aliance „Save the Children“, řada náboženských charitativních společností atd. Z jeho iniciativy a za aktivní účasti byla vytvořena Mladá průkopnická zdravotní služba (1925), Pionýrský tábor-sanatorium ARTEK na KRYMU a řada dětských zdravotnických zařízení.

Samozřejmě, že vy vidíte, že jeho funkce v Červeném kříži mu jako vysokému vojenskému funkcionáři RUDÉ ARMÁDY umožňovala kontakt se světem i v po revolučních letech Občanské války a nastolování sovětského režimu. Nevím, jestli přímý osobní nebo zprostředkovaný ale určitě existoval. Velmi důležitý je pro můj příběh název RUSKÁ ORGANIZACE ČERVENÉHO KŘÍŽE. РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОГО КРЕСТА. V češtině je zkratka ruského názvu ROČK. Pro nás neznalé dokonale češtinu je to vysloveno bez háčku, jako anglické ROCK. Ano ROCK, a to je také ROLL. ROCK and ROLL. Nebo ROCKY, ten z PENNSYLVANI-PHILADELPHIA s manželkou ADRIANA příjmením BALBOA. Anebo SKÁLA. Který za mnou v roce 1989 na KRYM do ARTEK přijel. Předseda MSS a já byl předseda SSM. ROČK je i ROČKA, jak jsme říkali naší škole VLKSM v MOSKVĚ, podle délky pobytu. Z českého ROK tak škola trvající ROK byla ROČKA.

A proč je to pravda? WIKIPEDIA píše že: „Dne 1. února 1919 se konala schůzka sociálních pracovníků v Obecním domě v Praze, na které bylo rozhodnuto o založení ČSČK, byla vyslána delegace k prezidentovi T.G.MASARYK se žádostí o souhlas k založení této organizace. Dne 6. února 1919 prezident souhlasil a všestrannou pomocí pro ustanovení ČSČK pověřil svou dceru PhDr. ALICE MASARYK, která se stala první předsedkyní ČSČK. A byla jí v letech 1919 až 1938. Dne 1. prosince 1919 byl ČSČK uznán Mezinárodním výborem v ŽENEVĚ a 11. ledna 1920 je ČSČK přijat do Ligy společností ČK a ČP“. (To ČP není baťovské ČEST PRÁCI, ale je to ČERVENÝ PŮLMĚSÍC.).

Samozřejmě že vy vidíte ALICE a MASARYK – ALICE a WASILEK. A to se stalo. Moje argentinská přítelkyně ve škole v Moskvě byla ALICIA. Tam krycím jménem ADRIANA jako ta manželka ROCKY. A samozřejmě vidíte to datum 11.01. přijetí do Ligy společností ČK a ČP. To se narodil SOLOVYOV – 10.11. A je to významné datum, které snad již nemusím opakovat. Například ten samý den 11.01. byl povýšen můj otec do hodnosti plukovníka a můj strýc IVAN MOHORITA se narodil 17.01. Důležité je vědět i to že v ruštině je ČERVENÝ KŘÍŽ – KRASNOJ KREST. Tak se jmenovala i RUDÁ ARMÁDA. A byl to známý vtip, jak se překládal název KRASNOJ PLOŠČADI v MOSKVĚ. Jako KRÁSNÉ NÁMĚSTÍ, a ne RUDÉ NÁMĚSTÍ. My máme v češtině to slovo RUDÁ. Jinde používají i v překladech české ČERVENÁ i pro český výraz RUDÁ. Slovo RUDÁ je tedy významná odlišnost češtiny od jiných jazyků. Na Slovensku je to například ČERVENÁ ARMÁDA. Italsky například ROSSO. Že by to bylo proto že RUDÁ je pro každého neznalého češtiny RUDA, a to je anglické ORE – Vysloveno v angličtině bez E na konci. A tak je to O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a hebrejské OR SVĚTLO a KŮŽE.

SOLOVYOV vstoupil v roce 1898 vstoupil do RSDLP a brzy byl zatčen za své revoluční aktivity. V roce 1908 byl znovu zatčen v SARATOV za aktivní účast na revolučním hnutí a podle rozsudku soudu byl v roce 1909 na 3 roky vyhoštěn do provincie VOLOGDA a USŤ – SYSOLSK (SYKTYVKAR) odkud byl v roce 1912 převezen do VELKÝ USŤUG. Brzy byl po uplynutí doby exilu propuštěn z dohledu policie a poslán do KAZAŇ, kam však nedorazil. V exilu onemocněl tuberkulózou. Na pozvání přátel zemstvech lékařů přišel do Moskvy a začal pracovat jako tajemník “ Ligy pro boj proti tuberkulóze“. V roce 1916, jako tajemník lékařského a sanitárního oddělení All-Russian Zemsky Union, se zabýval rozšířením zdravotního střediska Červeného kříže v AI DANIL na Krymu pro léčbu vojáků s tuberkulózou.

A nyní velký pozor. V roce 1909 byl na TŘI roky vyhoštěn. 1909 je vám známé velmi dobře jako i 19.09. 30 let poté – XXX. let poté co byl SOLOVYOV odsouzen byl také můj otec odsouzen na TŘI roky v roce 1939 do GULAG. SOLOVYOV byl v USŤ – SYSOLSK (SYKTYVKAR) což je hlavní město KOMI. A můj otec WASIL byl také vězněn v KOMI (KOŽVA). Já také WASIL anagram SOLOVYOV jsem byl v době studia ROČKy na praxi ve DVOU místech v SSSR. Ta v červenci byla u řeky OB ve městě původně nazvaném carem NIKOLAJEM II. jako NIKOLAJEVSK a v době kdy jsem tam byl já a dodnes se jmenuje NOVOSIBIRSK. A předtím v měsíci lednu jsem byl ve městě VOLOGDA. A to třetí město, kde byl ve vyhnanství SOLOVYOV je také ve VOLOGODSKÉ oblasti. Takže já jsem byl v oblasti, kde byl SOLOVYOV ve vyhnanství ve dvou místech a můj otec byl v oblasti kde byl SOLOVYOV jednou. A dvě ta místa jsou ÚSTÍ. USŤ a USŤUK. U nás ÚSTÍ nad LABEM – U.L. a ÚSTÍ nad ORLICÍ. V Ú.L. zemřel můj přítel a manžel mojí sestry UHER a ve druhém UHER-MAĎAR po matce – můj otec stavěl před Druhou světovou válkou opevnění.

Měl odcestovat do KAZAŇ hlavního města TATARSTÁN. On tam ale nedorazil a byl v MOSKVĚ. A zabýval se léčbou TBC. A v roce 1916 dorazil do historického území TATARŮ na KRYM.A tam se zabýval rozšířením léčby TBC. Bylo to v AI DANIL. A vy, kteří čtete a pamatujete si víte, že jsem tady na webu psal o tom, jak jsem přijal na ÚV SSM DAŇHEL. JAN DAŇHEL. Byl před tím tajemníkem MV SSM Praha pro vysokoškolskou mládež. A já jsem ho přijal do funkce vedoucího odboru stručně řečeno pro spolupráci s dalšími mládežnickými strukturami a organizacemi které vznikali v roce 1989 vedle SSM. Byl to on, který konkrétně dojednával společnou vzpomínkovou akci na den 17. listopadu 1939 v roce 1989 na pražském ALBERTOV se skupinami mládeže neorganizovanými v SSM.

A tak se dostáváme od zakladatele “ duchovního otce“ se u nás v Čechách říká k prvnímu zodpovědnému pracovníkovi za zbudování tábora ARTĚK. A tím byl lékař FJODOR FJODOROVIČ ŠIŠMAREV. ШИШМАРЕВ ФЕДОР ФЕДОР. O tomto lékaři nejsou na internetu žádné informace. Byl tam možná krátce nebo se možná nějak provinil a nevstoupil do Internetové historie. Za to jsem nalezl několik důstojníků carské armády se stejným příjmením. Ale je sem nebudu přidávat. I když mohou souvislost mít. Myslím, že vám bude stačit to co je možné na internetu zjistit. Že se v USA na ALJAŠCE nachází, místo které se jmenuje ŠIŠMAREV. V jazyce domorodců INUPIAT zvaném INUIT je to QIGIQTAQ – Qiġiqtaq. Město SHISHMAREV – v angličtině – je součástí přírodní rezervace BERING LAND BRIDGE. Je pojmenováno po námořníkovi GLEB SHISHMAREV. Který se narodil v okrese RŽEV – TVER. Je po něm také pojmenován záliv v ČUKOTSKÉM moři – CHUKCHI sea. Za prvé se jmenoval GLEB, a to je GLOBE, a tak i THE GLOBE, a tak i GEBLT. Za druhé jmenoval se jako místo, kde seskočila na Slovensku „omylem“ skupina ZINC – ZINEK obec GLEB. Knihu ŽIL JSEM NA ČUKOTCE jsem dostal jako dítě k Vánocům. Narodil se v RŽEV, co je i REŽ i VAZIL a RŽIVIJ jako REZUN – SUVOROV. B. REZUN. Zběhnul z GRU a žije v BRISTOL. RŽIVIJ je ruské slovo pro REZAVÝ. A také to je symbol pro SKOTY a IRY.REŽ je i název pro ŽITO – ŽITNÁ klíčové místo-ulice na DVOJCE v mém příběhu. Město SHISHMAREV je součástí BERING LAND BRIDGE – B.L.B. Ano vidíte dobře BLB. OUŘEDNÍ BLB. Podle HAŠKA – SCHWEIZ-SCHWEIG-ŠVEJK. Nebo ROCKY BALBOA nebo VASCO DE BALBOA nebo BERN – LUCERN – BASILEA ve SCHWEIZ. Hodnosti, kterou u ruského námořnictva dosáhl byla KONTRADMIRÁL – REAR ADMIRAL.

Ten první představitel ARTEK byl jmény ФЕДОР ФЕДОР- jeho jméno a jméno po otci je dvakrát průměr – Ф a Ф. A takovým symbolem se průměr – DIAMETER – značí. DVAKRÁT DIAMETER. DIA METER. Ano vidíte dobře DEFENSE INTELIGENCE AGENCY METER. A to DVAKRÁT – ORIGINÁL a OTISK. Ale úplné finále, proč již ani žádné jiné informace o tomto doktorovi nepotřebujeme? Jeho příjmení je v naší „hebrejštině“ SSM a RV. SSM a L.B. ШИШМАРЕВ anebo ШШМРЕВ – SSM ŘEV. Anebo SSM REVA – HROZNY-HROZNÝ. Anebo SSM VERA – PRAVDA v italštině. DVA TROJZUBCE a M.P.B. které je i M.L.B. a tak i M.L.V. a tak i základní klíč OPERACE BENJAMIN. A byl DOKTOR SSM a M.LB. A tak proto jsem tam jezdil. A jak se jmenoval také LÉKAŘ z CANADA (ROKLE, MEZIHOŘÍ) který složil báseň FLANDERS FIELD – MCCRAE. A teď to píšu podle klíče MCCRAE je MSSRAE – SSMRAE – v češtině to byla ve DRUHÉM pádě báseň SSMRAEVA – SISMAREVA – ŠIŠMAREVA. Pravda je to proto, že báseň byla poprvé publikována dne 08.12. (1915) A vy víte, že 08.12. se narodila moje manželka a je to také 12.08. a to se narodil můj otec a JAK EŠ.

A proč to je pravda? První směna Artek byla totiž otevřena 16. června 1925. A to vy již dobře víte je i moje datum narození. 16.06. je i 19.09. a rook 1925 je i rok 1952. Aby to nebyla náhoda tak je to i datum narození ZÁTOPKŮ – OBOU. 19.09. 1922. Co zazářili jako METEOR v HELSINKI. HELSINKI finsky a ve švédštině je to HELSINGFORS. To je i HELSING FORCE. H.F. a tak i H.P. 16.06. je i 16.6. a tak je to i I66, a tak je to i Iee a tak je to LEE. Samozřejmě, že vy víte, že 16.06. je i 16.04. a se uskutečnil výsadek OTMAR REIDL – O.R. v OPERACI BENJAMIN v roce 1941. A když je to 16.04. tak je to i 19.04. A to se narodil plukovník V.H. VLADIMÍR HENDRYCH.

Postupně se Artek rozrostl z malého letního stanového tábora v jeden z největších dětských rekreačních komplexů na světě. Od roku 1960 začala realizace projektu architekta ANATOLY POLYANSKY “ BIG ARTEK“. Tábor dostal své jméno podle své polohy – ARTEK v traktu na břehu stejnojmenné řeky (původní název byl „TÁBOR V ARTEK“. Původ samotného slova, stejně jako mnoho dalších krymských toponym má turkickou nebo řeckou interpretaci. Nejvíce doložené verze jsou spojeny s řeckými slovy „άρκτος“ (medvěd) – v místě “ AYU – DAG v předkladu MEDVĚDÍ HORA, „oρτύκια“ (křepelka), „άρτος“ (chléb) nebo s turkicko-tatarským „artykem“ (buvolem).V samotném táboře je nejoblíbenější verze spojená s KŘEPELKAMI. Vžil se stabilní výraz „Artek je křepelčí ostrov“ a byla dokonce složena píseň s tímto názvem.

O názvu bylo více a velmi podrobně v předcházejícím příběhu a nemyslím, že je třeba to tady opakovat.

Polský básník GUSTAV OLIZAR přicestoval na Krym a přesvědčil Tatary, aby mu prodali za 2 ruble ve stříbře malý pozemek na úpatí hory Ayu-Dag, kde zasadil vinice a olivovníky. Postupem času se plocha panství zvýšila na 200 akrů. Přestavěný dům hraběte se zachoval na území tábora „Gorny“. V první polovině XIX století v traktu Artek byl majetek TATIANA POTĚMKINA, rozené princezna GOLITSYNA. V říjnu 1836 poslal básník ALEXANDER PUŠKIN do ARTEK dopis jejímu bratrovi, hudebníkovi a překladateli NIKOLAJ GOLYCIN.

Co to bylo za místo kde byl tábor postupně zbudován? Je na místě kde si zakoupil GUSTAV OLIZAR od TATARŮ za DVA ruble ve STŘÍBŘE pozemky. Zasadili tam VINICE a OLIVOVNÍKY. Rusky to je ВИНОГРАДНИКИ И ОЛИВКИ. Ano B.O. Dům prvního majitele se přestavěný zachoval na území pionýrského tábora dodnes. Tento samostatný tábor v komplexu táborů ARTEK má jméno GORNY. Ukrajinsky HORNY – česky HORNÍ. Jako POČAPLY a POČERNICE. Ty jsou také HORNÍ. Jako pochopitelně i řada dalších míst všude na světě. Ale jenom v těchto dvou místech jsme byli my. V HORNÍ POČAPLY GEBLT – THE GLOBE a HAHN a další vám již dobře známí sousedé hrající svojí rolí v O.B. A v HORNÍ POČERNICE sloužil můj otec u SILNIČNÍHO VOJSKA a já jsem tam měl sídlo ředitelství Učňovského závodu Vojenských Staveb. GORNY je i HORNY – a tak i HORN – MYS a HORNO – PEC. A také ROHAN jako pražský ostrov na Vltavě. A tak i také někdo kdo má ROHY. Nebo pracoval v ROH. Nebo byl RUACH anebo ROCH. A vy víte, že ve STŘÍBŘE za PLZNÍ jsem byl. Jednou, když jsem tam vezl jednoho vojáka, který tam od nás z LITOMĚŘICE převelen. A také určitě víte že každá zpravodajská skupina z LONDÝNA měla své jméno. Ta první byla OPERACE BENJAMIN. A jeden název se opakoval DVAKRÁT – SILVER A, SILVER B. DVAKRÁT STŘÍBRO. Finsky HOPEA. Rusky SEREBRO. Norština SØLV. Ano obě jména mého otce. I to první METER, protože Ø je DIA METER. A zbytek je anagram toho nadepsaného nad to přeškrtnuté METER- VASIL.

Kdo byl GUSTAV OLIZAR, se kterým to tam na KRYMU v ARTEK všechno začalo? Hrabě Gustav Filippovič Olizar (polsky Hrabě Gustav Filipovich Olizar; Gustaw Henryk Atanazy Olizar se narodil dne 3. května 1798 v KOROSTYŠIV, RADOMYSL újezd, KYJEV gubernie. UKRAJINA. Polsky KOROSTESZOWIE na WOLYNIU. Zemřel dne 2. ledna 1865 v DRÁZĎANY, Polsky je tento název města DREŹNIE. Byl to polský básník publicista, memoárista a veřejný činitel. První majitel krymského panství ARTEK přejmenovaný jím na Cardia Tricon („lék srdce“).

Jeho polské jméno bylo GUSTAW nám dobře známý i AUGUSTÝN. Byl HENRIK – JINDŘICH a byl ATANAZY Jako jeden za DVOU bulharských kolegů na škole VLKSM v MOSKVĚ. Po otci byl v ruštině FILIP. Jako nějakou dobu můj soused v lavici ve třídě na základní škole. Ten byl ale FILIP příjmením. Jménem byl Petr. A jako PHILIPP HUBER – ZENO WATCH německy UHRE. OLIZAR se narodil se dne 3. května. A to je i 3. srpna. A to je plus DVA narození M.ŠTĚPÁN 05.08. a také je to krát DVA i 06.08. a to byla svržena atomová bomba na HIROŠIMA a také je to 09.08. a to se narodili moji DVA bývalí nevlastní bratři a byla svržena atomová bomba na NAGASAKI. 3. května je i 5. května, a to v Praze začalo Pražské povstání v roce 1945. A také je to krát DVA i 6. května, a to je i 9. května, a to do Prahy přijela Rudá armáda a ten den se slavil v sovětských koloniích a v SSSR jako konec Druhé světové války. Rok jeho narození je 1798 a to je i 1891. A to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. A v Praze byla Světová výstava. V pozdějším parku JULDY FULDY (anály FULDA) jak jsme mu říkali. PKOJF oficiálně. Je to ve Stromovce. Ale to už tady také bylo a velmi podrobně. Zemřel 2. ledna. A to je krát DVA i 4. ledna to se narodila moje matka. Narodil se v RADOMYSL – RADO WASYL a na WOLYNIU. Srovnej s VOLOVÉ. Ale hlavně je to VOLYNĚ místo, kam emigrovali obyvatelé z Čech. VOLYNŠTÍ ČEŠI. Ti se stali velmi významnou částí československé armády v SSSR po osvobození této části Ukrajiny. Samozřejmě, že předpokládám, že mnozí z nich byli součástí Operace Benjamin. Díky údajům-datům ze svého života. Například ve spojení s místy, ze kterých jejich předci z Čech do Volyně přišli. Ale to není předmětem tohoto dnešního psaní. RADO MYSL byl i RADO WASIL jako TOMÁŠ RADO tajemník na OV SSM Praha 7. Velmi krátce po roce 1970. Odešel a prodával O.Z. RADO je i značka SWISS WATCH. Ta sídlí v LENGNAU u BERN. Proč je to důležité? Protože slovo RADO znamená v jazyce ESPERANTO české slovo KOLO. Vy, kteří jste četli můj příspěvek na FACEBOOK a viděli fotografie z výpisu o rozsudku nad mým otcem víte, že tam bylo „omylem“ napsáno, že je z KOLOVO, a ne z VOLOVO a z okres KOLOVECKÝ a ne VOLOVECKÝ. Samozřejmě, že to zveřejním i tady na webu. A možná si vzpomenete že vedoucí tajemník jihomoravského krajského výboru KSČ byl RADIOAMATÉR a tak i SPOJAŘ a podporovatel ESPERANTO. Jmenoval se HERMAN. HERMAN VLADIMÍR – H.V.

RADOMYŠL – RADOMISCHL – RADO WASIL je i obec u STRAKONIC v Čechách. Jmenuje se úplně stejně jako ta na VOLYNI. Je velmi zajímavé, že mezi osobnostmi, které se narodili a žili v této české obci byli dva nositelé příjmení KOVÁŘ. Známé z mého příběhu a důležité příjmení KOVÁŘ – SMITH – SCHMIED – KUZNĚC – HAMERNÍK. A tak i ŠMÍD. Velitelem školního praporu v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice, kde jsem a absolvoval půlroční SPOJOVACÍ poddůstojnickou školu byl podplukovník RADA. Česky řekneme například “ Dej to RADOVI“ Na Moravě třeba řeknou “ to je RADOVO“.

Proč jsem napsal polský název města DRÁŽĎANY-DRESDEN. DREŹNIE. To je velmi blízké českému DREZÍNE. DRÁŽNÍ, a tak i příjmení DRÁŽSKÁ. To byla ta žena, která řekla UHL, že byl mrtvý student na Národní třídě. Pojmenovaný ŠMÍD – SCHMIED – SMITH. A když DRÁŽSKÁ tak i RILLE. Jako moje prababička RILLE TERESIE z VESELÍ u CHCEBUZE. A tak i jako STROUHA-L.

Zástupce šlechtického rodu erbu RADVA SOVITY. Byl synem Filipa – Nereusze OLIZAR z LITEVSKÉHO Velkoknížectví a LUDWIKY rozené NEMIROVICH – SCHTIT. Dcery KRZYSTOF NEMIROWICZ – SZCYT. Byl bratrem NARCIS OLIZAR (memoárista, politik) a Adelaidy, manželky hraběte Konstantina Przezdeckého. Byl strýcem historika ALEXANDRA PRZEZDETSKEHO.

Filip byl již zmíněn. Maminka byla LUDWIKA. Jako LUDVÍK SVOBODA a také můj spolužák, jako FILIP, ve třídě na základní škole LUDVÍK ŠŤASTNÝ. Jeho sestra se provdala za KONSTANTINA. A to je i z naší dvojice CYRIL a METHOD. CYRIL-KONSTANTIN-KYRIL-KAREL-CARLA-CLARA. A KONSTANTIN byl druhým jménem ŽUKOV GEORGE. Co je ale zcela nevyvratitelném je to, že příjmení matky bylo NEMIROVICH. To je jako NEMÍROVÉ. Nebo z ruského MIR-SVĚT to znamená NESVĚTOVÉ. A historie nám uvádí další slavné ale ty již slavné svojí prací ne rodem NEMIROVICH. Byli to bratři. VASIL IVAN NEMIROVICH-DANČENKO a VLADIMIR IVAN NEMIROVICH-DANČENKO. Oba se narodili v TBILISI (THE BASILI) GEORGIA. Jejich otec byl ukrajinský šlechtic, který sloužil jako podplukovník na KAVKAZE. A co je velmi důležité jejich matka byla ARMÉNKA-ARMJANINKA. Matka byla dcera ALEXANDRA KASPAR YAKUBJAN. Ano KASPAR-KAŠPARA a YAKUB – JAKOV – JAKUB – KUBA. VASIL IVAN se narodil dne 5. ledna 1845. 5.ledna je i 10. ledna, a to se narodil GUSTAV HUSÁK. Studoval na Alexandrově kadetní škole v Moskvě. A dál sloužil v Carské armádě. Zúčastnil se Rusko turecké války (u Krym) a Rusko japonské války a První světové války. V roce 1921 emigroval, protože se nemohl smířit s poměry v Rusku po bolševické revoluci. Žil nejprve v BERLÍN, Německo a pak se přestěhoval do Československa. Byl spisovatelem a v Praze vyšel jeho román UBOHÁ INES. V Praze byl častým návštěvníkem kaváren SLAVIA (VASIL) a DERIBERKA (DR.BERKA) Zemřel v PRAZE dne 18. září 1936. Je pochován na Olšanské hřbitovy. V roce 1936 začala španělská občanská válka. Přesně na datum 17.07. Ano vidíte dobře. To nejdůležitější datum v různých variantách v mém příběhu – 17.07. Skončila 01.04. Ano vidíte dobře datum narození mojí matky LUDMILA 04.01. VASIL IVAN zemřel 18. září a t je i 16. září svátek svaté LUDMILY a také je to 20. září, a to se narodil můj strýc PETR MOHORITA ve VOLOVÉ. Rok 1936 je i rokem 1939 kdy můj otec přešel hranici SSSR a byl zatčen a uvězněn. V roce 1943 zemřel bratr VASIL IVAN jménem VLADIMIR IVAN v MOSKVĚ. To byl můj otec propuštěn a v Buzuluku odveden do ČS. armády. VLADIMIR IVAN NEMIROVICH – DANČENKO se narodil dne 11.12. nebo 12.23. 1858 v OZURGETI, KUTAISI. Byl to divadelní režisér, spisovatel, dramatik. Spolu s KONSTANTIN STANISLAVSKÝ založil MOSKEVSKÉ UMĚLECKÉ DIVADLO. MCHAT. V roce 1925 se divadlo vydalo na velké turné po Evropě a po USA. Pracoval asi rok a půl v HOLLYWOOD. A pak se vrátil do SSSR. Kromě toho že je také V.I. jako jeho bratr a jako VÁCLAV a IVAN HAVLOVI a VASIL a IVAN MOHORITA a VASILE a IOAN MARINE a MOTA (TOMA), které již dobře znáte se narodil dne podle starého kalendáře 11.12. a to je i 1775. A podle nového kalendáře je to 12.23. Den, kdy byl v roce 1953 popraven LAVRENTIJ BERIJA. Který byl GRUZÍN-GEORGIAN a v GEORGIA se narodil stejně jako bratři NIEMIROWICH. Po otci UKRAJINCI a po matce ARMÉNI. 12.23. je také moje rodné číslo 123 a DVOJKA navíc. Zemřel dne 25. dubna. 1943.

A nyní velký pozor. 30. března 1943 byl můj otec odveden v BUZULUK do československé armády, poté co byl v roce 1939 uvězněn po přechodu hranice 10.23. 30. března 1976 jsem byl já převelen do zálohy československé armády. Po dvou letech služby. Když jsem začínal v roce 1974 u útvaru 6174 tak dne 25. dubna 1974 proběhla v Portugalsku Karafiátová revoluce. Konec IMPÉRIA. A tak se můj otec stal příslušníkem československé armády přesně 33 let před tím, než já jsem byl převeden do zálohy po vykonání základní vojenské služby. A vy víte, že 33 je i XXXIII. XXX podepsal můj děda ve VOLOVÉ dokument o narození tety BASILEA MOHORITA provdané ŠEGDO. A III je i XI – EL CHE anebo VI. Když použijeme sirky, které když pak zapálíme tak je SVĚTLO. A proč je to pravda 03.03. (1973) se oženil bratranec PETR GEBLT s V.H. Byl jsem u toho v pražském INTERHOTEL JALTA.

A finále? NIEMIROWICH matka OLIZAR byla také SZCYT anebo SCHTIT. Ano ŠTÍT. Jako název cvičení V.S. VARŠAVSKÉ SMLOUVY na území Československa. První cvičení ŠTÍT se uskutečnilo ve dnech od 4. září do 16. září 1972. Krátce poté co jsem se vrátil do Prahy z Moskvy. Ze studia ROČKY na škole VLKSM. Skončilo na svátek svaté LUDMILY a také je to 19.09. a to je datum mých narozeniny datum narozenin Zátopků a svátek Zita manželka císař Karel a matka Otto. Ale hlavně to je i 16.04. DATUM SESKOKU OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Druhé cvičení ŠTÍT bylo ve dnech 5. září 1984 až 14. září 1984. A to vy víte, že 14.září je také plus DVA 16. září. A tak také vše, co teď bylo napsáno. A ti, co čtou a pamatují si ví, že jsem byl v tom roce cvičeni ŠTÍT 2 na vojenském cvičení. Pozvali mě tehdy na OVS v posledním patře Franty Křížka nad úřadovnou policie a STB. Tam mě přibližně stejně „velká malá“ jako moje ALICIA-ADRIANA, vojákyně asi praporčík mě tam po mém prohlášení že na cvičení nechci tak „pojebala“ použiji li vojenskou terminologii že jsem na cvičení šel. Bylo od 1. července 1984 do 4. srpna 1984 v KARLOVY VARY. A vy si vzpomínáte, co už tady bylo, že tam mě dne 3. srpna večer vyzvali důstojníci štábu abych s nimi šel do podzemí k mapám připraveným na cvičení ŠTÍT 2. Se zakreslenými jadernými zbraněmi rozmístěnými na našem území. A s nimi jsem tam byl až do rána. Ráno jsem přišel rovnou do pracovny mého nadřízeného plukovníka ČECHA a oznámil jsem mu kde jsem byl v noci. A on mě zvýšeným hlasem řekl ať už jedu pryč, že jsem tam neměl chodit a ať se to nikdo nedozví co jsem tam viděl nebo nebudu moci vycestovat ani do Bulharska. A tak jsem se s ním rozloučil a odjel domů. A rok nato dne 10.04. 1985 jsem byl povýšen do první důstojnické hodnosti podporučík. Vy pochopitelně víte, že to je i 14 – DVOJKA. Nebo 74.

Byl vychován na gymnáziu ŽYTOMYR – ŽITOMIR. A od roku 1808 studoval na lyceu KREMENCEC. Aniž by kurz dokončil, odjel se svým nemocným otcem do Itálie. Od roku 1814 žil v KREMENCI. V 17 letech se oženil s nevlastní dcerou jednoho z generálů napoleonské armády. Po smrti svého otce zdědil rozsáhlé panství KOROSTYŠEVA, ve kterém vládl od roku 1816, aktivně se zapojil do veřejného života, zejména jako podporovatel osvobození nevolníků.

Ano ŽITOMIR svět ŽITA, a to je v PRAZE ŽITNÁ – REŽ ulice. Pod náměstím MÍRU. Ta, kde žil ANTONÍN DVOŘÁK a ALOIS RAŠÍN který byl postřelen před domem ve kterém žil. A ve vedlejším domě bylo CKM ÚV SSM, kde pracoval po naší svatbě moje manželka, zatímco já jsem pracoval nahoře na MÍRÁKU. Ta ulice, kde na rozhraní ŽITNÁ a M.B. – MEZIBRANSKÁ byli postřeleni JAN OPLETAL a VÁCLAV SEDLÁČEK v říjnu 1939. PĚT dnů potom kdy můj otec přešel v pětici kamarádů hranici do SSSR a již byl ve věznici v POLTAVA. A místě, kde jsem pak nad ŽITNOU na zdi kostela svatého ŠTĚPÁNA odhalil dne 10. listopadu 1989 s generálporučík ŠÁDEK pamětní desku těmto dvěma mladým lidem – obětem střelby. ŽITO je na Moravě i REŽ. Jako REZUN a RŽIVIJ a ZRZAVÝ. REZUN zběh z GRU s ruským V–B na začátku křestního jménem (VLADIMIR) a tak je i B.REZUN. Klíčové slovo v mém příběhu, o kterém bude za chvíli ještě řeč. Pak studoval v KREMENEC, a to je přece KÁMEN. KŘEMEN. Wikipedia říká, že KŘEMEN je po živci DRUHÝM nejrozšířenějším minerálem na ZEMI. QUARTZ anglicky od německého slova QUARZ – TWARC ze slovanského TWARDY – TVRDÝ. Finsky KOVAA – jako K.V. KARLOVY VARY. A jako finské slovo pro KÁMEN – KIVI. Chemická značka je SiO2. Ano SI – SECRET INTELIGENCE anebo S.O. STRATEGIC OPERATION – DVOJKA. Jeho tvrdost je označena číslem 7. Na Praze 7 jsem žil a na Praze 2 jsem pracoval. Školu nedokončil a odjel se svým nemocným otcem do Itálie. Já jsem školu, ale jenom ROČKU v Moskvě ukončil a odjel jsem hned po ní do Itálie. Již v 17 letech se oženil s nevlastní dcerou jednoho z generálů napoleonské armády. KAROLINA DE MOLLO. CAROLINA jako pražská univerzita a také jako CARLA – CLARA. KLARISKA. A také v mužské podobě KAREL-CARL-KIRYL-CYRIL-KONSTANTIN. DE MOLLO je naší řečí také z MOLA. Což je nástupiště na lodi. Nebo MOLLO – MOLL. anglické MOLE. M.L. A české KRTEK-KURT. Nebo MOL v češtině malý škodlivý motýlek. Měli syna KAROL a dceru LUDVIKA. To už vidíte velmi dobře sami, co je to. Pak žil na svém panství KOROSTYŠEVO. A teď je to anagram KRSTŠV – VŠK a RST. VAŠEK RUSTY. Zrzavý Vašek. Já byl Vašek otec byl Vašek a asi IR a SKOT. Samozřejmě, že VAŠEK HAVEL byl také RUSTY. RŽAVIJ-REZAVÝ. Je to rusky. Finsky je to RUOSTEINEN. A tady Finové použili pro svůj jazyk slovo STEIN – KÁMEN. Zatímco jak víte KÁMEN je ve finštině KIVI. ROŠTEJNSKÝ OTTO byl svazák v Praze. Už jsem o něm psal. Nebyl zrzavý, ale daleko k tomu neměl. A při řeči zadrhával. Zmizel mně pak z očí a už jsem ho neviděl.

OLIZAR vládl na svém panství po smrti otce od roku 1816. Angažoval se v otázce osvobození nevolníků. K tomu došlo ale až v roce 1861. Vy víte, že obé je i 1891. A to se narodil děda KAREL GEBLT. Na panství ULRIKE von LEWETZOV. A i rok Jubilejní zemské výstavy a sletu Sokolů na Výstavišti – JULDA FULDA – STROMOVKA – POLSKÁ KRČMA – panorama Maroldovo Bitvy u Lipan – M.L.B. a pouti svatého MATĚJE v Praha 7.

V roce 1821 byl zvolen volyňským zemským vůdcem šlechty (maršálem), ale vzhledem ke svému nízkému věku nebyl schválen jako místodržitel. Ve stejném roce byl zvolen kyjevským zemským vůdcem šlechty a tuto funkci zastával až do června 1824. Vstoupil do zednářských lóží „Dokonalé tajemství“ v DUBNO a „Korunovaná ctnost“ V KYJEV.

VOLYNĚ tu již byla. Byl zvolen MARŠÁLEM. Jako maršál MANNERHEIM ve FINSKU byl dvakrát jmenován MARŠÁLEM i když ve Finsku tato hodnost nebyla. A samozřejmě jako další maršálové důležití v mém příběhu, například POKRYŠKIN, kterého jsem poznal osobně a ŽUKOV a VASILEVSKY a Polák ROKOSSOVSKY atd. A „pučista“ maršál JAZOV – VASJA křestním DMITRIJ-METER, kterého jsem také poznal osobně. A MARSHALL GEORGE CATLETT. Důležitá persona v celém mém příběhu. Žil v LEESBURG, LOUDON County, VIRGINIA. Pohřbený po pohřebním ceremoniálu – pohřbu ve FORT MEYR na ARLINGTON National Cemetery.

OLIZAR vstoupil do dvou zednářských loží. Jedna v DUBNO – to je to ukrajinské na železniční trati LVOV – KYJEV. V ROVENSKÉ oblasti. Ne ve finském ROVANIEMI ani v českém „s ROVINAMI kraji“ a ani v ROVINAMI kraji mezi ÁVILA a ALBA de TORMES a SALAMANCA v CASTILLA y LEÓN ve Španělsku. Městem protéká řeka IKVA – Ano KIVI a KARLOVY VARY. A u tohoto města ve 12 kilometrů vzdálených CHORUPANY byl zajat v První světové válce JAROSLAV HAŠEK. Který si z RUSKA přivezl ALEXANDRA – ŠURA-SAŠA- LVOVA. Druhou manželku. Po M.I. MEYER IRAMILA. Druhá zednářská lóže byla v KYJEV. Městě, které pomáhal osvobozovat můj otec. Jako příslušník armády LUDVÍK SVOBODA. Operace byla od 03.11. don 13.11. Výsledkem bylo osvobození KYJEVA a ŽITOMIRU. Samotné město KYJEV bylo osvobozeno dne 6. listopadu., A to se po tom v roce 1952 na rodil můj bratranec PETR GEBLT. DUBNO už tu také bylo. Jedno je toto ukrajinské, a to druhé je město u Moskvy. Tam se nalézá Spojený ústav jaderných výzkumů. A DUBEN je český název pro měsíc APRIL. Který je 4 – IV. měsíc od začátku roku a také 4 – IV. měsíc od konce roku a tím je ZÁŘÍ. A to mi věřte že v tom DUBNU u MOSKVY to ZÁŘIT muselo.

V roce 1824 hrabě Olizar, v té době ovdovělý, zasnoubil s mladou MARIE RAJEWSKA. ale obdržel odmítnutí od jejího otce, kvůli vztahům ženicha s polskými vlasteneckými kruhy: „Rozdíl mezi našimi náboženstvími, způsoby chápání našich vzájemných povinností, mám vám konečně říct? – rozdíl v našich národnostech – to vše mezi nás staví nepřekonatelnou bariéru,“ napsal mu N.N. RAEWSKY.

Olizar se opakovaně setkal s PUŠKIN v KIŠINĚV, KAMENEC a KYJEV. V roce 1822 předal básníkovi velké básnické poselství, které napsal v polštině. V reakci na to Puškin napsal Olizarovi dopis útěchy (1824), jehož myšlenkou bylo, že poezie překonává národní rozdíly a předsudky a neexistují pro ni žádné státní hranice. Pokud jde o neúspěšný matchmaking, říká: “ A naše mladá dívka, přitahovaná srdcem Poláka, nepřijme hrdě planoucí lásku k nepříteli lidu.“ V originále:

И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Не примет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.

Při hledání útěchy se Olizar vydal na Krym a přesvědčil Tatary, aby mu prodali za 2 ruble ve stříbře pouštní oblast na úpatí hory AYU – DAG, kde zasadil vinice a olivovníky. Postupem času se plocha panství zvýšila na 200 akrů. Na ústraní na mořském pobřeží zpíval hrabě Olizar ve verších svou Amiru (tj. Marii) a přirovnával ji k BEATRICE. Přestavěný dům hraběte se zachoval na území dětského tábora „GORNY“.

Scházel se s PUŠKINEM. Jednou v KIŠINĚV což je hlavní město MOLDÁVIE – MOLDOVA. A to je velmi blízké německému MOLDAU. Česky VLTAVA. Česká řeka. Slavná symfonie SMETANA-CREAM-KRÝM. Která se vlévá u MĚLNÍK-MELNIK do LABE – ELBE. A také velmi podobná melodie se izraelskou hymnou HATIKVA. -NADĚJE. HA je člen, a tak i TIKVA. Je to také oblíbená píseň mého otce SMUGLJANKA MOLDAVANKA. Kde se zpívá i o KLJON REZNOJ a VINOGRAD. A pak už je to právě AYU DAG. Pod jehož úpatím stál ten spartánský objekt, do kterého jsem s rodinou jezdil. Na konci ARTEK. S VINOGRADY – rusky s písmenem B na začátku a OLIVOVNÍKY s O na začátku – O.B. Tam OLIZAR chodil na mořský břeh a zpíval své milované AMIRA. A to je další ukázka, jak se předával klíč anagramů z generace na generaci. Bylo obecně známo, že AMIRA je anagram MARIA. Právě té, kterou tak miloval a nemohl si ji vzít za manželku. A co je pro můj příběh ještě důležité? Že ji srovnával s BEATRICE. Múzou DANTE ALIGHIERI, který byl uchvácen její krásou a andělskou podobou. Narodila se pravděpodobně v roce 1266. Zemřela ve věku 24 let. A to dne 8. června 1290. A byla údajně pohřbena v kostele Santa MARGHERITA. Kde j i pamětní deska. Podle tehdejších pravidel ale měla být pohřbena v hrobce svého manžela v bazilika Santa CROCE vedle kaple PAZZI. Manželem byl SIMONE de BARDI. V literatuře a ve výtvarném uměni je jméno BEATRICE užíváno jako metafora nedosažitelné lásky. A důležité je že její příjmení za svobodna bylo PORTINARI. Co nám předal OLIZAR za informaci Tím, že srovnával AMIRA-MARIA s BEATRICE? Na břehu moře na svém panství v AJU DAG, kde měl palác GORNY-HORNY? BEATRICE se vysloví BEATRIS je tam BEAT a TRIS. Obě slova jsou často v mém příběhu. Je to i anagram B a TATARIS. Tam on žil na území TATARŮ. BE SIROTA. A tak dále a tak dále. Narodila se v roce 1266 a to je i 1992. To právě skončil přesně koncem předcházejícího roku SSSR a světový komunismus a RUSKO se vydalo na novou cestu. Jak a kam není předmětem tohoto mého psaní. Ale faktem je že to rokem 1992 v Novém Rusku začalo. Zemřela dne 8. června 1290. A to vy víte, že 08.06. je i 08.09. a to je krát DVA podle generála Moravce i 16.09. A to je svátek svaté LUDMILY a je to také 19.09. datum mého narození a narození Zátopků. 08.09. je také 08.04. A to je i minus DVA 06. 04. a to je datum narození mého dědy KAREL GEBLT I. A je to také 04.06. a to je datum narození maršál MANNERHEIM. Pravda je to proto, že i přímo datum 08.06. je děleno DVĚMA i datum 04.06. datum narození maršál MANNERHEIM. A rok 1290? No to je přece 12.09. A to se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A syn mé sestry ANNA MARIE MICHAL G/H. A 12.09. je i 12.06. a to je plus DVA i 14.06. A to je svátek VASIL a ROLAND a je to datum založení US ARMY v roce 1775 a je to datum narození doktor ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL v ROSARIO ARGENTINA. Samotné 12.09. je i plus DVA 14. 09. a to je datum úmrtí T.M. TOMÁŠ GARIGUE MASARYK a narození jeho syna JAN MASARYK na VINOHRADY na pražské DVOJCE. A seskok skupiny WOLFRAM, jak jste mohli číst minule u obce MORÁVKA-KOTLI u NOSOVICE. Pardon NOŠOVICE. U FRÝDEK MÍSTEK. Kde byl ředitelem bratr plukovníka V.H. Je to i datum narození mého předchůdce ve funkci předsedy SSM Jaroslav Jenerál – J.J. – KOTVA. A 12.09. je i 12.04. a to vyletěl JURIJ GAGARIN – HAHARIN. A krát DVA je to 24. dubna, a to byl založen ČSM v pražském RADIOPALÁC na VINOHRADECH. V roce 1949. Předchůdce SSM. Byla PORTINARI – To je někdo od PORTA – BRÁNA BRANKA jako ta u OPAVY, kde se vyrábí BRANO zavírá SAMO. A kde byl ředitelem bratr plukovník V.H. PORTINARI je i naše zcela klíčové PORTA festival organizovaný SSM v PLZNI. Je to BRÁNA, a tak i BRANKA-BERN-BRNO-BRUNNER-BEROUN-BRUNTÁL a BERLÍN. Je to moje řemeslo ve vyhnanství v LONDÝNĚ. KITCHEN PORTER. Byla pochována v kostele Santa MARGHERITA dei CERCHI. Ano to je známá postava z mého příběhu. Za prvé je MARGHERITA – I MOGORITA i MOHORITA. Za druhé je nazývána v angličtině Santa MARGHERITA ANTIOCH na západě. A na východě je to Santa MARINA the GREAT MARTYR. Ano vidíte dobře vám dobře známé MARINE. A G.M. ALE CO VÍTE JE TO ŽE JEJÍ SVÁTEK VE VÝCHODNÍ CÍRKVI JE DNE 17.07. Ano poprava cara, a moje svatba v roce 1976 a Jakeš v Červeném hrádku a první let B-2 SPIRITH v roce 1989. Pro úplnost její svátek na Západě je dne 20.07. A to je i 07.02. A to se narodila matka mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA-BOUDNÍK v KOTOPEKY. A krát dva je to 14.02. a to se narodila moje sestřenice A.B. ALENA/ALICE BARANNIKOVA. Někteří ale říkají, že snad je více pravděpodobné že byla pochována na stejném místě jako její manžel SIMON BARDI. SIMON byl můj nadřízený na základní vojenské službě. Plukovník SIMONIDES. SIMON jsme mu říkali. BARDI je jasné DR. B. Nebo vyslov jako BÍ. A tak i BEE. České VČELA – V. EL CHE anebo VASIL. Ten kostel se jmenuje Santa CROCE. Vedle PAZZI. CROCE je i KROC. Můj kolega z PLZNĚ, ve stejné studijní skupině na Vysoké škole politické v Praze. A také rodina emigrantů z PLZEŇSKA. Jejich syn KROC se stal světově známým představitelem MCDONALD. Fastfood se skotským a irským příjmením. Vše se odehrávalo ve FLORENC. FLORENCIE. Jako místo, kde byla pokřtěna FLORENCE NICHTIGAL. Velmi podrobně popsaná v úvodu. Proslavená svoji pomocí vojákům v KRYMSKÉ VÁLCE. A jako pražská FLORENC, místo na druhém břehu VLTAVY v PRAZE, kde také vede NEGRELLI viadukt. Jako u nás na druhé straně. A také jako každý například F – FRANTIŠEK LORENC. F. LORENC. Jak se jmenoval křestním jménem pan LORENC od nás z domu v SOCHOROVA už si nevzpomenu. Je možné že byl F.LORENC. Jako to autobusové nádraží PRAHA – FLORENC, kde pracoval po vyhazovu z armády generál R.TESAŘÍK. Hrdina SSSR. Jako BROUK – BEETLE.

V roce 1825 navštívil jeho panství ADAM MICKIEWICZ který se stal jeho přítelem a věnoval mu svůj sonet „Ayu-Dag“. Kdysi populární verze ve vědě o krymském setkání Olizara s A.S. GRIBOYEDOV, který údajně navštívil hraběcí majetek ve stejný den jako Mickiewicz, není potvrzena zdroji.

A tady je nahoře slibovaný ADAM BERNARD MICKIEWICZ. Ten dokonce sepsal sonet AYU – DAG. A stali se s OLIZAR přáteli.

Hrabě Olizar udržoval kontakty s Jižní Děkabristickou společností.   V lednu 1826, kvůli komunikaci s M.P. BESTUZHEV-RYUMIN, S.I. MURAVYEV – APOSTOL a V.L. DAVYDOV   a dalšími spiklenci, byl zatčen v Kyjevě, odvezen do Petrohradu a uvězněn v pevnosti Peter a Pavel Propuštěn byl v únoru 1826. Poté, v souvislosti se dvěma zednářskými diplomy nalezenými v dokumentech, byl podruhé zatčen a poslán z Kyjeva do Varšavy. Byl znovu osvobozen a propuštěn, ale byl umístěn pod tajný dohled.

Děkabristické hnutí je velmi důležitou součástí celého tohoto mého příběhu. Ale odbočuje od podstaty tohoto psaní a nebudu jej podrobně rozebírat. Jen si všimněte, že je tam uveden jeden RYUMIN – RUM a maršál RUMJANCEV a ostrov u ARISAGE ve SKOTSKU. Je tam MURAVYEV jako české MRAVENEC. Třeba FERDA od S.O. – SEKORA ONDŘEJ. MURAVYEV je S.I. A DAVYDOV je V.L. A DAVID také příjmením, byl soused v našem domě v SOCHOROVA 1391/4

Během polského povstání (1830–1831), jehož přípravy se G. Olizar zúčastnil, byl poslán do vyhnanství do Kurska. V roce 1832 mu bylo dovoleno odcestovat do Itálie. Vrátil se ze zahraničí v roce 1836, žil na svých panstvích Korostyshev a GORYNKA, V březnu 1850 zorganizoval svatbu HONORÉ de BALZAC se svou starou přítelkyní EVELINA HANSKA v BERDYČEVO. A byl na jejich svatbě nejlepší muž.

Byl vyhnán do KURSKA. To je zcela jasné KUR a X – CHE. Moje babička HAHN a CHE. a KOHOUT a CHE. KURSKA je I KRSIČKA můj spolupracovník na ÚV SSM, který byl stejně jako OTMAR REIDL a LUDVÍK SVOBODA a moje kolegyně ve skupině na škole VLKSM v MOSKVĚ NADĚŽDA KŘIŽANOVÁ z KROMĚŘÍŽE. KURSK je i KARASKA manželka KAREL KARAS, LUDMILA KARASOVÁ ze STARÉ HAMRY. Spolubojovníci otce skupiny ARAP. Z FRÝDEK MÍSTEK – STARÉ HAMRY. Je to i KARÁSEK ztvárněný MILOŠ KOPECKÝ po matce GRIMM – a GRIMM sousedka v SOCHOROVA dvě patra nad námi. A v ukrajinštině psáno GRIM vysloveno HRIM – HROM – MOHOR ale i hlasité zvuky které doprovázejí BLESKY v BOUŘCE – ukrajinsky ŠTORM. Ano jako německé STURM und DRANG. Je to i HRABALOVO KERSKO, H.B. co u něj v LIBEN žil BOUDNÍK, je to pracovník „našeho“ oddělení ÚV KSČ, který tam přišel z ÚV SSM KRCH – je to KERČ u peninsula TAMAN a je to THOMAYER KRČ v PRAZE. To tady všechno bylo už mnohokrát a podrobně.

KURSK je ale i místo slavné tankové bitky ve Druhé světové válce. Ta se uskutečnila v termínech shodných s mým příběhem. Strategické operace byli od 5. července do 23. července. A útočné byly od 12. července do 23. července. A vy víte, že 23.07. se narodil generál František MORAVEC. A je to i 01.23. Moje rodné číslo. Samotné 12 a 23 je datum popravy LAVRENTIJ BERIJA 12.23. A když k tomu přidáme čísla měsíce 7 a to je krát DVA i 14 a to je DVOJKA. Nebo jsou ta čísla měsíců čtena jako 1. A tak je to 1 a 1 a to je zase DVOJKA. MORAVCOVA DVOJKA. A to je k ní NÁVOD. A k tomu ještě narození VASILLY STALIN, generálporučík letectva 03.21. A také moje rodné číslo 123. Co je důležité vědět? Že na straně SSSR stáli v čele maršálové a generálové z mého příběhu. GEORGIJ KONSTANTIN ŽUKOV, KONSTANTIN KONSTANTIN ROKOSSOVSKIJ, S.I. KONEV, NIKOLAJ VATUTIN, PAVEL ROTMISTROV, S.I. RUDĚNKO, KIRILL MOSKALENKO. Všimněte si, že tam je dvakrát KONSTANTIN jako jméno po otci a jednou jako jméno. A také je tam dvakrát KONSTANTIN jako jméno a jednou jméno KIRILL. Což ten z DVOJICE věrozvěstů, co přišli na V.M. Velkou Moravu ze SOLUŇ-THESSALONIKI je také. A byl to ten, co vytvořil písmo pro bohoslužebný jazyk. HLAHOLICE-GLAGOLICE. GLGLC. Byl tam ROTMISTROV, a to byla hodnost ROTMISTR v armádě u útvaru v PLZNI prvního manžela mojí matky, než přešel na Pražské policejní ředitelství do BARTOLOMĚJSKÉ ulice v PRAZE. A RUDĚNKO byl prokurátor, shoda jmen, který obžaloval mého otce za ilegální přechod hranic v ukrajinské POLTAVA. MOSKALY zase použil HAŠEK ve svém románu. Tak říkali na ZÁPADĚ RUSKA obyvatelům VÝCHODU RUSKA. Tak říkali UKRAJINCI a POLÁCI a BĚLORUSOVÉ těm RUSŮM, kteří žili na území dnešního RUSKA. KONEV víte, že je i NOVAK a i VANEK. ŽUKOV je někdo od ŽUKŮ – BROUKŮ. BEATLES a KARAFIÁTOVI BROUČI. Na německé straně to byl v čele vojsk ERICH von MANSTEIN. ERICH KAMENÍK. A další. OPERACE SE JMENOVALA ZITADELLE – ZITA jako císařovna, která má svátek dne 19.09. A k tomu DL což je i DR. ZITA DR. Kdo to byl? Operace byli celkem TŘI. Tato KURSKÁ – OPERACE ZITADELLE a souběžně s ní začala ORELSKÁ-OPERACE KUTUZOV od 12. července do 18.srpna. Ta směřovala na OREL a BRJANSK. O.B Ano vidíte dobře OR – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a BRIANSK všechna ta místa a jména v mém příběhu BRNEM počínaje a BERNEM konče. MICHAIL KUTUZOV vyhnal NAPOLEONA z RUSKA. Narodil se dne 16. září a zemřel dne 16. dubna. Ano svatá LUDMILA a 19.září moje datum narození a narození ZÁTOPKŮ a 16. DUBNA seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Třetí byla BELGOROD-CHARKOVSKÁ – OPERACE RUMJANCEV od 3. srpna do 23. srpna. Té poslední se také říkalo Vojevůdce RUMJANCEV. Po PJOTR RUMJANCEV vojevůdce z 18. století. Ten zemřel 08.12. Na datum narození mojí manželky a také 12.08. narození mého otce. A narodil se dne 04.01. na datum narození mojí matky. Nejbližší okruh. Samozřejmě, že to je také RUM jako ostrov i v ALBA SCOTLAND u ARISAGE, kde byla zóna SOE a připravovali se tam výsadkáři z Československa ale dalších západoevropských zemí. A RUM je i náš základní klíč – L.V.M. a L.B.M. Je to i slovenské MÚR – ZEĎ – WALL (vyslov VOL). Ve finštině SEINÄ. Ano jako francouzská řeka protékající PAŘÍŽÍ. A ve skotské gaelštině je to BALLA. Jako název pro SKOTSKO – ALBA. A jako finské VALO. A jako VALLEY – VALY, kde sídlil ministr obrany Československa. A to je údolí – MEZIHOŘÍ-MIŽGORIJE-VOLOVÉ. A španělské CAŇADA. Kde je TORONTO a MONTREAL a také jako české a finské OTTAWA. A jako francouzský název BASILEA-BALE. Světlo anebo námi „používaný ženský rod“ anglického BALL – BALLA – KOULE. KOULOVA ulice a HLAVA – HAVEL. A GLOBE – THE GLOBE – GEBLT nebo HEBLT. Obě tato příjmení existují a existovala u TŘEBÍVLICE u LABE. A samozřejmě i LABE – ELBE a když tam byl zmíněn i KUTUZOV který vyhnal NAPOLEONA – NAP a LEON – z RUSKA tak je to i ostrov ELBA. Při této o Operaci, které se říká také IV. -4. – Čtvrtá bitva o CHARKOV probíhala v oblasti BELGOROD – BÍLÉ MĚSTO – B.M. a města CHARKOV, města SUMY a města POLTAVA. A vy víte, že ve věznici v POLTAVA byl můj otec uvězněn před odsouzením na návrh prokurátora RUDĚNKO a vysláním do GULAG. A vy si vzpomínáte, co jsem tu psal jak si z jedné návštěvy u sourozenců v MIŽHORIJE-VOLOVÉ otec přivezl nový tří manžetový holicí strojek značky CHARKIV – CHARKOV. Byl to „okopčený“ HOLANDSKÝ PHILIPS – H.P. Tam tehdy sloužil v HORNÍ POČERNICE a do HORNÍ POČAPLY jsme jezdili.

Po povstání v Polsku v roce 1863 odešel do Drážďan, kde se znovu setkal s Marií Rajevskou (tehdy kněžnou Volkonskou): „Je to sen? Uvidíme se ještě, drahá princezno! Takže nezemřu, aniž bych vám řekl, že jste byla moje BEATRICE…“Je pohřben na římskokatolickém hřbitově v Drážďanech. Jeho vdova Josefína (1808-1896), dcera hraběte KAJETÁN OZHAROVSKY ho přežila o třetinu století.

Gustaw Olizar herbu RADWAN SOWITY 3. MAJA 1798 w KOROSTESZOWIE na WOLYNIE. Zm. 2. STYCZNIA 1865 w DREŹNIE – polski ziemianin, marszałek guberni kijowskiej, publicysta, poeta, pamiętnikarz – diarista, wolnomularz

VOLKONSKY jak víte je i VOL a KONSKÝ. KŮŇ a VŮL. Obě tažná zvířata. Nebo VŮL v TAHU. Zajímavé je že obě tato česká slova se skládají pouze ze tří písmen mají v prostředku „U“ s kroužkem. Ů. Dlouhé Ů. Nebo je to VOLK a ONSKÝ. WOLF-VLČEK-LOBO atd. VOLKONSKY kníže se vyznamenal v bojích proti Napoleonovi. Byl to Děkabrista a byl ve vyhnanství na Sibiři kam ho manželka doprovázela. Ze strany matky byla Marie Rajevská – Volkonská pravnučka LOMONOSOVA. Její otec generál Rajevski ji odmítl provdat za Poláka OLIZARA GUSTAVA. Byla tedy po svatbě M.V. MARIE VOLKONSKÁ. Narodila se 3. srpna 1804 a zemřela 10. srpna 1863. Zcela v souladu s klíčovými daty OPERACE BENJAMIN. AUGUST.

V knize LEV-LEON TOLSTOJ se objevuje postava princ BOLKONSKY. Někteří odborníci tvrdí, že je to postava vytvořená podle postavy VOLKONSKY. A jiní odborníci tvrdí že tato postava je pouze fikcí LVA TOLSTÉHO. My ale víme, že to je i ukázka, jak je B i V. Je to proto, že sestra BOLKONSKY je MARIE. A tak je i M.B. MLADÁ BOLESLAV – B.L. – LABE VASIL a MOHORITA BASIL. A VOLKONSKY sestra je zase V.M. VASIL MOHORITA nebo MLADÁ VOLESLAV – VOLE VASIL. V ruském filmu ho ztvárnil VJAČESLAV VASIL TICHONOV. Ten, který hrál také hlavní postavu v „17 zastavení jara“. MAX OTTO VON STIRLITZ – M.V. a S.O. Seriál, který má v názvu číslici 17 ale epizod je jenom 12. A vy už ted ale víte, že to je 1712–1775. Rok založení US ARMY a US MARINE a US NAVY. V PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA. V seriálu vystupuje SCHELLENBERG (WALTHER) a stejně tak se jmenoval příjmením člen předsednictva MV SSM PRAHA. Byl to lékař. A WALTHER je vám známý anagram EL MOHORITA. Vystupuje tam HEINRICH MÜLLER – jako JINDŘICH MLYNÁŘ a KARL WOLF – VLK – LOBO. Seriál natočila režisérka LIOZNOVA (VAZILIN). A vy víte, že v tomto příběhu je důležité jméno OLIZAR, které je také anagram jména LIOZNOV. A vzpomínáte si na pracovníka OV SSM PRAHA 5 u NEPTUNA na náměstí 14.října a v ulici PRESLOVA, který se jmenoval LÍZNER. Je tady o tom podrobně psáno v jednom příběhu. A asi nevíte, že manželka BOLKONSKY byla LISA – Tedy i ELISABETH – ISABEL – BASIL – LISBOA. A jejich fiktivní syn byl NIKOLAJ-NIKOLA. Důležité je to i proto, že nejlepším přítelem románového BOLKONSKY je PETR KIRIL, a tak i CYRIL a KAREL a KONSTANTIN BEZUCHOV. Tedy HLUCHÝ. A tak hraje BOLKONSKY herec TICHÝ a jeho přítel je HLUCHÝ a román napsal TLUSTÝ. Důležité je vědět i to že rusky HUBENÝ je CHUDOJ – CHUDÝ. Rusky BEDNOY. Je to pochopitelně hra, která může znamenat mnohé i nic. Ale to, co jsem napsal to určitě znamená.

Druhá manželka majitele ARTEK byla OLIZAR byla dcera OZHAROVSKY. OŽAROVSKY. Byl KAJETÁN jako TYL. Ale hlavně je jeho příjmení podobné příjmení OROZOVIČ. Můj učitel na základní škole Strossmayerovo náměstí. Byl ZDRAVKO a vy se za chvílí dozvíte že SOLOVYOV říkal o ARTEK, že jde hlavně o to být a zůstat ZDRAVÍ. A to vše je i příjmení OZARČUK. Nositel tohoto příjmení je nyní podle internetu jenom jeden. To znamená, že ten, kterého jsem poznal já byl stejně výjimečný v českém prostředí jako skoro všichni z mojí blízké a vzdálené rodiny. Pracoval na úřadu české vlády. Tam měl ve dvojici s VÁCLAV NĚMEC na starosti otázky mládeže. A tak spolupracoval velmi úzce i se mnou. Jejich nadřízeným byl LÍBENEK. Ano vidíte dobře LEE BENEK. Nebo BENÍK malý BEN italsky BENITO. Anebo LEE BANÍK. BANÍK OSTRAVA – O.B. HORNÍK, co dělá dole v dole v podzemí. Tak si mě označili. Na české vládě. Byly podřízeni tehdy místopředsedovi české vlády příjmením ADAMEC jménem LADISLAV. V seznamech KGB MITROCHINA v CAMBRIDGE označeného jako ATOS. A proč to je všechno pravda? Protože žena, která vystupuje jako jedna možná románová předloha v roli manželky ATOS z románu Tři mušketýři, kteří byli vlastně čtyři, žila a zemřela na území ARTEK na KRYMU. Hraběnka DE LA MOTTE. V románu jí oslovovali jako MILADY. Ta prý pracovala pro kardinál RICHELIEU. V románu ALEXANDER DUMAS. A tuto de la MOTTE na KRYM vysídlil z PETROHRADU s dalšími dvěma dámami, o kterých také bude ještě řeč car ALEXANDER. A tak tam mohla navštěvovat BOTANICKOU (ne BOTNICKOU nebo BOTINKOVOU – vzpomínáte na BOTNICK záliv u Finska?) kterou tam na KRYMU v JALTA u obce MASSANDRA, kterou zřídil svým patentem car ALEXANDER a za přímluvy hraběte MICHAIL VORONCOV – M.V. a FJODOR BIBERSTEIN – zase STEIN a po našem B.L.B. a ruské Фёдор Ф – průměr DIA METER a teď velký pozor pra-pra-pra-pra-pra-synovce kardinála RICHELIEU jménem ARMAND EMMANUEL SOPHIE SEPTIMANI de VIGNEROT, Du PLESSIS, hrabě de CHINONJ, vévoda d‘ AIGUILLON, vévoda de FRONSAC, pátý vévoda de RICHELIEU. Samozřejmě, že vidíte že jeho jméno obsahuje dvě čísla a to 7 a 5. Jak v mém příběhu – 7 a 5 která je na hlavu postavená i 2. A úplně první jméno tohoto pána mnoha jmen a titulů je naše známé ARMAND. ARMA – ARMENIA – ARMY – ARMAS prostupující všemi příběhy a všemi kontinenty. Je i M.B. – MOTÝL – BUTTERFLY EMMANUEL známý z televizního Večerníčku. A je i SOPHIE – hlavní město BULHARSKA a české ŽOFIE. Jako manželka FERDINAND D’ESTE. To všechno tu bylo, a to všechno znáte, nebudu to znova opisovat. A ostrov v Praze. Ten pán mnoha jmen uprchl z Francie a vstoupil do ruských služeb v roce 1804 a až do roku 1815 byl guvernérem NOVOROSSIJSK a BESARÁBIE. Je považován za jednoho ze zakladatelů města ODĚSY. A právě teď si vzpomínáte, že JAKOV STALIN měl za manželku BALET-BALE tanečnici z ODĚSA jménem YULIA MELTZER – Y.M. Manželku BESARAB. A také víte, že můj otec měl za manželku v lázních KARLOVY VARY s bytem na PALACKÉHO náměstí manželku BESARAB ANNA. A také víte, že JAKOV-JAKUB STALIN zemřel v SACHSENHAUSEN ORANIENBURG u BERLIN. Koncentrační tábor, kde byli vězněni čeští studenti v roce 1939 po uzavření českých vysokých škol dne 17. LISTOPADU 1939. A kde byl vězněn i ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ – A.Z. profesí KAMENÍK. A DOLANSKÝ. K vystavené rakvi prezidenta A.Z. mě někdy po jeho úmrtí dne 13. listopadu 1957 vzala matka. A protože pohřeb měl 18. LISTOPADU mohlo to být klidně i 17.LISTOPADU 1957. To ale pochopitelně nevím. Který den přesně jsme tam byli. Ale byli. To vím určitě. Bylo to přesně 32 let před 17. LISTOPAD 1989. 32 je i 1775. To ale už všechno dobře víte.

A finále? NOVOROSSIJSK je složen ze slova NOVO a ROSSIJSK. НОВОРОССИЙСК. НОВО РОССИЙСК – H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a H.P. KOŇSKÁ SÍLA – K.S. – X. – CHE. A proč je to pravda? Protože po s TAMAN divizí s velitelem s iniciálami V.M. zlikvidovaném pokusu o převrat v Moskvě ve dnech okolo 21. srpna 1991 jsem cestoval zpět s rodinou letecky z ARTEK na KRYMU na trase SIMFEROPOL – UŽHOROD s mezipřistáním v ODĚSA. Ukrajina.

Gustaw Olizar herbu RADWAN SOWITY 3. MAJA 1798 w KOROSTESZOWIE na WOLYNIE. Zm. 2. STYCZNIA 1865 w DREŹNIE – polski ziemianin, marszałek guberni kijowskiej, publicysta, poeta, pamiętnikarz – diarista, wolnomularz.

A na závěr této části jenom ukázka, jak se to dělalo. A co je možné využít při pouhé znalosti a použití jiného jazyka. Ten, kdo píše MEMOÁRY je i DIARISTA a PAMIETNIKARZ. A ZEDNÁŘ – MASON – WOLNOMULARZ. W.M. Vzpomeňte na HAŠKA a jeho VOLNÁ MYŠLÉNKA. I na SLÁVA VOLNÝ.

Poprvé bylo vytvoření dětského tábora v Artek oznámeno 5. listopadu 1924 na moskevském pionýrském festivalu. Ruská společnost Červeného kříže (ROČK), Svaz ruské komunistické mládeže – budoucí VLKSM a Ústřední byro mladých pionýrů se aktivně podílely na přípravě otevření tábora. Na přípravu osobně dohlížel Z. P. SOLOVYOV. Zřejmě je proto v některých pramenech uváděn jako první ředitel ARTEK, ačkoli přímé vedení tábora bezprostředně po jeho otevření bylo svěřeno F. F. SHISHMAREV. Tábor byl otevřen 16. června 1925 a skládal se ze čtyř velkých plátěných stanů. První směny se zúčastnilo 80 průkopníků z MOSKVY, IVANOVA-VOZNĚSENSKA a KRYMU. V roce 1926 se stal hlavou ARTEK SERGEJ MARGO. V tomto roce tábor navštívila první zahraniční delegace – pionýři z NĚMECKA. První obyvatelé Artek žili v plátěných stanech. O dva roky později byly na břehu položeny lehké překližkové domy. A v roce 1930, díky zimní budově postavené v horním parku, byl Artek postupně převeden do celoročního provozu. V roce 1936 Artek hostil změnu pionýrských nositelů řádů udělovaných vládními vyznamenáními a v roce 1937 tábor přijal děti ze Španělska, které zachvátila OBČANSKÁ VÁLKA.

5.listopadu 1924 bylo oznámeno, že tábor bude. To je i plus DVA 7. listopad, a tak i den narození LEV TROCKIJ a den Říjnové revoluce. Krát DVA je to i 10.11. A to byla v roce 1775 založena US MARINE. A v roce 1982 v roce mých třicátých XXX. narozenin zemřel BREZHNEW. Ten samý den. 10.11. A vy také víte že samotné 1110 je i rok založení US MARINE a dalších 1775. Je to i 5. únor. A to je plus DVA i 7. únor, a to se narodila moje tchýně VLASTA PATTYI SVOBODA BOUDNÍK. SOLOVYOV a SHISHMARE – ŠIŠMAREV byli podrobně výše. A máme tu nové jméno. SERGEJ MARGO. Ano je to i MAGOR s latinskou příponou – IT je to MAGORIT a se sufixem ruských ženských jmen je to MAGORITA-MOHORITA vysloveno ukrajinsky. A slavný polsky voják MOHORT a slovo které dalo název španělskému MADRID – MEGRIT. A proč je i toto pravda? SRGEJ MARGO byl po otci VOLDEMAR. A tak byl i S.V.M. DVOJKA a V.M. A aby to byla pravda tak i VOLDEMAR je VOLDE-VALDA a MAR. V.M. Kdo to byl? Byl prvním vedoucím oddílu PIONÝRA ve VYBORG. Ano to je to město, které bylo čas i součástí FINSKA. A dozvídám se, že 19. květen 1922 je považován za den zrození Pionýrské organizace v SSSR. A vy víte, že to je i 19. srpen. A to se narodil v roce 1919 generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Minus DVA je to i 17. srpen, a to byl pokřtěn můj otec jako METER ve VOLOVÉ v roce 1919. Anebo je to 11.srpen, a to se narodil VASIL GULYA BILAK. V roce 1922 se narodili ve stejný den 19. září manželé ZÁTOPKOVI. A je to rok kdy se narodila moje matka a je to také 1925 a rok 1950 kdy se narodila moje manželka a rok 1952 kdy jsem se narodil já a rok 1955 kdy se narodila moje sestřenice ALENA BARANNIKOVA. A samozřejmě, že to je i den plus DVA 21. srpen. Datum zcela klíčové v mém příběhu. A datum, kdy padl v MOSKVĚ pokus o převrat. V roce 1991. S.V.M. byl vyslán do ARTEK v roce 1929. V době, kdy pracoval v závodě KRASNAYA ZARYA. RUDÁ ZÁŘE – SVĚTLO – SVIT – VALO finsky a IJUS je to po švédsku. Vyráběli se tam TELEFONY. Přivezl jich několik do ARTEK sebou a sloužily jako spojení mezi tábory DOLNÍ a HORNÍ. A vy víte, že můj otec i já, a i moji dva bývalí nevlastní bratři jsme byli vojenskými spojaři. Před revolucí to byl závod švédského vynálezce LARS MAGNUS ERICSSON. L.M.E. S.V.M. odešel okamžitě po vypuknutí Velké vlastenecké války do armády. Vojín 329. pěšího pluku padl u města LUGA. Ano vidíte dobře. LUGA. ЛУГА je to v azbuce. Město je na stejnojmenné řece LUGA. Založeno v roce 1777. V blízkosti LUGA se nacházela LUGA SVETELKA „DAČA“ věnovaná jednomu z náledníků trůnu. LUGA je ve finštině LAUKAA. Ano vidíte dobře LOUKA. Jako LOUKOV – SKOKOVY, kam jsem jezdil od první třídy až do 18 let rok co rok na tábor. Ještě jednou celá adresa: SKOKOVY – LOUKOV, pošta ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ, okres MLADÁ BOLESLAV. Tábor byl majetek rodiny SIMRŮ – SIMROVI. Znárodněn a po 1989 jim byl navrácen. Jako LOUKA, na kterém roste TRÁVA finské RUOHO, anglické GRASS. A která se suší na SENO – HEINÄÄ-HAY. A to se pak prodávalo na SENOVÁŽNEM náměstí – M.G. MAXIMA GORKÉHO nebo v SENOVÁŽNÉ ulici. Kde sídlil ÚV SSM a MV SSM PRAHA.

SERGEJ VOLDEMAR MARGO ale není podle záznamů uveden jako mrtvý ale jako nezvěstný. Tedy datum úmrtí není uvedeno. Je po něm pojmenována ulice v PETROHRADĚ. A ve škole, v PETROHRADU, kterou navštěvoval bylo otevřeno jemu zasvěcené muzeum. Škola má číslo 107. Samozřejmě, že jste zaznamenali podobu jeho příjmení se jmény MARSIO (AALTO) a MARCH(GUEVARA) a názvy měsíců MARZ a MARS a MAREC a dalšími názvy měsíce BŘEZEN – BREZEN a našimi značkami mající související původ s českým třetím měsícem. A tak i s desátým. Také nestandartně pojmenovaným v češtině – ŘÍJEN – RIJEN.

První byli děti z M a IV a anglicky C. Tedy M.I.V. a CHE. Nebo M.L.V. – M.L.B. a CHE. Protože víte, že malé L je i l. První děti ze zahraničí byly děti z Německa. Bylo to v roce 1926. Roce narození mé tchýně, před chvílí vzpomínané. A v roce 1937 přijeli děti z Občanskou Válkou zmítaného Španělska. Avy víte, že rok 1937 je i 1913 a to se narodil GUSTAV HUSÁK a že to je i rok 1931 kdy se narodila sestra mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKIOV – A.B. a kdy se narodil BORIS IELCIN – B–I a MICHAIL GORBAČOV – M.G. Ale hlavně to bylo i číslo popisné domu v ulici pplk. SOCHORA. Už tehdy stál. A moje matka v něm dostala byt až po Druhé světové válce jako válečná vdova s mými bývalými nevlastními bratry DVOJČATY. Tehdy se ulice jmenovala SKUHERSKÉHO.

Během Velké vlastenecké války byl Artek evakuován přes Moskvu do Stalingradu a poté do sanatoria Serebrjanye PRUDY. Koncový bod trasy se nacházel od roku 1942 na altajském úpatí v lázeňském městě s termálními prameny jménem BELOKURICHA.

 Evakuace skončila v ALTAJ „ARTEK“. VE SMOLENSK okres. Jméno BELOKURICHA je název místní řeky. Rusky Белоку́риха. Povodí řeky je (Horní) OB k soutoku s IRTYŠ. OB je řeka a také O.B. a řeka ve které jsem se koupal v NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK. V létě 1972. IRTYŠ jsou i naše ŠUTRY-KAMENY. Obec byla založena v osmnáctém století v souvislosti s objevem horkých pramenů a název pochází od bílých par vznášejících se v chladných dnech nad místy úniku páry na povrch. V obci devatenáctého století, od druhé poloviny devatenáctého století letovisko. Další rozvoj města se týkal využívání hydrotermálních zdrojů. Samozřejmě, to spojuje na chvíli ARTEK s BÍLÝM KOUŘEM. A BÍLOU MLHOU – B.M. v ruštině TUMAN. Také nás to spojuje s našimi lázněmi, které hrají velmi důležitou roli v tomto mém celém příběhu. Zejména KARLOVY VARY a MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a TEPLICE. Také ale víme, že takovým způsobem se oznamuje zvolení papeže v ŘIMĚ-ROME-ROMA.

Ihned po osvobození Krymu v dubnu 1944 začala obnova ARTEK. V srpnu se otevřela první poválečná směna. O rok později bylo území tábora zvětšeno na dnešní velikost. 9. února 1945 obyvatelé ARTEK přivítali účastníky JALTSKÉ KONFERENCE.

V roce 1947 Artek přijal asi 450 dětí, z toho pouze 9 ze zahraničí (z POLSKA a ČESKOSLOVENSKA).

Budu li vycházet z toho co je napsáno na Wikipedia a považovat to za pravdivé informace, tak mně z tohoto údaje vychází tato informace. Rok 1947 je i rok 1914 kdy vypukla První světová válka. Ta skončila dne 11.11. kdy se narodil můj bratranec KAREL GEBLT III. A vy víte že to je i 17.11. To byl ten bratranec, který sloužil základní vojenskou službu v pražských kasárnách RUZYNĚ. Tam kde byli popraveni studentští vůdci v roce a další asi dvě tisícovky studentů zde byli internováni před transportem do koncentračního tábora SACHSENNHAUSEN-ORANIENBURG. Je to ten, který po Okupaci v roce 1968 emigroval a žil a pracoval ve FRANKFURT am MAIN. 1947 je i rok 1974 kdy jsem narukoval k vojenskému útvaru 6174 LITOMĚŘICE, kasárna Jiřího z Poděbrad, 7. spojovací pluk. Kdy byla dne 25. DUBNA KARAFIÁTOVÁ revoluce v PORTUGAL s hlavním městem LISBOA. Rok, kdy zemřel maršál ŽUKOV GEORGE KONSTANTIN. Dětí v tom roce přijelo do tábora ARTEK asi 450. To je L.C. – EL CHE. 9 z nich bylo ze zahraničí. To je IX. Také EL CHE. Děti byly z POLSKA a ČESKOSLOVENSKA a přijeli do ARTEK na UKRAJINU. A to je PUČ. Ano pokus o převrat se v Moskvě odehrál, když jsem v ARTEK v srpnu 1991 byl. A skončil 21. srpna 1991. Já jsem byl z ČESKOSLOVENSKA a také jsem byl slavný polský voják MOHORT a také jsem byl OTISK mého otce UKRAJINCE, jak mu zapsali národnost u prvního výslechu v ukrajinské POLTAVA do protokolu.

V roce 1958 byl Artek převeden pod Ústřední výbor VLKSM a získal oficiální status mezinárodního tábora. Od počátku roku 1960 byl tábor rekonstruován podle projektu A.T. POLYANSKY. V roce 1969 měl Artek 150 budov, tři zdravotní střediska, školu, filmové studio ARTEKFILM, tři bazény, stadion se 7000 místy k sezení a hřiště pro různé potřeby. Rozdíl mezi Artek a ostatními tábory byl v tom, že fungoval celoročně, pro což byla na jeho území plnohodnotná všeobecná škola. V roce 1930 Artek nějakou dobu nesl jméno svého zakladatele Z. P. SOLOVYOV. Poté, vyhláškou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 23. července 1940 (zrušenou vyhláškou prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR dne 15. ledna 1962), byl Všesvazový pionýrský tábor sanatoria „Artek“ pojmenován po V.M. MOLOTOVOVI, který dohlížel na budování a činnost Artek ve vládě a často tábor navštěvoval. V roce 1957, v předvečer 40. výročí Říjnové revoluce byl Artek pojmenován po V.I.LENINOVI. V sovětských dobách byla vstupenka do Artek považována za prestižní ocenění pro sovětské i zahraniční děti. V rámci jedné školy byly nejlepším průkopníkům udělovány poukázky v mnoha ukazatelích (účast na záležitostech pionýrského oddílu, chování, studijní výsledky atd.). V roce 1952 postavila pionýrská organizace ERNST THÄLMANN v NDR tábor podobný Artek, nazvaný WILHELM PICK PIONEER REPUBLIC.

V roce 1958 přichází v ARTEK na scénu VLKSM – VASILEK M. Mně bylo 6 let, a tak mně asi někdo někde asi občas řekl VASILEK. A to M. je příjmení. Připomněla mně to potom ve škole VLKSM v MOSKVĚ moje argentinská přítelkyně ALICIA – ADRIANA. Ta mně z ničeho nic začala říkat VASILEK. To už tady také bylo. A v tom roce se stal tábor díky statusu, který od někoho získal táborem MEZINÁRODNÍM. Tedy INTERNATIONAL. Ano jako hotel INTERNATIONAL v PRAZE. Kde jsem se setkal v ulici KOULOVA s ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. A hotel INTERCONTINENTAL naproti budovy MSS. A ulici 17. LISTOPADU a hned vedle hotelu ROH. To je ten hotel, kde pracoval po odchodu z aparátu SSM HUGO MAREČEK. To byl ten, který mně odvedl do Sjezdového paláce na Výstavišti – Julda Fulda u Stromovky a Polské krčmy a panorama M.B.L. kde před tím pracoval generál SYROVÝ, u nás v Praze 7, kde jsem četl zdravici na XIV. sjezdu KSČ – před BREZHNEW a HUSÁK – H.B. To také znáte, vy, kteří čtete.

Tábor byl po roce 1930 pojmenován po svém zakladateli doktor SOLOVYOV. A poté byl dne 23. července 1940 pojmenován po V.M. MOLOTOV. MOLOTOV je M.V. a L.T. což se stalo. Byl k tomu ještě jednou V.M. VJAČESLAV MICHAIL. Anglicky je jeho jméno VYACHESLAV. A to je i V–5–2 – DVOJKA a CHE a VASIL. MICHAIL je zase EL CHE a M. A k tomu MOLOT – KLADIVO – HAMMER. Jako STARÉ HAMRY v jejichž okolí operovala skupina ARAP a WOLFRAM. A další. Pravda je to proto, že k tomuto přejmenování došlo oficiálně v den narozenin plukovník FRANTIŠEK MORAVEC. Ano v té době byl plukovník. A vy víte, že jeho datum narození je 07.23. a to je moje rodné číslo 123 a spousta dalších důležitých dat. Jako například v té době jméno pilota VASILLY STALIN – 03.21. A co je zcela jasné že právě v první polovině roku 1940 se odehrávalo ve věznici v POLTAVĚ veškeré vyšetřování pěti kamarádů z VOLOVÉ a že v červenci 1940 v době přejmenovaná tábora již byl otec odsouzen a odeslán do GULAGU. Snad se mně podaří získat oficiální cestou celý jeho spis, a tak bude možné i data upřesnit.

V předvečer 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byl tábor přejmenován po V.I.L. LENIN – ULJANOV. Bylo výročí římskými X.L. – EL CHE. Všimněte si, že až po smrti STALINA byl pojmenován na LENINA. Před tím byl pojmenován po žijících osobnostech.

V roce 1952 postavila východoněmecká pionýrská organizace ERNST THÄLMANN podobný tábor pojmenovaný po východoněmeckém politikovi WILHELM PICK. Náhoda by to byla se v roce 1952 nestala královnou Velké Británie ELISABETH II – ISABEL II – BASIL DVOJKA. A nezačal vykonávat funkci prezidenta USA „IKE“ DWIGHT EISENHOVER – EISEN – ŽELEZNÝ – HOVER – HAVEL. A kdybych se ten samý rok nenarodil já. A můj bratranec PETR GEBLT. Oba na Ostrov Štvanice. Na VLTAVA. Praha 7. ERNST THÄLMANN se totiž narodil dne 16. dubna. Ano ten v ten datum 16. dubna, kdy přistál u rakouského LANDECK u INNSBRUCK místo v KŘEČKHOŘ u KOLÍNA u LABE OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A že je 16. duben–16. září již dobře víte. Manželka ERNST byla ROSA jako ROSARIO kde se narodil v ARGENTINA ERNESTO CHE GUEVARA. On byl ERNST jako teta mého bratrance ERNA-ERNESTA SCHIDLAK – SCHOBER. A jako její dcera ERNA-ERNESTA FISHER. Z FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍROVKA a později PRAHA. A jeho dcera byla IRMA. Jako sestřenice manželky mého bratrance PETR GEBLT s iniciálami V.H. IRMA HELLEBRANDT. Z OPAVSKA. ERNST THÄLMANN byl zavražděn dne 18. srpna 1944 v koncentračním táboře BUCHENWALD u WEIMAR. Byl jsem se tam pochopitelně také podívat při mé cestě do WEIMAR. Tábor byl pojmenován po prvním a jediném prezidentovi NDR. WILHELM REINHOLD PIECK. WILHELM je VILÉM – B.L.M. REIN HOLD je naše známé R.H. – RUDOLF HESS a další například RUDOLF HEGENBART atd. Jeho otec byl také kočí – tak byl také JEFFER SON – jako první, ale ne jediný prezident Československa T.M. Byl tesař-LUMBERJACK jako můj otec a maršál KONEV a pracoval se dřevem jako plukovník BARANNIKOV který byl truhlář. Narodil se na dnes polském území v GUBEN. Ano CHE BEN. Bylo to dne 3. ledna, a to vy víte, že je i 12.03. Moje rodné číslo a datum popravy skupiny Slánského v počtu 11 osob v roce 1952. 3. ledna je krát DVA i 6. ledna. A to jsou TŘI KRÁLOVÉ. Anebo 6. prosinec svátek svatého NIKOLAI-MIKULÁŠ-MYKOLA-MIKLÓS. Narodil se v roce 1876 a to je i rok 1891 a to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. A probíhala v Praze na výstavišti JULDA FULDA Jubilejní Výstava. S táborem SOKOLŮ ve STROMOVCE. PIECK zemřel dne 7. září 1960. A 1960 je i 19.09. a 7. září je i 1. září datum, kdy vypukla napadením Polska Druhá světová válka. Anebo je to krát DVA i 14. září, kdy zemřel první československý prezident T.M. a narodil se na VINOHRADY jeho syn a seskočil WOLFRAM. WILHELM PIECK žil v BERLÍNĚ na adrese MAJAKOWSKIRING, PANKOW, BERLIN. MAJAKOVSKÝ byl VLADIMÍR, a ještě jednou VLADIMÍR, a tak tedy M.V.V. Nebo M.W. A PANKOW je i PÁN KOV, a to byl v té době právě EISENHOVER.

Jeho příjmení je také PIECK. A v naší řeči je to ženský rod PIECKA. PECKA. Jako jeden ze zakladatelů sociální demokracie v Čechách. A proč ještě postavili tábor PIECK v roce 1952? Protože PECKA se narodil dne 19. září. Ano 19.09. A PECKA byl JOSEF ale i BOLESLAV. Jako Mladá Boleslav a jako B.L. – L.B. – VASIL. Byl i PEPA PECKA – P.P. a to je, jak víte složené B – BENJAMIN. Emigroval a zemřel v CHICAGO. USA. V roce 1897. Což je i 1891 rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. Aby to byla pravda tak měl na ÚV KSČ v pracovní náplni sledovat práci v SSM a jeho PO SSM dlouholetý a velmi zkušený pionýrský pracovník příjmením PECKA. Přijel z Moskvy a na ÚV KSČ byl samozřejmě vyslán jako informace o mně. CHICAGO ILLINOISE. To je I.C. – EL CHE. Anebo LEE NOISE. LEE BUDE HLUČET, HLASITĚ. Město, kde byl starosta českého původu ČERMAK – ČE LEMAK. Ten zemřel po zranění, když vlastním tělem chránil prezidenta ROOSEVELT při atentátu v MIAMI. Byl ČERMA ja CHE LEMAK emigrantka ANNA MOHORITA LEMAK v USA ve PENNSYLVANIA. Jako LEMAK můj předchůdce ve funkci tajemníka na DVOJCE, později šéfredaktor VEČERNÍ PRAHY. Nebo CHE MARK. Nebo CHE MAKER – MACHER – MACHAR, a tak i MARCH a MARSIO a náš klíčový BŘEZEN.

V roce 1960 dostal příležitost architekt POLYANSKÝ tábor dostavět a rekonstruovat. Připomínám, že POLYANA byla křestním jménem manželka MOLOTOV. A v JASNÁ POLYANA žil LEV NIKOLAI TOLSTOJ. Před chvílí vzpomínaný. Ve spojení s OLIZAR a hraběnka VOLKONSKÁ MARIE. Důležité je také vědět, že JASNÁ je španělské CLARA – ano jako KLARISKA svatá ANEŽKA. Anglické POLAND je POLSKO. A je také více míst a slovanských národů označovaných jako POLANÉ. Samotný název je pravděpodobně totožný s naším POLE. Anglicky POLÁK-POLKA. POLYANA – i POLE i LÁN. Zase L.N.

POLYANSKÝ patřil k těm velmi významným architektům v době SSSR. Důležitý je i proto, že u nás v sousedství bydlel svazák, který se jmenoval POLANECKÝ. Myslím MIREK – MIROSLAV. POLYANSKÝ se narodil ve vesnici AVDIIVKA na UKRAJINĚ. V azbuce AB DÍVKA. AB dívka byla manželka syna UKRAJINCE ALENA GEBLT-BARANNIKOV – moje teta – matčina sestra. A aby to byla pravda tak i její dcera byla AB DÍVKA. Byl ANATOL a TROFIM. ANATOL byl křestním jménem velvyslanec ČSSR v Tanzanii, když jsem tam byl. Příjmením DEMUCKÝ. Byl to Východňár, jak se říkalo těm, kteří pocházeli z nejvýchodnější části Československa. DOMECKÝ byl jeden z důstojníků u našeho útvaru 6174 Litoměřice. TROFIMOV byl příjmením první tajemník Leningradského rajónu Moskvy. Po mém příteli ARATAMONOV. Předpokládám, že byl také z MAI – MASKOVSKIJ AVIACIONIJ INSTITUT nebo z letiště SHEREMETEVO. To ale nevím. Neznal jsem ho osobně dobře. POLYANSKÝ studoval MASKOVSKIJ ARCHITEKTIRNOJ INSTITU. Zkratka v ruštině je MARCHI. Ano zase MARCH a MARSIO a MARZ a MARC a BŘEZEN. Nebo známé MACHER-MACHAR. Na institutu byl jeho pedagogem JEMELJANOV. Ano jako křestní jméno vzbouřence a vůdce povstání JEMELJAN PUGAČOV. Jako ALLA PUGAČOVA sovětská zpěvačka. POLYANSKY se podílel na návrhu sovětského pavilónu na Světové výstavě v BRUSEL-BELGIE v roce 1958. To byl ten rok kdy se stal ARTEK součástí VLKSM. Tam údajně zazářili sovětský a americký pavilón a s nimi pochopitelné slavné ATOMIUM. Jaderné mocnosti a ATOMIUM. Pavilón USA měl tvar POLOKOULE – Ano POLO KOULE. SSSR pavilón byl PRAVIDELNÝ ROVNOBĚŽNOSTĚN. ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. Slovo v ruštině začíná na PARA. Výsadkáři. A obráceně je to ARAP název skupiny mého otce. Také Ukrajince. Česky je to ROVNO – jako ROVINAMI-ROVNO-ROVANIEMI. BĚŽ je pokyn k běhu nebo VĚŽ – TOR. A STĚNA je WALL, a tak i VOL. ROVNO je také ukrajinské město v ROVENSKÉHO okresu a ROVENSKÉ oblasti na VOLYNI. A nyní velký pozor! Bylo známo jako CENTRUM-STŘEDISKO VOLYŇSKÉCH ČECHŮ. Polsky je to ROWNÉ. A co vy asi nevíte je to, že STALIN pobýval a zemřel na VOLYNSKÉ dače u MOSKVY. Dne 5. MARCH – MARZ – MAREC – BŘEZEN. Roku 1952. A vy víte, že 5. BŘEZEN je i 5. ŘÍJEN, a to se narodil VÁCLAV HAVEL. Světová výstava EXPO 1958 se konala ve dnech 17. dubna až do 19. listopadu 1958. Tedy 17.04. a to je i 17.09. a plus DVA je to 19.09. významná narození a svátek, anebo je to 15.09. zavraždění LUDMILA. Anebo je to 17.06. narození mojí babičky MARIE HAHN – GEBLT, matky mojí matky LUDMILA. Z H.P. u LABE-ELBE. A skončila dne 19.11. A to je i 1776 vznik USA. Anebo je to minus DVA i 17. LISTOPAD – 17.11. a tak i 11.11. A proč je to všechno pravda? Československý pavilón z této výstavy byl přenesen po jejím skončení do PRAHY. K nám do LETENSKÝCH sadů. U ulice FRANTY KŘÍŽKA. Stojí přímo u mateřské školky a dětských jeslí kam jsem v roce 1982 a dále vodíval často, skoro každé ráno syna NIKOLU do jeslí a dceru KATEŘINU do školky. A pak jsem šel LETENSKÝMI sady dolů na nábřeží KAPITÁNA JAROŠE OTAKARA, hrdiny SSSR od SOKOLOVA a přes most H.S. – JAN ŠVERMA, hrdina Slovenského národního povstání do REVOLUČNÍ ulice okolo PALÁC MERKUR a pamětní desky na PECHLÁT (také shoda jmen s mým spolužákem ve třídě na devítiletce) až k PALÁC KOTVA a kasárnům JIŘÍHO z PODĚBRAD a ulice NA POŘÍČÍ kolem PALÁC HYBERNIA a ČSSB u hotel METEOR a kolem ulice NA PŘÍKOPĚ do SENOVÁŽNÉ ulice a kolem JINDŘIŠSKÉ VĚŽE a SACHAR PALAC do budovy ÚV SSM na náměstí MAXIMA GORKÉHO – SENOVÁŽNÉ náměstí na rohu JERUZALÉMSKÉ a JINDŘIŠSKÉ vedle kostela JINDŘICHA II. a z druhé strany budovy ROH – odborových svazů.

A proč je to skutečně všechno tak jak píšu? Na účasti SUOMI – FINLAND na světové výstavě v roce 1935 také v BRUSEL BELGIE se podílel HAHL NILS GUSTAV. Z firmy ARTEK v HELSINKY. A na té rok na to ve STOCKHOLM ve SWEDEN byl dokonce komisařem finské účasti. A Ukrajinec POLYANSKÝ byl v roce 1960 pověřen po svém úspěchu s pavilónem v BRUSEL BELGIE pověřen dalším významným úkolem. Navrhnout a vybudovat komplex budov v ukrajinském pionýrském táboře ARTEK na KRYMU. Působil tam celých deset let. Až do roku 1970. A finále – HAHL ja jak víte z minulého příspěvku je rusky GAGL – A tak CHACHL – CHOCHOL – Jak říkají Rusové Ukrajincům. A jak se jmenoval můj spolupracovník, z ÚV SSM, který jednou znenadání přijel do ARTEK pod AYU DAG s manželkou na pár dní, když jsem tam zrovna byl i já. Byl IVAN CHOCHOLOUŠ. I.C. – EL CHE. A CHICAGO ILLINOISE. Na ÚV SSM přišel z československého rozhlasu na Vinohradské třídě na Dvojce. Prostě z RÁDIA, jak se to říkalo zkráceně.

A na závěr k dílu architekta POLYANSKÉHO? V sedmdesátých letech se zabýval kromě jiného přípravou architektonického návrhu na výstavbu – dostavbu a rekonstrukci muzea V.I.L. v MOSKVĚ. Tato výstavba se ale neuskutečnila. My ale víme že to stačilo k tomu, aby bylo jasné, že půjde zase o nějakou revoluci. S někým spolupracoval někdo něco schvaloval či neschvaloval. A to vše a tom jsem přesvědčen bylo informací o přípravách na ukončení – SSSR a světového komunismu. Jak k tomu došlo, když jsem byl v ARTEK na KRYMU. S ALEXANDER BORCOV, který po našem rozhovoru odcestoval do MOSKVY a TAMAN divize ukončila pokus o PUČ JANAJEVA a dalších a který pravděpodobně kontaktoval našeho dalšího přítele VIKTOR MIŠIN, V.M. pak v posledních dnech srpna spolu s M.G. – MICHAIL GORBAČOV opouštěli jako poslední budovu ÚV KSSS v MOSKVÉ. A můj přítel VIKTOR MIŠIN jí prázdnou uzamkl.

Většina zahraničních dětí přijížděla do Artek během školních prázdnin v červenci a srpnu. K návštěvě Artek byly pozvány také děti členů antifašistického odboje v Evropě, vůdci národně osvobozeneckého hnutí asijských, afrických a latinskoamerických zemí, stejně jako aktivisté různých veřejných organizací z těchto zemí loajálních SSSR. Sovětský výbor válečných veteránů každoročně zval několik skupin dětí z evropských zemí (socialistických i kapitalistických), aby si na vlastní náklady odpočinuly v Artek. Byly to děti ze zahraničních veřejných organizací bojovníků proti nacismu a bývalých vězňů koncentračních táborů. Tyto skupiny vedli cizinci, ale ke každé skupině byl přidělen tlumočník (řešil také organizační záležitosti). V druhé polovině roku 1980 byly použity i jiné formy výběru školáků z kapitalistických zemí. Například v roce 1988 obdrželo 100 amerických školáků z 20 amerických států poukázky na Artek po výsledcích soutěže o esej (téma bylo „Proč se chci dostat do Artek?“). Mezinárodního dětského festivalu „Budiž vždy sluníčko – Buď vsegda budět solnce“, který se konal v Artek v roce 1977, se zúčastnilo 1500 dětí a 500 čestných hostů ze 103 zemí. Čestnými hosty Artek v různých letech byli Jean Bedel Bokassa, Leonid Brežněv, Jurij Gagarin, Indira Gándhíová, Urho Kekkonen, Nikita Chruščov, Jawaharlal Nehru, Otto Schmidt, Lidia Skobliková, Palmiro Togliatti, Ho Či Min, Benjamin Spock, Michail Tal, Valentina Těreškovová, Lev Jašin. V červenci 1983 ARTEK navštívila americká dívka SAMANTHA SMITH. 13. září 1945 byl Artek vyznamenán Řádem rudého praporu práce. V roce 1975 bylo táboru uděleno druhé státní vyznamenání – Řád přátelství národů. Podobné, i když méně známé, pionýrské tábory byly v jiných republikách SSSR. Druhé místo v prestiži bylo obsazeno All-Russian Pioneer Camp „Orlyonok“ (Krasnodar, RSFSR). Následovaly republikové rekreační tábory „Oceán“ (Primorskiy, RSFSR), „Mladá garda“ (Oděská oblast, Ukrajinská SSR) a „Zubryonok“ (Minská oblast BSSR).

Jaké byly ty výstavní tábory podobné celosovětskému ARTEK v jednotlivých částech SSSR? V KRASNODAR to byl ORLYONOK. Ano OR a LIONOK. O.R. a L.V. – L.B. – LEV – LVOV odkud startovala skupina ARAP mého otce do týlu nepřítele a LVOVA manželka JAROSLAV HAŠEK a samozřejmě, že i český LEV a řada dalších LVŮ – LEON – LION v mém příběhu. V Tanzanii, kde jsem byl tehdy počátkem osmdesátých let, cca 15 let po ERNESTO CHE GUEVARA, mě pozvali do parku Serengeti. Vozili nás parkem a viděl jsem snad všechna zvířata a ptactvo parku žijící. Ale průvodci stále hledali SIMBA. To je v místním jazyce LEV – S.I. M.B. Stále to říkali a dokola SIMBA…SIMBA. Tam v parku ho nenašli. Náhoda by to všechno byla, kdyby na LENINSKÝCH HORÁCH, kde měl otec konspirativní byt v době přípravy na cestu do týlu nepřítele nebyla vystavěna LOMONOSOV univerzita. Jedna z těch SEDMI staveb, podle kterých byl vystavěn hotel INTERNATIONAL v Praze. Kde jsem byl s ERNESTO CHE GUEVARA. A kdyby tam na LENINSKÝCH HORÁCH nevystavěl VLKSM hotel ORLOYONOK. A kdyby tehdy hned po jeho otevření nezorganizoval MIROSLAV ŠTĚPÁN tehdy jako předseda MV SSM Praha, když já jsem byl předsedou na DVOJCE tak zvané Letadlo družby do partnerské Moskvy. A nebyli jsme ubytováni právě tam v hotelu ORLYONOK. Byl tam tehdy také můj starší přítel Španělák-Interbrigadista v padesátých letech vězněný STB v RUZYNI příjmením ŠPIRK – Jako restaurace U ŠPIRKŮ v KOŽNÉ (OR a KOZINA) ulici u Staroměstského náměstí. V PRIMORSKÉM kraji to byl tábor OCEÁN. To byl ten kraj, kde byl v čele stranické organizace VIKTOR LOMAKIN – V.L. Velvyslanec SSSR v ČSSR v roce 1989. A ten, který bydlel v jednom takovém velkém domě v MOSKVĚ spolu s mými kolegy v čele VLKSM jménem VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONĚNKO. Dva VIKTOR plus jeden VIKTOR. V Oděské oblasti, také na UKRAJINĚ jako ARTEK na KRYMU, to byl tábor MLADÁ GARDA. Ano jako ulice u nás v HOLEŠOVICÍCH Praha 7, kde žil bratr mojí matky KAREL GEBLT s rodinou. Ti žili před tím v ulici KREJČÍHO – LIBEN a také v HEŘMANOVA – souběžná s naší SOCHOROVA. A jako náměstí MAXIMA GORKÉHO před tím a potom SENOVÁŽNÉ A OLEG KOŠEVOJ zakladatel oddílu MLADÁ GARDA. A v BĚLORUSKU to byl v MINSKÉ oblasti – B.M. tábor ZUBRYONOK. Malý ZUBR. Malý TUR-SKOT-CATTLE. Který žije právě tam na hranici POLSKA a BĚLORUSKA. Anglicky je to evropský BISON. Jako ti BISON v USA. A jak je to finsky? FINSKY JE TO VISENTTI. A to je španělské vyslovené VICENTE. VISENTE. Jméno VINCENC. Jméno mého pradědečka GEBLT. A jméno VINCENC van GOGH. NIZOZEMSKÝ malíř, v jehož den narozenin byl můj otec odveden do československé armády v BUZULUKU. Po příjezdu z GULAG-KOŽVA. Ten samý den měl narozeniny i FRANCISCO GOYA de LUCIENTE de FUENTETODOS. Který zemřel v BORDEUAX – D.R. B – CHE. A TO DNE 16. DUBNA. V DEN KDY O MNOHO LET POZDĚJI SESKOČIL OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také víte, že Katalánsky je to VICENC, podle zakladatele firmy VICENC. To je ten VICENC, který založil v roce 1770 výrobu CHOCOLATTE de PIEDRA a v roce 1775 začal vyrábět TURÓN-TORRONS. V AGRAMUNT – LLEIDA. Samozřejmě, že vy víte, že LLEIDA je i LLOYD, a tak i DOYLE. Aby to byla pravda, tak po příjezdu do školy VLKSM v Moskvě jsem se na koleji seznámil s těmi, kteří studovali čtyřleté studium této školy a byly tam již jeden rok před námi. Byla mezi nimi NADĚŽDA ZUBRVALČÍK. To už umíte přečíst? Psal jsem o ní a o jejím osudu dříve.

Tábor navštěvovalo spousta hostů. V souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN uvedu jenom některé i když je možné že i další kteří tam byli s ní souvisí. Byl to samozřejmě především BREZHNEW. Ten přijde na řadu za chvíli v souvislosti s dalším podobného jména. Byl tam i NIKITA CHRUŠČOV. Vedle tábora je NIKITINSKÝ park a bude oněm také řeč. CHRUŠČOV má v příjmení také ŠČ jako velitel skupiny ARAP ADAM NIŠČIMENKO ze LVOVA. Krycím jménem BĚLAVSKÝ. LEONID. A tak i L.B. jako LEONID BREZHNEW. Byla tam KLARA ZETKIN. Ano jako CLARA – KLARISKA jako ANEŽKA ČESKÁ. Anebo jako KARLA-KAREL-CYRIL-KYRIL-KONSTANTIN. A jako ZETKIN – ZET – poslední. Byl tam i jeden prezident ze ZÁPADU. A to z FINSKA URHO KEKKONEN. URHO je i UHER. Jako manžel mojí sestry v Praze a můj spolužák a přítel a jako můj otec po své matce – MAĎAR. Byl tam NEHRU – další UHRAN – MAĎAR – HUN – HUNGAR. A UHRE německé slovo pro TIME – T.M. – ČAS – Č.S. Byl tam i MICHAL TAL. MICHAL z L.T. Kdo to mohl být? To už také víte. Děti tam viděly i LVA JAŠINA. LEV a JÁ ŠÍNA. KOLEJ. A fotbalový brankář. Tím jsem chtěl být. Vzpomínáte? Požádal jsem kdysi snad v sedmé či osmé třídě otce (myslím, že to bylo před setkáním s ERNESTO CHE GUEVARA v hotelu INTERNATIONAL), zda by mně to nemohl domluvit u strýce docent IVAN MOHORITA v DUKLA PRAHA. A on to udělal. A tak jsme se vypravili společně na DUKLA STADIÓN také u hotelu INTERNATIONAL. A strýc mi, po zkoušce z fyzičky nedoporučil abych se stal fotbalistou. Zkouška byla taková, že jsem sám věděl že na to nemám. A fotbalovým brankářem jsem se nestal. S dětmi se v ARTEK setkal OTTO SCHMIDT. Ano vidíte dobře ŠMÍD. SMITH-KOVÁŘ-KUZNĚC-HAMERNÍK. Ten se narodil dne 18. září 1891. Tedy DVA dny před narozením mého strýce PETR MOHORITA. A DVA dny po svátku svaté LUDMILY. V roce, kdy se také narodil můj děda KAREL GEBLT I. Syn VINCENC GEBLT. Narodil se v MOGILEV do německo-lotyšské rodiny v BĚLORUSKU. Byl jedním z tvůrců sovětské vědy. Byl hlavním redaktorem Velké sovětské encyklopedie. Byl na ČUKOTCE. Po potopení parníku ČELJUSKIN onemocněl a byl léčen v NOME na ALJAŠCE. Ano na ALJAŠCE. V USA. Ve městě, které také navštívil NOR ROALD AMUNDSEN na lodi GJOA. Ano jméno lodi je anagram GOYA-GOJA. Bylo to v roce 1906. V roce 1937 byl SCHMIDT vyznamenán titulem Hrdina Sovětského svazu. Ano v roce 1937. Jako číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA a jako narození HUSÁK 1913 a jako 1931 narození sestry mojí matky ALENA BARANNIKOV a narození B.I. BORIS IELCIN a M.G. MICHAL GORBAČOV a narození plukovník V.H. – VLADIMÍR HENDRYCH. Mezi hosty byl i věhlasný BENJAMIN SPOCK. Pediatr z USA. Proslavený knihou BABY and CHILD CARE z roku 1946. Je to jeden z největších bestselerů všech dob. Narodil se dne 2. května 1903. 02.05. A to je i 02.08. a to je i 05.08. a to se narodil MIROSLAV ŠTĚPÁN. Bylo to v roce 1903 a to se narodila moje teta BASILEA-VASILA ve VOLOVÉ. Narodil se NEW HAVEN v CONNECTICUT USA. V NOVÉM NEBI. Ale HAVEN je také PŘÍSTAV. Nebo jinak v angličtině i LIVERPOOL, HARBOR, PORT atd. Název státu je CONNECTICUT. CUT je i stříhání, sek, říznutí. A CONNECT je PŘIPOJIT. Může to souviset s dobou kdy v ARTEK byl. Důležité je i to, že narozen v HAVEN sloužil v době WWII. u US NAVY. Byl v mládí VESLAŘ (VASILL) a byl členem americké OSMIVESLICE – OSM VASILICE – VELEŠOVICE-VŘESOVICE, se kterou vyhrál zlatou medaili na Olympiádě v Paříži v roce 1924. Můj otec mně říkával při různých příležitostech, že absolvoval 4 obecné a 4 měšťanky. Tedy OSM tříd základní školy. OTTO – OCHO – VOSEM. Moje teta ANNA sestra mého otce se narodila dne 19.LISTOPADU 1924. A SPOCK byl BENJAMIN. SPECK je SLANINA – ŠPEK. V angličtině a hebrejštině a ukrajinštině je to vysloveno BEJKON. Jak říkáme my v PRAZE ON je BEJK. BÝK. SKOT-TUR-CATTLE. Tábor navštívila rychlobruslařka LIDIA SKOBLIKOVA. Byla LUDMILA a narodila se dne 8. března 1939 ve ZLATOUST. Důležité jméno v mém příběhu, jak uvidíte na konci tohoto příběhu. Kromě toho že to je zase ÚSTÍ a ZLATO – ORO atd. Teta ZLATA jsme říkali manželce bratra mojí matky KARELN GEBLT II. Jedině teta ZLATA. Nikdy ne AURÉLIE, jak byl křtěná. 8. březen je kromě toho, že je dnem žen, na počest newyorských švadlen a moje matka LUDMILA byla švadlena původním povoláním, i krát DVA 16. březen, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. A je to i 16. říjen, a to se narodil můj děda ve VOLOVÉ DMITRY MOHORITA. L.S. získala celkem 6 zlatých olympijských medailí. Dvě na ZOH v roce 1960 ve SQUAW VALLEY. V našem překladu ÚDOLÍ ŽEN. Ano VALLEY – VALY – MEZIHOŘÍ – MIŽGORIJE – VOLY – VOLOVÉ – CAŇADA atd. A proč ŽEN? No to už také přece víte. Další čtyři zlaté medaile získala na ZOH v INNSBRUCK v roce 1964. Ano SYN VASILEK. Ale také místo, kde přistál a byl krátce vězněn OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A kde se stal profesorem dlouho poté MLYNÁŘ – MÜLLER ZDENĚK. Na univerzitě, kde mají dlouhá léta insignie z univerzity v OLOMOUCI. Tyto čtyři zlaté medaile vyhrála na ZOH v roce 1964. A to zemřel muž, který přijel besedovat s dětmi a navštívit tábor ARTEK. PALMIRO TOGLIATTI. A zemřel cestou na KRYM do JALTTA dne 21. SRPNA 1964. Ano vidíte dobře 21. SRPNA, a to vy víte, je také 12. SRPNA, a to se narodil můj otec a JAK EŠ. A je to také 12.08. a 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA v PLZNI. A je to den OKUPACE v roce 1968 a je také den konce PUČE v čele s JANAJEV v roce 1991. Pravda je to proto, že TOGLIATI se narodil v italském JANOVĚ. Dne 26. března 1893. Celým jménem PALMIRO MICHAL NIKOLA TOGLIATTI. Jeho otec byl z TORINO. Jeho nejstarší bratr EUGENIO – EVŽEN se narodil v ORBASSAN, on a sestra MARIA CRISTINA v JANOV a poslední bratr ENRICO – JINDŘICH se narodil v TORINO – TURÍN. Jeho příjmení překládá Google překladač jako VZLÉTNOUT – TAKE OFF – GET OFF anglicky a OTTAA POIS je to finsky. Ano OTTAA – OTTA jako OTTO italské OSM – 8. A také jako OTTO HABSBURG a generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ hrdina CUBA a ANGOLA. Když píšu o TOGLIATTI je třeba připomenout, že po něm bylo po jeho smrti v roce 1964, 21. SRPNA pojmenováno jedno ruské město. Jmenovalo se STAVROPOL-VOLŽSKIJ. V anglickém přepisu STAVROPOL – VOLZHSKY. V řečtině před tím doslova KŘÍŽOVÉ MĚSTO. Důležité je si všimnout, že v přepisu i ve výslovnosti jména z italského TOGLIATTI se ztrácí písmeno „G“. A píše se TOLYATTI. A vy si právě teď vzpomínáte na příjmení mojí tety BASILEA-VASILA provdané ŠEGDO. Kdy v anagramu DOŠEK a ŠÁDEK mění G v K. Protože v češtině na konci těchto jmen „G“ nemůžeme vyslovit. A taky to převedeme do jména tohoto pána tak je to TOK LYTTI. A to je L.T. LITOMĚŘICE a tam je TOK LABE – ELBE. Kde jsem sloužil já v kasárnách Jiřího z Poděbrad, a ještě k tomu je to i TYL, který zase sloužil v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Praze. A K.T. KLATOVY také důležité místo tady v jednom příběhu již popsané. Město STAVROPOL-TOGLIATZTY založil VASILIJ TATIŠČEV. Zase ŠČ a VASILIJ k tomu. TATEK byl můj spolužák ve třídě na devítiletce. MILOSLAVA TATEK. TATIŠČEV tam přesídlil pokřtěné KALMYKY. KLAMÁKY – vidíte? Ve městě byl postaven závod ve spolupráci s italským F.I.A.T. A vy si vzpomínáte, že to je závod sídlící ve městě TORINO-TURÍN v PIOMONTE, kde jsem byl na podzim 1973 na demonstraci proti vojenskému převratu v CHILE. Poslal mě tam tehdy můj předseda MV SSM Praha HÁJEK. Ano HAYK jak si říkají ARMJANI. ARMENIAN. To je ten, co jsem mu později v tom roce 1973 řekl do telefonu, že se STUDENTY udělám revoluci. A proč je i toto pravda? Pro F.I.A.T. pracoval otec mého přítele VITTORIO, u kterého jsem byl na Vánoce a Silvestr 1972 v COMO u LAGO di COMO v LOMBARDY. Divil jsem se tehdy, že otec odjížděl sám na podnikový večírek F.I.A.T. do TORINO na SILVESTROVSKÝ večer. A já automechanik jsem rok před tím ve škole v Moskvě popíjel dole v bunkru předělaném na bufet popíjel s VITTORIO a dalšími přáteli ZHIGULEV – ŽIGULEV pivo. Pojmenovaném po vršcích naproti město TOLYATTI-TOGLIATTI. Dříve STAVROPOL-VOLZHSKIJ. A také ZHIGULEV – HAVEL – GULEV – GYULA V. (BILAK VASIL) – CH. GYULA, BALE – BALET v NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK u řeky OB. Město je u řeky VOLHA – anagram HAVEL. Nebo rusky VOLGA – anagram VASIL. Nebo německé VOGEL – BIRD – DR.BÍ. Ten, co lítá. A musí tedy TOGLIATTI – TAKE OFF – VZLÉTNOUT – OTTAA POIS. A jak už tady také bylo, první automobil strýce KAREL GEBLT II. byla VOLHA tak zvaná carevna a vezl nás s ní, mě a bratrance PETRA, ještě jako malé kluky na výlet do HORNÍ POČAPLY. Karel Karas ve STARÉ HAMRY dokonce VOLHY dvě.

A finále? V roce 1983 navštívila ARTEK americká dívka SAMANTHA REED SMITH. Tase narodila dne 29. června 1972 v HOULTON, MAINE USA. Bylo to přesně v té době, kdy jsem byl s celou naší čs. skupinou na konci školního roku na praxi v NOVOSIBIRSK-NOVONIKOLAJEWSK u řeky OB, kde jsem se seznámil s PRIMABALERÍNOU z TAŠKENT UZBEKISTAN jménem GYULA CHAMRAJEV. A kdy jsem se ve škole loučil s mojí ADRIANA VILLEGAS pravým jménem ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI z BUENOS AIRES, ARGENTINA a všemi dalšími přáteli z celého světa před odjezdem zpět do Československa. Vy víte, že MAIN je i MAINE řeka, na které stojí FRANKFURT. Kde žil v té době, a i potom můj bratranec KAREL GEBLT III. Město v HESSE. Kde se narodil J.W.GOETHE. A kam nejel PALACKÝ a kde byl smrtelně zraněn FELIX LICHNOVSKÝ a kde také zemřel dne 18. září 1848. Byl to majitel zámku v HRADEC nad MORAVICÍ – OPAVA, kde u něj byl L.B. – LUDWIG van BEETHOVEN a které po něm zdědila vévodkyně ZAHÁŇSKÁ. Nejmladší sestra PANÍ KNĚŽNY Z KNIHY BABIČKA SPISOVATELKY BOŽENY NĚMCOVÉ, KTERÁ TU KNIHU NAPSALA V JEČNÉ ULICI NA DVOJCE. Město, kde je letiště HAHN a které je hlavním městem HESSE ustaveným v roce 1945 a to dne 19.09. – 19. září na den narozenin ZÁTOPKŮ a pak v roce 1952 kdy se stal prezidentem USA generál EISEHOVER i moje datum narození. V době, kdy HESSE vzniklo velel ve FRANKURT am MAIN generál EISENHOVER americké okupační zóně. Město, má červenobílou vlajku jako HRADEC nad MORAVICI německy GRÄTZ. Ale to jenom pro připomenutí. Její druhé jméno je stejné jako příjmení amerického zpěváka přezdívaného RUDÝ ELVIS či RUDÝ DEAN, který byl levicově orientovaným politickým aktivistou a zemřel za záhadných okolností v NDR, Berlín dne 13. června 1986. DEAN REED.

SAMANTHA REED SMITH se tedy narodila v HOULTON, MAINE. Otec byl ARTHUR a matka JANE SMITH. V roce 1980 se rodina přestěhovala do amerického MANCHESTER. A to vy víte je i MAN CHESTER. A CHESTER vysloveno je i zkratka pro ČESKÝ STRAKATÝ SKOT. Plemeno ČESTR. A tak jde o SKOT ČESTER a MAN – MUŽ. Byla jako všechny děti. Ráda sportovala a hrála na klavír a hodně četla. V pěti letech napsala dopis královně ALŽBĚTA II – ELISABETH II. – ISABEL II. A dostal od ní odpověď. Vy víte, že ta kralovala od roku 1952. V listopadu1982 napsala dopis JURUJ ANDROPOV. Ten se právě po úmrtí BREZHNEW – L.B. dne 10.11. na svátek ustavení US MARINE v roce 1775 stal generálním tajemníkem KSSS. A žádná reakce. Až v březnu1983 po oznámení SDI prezidentem REAGANEM RONALDEM dne 23. března se objevila v deníku PRAVDA článek, který citoval z dopisů některých Američanů o jejich obavách z jaderné války. A vy dobře víte, že když oznámení RONALD REAGEN bylo 23. 03. tak je to i 23.10. tedy americkým způsobem psaní dat i 10.23. 123 a 0. Moje rodné číslo a KOULE. A datum, kdy můj otec v partě 5 kamarádů překročil hranice SSSR tehdy z MAĎARSKÉHO území. A plus DVA je to 25.10. A to se narodila moje teta BASILEA. Jako BASILEA – BALE město ve SCHWEIZ-ŠVEJK. SAMANTHA ale žádnou odpověď nedostala. A když se dozvěděla o tom článku v PRAVDA tak napsala sovětskému velvyslanci ve WASHINGTON a ptala se, zda jí ANDROPOV odpoví. A to se stalo. Dne 26. dubna 1983 obdržela dopis přímo od ANDROPOVA. DOPIS BYL DATOVÁN DNEM 19. DUBNA 1983. A to vy, kteří čtete a rozumíte víte, že je i 19.09. Datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ. A je to také 16. DUBEN. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Já jsem byl v té době předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM. A byl jsem v té době pozván na léto do NDR na dovolenou. Na RUYANA a do BERLÍN. Musel jsem odcestovat předčasně zpět do PRAHY, protože jsem byl delegována shromáždění MSS na KYPRU – MĚĎ je původcem názvu tohoto ostrova. Tam jsem potkal MIROSLAV ŠTĚPÁN již předseda MSS, který mě při snídani k jednomu toustu, který jsem jako obyčejný host dostal k snídani v hotelu KENNEDY v NIKÓSIE přidal svoje dvě vejce. Také tam pracoval na ambasádě můj přítel z vojny v kasárny Jiřího z Poděbrad v Litoměřice, který mě vzal na výlet k hrobce svatého LAZARA. Přítel se jmenoval příjmením jako otec HUSÁKA křestním jménem. NIKODÝM. Proč píšu o sobě? A létě v roce 1983? Protože ANDROPOV pozval SAMANTHA REED a její rodiče ARTHUR SMITH a JANE SMITH k návštěvě SSSR a několika měst ale hlavně tábora ARTEK. A tak přiletěli dne 07.07. 1983 do Moskvy a v SSSR je čekal velmi náročný program. Ona sama prožila několik dní spolu se sovětskými dětmi v ARTEK na KRAMU. Ve stejném táborovém režimu-programu. Na pláži, na výletech do ALUPKA a sportovních programech. Aby nebylo pochyb o tom, proč se tak stalo je třeba napsat, že to celé samozřejmě nebyla náhoda. Jmenovala se totiž SAMANTHA. A to vy sami poznáte je anagram SMETANA s se španělsky nečteným H. Nebo s hebrejským členem HA jako HA SMETANA. Ano anglické CREAM. Vysloveno KRÝM. Že tedy SMITH-ŠMÍD navštívila ARTEK je vám málo? Aby to byla pravda tak se v MOSKVĚ setkala s velvyslancem USA, který se jmenoval HARTMAN a taky ARTHUR. Jako její otec a generál MACARTHUR který měl sídlo v SYDNEY ve WWII. v PACIFIKU a velel spojeným ozbrojeným silám OSN ve válce v KOREJI-COREA. ALE HLAVNĚ BYL HARTMAN. JAKO PRARODIČE MANŽELKY MÉHO BRATRANCE PETR GEBLT S INICÁLAMI V.H. ZE STRANY MATKY JEHO MANŽELKY V.H. ILONA KUBALA (JAKO LA KUBA-CUBA) A S INCIÁLYMI – I.K. (JAKO IKE – EISENHOVER) PROVDANÁ ZA PLUKOVNÍK VLADIMÍR HENDRYCH – V.H. A JAK HARTMAN, tak i MCARTHUR jsou obě příjmení anagramy MOHORITA. Domů se vracela dne 22. července. A to vy již dobře víte je i 11.07. Klíčová sestava čísel-dat v mém příběhu. Ale hlavně je to den narození OLGA HAVLOVÁ a můj tchán MIROSLAV SVOBODA a je to také 17.07. datum vyvraždění rodiny cara NIKOLAI v JEKATĚRINBURG a datum mojí svatby v roce 1976 s později narozeným dětmi KATEŘINA a NIKOLA. A je to také 17.07. kdy vystoupil v Červeném Hrádku u PLZNĚ JAK EŠ se svým známým vystoupením. A je to den kdy ten samý rok vyletěl na první zkušební let B–2 SPIRIT společnosti NORTHROP GRUMMAN. Ano DUCH-RUACH ano GRUMMAN jako příbuzní ze strany babičky v HORNÍ POČAPLY – GROMAN a jako anagram MOGORITA-MOHORITA -H.P. MAN. Letoun s rozpětím křídel 52 metrů. Délkou 21 metrů. S maximální rychlostí 1010 km/h. A doletem 11 000 km. S DVOUPROUDOVÝMI motory G.E. Slavnostní přivítání ji čekalo i po návratu domů. Následující den po příletu ji čekala v MANCHESTER slavnostní akce. Bylo to tedy 23.07. a tak i 07.23. – 123 a 0. Moje rodné číslo a KOULE. A přesné datum narození generál FRANTIŠEK MORAVEC v ČÁSLAV, a tak i 03.21.narozwní VASILLY STALIN a 12.23. poprava LAVRENTIJ BERIJA – L.B. a 12.03. poprava skupiny Slánského, celkem 11 osob v roce 1952. Na slavnosti promluvil guvernér státu MAINE JOSEPH BRENNAN. Ano J. BRENNAN. Jako BRŇAN. A v té době již byl mým kolegou na ÚV SSM J.BRUNNER. INTERNATIONAL SECRETARY. Mezinárodní tajemník ÚV SSM. A další rok 1984 jsem obdržel pozvání vycestovat do ARTEK pod AJU DAG já s rodinou.

A proč je to všechno pravda? V dopise ANDROPOVA, je několik důležitých oznámení, které souvisí s mým příběhem. Za prvé ji srovnává s BECKY. Přítelkyní TOM SAWYER z románu MARK TWAIN. A píše větu že: Tuto knihu znají a milují v naší zemi všichni chlapci a dívky“. Kniha je z roku 1876. A to je i rok narození dědy KAREL GEBLT I. 1891. Je to ale i rok 1978 kdy jsem nastoupil ke studiu VŠP Praha. A je to také rok 1987 kdy jsem se stal později předsedou ÚV SSM. Hrdina příběhu vyrůstá u MISSISSIPPI řeky. Ve městě St. PETERSBURG. V HANNIBAL v MISSOURI. To je MSS a SSM a také dvakrát S.L. a S.L. nebo dvě P, a tak i jedno B. PETERSBURG je i PETROHRAD. Ten je v RUSKU ale také je jedna obec v okrese L.N. – LOUNY v kraji Ú.L. První majitel byl PETR z JANOVIC. JANOVEC byl docent z ČVUT FSI u nás na DVOJCE a jeho bratr byl ředitel MOTOTECHNA v ŘÍMSKÉ ulici u nás na DVOJCE. JANOVSKÉHO je ulice u naší školy na Strossmayerově náměstí. A je to také italský JANOV a JANOVANÉ, kteří postavili kdysi na KRYM-CRIMEA-KRÝM pevnost. A také hlava pokusu o převrat v roce 1991 v MOSKVĚ JANAJEV. Když jsem byl v ARTEK na KRYMU. A je to JANOV kde se narodil TOLGIATTI, který zemřel u ARTEK dne 21. srpna. V den, kdy skončil puč JANAJEV v MOSKVĚ a já jsem byl v ARTEK na KRYMU. HANNIBAL je i tak velmi nesprávně řečené anglické HANDBALL. To „D“ se určitě nevysloví jako „D“. Je to HÁZENÁ. Kterou jsem musel hrát ve škole v Moskvě, protože mně do týmu stále chtěl O.K. Ten byl z RYCHNOV nad KNĚŽNOU – RAUCHENAU. Tam kde stavěl můj otec opevnění před WWII. Sport, ve kterém excelovala moje tchýně VLASTA PATTY SVOBODA BOUDNÍK z KOTOPEKY. HANNIBAL je i KOULE a HANNI jako HÁNI – členové rodiny HÁNŮ. Rodiny mojí babičky. Tedy i já. Přítelem TOM SAWYER byl HUCKELBERRY FINN. H.P. HÁNI – HORNÍ POČAPLY. A finále MISSOURI. Jako moje přítelkyně V.M. MIZERA. A její otec MIZERA z MERCURIA u mostu BARIKÁDNÍKŮ v HOLEŠOVICE. Bytem v KOULOVA ulice u hotelu INTERNATIONAL. A proč je to pravda? BECKY z románu měla příjmení THATCHER. Ano jako MARGARETE – MOGORITA – THATCHER. Pokrývka střech. Které jsem ve SKOTSKU vyfotil a na FACEBOOKU zveřejnil. Vy samozřejmě víte, že babičky rodina byly HÁNI a děti GEBLTI. THE GLOBE. A víte, že děda byl pokrývač a pokrývala střechy TAŠKAMI. Ne THATCHER. A víte, že soused v HORNÍ POCAPLY byl DOŠEK, což je také pokrývka střech. A víte že mě maršál POKRYŠKIN učil létat na trenažéru letadla IL – 62. LI – LEE LXII – EL CHE a DVOJKA. Na letišti v ŠEREMETEVO. Park ŠEREMETĚVŮ se jmenoval park hned vedle školy VLKSM v MOSKVĚ a my tam byli VESLOVAT na lodičce s mým přítelem VITTORIO z ITÁLIE. Kolegou na této škole VLKSM. A také víte, že svatá MARGARET-MARGHARET je ve východních církvích MARINE a má svátek dne 17.07. Datum před chvílí podrobně popsané. Andropov v dopise zmiňuje jednou VLADIMÍR LENIN. V.L. – B.L. Vzpomíná konec strašné války rozpoutané nacistickým Německem právě před 42 lety. To je rusky SOROK DVA. SROK DVA. To je také OBDOBÍ nebo anglické TERM (za chvíli uvidíte že je to i důležité THERMIN-TEREMIN) anebo TIME – T.M. Římskými je to XLII. EL CHE II. EL CHE DRUHÝ. Nebo DVOJKA. V závěru dopisu píše: Chceme mír – máme hodně práce: pěstovat obilí, stavět a vynalézat, psát knihy a létat do vesmíru. Chceme mír pro sebe a pro všechny národy světa. Pro své děti a pro tebe SAMANTHO“. “ Samozřejmě to může být zajímavý dvojsmysl. Rusky chceme MÍR znamená i chceme SVĚT. Chceme mír pro sebe může i znamenat chceme svět pro sebe. O což se pokouší rasistická komunistická KGB s STB od roku 1998 a nástupu PUTINA k MOCI. A pisatel toho dopisu stál dlouhá léta v čele KGB. Dále se v dopise píše o OBILÍ. To je v češtině zase B.L. – L.B. A ruské slovo ХЛЕБ. ХЛ Б – EЛ X Б. EL CHE B. Anglicky je OBILÍ – CORN. Ano jako CORNER někdo z ROHU-RUACH-DUCH. Knihy jsou KNIGI a anglické BOOK. A KOSMOS je i KOSMAS a jeho kronika. V překladu VESMÍR – VASIL M. A na závěr ji zve do ARTEK.

Po návratu začala SAMNTHA REED SMITH – ŠMÍD hrát ve filmech a seriálech v HOLYWOOD a pro BBC. Dne 25. srpna 1985 se vracela z natáčení seriálu z Velké Británie. Byl seriál ROBERT WAGNER jménem LIME STREET. Po příletu letadla z Velké Británie do BOSTON – MASSACHUSETTS přesedli do malého dvoumotorového letadla BEECHCRAFT MODEL 99. A s ním letěli na letiště do města AUGUSTA. Letadlo ale bylo odkloněno na letiště AUBURN-LEWISTON. A kvůli špatným povětrnostním podmínkám letadlo havarovalo. Nikdo ze 6 pasažérů a 2 členů posádky havárii nepřežil. Vzpomínkové bohoslužby na počest SAMNTHA REED SMITH a jejího otce ARTHUT SMITH se zúčastnilo asi tisíc lidí. Přijel i ROBERT WAGNER a zástupce sovětského velvyslanectví VLADIMÍR KULAGIN. Ten přečetl dopis od M.G. – MICHAIL GORBAČOVA. Zástupci administrativy USA se pohřbu nezúčastnily. RONALD REAGAN však vyjádřil svoji soustrast JANE SMITH soustrast písemně. Jejich těla byla zpopelněna a pohřbena na hřbitově u HOWLTON kde se narodila.

Dne 22. prosince 1986 byl ve městě AUGUSTA odhalen SAMNTHA SMITH památník. Byl postaven z iniciativy OBCHODNÍHO ŘEDITELE nákupního centra v OBERNAI, poblíž kterého se letadlo BEECHCRAFT 99 zřítilo. Autorem pomníku byl GLENN HYNES. Pouští z rukou HOLUBA a u nohou má mládě MEDVĚDA, který je patronem státu MAINE.

V Moskvě v obvodě BIBIREVO na křižovatce ulic PLESCHEEVA a LESKOV jí byl v roce 1990 postaven malý památník.

V roce 1986 moskevský sochař VLADIMÍR AKSJONOV vytvořil portrétní basreliéf SAMANTHY.

V roce 1988 přivezl z BOSTON – MASSACHUSETTS spisovatel Y. JAKOVLEV do Moskvy bustu SAMANTHY. Předal ji Výboru na obranu míru v Moskvě.

S její památkou je spojeno:

  • první pondělí v měsíci červnu se oficiálně slaví v MAINE jako její svátek. MAINE je jako MAIN řeka ve FRANKFURT. Oficiálním zvířetem státu je medvěd, jako v BEROUN, BERN, BERLIN, MADRID. Hlavním městem státu je AUGUSTA. Ano vidíte dobře AUGUSTA.
  • diamant o váze 32.7. karátu nalezený v JAKUTSKU poblíž města MIRNYJ. Vy víte, že 32,7 je i 123 a data 07.23. generál MORAVEC a 03.21. generálporučík STALIN VASILY a 10.23. přechod hranice SSSR pěti kamarády včetně mého otce, a 12.03. poprava 11 odsouzených v tzv. procesu se Slánským Rozhodující data v mém příběhu a moje rodné číslo. Město mělo název MIRNIJ i světový, a i mírový a bylo v YAKUTIA – A tak je to i MY – WE – M.W. A také je to místo „Y“ měkké „I“ protože azbuka „Y“ nezná. A tak i M.I. MILITARY INTELIGENCE.
  • horský vrchol na KAVKAZE na hranici GRUZIE a OSETIE. GRUZIE je GEORGIE, a tak i jméno GEORGE v mém příběhu.
  • různé květiny a další odrůdy zemědělské produkce.
  • typ příze pojmenovaný po ní a po její sovětské následovnici KATYA LYCHEVA. KATYA byla LYCHEVA, a to je EL CHE a V. A KATEŘINA jako moje dcera a další všechny JEKATĚRINY a CATHARINE a švédské CAJSA nebo KAISA zdrobnělina CATHARINA. Podle níž se jmenuje v HELSINKY místo, kde se nachází BOTANICK GARDEN. v celém příběhu. LYCHEVA je české LYČEVA, a tak i VASIL.
  • asteroid 3147 SAMANTHA objevený sovětskou astronomkou LUDMILA ČERNYCH dne 16. prosince 1976. Pojmenován byl dne 18. září 1986. Asteroid má číslo 3174 a to vy víte je i 1391. Číslo popisné našeho domu v SOCHOTROVA a rok narození AUGUSTÝN HUSÁK 1913 a také rok 1931 rok narození mojí tety ALENA BARANNIKOV a MICHAIL GORBAČOV a BORIS JELCIN a plukovník V.H. – VLADIMÍR HENDRYCH. LUDMILA ČERNYCH se jmenovala jako moje matka LUDMILA. 1976 je i 1919 rok narození mého otce i rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. 16. prosinec je děleno dvěma i 08.12. a to je datum narození mojí manželky a je to také 12.08. datum narození mého otce a JAK EŠ. A byli jsme puro mnohé ČERNYCH. Samotné jméno získal asteroid až dne 18. září 1986. Kdy jsem se stal předsedou ÚV SSM České republiky. A to dne 18. září. To je i 20. září datum narození bratra mého otce PETR MOHORITA a minus DVA je to 16. září, svátek svaté LUDMILY a také je to i 19.09. a to je datum narození moje a ZÁTOPKŮ.
  • alej, otevřená dne 4. července 1986 v ARTEK tábor „MARINE – MORSKOY“. V MARINE-MORSKOY otevření ALEJ – EL CHE. V den výročí 210 let USA. Den, kdy získal můj otec domovské právo v JINDŘICHŮV HRADEC v roce 1947. I 6. července upálení JAN HUS v KONSTAZE a i 9. červenec datum narození prvního manžela mojí matky LUDMILA v roce 1909.
  • základní školy v SAMMAMISH a JAMAJKA v USA.
  • ulice ve vesnici ARMAK a SHANAY ulus v BURJATSK. A ulice v obci GOBIKI ve městě UNECHA v BRIANSK oblasti. BRIANSK patří do série – BRNO-BRUNNER-BEROUN-BRUNTÁL-BERN. O HAŠKOVI z internetu „…také se tu učil BURJATŠTINĚ, jazyku blízkému mongolštině a údajně když vedl burjatský časopis ÖR – ÚSVIT vytvořil pro BURJATŠTINU předtím zapisovanou staromongolštinou, z ruské cyrilice nové písmo…“

Dne 23. listopadu – 11.23. – 1985 se v NEW YORK konal dětský koncert na uctění její památky. V tom samém roce napsal dánský hudební skladatel PER NORGAARD koncert pro housle a orchestr, který nastudoval Symfonický orchestr dánského rozhlasu. Byly o ní napsané písně V.L.ULYANOVSKY a text Y.JAKOVLEV. Y.M. CHICHKOV text M.S. PLYATKOVSKY. V roce 1987 vyšla v Moskvě kniha literatury faktu spisovatele JURIJ JAKOVLEV. Sovětská školačka KATYA LYCHEVA, která s podobnou misí navštívila USA napsala knihu „S misí míru“. Americký spisovatel ELLIOT HOLT napsal také knihu věnovanou její památce. Sovětská pošta vydala v roce 1986 poštovní známku v hodnotě 5 kopějek s portrétem SAMANTHA REED SMITH.

V této části se objevuje několikrát příjmení JAKOVLEV. JAKOV-JAKUB-JAMES. JAKOVLEV byl také konstruktér letadel JAK. Byl to také další JAKOVLEV – KAPITÁN JAKOVLEV, který připravoval mého otce v MOSKVĚ do týlu nepřítele. A byl to také JAKOVLEV pravá ruka Michail Gorbačov. Říkalo se o něm, že byl „Otec perestrojky“. Ten byl předtím, než začal spolupracovat s M.G. deset let velvyslancem v CANADA. A já jsem ses ním setkal na poměrně dlouhém pracovním setkání v září 1990. Do Moskvy jsem tehdy přiletěl z LISABON-LISBOA, Portugalsko. Další jméno je AKSYONOV. To byl také jmenovec sovětský velvyslanec v POLSKU. A jeho syn pracoval na KMO – Výbor mládežnických organizací SSSR, ve vedoucí funkci. Někdo mně ho představoval na některé mezinárodní akci. To byl ten KMO, kde byl předsedou GENNADIJ JANAJEV, než šel do odborů, česky ROH a pak byl zvolen napodruhé viceprezidentem SSSR, a nakonec stál v čele pokusu o převrat ve dnech okolo 21. srpna 1991. A samozřejmě, že zajímavé je i jméno V.L. ULYANOVSKÝ. UL JANOVSKÝ. JANOVSKÝ byl i JANAJEV a ulice u naší školy na Strossmayerovo náměstí a JONOVANÉ kteří měli pevnost na KRYMU-CRIMEA. UL jak víte, je i UHL. I ÚL a i U.L.

N.S. CHRUŠČOV, když byl předsedou RADY MINISTRŮ UKRAJINSKÉ SSR, srovnával Artek s buržoazním letoviskem a vyjádřil pochybnosti o účelnosti takové formy organizování dětské rekreace. „Jsem proti všem Artekům,“ řekl Chruščov na recepci tajemníků oblastních výborů.

A pak rozhodně změnil názor a přijel s dětmi do ARTEK besedovat. předání KRYMU Ukrajině, podle mého názoru velmi jasně souviselo s probíhající OPERACÍ BENJAMIN.

Od roku 1950 pracoval v táboře jako hlavní lékař sovětský NĚMEC jménem MANFRED ESSY-ÖSING, známý podzemní bojovník a bojovník proti fašismu. A později pracoval ještě v jednom velkém sanatoriu v JALTA jako rentgenolog.

MANFRED GENRICH ESSY-ESING byl vojenský lékař. Další ze série mnoha vojenských lékařů v mém příběhu. Byl majorem sovětské armády a skrýval svou německou národnost. Vydával se za LOTYŠE. V roce 1942 byl obklíčen se svým zdravotnickým praporem Rudé armády WEHRMACHTEM poblíž CHARKOVA. Při transportu do zajateckého tábora hovořil německy a oznámil německému důstojníkovi, že je lékař. Ten ho pověřil výkonem funkce lékaře v zajateckém táboře poblíž města PAVLOGRAD. Uvádí se, že v této funkci zachránil více než 5 000 zajatých vojáků Rudé armády. Spolupracoval s místním odbojem a získal přezdívku „SVATÝ“. Jeho činnost v zajateckém táboře a v odboji je skutečně úctyhodná. A jaká je souvislost s mým příběhem? Za prvé byl NĚMEC a svoje německé kořeny přiznal až na sklonku života. Vy samozřejmě víte, že jsem také doktor a také jsem na sklonku života zveřejnil svoje rumunsko-maďarsko-německé kořeny. Byl MANFRED, a to je MAN a FRED. FERDINAND jako KLAUN FERDINAND – Jiří VRŠŤALA a naproti nám v PPLK.SOCHORA 5 bydlící FERDA ROSENFELD. FRED je i FREDDY, a to je české BEDŘICH. BEDŘICH byl generál BEDŘICH příjmením. Ten se jmenoval do června 1946 BEDŘECH. Narodil se ve ZBÝŠOV u VYŠKOV. 27.11. 1912. A vy víte, že 27.11. je i 1775. Klíč Operace Benjamin. Již před válkou žil v SSSR – stejně jako doktor MANFRED ESSI ESING. Vystudoval dřevoobráběcí průmyslovou školu ve FRUNZE a pak stranickou školu v GORKIJ (MAXIM GORKIJ M.G.). Stal se příslušníkem československé armády v SSSR. Po WWII. byl od června 1948 do září 1950 vojenskýma leteckým přidělencem ve VARŠAVĚ. Vy si vzpomínáte, že první zahraniční umístění otce mojí manželky s celou rodinou byla právě VARŠAVA, a to v první polovině padesátých let. Tedy krátce po tehdy plukovník BEDŘICH FRANTIŠEK. Po návratu sloužil v celé řadě funkcí. Pro můj příběh je důležité že byl DĚLOSTŘELEC – GUNNER. A sloužil také určitý čas v LIPNÍK nad BEČVOU – L.B. Byl náčelníkem Krajské vojenské správy v OSTRAVĚ. Od roku 1964 do roku 1968. Před generálem BABKA. Vzpomínáte? BROUK a BABKA a jejich obchodní dům BÍLÁ LABUŤ a také obchodní dům na LETNÉ, kde žil generál BABKA před tím, než odešel do OSTRAVY? Na MOLOCHOV u LETENSKÉ pláně? A vzpomínáte, že ředitelem toho obchodního domu nazvaného LETNÁ byl švagr mého kmotra VASIL VALO příjmením BOMBA? BEDŘICH se ale z OSTRAVA vrátil do PRAHY a byl v letech 1968 a 1969 náčelník Hlavní politické správy ČSLA. A odtud odešel v roce 1970 do funkce leteckého a vojenského přidělence do SOFIE. Ano do BULHARSKA, a to do SOFIE. Kde byl v šedesátých letech v té samé funkci generál STEVEN/STEFAN MICHAL BUNZÁK. V té samé funkci. A kde byl také GRÍŠA JINDŘICH SPURNÝ velvyslancem. To je ten, co byl za války s NOSKEM a MORAVCEM a dalšími v LONDÝNĚ. A kde byl od konce sedmdesátých let do poloviny osmdesátých let velvyslancem generál HEJNA. Vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ v České Budějovice. Který byl také předtím na Hlavní politické správě ČSLA ale ve funkci zástupce náčelníky. A ještě před tím byl tajemníkem ÚV ČSM, a tak musel sídlit na náměstí MAXIMA GORKÉHO – SENOVÁŽNÉM náměstí u SENOVÁŽNÉ ulice. Naproti SACHAR PALAC a vedle domů ROH a u Jindřišské věže a kostela Jindřicha II. a Jindřišské ulice u Jeruzalémské ulice odkud psal generál MORAVEC dopis NOSKOVI. Před svojí emigrací. A vy si vzpomínáte, že finsky je české slovo SENO slovo HEINÄÄ. Vysloveno HEJNA. A všímáte si, že MANFRED byl po otci GENRICH – HENRICH – HENRIK – JINDŘICH. A když HENRICH tak i HENDRICH jako plukovník HENDRICH VLADIMÍR otec manželky mého bratrance PETR GEBLT z MLADÉ GARDY M.G. S iniciálami V.H.

A proč museli sloužit za velmi zvláštních okolností generál HEJNA a generál BEDŘICH ve vedoucích funkcích na HPS? Protože to je H.P. a 2. A tak i HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE. A prvním ve funkci náčelníka HPS byl v letech 1950 a1951 generál C.H. – CHE – ČENĚK HRUŠKA. A víte, jak je HRUŠKA ve finštině? PÄÄRYNÄ. Ano jako NA PÁRY – DVOJICE nebo PÁRA – to je ta mlha nad BELOVODSKEM kam se přestěhoval ARTEK v době WW. II. Nebo je to MLHA. Generál KLAUSEWITZ a VÁLČENÍ V MLZE. Rusky je to TUMAN. A také je to PARANÁ řeka v Latinské Americe. Název pochází z jazyka domorodého kmene TUPI a znamená PARA rehe oNÁva. Což se překládá VELKÁ jako moře. Protéká BRAZÍLIÍ a ARGENTINA tvoří jejich hranici s PARAGUAY. Ze všech těchto zemí byli na škole VLKSM zástupci-studenti v době kdy jsem tam byl já. A ano je to samé PARA hebrejské KRÁVA anebo ARAP. Název zpravodajské výsadkové skupiny, ve které byl můj otec náčelníkem štábu ppor. VASIL METER MOHORITA. Tehdy i EMIL HAZUCHA a VÁCLAV HARHAJ.

Hebrejské HRUŠKA je AGAS. A vy víte že moje přítelkyně ve škole VLKSM v Moskvě z ARGENTIINA jak to je ve finštině byla VILLEGAS. ADRIANA. Jako ROCKY manželka. A GAS je vyslovené jméno GUSS – Jako GUSS HALL generální tajemník KS USA a jako AUGUSTÝN GUSTA GUSS HUSÁK.

MANFRED byl ESSI a vy si vzpomínáte že můj kolega na škole VLKSM v MOSKVĚ byl FIN a jmenoval se ESA LASSI. A byl z finského města KOTKA. A MANFRED byl kromě toho že byl ESSA i ESING. ING. S. – 2. Jeho iniciály byly M.E.E. To je i EME. 1 a 2 a 3 ELEKTRÁRNA MĚLNÍK u HORNÍ POČAPLY u LABE. A co je ještě důležité? V červnu roku 1972 na praxi ze školy VLKSM v MOSKVĚ v NOVOSIBIRSK u řeky e jezera OB jsme byli pozváni do jednoho kolchozu. Už jsem o tom také psal. Byl tam, ještě v té době vidět dopad WWII. na obyvatelstvo. Nebyli tam žádní muži staršího věku. Veškeré vedoucí funkce v kolchozu zastávaly ženy. A jenom mezi mladými bylo vidět pár chlapců. Byl tam ale jeden starý muž. Jediný. Byl to NĚMEC, který byl deportován právě sem na Sibiř po zahájení WWII. Hrál na harmoniku stále píseň RUSKIJE SAPOŽKY. SAPOŽKY (SAPAGI) jsou vysoké boty BOOTS – BOTY – BOTINKY. Vysoké boty jako vojenské HESSE BOOTS a WELLINGTON BOOTS a naše vojenské KANADY od slova CANADA. Hrál i jiné. Tuto ale často opakoval. Nakonec ale i s harmonikou upadl a byl ženami z vedení družstva doslova vynesen ze sálu.

Členění tábora Artek se měnilo spolu s jeho vývojem. Zpočátku bylo stanové město na pláži jednoduše nazýváno „Dětský tábor v Artek“. Název Traktát Artek byl stanoven jako správný název tábora o něco později, v roce 1930, kdy byla v horním parku postavena první budova pro celoroční příjem dětí. Dostal jméno „Horní tábor“ a stanový tábor u moře – „Dolní tábor“. Třetí tábor Artek byl v roce 1937 „Suuk-Su“, vytvořený kolem rekreačního domu stejného jména převedeného na Artek. Po Velké vlastenecké válce v roce 1944 dostal Artek Družstevní mládež, stal se dalším táborem. V poválečném období byl Artek oficiálně považován za komplex několika táborů. Jeho ředitelství se nazývalo „Řízení všesvazových pionýrských táborů“ a samotné tábory byly nazývány čísly

Tábor č. 1″ – „Horní“,

„Tábor č. 2“ – „Suuk-Su“,

„Tábor č. 3“ – „Družstevnická mládež“,

„Tábor č. 4“ – „Dolní“.

V roce 1959 byly zahájeny práce na realizaci projektu tzv. „Velkého Artek“. V roce 1961 se na mapě Artek tábor „Morskoy-Marine“. Byl postaven tam kde stával „Dolní“. Tábor, postavený na místě „Horního“, byl nazýván „Hora“. Podle autorů se měl skládat ze tří pionýrských oddílů, z nichž každá byla umístěna v samostatné velké budově. Na dříve prázdném území v centru města Artek byl postaven nový tábor „Tábor č. 1“ „Pobřežní – Coastal“. Stal se největším táborem a sjednotil 4 družstva. Tábory „Suuk-Su“ a „Družstevní mládež “ neprošly vnějšími změnami, ale získaly nová jména: „Azure“ a „Cypress“. V každém z nich, stejně jako v „Marine“, byla umístěna jedna skupina. Hlavní práce byly dokončeny v roce 1964. Autoři projektu, skupina architektů v čele s ANATOLIJ POLYANSKY získali v roce 1967 Státní cenu SSSR v oblasti architektury.

A nyní přichází něco úplně nového. Vy, kteří pamatujete tu dobu konce šedesátých a začátku sedmdesátých let víte, že tehdy chodili a jezdili vedoucí představitelé ve TROJICI. První byl vždy BRESCHNEW a za ním vedle sebe PODGORNYJ a KOSYGIN. Jak vypadá například pomník výsadkářům ve SKOTSKU – Jeden v čele a dva za ním. A v roce 1961 se objevil v ARTEK tábor GORNYJ a dole u moře byl MARINE-MORSKOJ. A samořejmě, že je jasné že MARINE byl POD GORNYJ, protože byl také nazýván DOLNÍ. Byl tedy i ÚDOLNÍ. Nebo chcete li PIEMONTE – TORONTO. A POD HOROU je i MEZIHOŘÍ – MIŽGIRJE. A co KOSYGIN? KS GIN – X GIN – CHE je DUCH. A předtím byl i ONEGIN – ONE DUCH. To mohlo znamenat, že CHE GUEVARA žije. Což si myslím já, že byla pravda. Anebo že X – CHE – já jako jeho Otisk jsem DUCH. Když X tak i II a to DVOJKY. Tábor SUUK SU je jasný. A DRUŽSTEVNICKÁ – KOLCHOZNICKÁ jsou DRUŽSTVA-KOLCHOZY jako symboly společné spolupráce. Samozřejmě, že ve smyslu KOOPERATIVA – COOPERATIVE – SPOLUPRÁCE. Ta v OPERACI BENJAMIN. Ne ta pseudo spolupráce, která skutečně v sovětských a našich družstvech-kolchozech byla. Právě proto mě můj přítel při mojí návštěvě v COMO LOMBARDY-MILANO vodil do COOPERATIVE hospod na Švýcarsko italské hranici. V jedné takové hospodě, která vypadala jako naše vesnické Sokolovny jsme trávili Silvestr roku 1972/73. A u nás to byl například OUL. Kdysi. A znovu se vracím k tomu, kdy se to tak v ARTEK objevilo. v roce 1961–a tak i 1919 a tak i 1991. A POLYANSKY, který to navrhoval pak dostal na práci vytvořit architektonický záměr na nové MUZEUM LENINA, který udělal ale které se, ale nikdy nepostavilo. Taky DUCHAŘINA. Řekneme česky.

Vy samozřejmě víte, že rok 1967 je i rok 1919 kdy se narodil můj otec a i rok 1991 rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. A je to také rok 1976 rok kdy zemřel maršál ŽUKOV a kdy proběhla KARAFIÁTOVÁ revoluce v Portugalsku a kdy jsem nastoupil na základní vojenskou službu do kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřice. Je to i rok 1967, rok úmrtí ERNESTO CHE GUEVARA v BOLIVIA. Státu s administrativním centrem ve městě LA PAZ – MÍR-PEACE-MIR. S hlavním městem SUCRE. Finské slovo pro CUKR – SUGAR – SACHAR – CUKOR je SOKERIA. Španělsky je to AZÚCAR vysloveno ASÚKA. To R na konci CAR je spolknuté. Ano CAR jako AZ CAR – AUTOMOBIL nebo dopravní prostředek A.Z. ARMÁDNÍ ZPRAVODAJSTVÍ. A ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ.

Hlavní směry a součásti činnosti tábora ARTEK:

Lékařské a rekreační. Od otevření tábora to byla jeho nejdůležitější úloha. A podle Z. P. SOLOVYOV, hlavní a jediný účel Artek. O tom svědčí skutečnost, že od otevření tábora stál v jeho čele lékař. Do tábora byly poslány pouze děti s diagnózou „tuberkulózní intoxikace“ nebo s rizikem této nemoci. Režim zahrnoval lékařské a hygienické postupy, menu bylo sestaveno odpovídajícím způsobem. Později byl ke každé skupině dětí připojen zdravotnický pracovník spolu s poradcem. Byl organizován jako jedna část činnosti ruského Červeného kříže (ROČK) a později byl dokonce převeden do jurisdikce ministerstva zdravotnictví. Tato funkce Artek byla důležitá i v poválečných letech, ale postupně její místo zaujala funkce „organizování dětské rekreace“, která zahrnovala všeobecnou tělesnou výchovu, klimatoterapii a režim dne, ale již nezahrnovala speciální lékařské programy. Naopak, existoval celý seznam omezení pro doporučení do tábora Artek ze zdravotních důvodů. I když byl pobyt dětí v táboře nazýván jako ozdravný.

Vzdělávací. Hlavní motto průkopníka Z. P. SOLOVYOV které prosazoval bylo: „Buďte zdraví! Vždy zdraví!“ Potřeba vzdělávací práce s dětmi samozřejmě nebyla zpochybněna. Již od prvních let práce tábora se ale předpokládalo že se z něj stane „kovárna“ pro výchovu budoucích komsomolských aktivistů. Postupně se do popředí dostala funkce vlasteneckého, politického a ideologického vzdělávání. Vstupenka do Artek se stala povzbuzením, oceněním průkopníka. Stále více rozhodnutí o práci tábora byla přijímána na nejvyšší stranické úrovni a v roce 1958 byl Artek převeden z podřízenosti ministerstva zdravotnictví do podřízenosti ústředního výboru VLKSM.

Artek metodické aktivity nebyly jeho zakladateli kladeny do popředí, ale již v prvních letech existence tábora hovořili četní hosté (zejména Klara Zetkin) o potřebě využít své zkušenosti v práci dětských institucí v Rusku i v zahraničí. V létě 1928 se v táboře konal první mezinárodní seminář pionýrských rádců. Následně se tyto akce různých úrovní a zaměření konaly pravidelně. Tato práce nebyla během války přerušena – při evakuaci se ARTEK poradci podělili o své zkušenosti s průkopnickými pracovníky ALTAJ. Následně pečlivý výběr odborníků, celoroční práce, kontinuita tradic a rozsáhlé profesní vazby s kolegy v SSSR i v zahraničí umožnily ARTEK stát se jakousi laboratoří pedagogických zkušeností.

Nejstarší muzeum tábora, místní tradice, bylo vytvořeno v roce 1936.První exponáty do jeho sbírky shromáždili samotní obyvatelé Artek na území tábora a v jeho okolí. Dnes jeho expozice představuje historii a povahu Krymu, faunu a flóru Artek a Černého moře. Kosmické muzeum, otevřené na návrh a za přímé účasti Jurije Gagarina v roce 1967, má neustálý zájem nejen pro děti, ale i pro dospělé hosty Artek. Základem expozice byly dary kosmonautů, kteří ARTEK navštívili. Je zde výcvikový oblek Jurije Gagarina a skafandr Alexej Leonova  ve kterém uskutečnil kosmickou procházku, padák sestupového vozidla kosmické lodi Vostok a současně i výcvikové vybavení prvních kosmonautů. Muzeum historie Artek je hlavním muzeem tábora. Bylo otevřen v roce 1975. Části jeho expozice jsou věnovány historii areálu Artek před založením tábora a hlavním etapám historie Artek – založení tábora a jeho prvním letům, válečnému období a evakuaci do Altaj. A činnosti Artek jako mezinárodního tábora. K dispozici je také velká sbírka dárků, které táboru darovali různé delegace a jeho hosté. Muzeum má archiv, který obsahuje vzácné dokumenty vztahující se k historii SSSR a ARTEK.

V ARTEK se zachovalo několik staveb z předrevolučního období, které byly součástí majetků šlechty a které se nacházely na dnešním území tábora. Snad nejznámější z nich je palác Suuk-Su, postavený v roce 1903 jako centrální budova oblíbeného letoviska stejného jména, založeného ve svém panství OLGA SOLOVYOV, vdovou po inženýrovi VLADIMÍR BEREZIN. Po revoluci bylo znárodněné letovisko převedeno do správy Společnosti starých bolševiků – předrevolučních členů strany, a v roce 1937 bylo připojeno k ARTEK. V poválečných letech se nazýval Palác pionýrů a byl využíván jako instituce pro využívání volného času dětí. Postupem času zde bylo otevřeno Muzeum historie tábora a letecká expozice. Nedaleko paláce, také na území tábora „Azure“, daleko od centrálních uliček je rodinná krypta rodiny majitelů panství (někdy nazývaná kaple). Krypta je vytvořena ve formě jeskyně ve strmém svahu. V sovětských dobách byla používána k ukládání odpadků. Dnes je vchod do jeskyně, orámovaný kamenným portálem, uzavřen mříží, přes kterou je viditelná dobře zachovaná freska zobrazující svatých Vladimíra a Olga, nebeských patronů Vladimíra  Berezina a Olgy Solovyov.

A teď se dostávám k tomu, co určovalo výchozí zaměření OPERACE BENJAMIN. A to je tato dvojice. VLADIMIR BEREZIN se narodil v roce 1841 (přesné datum není) v POLTAVA. To je to ukrajinské město, kde byl vězněn od října 1939 přibližně do července nebo srpna můj otec. Tam byl vyslýchán a tam byl prokurátorem RUDĚNKO obžalován a na základě toho odsouzen ke třem letům věznění v GULAG. POLTAVA je také v naší řeči souhlásek PLTV, a to je i L.T. – LITOMĚŘICE a P.V. PROSTĚJOV. A vy víte, že jsem dostal v roce 1974 povolávací rozkaz k hloubkovému průzkumu do PROSTĚJOV a byl mi změněn generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK, který byl stejně jako otec vězněn v POLTAVA (to nevím přesně ale předpokládám, že bylo všech pět kamarádů zpočátku společně v tomto vězení) na LITOMĚŘICE. A také víte, že rok 1974 a i rok 1976 kdy jsem vojnu ukončil jsou i roky narození mého otce a generál BUNZÁK a rokem plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu – 1919 a 1991.

BEREZIN byl VLADIMIR a byl ILJIČ tedy stejně jako VLADIMIR ILJIČ ULJANOV-LENIN. BEREZIN se původně jmenoval BEREZOVSKY. Jméno si nechal změnit po pokusu o atentát na cara ALEXANDER II. v Paříži. Požádal cara, aby nebyl BEREZOVSKY jako atentátník ANTON BEREZOVSKY (A.B.!) ale aby se mohl nazývat BEREZIN. Car mu vyhověl a dne 29. října 1868 získal povolení být BEREZIN. Ale zpět k jeho životopisu. V roce 1859 absolvoval kadetní sbor BACHTINA (BACHTÍK se se mnou učil ve stejné třídě-ročníku u VOJENSKÝCH STAVEB) ve městě ORYOL – O.B. Poté vstoupil do služby ke 2. střeleckému praporu. V roce 1862 byl povýšen na a přeložen na NIKOLAJEVSKOU inženýrskou akademii v PETROHRADĚ. V roce 1864 absolvoval akademii s vyznamenáním a v hodnosti poručík zůstal na škole jako učitel oboru stavební mechanika. Od roku 1868 se stal učitelem matematiky a stavební mechaniky na plný úvazek. Byl tedy profesí STAVAŘ. Jako já s mým průkazem Kvalifikace pracovníka ve stavebnictví u Vojenských staveb v oboru automechanik. A jako můj otec ve funkci zástupce velitele vojenské útvaru Silničního vojska a také jako jeden čas jeho nadřízený u tohoto druhu vojska generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK. BEREZIN se začal specializovat v oboru výstavby MOSTY-BRIDGE-BRÜCK. V roce 1868 byl vyslán do KYJEVSKÉHO pevnostního inženýrského oddělení, aby se podílel na stavbě mostu u KYJEVA na linii KURSK-KYJEV. Ano vidíte dobře KURSK. Autorem projektu mostu byl ADAM STRUVE. A v roce 1872 se účastnil stavby LITINOVÉHO mostu, který na pokyn cara ALEXANDER II. také projektoval ADAM STRUVE. V roce 1875 začala nová etapa jeho života. Pracoval na ministerstvu železnic. A vy víte, že budova ÚV KSČ v PRAZE na nábřeží KYJEVSKÉ BRIGÁDY a pak LUDVÍKA SVOBODY byl před tím a dnes je opět ŽELEZNIČÁŘŮ. Stejně jako jejich ÚSTŘEDNÍ KULTURNÍ DŮM ŽELEZNIČÁŘŮ na DVOJCE na náměstí MÍRU. V té době měl ve svém referátu dodavatelství soukromé společnosti ORENBURG ŽELEZNICE. A vy víte, že je to OR a také OREN BURG, a tak i O.B. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Je to město vystavěné carevnou KATEŘINA a já jsem v něm byl. Při mé cestě do KARAČAGANAK na výstavbu plynovodu a do ALMA ATA, KAZACHSTÁN. Bylo to v zimě 1987-1988.

Při této práci na ministerstvu spolupracoval s BELELUBSKY NIKOLAJ. BELE LUBSKY – B.L.- L.B. A NIKOLA k tomu. Nebo BIELE – BÍLÉ. A LUBSKY – LABSKÝ. Ale i LÜBECK německé město zmiňované v minulém příběhu v souvislosti s finským ARTEK – LYBECK MARITA rozená HAHL – GAGL – CHOCHOL. Sestra GUSTAV NIELS HAHL. BELELUBSKY i jako L.B a LUBSKY – LUBOS či LIBUS. VŠE JE TO TAKÉ BASIL-VASIL. BELELUBSKY NIKOLAI byl po otci APOLLON. Narodil se v ukrajinském CHARKOV a vyrůstal v TAGANROG. Obě města dobře znáte z mého příběhu. A zemřel také v AUGUST dne 4. srpna 1922. Narodil se 1.BŘEZEN 1845.

V té době stavěl BELELUBSKY most přes VOLHA u města SYZRAN a pak ještě most přes DNĚPR v JEKATĚRINOSLAV. To je KATEŘINA a VASIL. Ale hlavně je to město, ze kterého pocházel otec manžela sestry mojí matky ALENA/ALICE GEBLT-BARANNIKOVA. Byl to Ukrajinec PETR BARANNIKOV a po První světové válce zůstal v Československu. Pracoval jako zemědělský dělník. Oženil se se SURÁ – SUROVÁ. A byl zavražděn nacisty v koncentračním táboře OSVĚTIM.

BEREZIN byl v roce 1884 povýšen do hodnosti státní rada. V roce 1886 odešel z ministerstva železnic a stal se z něj soukromý podnikatel. Stavěl mosty přes DESNA a SOŽ na trati BRJANSK a GOMEL. Na železnici UFA-ZLATOUST přes řeky BELAYA a UFA. Na úseku VELKÉ SIBIŘSKÉ CESTY postavil s GRIGORIJ BUDAGOV mosty přes TOBOL u KURGAN. ISHIM u PETROPAVLOVSK, IRTYŠ u OMSK a první železniční most přes řeku OB u města NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK. Kdo byl jeho partner GRIGORIJ BUDAGOV? Ten byl především pro můj příběh GRIGORIJ – ŘEHOŘ jako ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. z ARMENIAN (HAYK) zakladatel církve svatého BARTOLOMĚJE. A jako GRIGORIJ, který byl GEORGIAN, a který mě pozval do ARTEK na SRPEN v roce 1991. GRIGORIJ BUDAGOV nejen stavěl státní zakázky mosty a železnici. Ale také se zasloužil o vývoj samotného města NOVONIKOLAJEVSK – NOVOSIBIRSK, kde se usadil. Postavil ve městě knihovnu a školy a založil hasičský sbor a první kamennou stavbu ve městě kostel ALEXANDER NĚVSKÝ. Vy víte, že jsem v tom městě byl na praxi v červnu1972. A že jsme při přistání na letišti TOLMACHEVO byli doprovázeni hasičskými vozy. A že jsem se tam seznámil s GULYA CHAMRAJEVA baletka z TASCHKENT a že jsme se koupali v OB. Ale to tady už také bylo. A co podoba jmen BUDAGOV – BOUDNÍK. Obyvatel BOUDY. CHATRČE. Španělské CABAŇA. Finsky KOTA. Skotská gaelština BOTHAN – ANO BOTHAN jako BOTNIK na BOTY je BOTAN. A na rostliny je BOTANICK. A voda teče v PRAZE v BOTIČ-BOTYČ.

Po deseti letech ukončil svoji podnikatelskou činnost. V roce 1896 se usadil v JALTABOTKIN Street 2. A v roce 1897 zakoupil od baronky M.A. SHEPPING (SHEEP ING. – BARAN ING.) pozemek na pobřeží ČERNÉHO moře mezi GURZUF a AYU DAG nazývaný SUUK – SU. Postavil tam pro sebe a manželku dům. A chystal se tam postavit také komerční letovisko pro letní rekreaci západoevropského typu. Onemocněl ale rakovinou hrdla a léčil se v PAŘÍŽI. A tam také dne 2. srpna 1900 po neúspěšné operaci zemřel. Jeho tělo bylo převezeno zpět na KRYM a bylo pohřbeno v MAUZOLEU-KRYPTĚ postaveném na jeho panství SUUK-SU. Po jeho smrti pokračovala ve výstavbě letoviska jeho manželka OLGA MICHAILOVNA SOLOVYOV (1865-1935). A tak bylo otevřeno pro první návštěvníky v roce 1903. To byla jeho druhá manželka. První byla NATÁLIA PETROVNA IVANOVA. Spolu měli syna PETR (1867) a MICHAL (1868).

Vy dobře víte, že OLGA a VLADIMIR je v ruštině O. a B. OPERACE BENJAMIN. SOLOVYOV OLGA ja samo o sobě S.O. – STRATEGIC OPERATION. A VLADIMIR ILJIČ BEREZIN je zase kombinace v ruštině В.И.Б. Latinské B a v azbuce B-Б. A vy vidíte že to v azbuce je Б které vypadá jako třeba mojí levačkou, protože nejsem levák, napsaná číslice 6. A to je V.I. VASIL A (rusky I) IVAN A (rusky I) VÁCLAV A (rusky I) IVAN a VASILE a ION. MOHORITA a HAVEL a MOTA/TOMA a MARINE. Ta má svátek 17.07. Samozřejmě že jste si všimli že SOLOVYOV OLGA, majitel pozemků, kde se po revoluci postavil ARTEK je stejného příjmení jako zakladatel ARTEK lékař SOLOVYOV. Ten z ROCK/ROČK – Ruské Organizace Červeného Kříže. A asi nevíte že svatá OLGA – KYJEVSKÁ má svátek dne 11.07. To je ta svatá, která je vyobrazena v kryptě manželů v ARTEK. A také víte, že OLGA je i OLEG. Jako KOŠEVOJ OLEG z MLADÉ GARDY. Podzemní organizace. A také víte, že OLGA HAVLOVÁ se narodila 11.07. A že to je obráceně 07.11. datum Velké říjnové socialistické revoluce. A datum narození LEV TROCKIJ. A ten den je i 10.11. Založení US MARINE. A je to i 11.01. povýšení mého otce na plukovníka a je to také 10.11. kdy zemřel nositel jména ze série BEREZEN. BREŽNĚV. Který byl také po otci ILJICH jako BEREZIN-BEREZOVSKY. A jako VLADIMIR ILJIČ BEREZIN jako VLADIMIR ILJIČ UL JANOV – LENIN. A kdy byl dne 17.07. popraven car NIKOLA II. v JEKATĚRINBURG-MŠT2 KATEŘINY s celou carskou rodinou. Kterým do posledních dnů věrně sloužil generálporučík ruské carské armády MANNERHEIM GUSTAV. Největší FIN. Původem ŠVÉD. Později MARŠÁL FINSKA. Jediný ale DVAKRÁT jmenovaný. Svatý VLADIMIR, který je také vyobrazen v kryptě manželů byl vládcem Rusi a přinesl do Ruska, nebo jeho tehdejší části NOVGOROD a KYJEVSKÉ RUSI křesťanství. Pro můj příběh je důležité ro, že jeho matka byla MALUSHA – MALUŠA. To je ruské jméno-oslovení pro ženu či dívku MALÉ postavy. Byla tedy asi MALÁ. To byla i rodina v našem domě v SOCHOROVA. Paní MALÁ a pan MALÝ. Hlavně ale moje oblíbená učitelka fyziky základní škole byla M.I. MILITARY INTELIGENCE – MALÁ IVANA. Abych na ni a na její jméno i tu další zkratku jejího jména nezapomněl nechávala mě kouřit v kabinetu fyziky. S dalším V.S. VÁCLAV STEINBACH. Otec byl SVATOSLAV, a to je i po našem SVATÝ VASIL. Ten je v Rusku na prvním místě mezi svatými. A má svátek 2. srpna. Tedy v den, kdy VLADIMIR ILJIČ BEREZIN zemřel v PAŘÍŽI po operaci hrdla. SVATÝ VASIL měl rodiče JAKUB a ANNA. JAKOV, a to již víte co toto jméno všechno v mém příběhu znamená. Připomenu jenom že otcův instruktor v Moskvě, který ho připravoval do týlu nepřítele byl JAKOVLEV. Jakož i konstruktér letadel a pravá ruka M.GORBAČOV byl JAKOVLEV. To je ten, co jsem k němu přiletěl do MOSKVY z LISBOA v září 1990. Který byl deset let velvyslancem SSSR v CANADA – španělské CAŇADA je rokle či údolí – MEZIHOŘÍ – MIŽHORIJE – VOLOVÉ. Svatý VASIL se učil ševcem. A vy víte, co všechno, co má společného s BOTINKAMI – BOTAMI – BOTNICK v mém příběhu.

Že to je pravda potvrzuje to, že VLADIMÍR ILJIČ BEREZIN se se svou ženou OLGA SOLOVYOV nastěhoval do JALTA do ulice BOTKINA – BOTKIN. A navrch číslo 2. Samozřejmě, že vzpomínáte na BOTNICK záliv u FINSKA mezi SWEDEN a SUOMI-FINLAND. A samozřejmě že vzpomínáte na naše mistry od BOTINEK BOTIČEK a BOT JAKEŠ a LENART a trochu také INDRA, ale hlavně OTMAR REIDL-OPERACE BENJAMIN. Pracovali pro firmy BAŤA a SVIT a JAS. Samé SVĚTLO – THE VASIL. A také O.R. v hebrejštině světlo a kůže ze které se především dobré boty vyrábí. BAŤA jí vozil například z ARGENTIINA. Hodně moc. A můj italský přítel ALDO z BRESCIA-LOMBARDY. Stejné jméno jako značka bot ALDO – ALDO BENSAUDOUN známý jako Mr. B. Ale zpět k svatý VLADIMIR. Ten má svátek dne 15. července. Tedy 15.07. a zemřel v roce 1015. A vy vidíte, že již tehdy kdysi dávno již věděli, že se bude taková hra hodit. Možná skutečně zemřel 15.07. roku 1015. Ale protože to je v naší řeči stejné datum v obou číslech přiznám se k tomu, že si myslím, že to tak spíše někteří vzdělaní a chytří církevní hodnostáři zapsali. Aby to bylo již od nepaměti jasné, jaká se s těmi daty dá hrát hra. A že se hraje víte dobře ze všech mých tady napsaných příběhů. A jak je to s jeho příjmením? Mám to ještě znovu psát? Samozřejmě, že hlavní značka v Operaci Benjamin byl BREŽNĚV-BREZHNEW. Určitě ano. Byl LEONID – LEON – LEV – LVOV – LEMBERG a LVOVA manželka JAROSLAV HAŠEK. A ILJIČ jako BEREZIN a UL JANOV LENIN. A ti dva zase spolu byli VLADIMIR ILJIČ. BEREZIN byl ALEXEJ BEREZIN, který se objevil na sovětském velvyslanectví v roce 1988. Možná již koncem 1987. A začal mě při různých oficiálních příležitostech vyhledávat a povídat si se mnou. Jen tak se skleničkou. Ale aby to bylo vidět. A mohli to zaznamenat ti kteří rozuměli. BREZNICKÝ byl tajemník ÚV SSM. Pamatuji ho dobře. I když se brzy v počátku sedmdesátých let vrátil na Slovensko. Aby to bylo pravda tak měl také výrazné obtíže s jedním okem. Snad umělé jako PETER FALK-COLOMBO. Jehož jmenovec odpočívá na hřbitově ve WEIMAR v blízkosti hrobky s GOETHE a SCHILLER. A právě teď nastal moment ukázat na spojení mezi Třemi německými velikány (třetí je LESSING z KAMENEC, který zemřel v BRAUNSCHWEIG) a celou touto sítí událostí na KRYMU. SCHILLER – vyslovíme ŠILER. RICHELIEU vyslovíme RIŠELIE. ANO JE TO STEJNÉ – ŠILER-RIŠELIE. BŘEZINA byl soused v HORNÍ POČAPLY. Jeho manželka byla snad spolužačka tety ALENA BARANNIKOVA. IVAN BREZNEN pracoval v CKM ÚV SSM v ŽITNÉ ulici. Stal se tam ředitelem v revolučním listopadu 1989. BŘEZEN je i měsíc kdy se narodila moje sestra ANNA MARIE. Ta se narodila 16. BŘEZNA – 16.03. a děda DMITRY MOHORITA se narodil 16.ŘÍJNA. Tedy ve stejný den podle “ naší řeči“. Vdova OLGA SOLOVYOV po BEREZIN otevřela letovisko dostavěné po smrti manžela v roce 1903. A to je, jak víte také 19.03. A tak i 16.03. BŘEZEN je měsíc kdy se narodila teta AURÉLIE SCHIDLAK a ALBERT EINSTEIN. A kdy odletěl generál MORAVEC v partě 11 zpravodajců do LONDÝNA a DÍTĚ, protože byl na Slovensku za nimi přicestoval později. 14. BŘEZEN 1990 byl zvolen prezidentem SSSR M.G. MICHAL GORBAČOV. Měsíc BŘEZEN-MAREC česky a slovensky, ano vidíte dobře B.M. BASILEA MOHORITA nebo VASIL MOHORITA. České BŘEZEN a slovenské OKTOBER je dohromady O.B. – OPERACE BENJAMIN. Je to také 3. měsíc od konce roku, a to je ŘÍJEN-OKTOBER ano vidíte dobře O.R. OTMAR REIDL. A také se narodil VÁCLAV a IVAN HAVLOVI. A můj otec seskočil se skupinou ARAP. A zemřel údajně ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Ale to je také měsíc se 14. ŘÍJEN, a to se narodil generál EISHOVER IKE a prezident USA. A také je to náměstí 14. ŘÍJNA na Smíchov, které tady bylo velmi podrobně popsáno. A také je to 28. října datum vzniku Československé republiky. A je to také ANNA MARSIO AALTO první manželka AALTO a spoluzakladatelka finského ARTEK. A je to také CELIA GUEVARA MARCH, která mě přijela navštívit v lednu 1989 spolu s kormidelníkem lodi GRANMA, se kterou pluli revolucionáři z MEXIKA na ostrov CUBA – KUBA – LA KUBA. JAKUB-JAKOV-SANTIAGO a tak dále a tak dále. Je to i město BŘEZNICE u PŘÍBRAM. Tam se usídlili VLAŠI a založili lokalitu MEDULÁN – pocházející od slovo MILAN v LOMBARDY v ITALY. Ale také je to MEDELÍN, město v COLUMBIA odkud pocházela spolubydlící z pokoje ve škole VLKLSM, mojí přítelkyně ALICIA ALCIRA LOMBARDELLI – ADRIANA VILLEGAS. Spolubydlící z pokoje byl krycím jménem MARINA. Ano MARINA z MEDELÍN a byla MULATKA. Víc jsem se nedozvěděl. Měl jsem oči jenom pro ALICI. Proč je to pravda? Protože lokalita MEDULÁN v BŘEZNICE se nacházela na ulic POČAPELSKÁ. Směrem na POČAPLY. Ano to je podle těch POČAPLY v okrese PŘÍBRAM. Další je BŘEZNICE v jižních Čechách ta je mezi HODONICE a HODĚTÍN. A ZÁHOŘÍ. A vy víte, že ze ZÁHORIE na Slovensku byl AUGUSTÝN NIKODYM HUSÁK. A kousek vedle je VLASTIBOŘ – VLASTA-PATTY-PATTON. A všechno je to pravda proto, že další BŘEZNICE je u ZLÍNA – Ano u BAŤOVA ZLÍNA. A kousek vedle jsou KARLOVICE. A protože je třeba to všechno napsat, jak to bylo, tak sem patří i PANENSKÉ BŘEŽANY. A finále? Všichni znáte jméno STALIN. A možná další z vás vědí že byl JOSEF VISSARIONOVIČ v češtině. Ale nejsem si jist, zda víte, že v gruzínštině, přepsané do latinky bylo jeho jméno IOSEB BESARIONIS. I.B. Jako můj bratranec IVAN BARANIKOV, narozený 16.11. – ano také 1776 a také jako bombardovací letou USA B – I. IOSEB je i anagram, když budeme tu čárku na začátku považovat za malé „L“ B.S.L. – BASIL. BASILEA. Basil. A to jeho druhé jméno je BESARIONIS. A to je anagram BRESEN 2. Ano české BŘEZEN. Slovenské MAREC, a tak je to B.M. A tak je to i OCTOBER – ŘÍJEN a to je O.R. SVĚTLO a KŮŽE v hebrejštině. A OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A ještě jednou jméno toho, který opustil GRU v osmdesátých letech a odešel do Velké Británie, kde žije dodnes v BRISTOL – B.REZUN – pseudonym SUVOROV – WASIL.

A finále? Vzpomínáte na jméno BERZIN? JÄNIS KÁREL BERZINŠ. Lotyš vlastním jménem PÉTERIOS KUZIS. Narozen v JAUPILS – ano PILS jako PILSEN. Dnes AMATA. Narozen dne 13. listopadu 1889. A tak i 11.11. je to minus DVA anebo 17.11. Od roku 1989 je 13. listopadu svátek svaté ANEŽKY ČESKÉ. Člen strany od roku 1902. Co je důležité vědět? Že v originále přijatého jména v lotyštině má na konci písmeno Š. V ruštině je to písmeno – Ш – TROJZUBEC. Který se ale v jiných informacích neobjevuje. Tam bývá jenom BERZIN. Byl to sovětský revolucionář, voják, diplomat. Byl po revoluci velvyslancem ve ŠVÝCARSKU, FINSKU, VELKÉ BRITÁNII a RAKOUSKU. BYL TEDY ZNÁM VŠUDE NA ZÁPADĚ OD RUSKA. Pak se stal hlavou vojenské GRU. Po zahájení občanské války ve Španělsku odešel pracovat tam, jako poradce. Vystupoval pod jménem generál GRIŠIN. Tam údajně působil v BILBAO (B.L.B. a ROCKY BALBOA) – país VASCO-BASCO. První manželka byla ELIZAVET (ISABEL) KONSTANTIN NARROEVSKA. Dcera byla GALINA jako dcera BREŽNĚV – BRESCHNEW je to v němčině a v polštině BREŹNIEW – Ш – TROJZUBEC na konci příjmení. Syn byl ANDREJ PAVEL BERZIN, nezvěstný – padl ve WWII. Jeho druhou manželkou byla AURORA INDAPEES SÁNCHEZ. Přijela za ním dne 3. června 1937. Svatbu měli 12. června 1937. Dne 27. listopadu 1937 zatčen na základě obvinění z “ trockistické protisovětské revoluční činnosti“ v případu Lotyšského národního centra“. 29. července 1938 byl popraven na cvičišti-střelnici KOMMUNARKA – obec SOSENSKOJE, u MOSKVY 24. kilometr směr KALUGA. Posmrtně rehabilitován dne 28. července 1956. 12. června je i 12. září. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 1937 je číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA narození tety ALENA BARANIKOVA M.G. a B.J. a plukovník V.H. 12. června je i plus DVA 14. června. Svátek ROLAND a VASIL a narození ERNESTO CHE GUEVARA. Ale hlavně vznik US ARMY. Byl zatčen 27. listopadu, a to je i 27–12 listopadu. Svatořečení SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ v ROME a druhý den mojí Celostátní konference SSM v pražské LUCERNA ve ŠTĚPÁNSKÉ ulici u HAVLŮ. Ve Španělsku byl GRIŠIN. TO JE PŘÍJMENÍ, KTERÉ VZNIKLO ZE JMÉNA GRIGORIJ – GRÍŠA. Svatý GRIGORIJ – OSVĚTLITEL ŘEHOŘ – O.R. ARMENIAN-HAYK. Církev svatého BARTOLOMĚJE. A GRIŠIN byl V čele moskevské organizace KSSS od roku 1967 (1919 i 1991) až do roku 1985. Do nástupu BORIS JELCIN. Narodil se dne 5. září, juliánského nebo 18. září gregoriánského kalendáře v roce 1914 v SERPUCHOV (PUCHOV a SER tomu přece musí každý Čech rozumět). Obě data jsou úzce spojena s OPERACÍ BENJAMIN. OTMAR REIDL se narodil také v roce 1914 a 5. září je podle MORAVCE i 10 a tak i 12. září. A to se OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN narodil. 18. září je minus DVA 16. září, a to je svátek svaté LUDMILY ale je to také 19. září, a to jsem se narodil já a manželé ZÁTOPKOVI. A finále? Druhá manželka BERZIN byla SÁNCHEZ. Jako generál ARNALDO OCHOA SÁNCHEZ popravený bratry CASTRY na ostrově CUBA po návštěvě GORBAČOV. V kasárnách BARACOA v HAVANĚ dne 13. července 1989. V době, kdy jsem s velkou pravděpodobností tam v HAVANA byl.

Zpět do ARTEK. Samotný název místa je SUUK-SU. Tak se nazývá i Palác, který je součástí ARTEK a který také nese tento název. V krymské tatarštině znamená SUUK SU v češtině STUDENÁ VODA. COLD WATER – C.W. WINSTON CHURCHILL. A STUDENÁ VODA – S.V. Jako SILNIČNÍ VOJSKO a VNITŘNÍ STRÁŽ a VOJENSKÉ STAVBY. Rusky CHOLODNAJA VODA – iniciálami v azbuce X.B. – CHE B. nebo CHEB – EGER a to je zase EL CHE. A město, kam jezdil rád GOETHE. Kde byl předsedou OV ČSM ANTONÍN HIML (MLHA-TUMAN – válka v mlze a také anagram LIEHM ANTONÍN). Ale co je zcela a bez jakýchkoliv pochybností je to to, že samotný název je SU a UK a kousek dál za pomlčkou je SU. TEDY TŘI SESTRY. DVĚ VEDLE SEBE JAKO HORY V HIGLANDS VE SKOTSKU – ALBA. GLENCOE. SU jako UNITED STATE a UNITED KINGDOM A KOUSEK DÁL AŽ ZA POMLČKOU JE SU – SOWIET UNION. A proč je i toto pravda? Na MV SSM PRAHA v SENOVÁŽNÉ ulici pracoval v době, kdy jsem tam začínal VILÉM SUK. VILÉM je V.L.M. – B.L.M. a SUK. Vy určitě vít, že na Moravě můžete slyšet i „SUK SU“. Nebo „SÚ SUK?“. A finále? Název měsíce BŘEZEN v jiných jazycích: MÄRZ, MARCH, MARZO, MARZEC, MARS, MARZO, MÁRCIUS, MAART, MAREC. Vždy B. anebo M. V jazyce GAEILGE – V IRSKÉ GAELŠTINĚ, oficiálním irském jazyce je to MÍ MHÁRTA. Ano vidíte dobře anagram MOHORITA. A M.I. MILITARY INTELIGENCE k tomu. V tom samém jazyce je kráva – BÓ. A ve skotské gaelštině je kráva MART. V hebrejštině PARA. A to je i ARAP. Název výsadkové skupiny mého otce. V irštině je DOBYTEK slovo EALLACH. Anagram EL CHE l. Ve skotské gaelštině je dobytek CRODH. Anagram DR. CHE. A vy víte, že ti důležití v tomto příběhu byli z VOLOVÉ. A že náčelník štábu US ARMY v době Druhé světové války, předseda Červeného kříže USA a ministr obrany a otec MARSHALL PLAN byl generál a příjmením MARSHALL. Křestním GEORGE, a tak byl i M.G. A druhým křestním jménem byl CATLETT. A víte, že anglické slovo pro DOBYTEK neboli SKOT či TUR je CATTLE. Narodil se v PENNSYLVANIA. Vlastnil DODONA MANOR v LEESBURG VIRGINIA. Ano vidíte dobře M.L.V. – M.L.B. a ještě k tomu LEE. lee – 199 – 19.09. a 1909.

Méně známé jsou další historické památné objekty přelomu XIX – počátku XX století, z nichž je mnoho na území tábora „Azure“:“ čerpací místnost, skleník, komunikační centrum, hotel „Orlí hnízdo“ a další. Historické budovy ve východní části Artek (území Mořského a Gorného) byly postaveny dříve. Jsou spojeny se jmény majitelů místních pozemků: Olizar, Potěmkin, Gartwes, Wiener, Metalnikov. V současné době jsou nadále využívány jako prostory pro třídy kruhů a potřeb domácností. V této části tábora se nacházejí dva objekty, které přímo souvisejí s historií samotného Artek. Morskoe zachoval malý dům, ve kterém zakladatel Artek, Z.P. SOLOVYOV žil během svých návštěv tábora. Tradice spojuje předrevoluční historii této stavby se jménem francouzské hraběnky De la MOTTE, která se stala prototypem MILADY hrdinky románů Alexander Dumas. Tento dům byl uzavřen pro přístup po několik desetiletí. Mnoho současných obyvatel Artek ani neví o jeho existenci. A v parku vedle tábora „Hora“ je budova tábora „Horní“, postavená v roce 1930 a učinila z „Artek“ celoroční tábor. V roce 1958 v něm byly natočeny některé scény filmu „Vojenské tajemství“. Dnes je využíván jako obytná budova. Na západním okraji Artek, v táboře Cypress, se nachází ještě starší historický objekt. Zde jsou zachovány zříceniny JANOVSKÉ pevnosti XI-XV století, postavený na místě ještě starší, byzantské (VI století). Ve středověku ve skále Genevez-Kaya, na kterém byla pevnost postavena, byl vyražen tunel k pozorování moře. To také přežilo do současnosti.

Majitele pozemků BEREZIN a OLIZAR jsme tady měli. A teď se podíváme na ty další. Začnu od toho historicky nejstaršího. A tím byl POTĚMKIN. Celým jménem GRIGORIJ ALEXANDER POŤOMKIN TAVRIČESKIJ. Byl GRIGORIJ jako O.R. – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL z ARMENSKÉ(HAYK) církve svatého BARTOLOMĚJE. A jako později GRIŠIN. Byl ALEXANDER, a tak byl i SAŠA a i ŠURA. A jako dva carové ALEXANDER z 19. století velmi úzce spjatí s mým příběhem. A jako HAŠKOVA ŠURA LVOVA. Byl POŤOMKIN tedy i TOM. A třeba POTOM KYŇ. Nebo anagram TOM POKYŇ. Doporučení pro MASARYKA a další TOM v politice. A byl TAVRI ČESKIJ. S latinským že V je i U nebo anglicky psáno TAURI ČESKY. TAUŘI – TUŘI jsou ČESKY VOLOVÉ, nebo SKOT anebo DOBYTEK. Narodil se dne 13. září nebo podle nového kalendáře 24. září. To první je také 15. září, a to byla zavražděna LUDMILA. A 24 děleno dvěma je 12.září. A to se narodil OTMAR REIDL a můj synovec M.H/G. A narodil se v ČIŽEVO. Poblíž SMOLENSK (připomínám SMOLNYJ Palác šlechtičen v Petrohradu) V rodině BĚLORUSA – důstojníka šlechtického původu. Co je ČIŽEVO? Wikipedia nám říká toto cituji: „Přes všechny tyto nejasnosti vedla trasa, kterou Švejk popsal píseckému rytmistru Königovi, takto: Tábor – Milevsko – Květov – Vráž – Malčín (Malčice) – Čížová – Sedlec (Sedlice) – Horažďovice – Radomyšl – Putim – Štěkno (Štěkeň) – Strakonice – Volyně – Dub – Vodňany – Protivín – Putim – Písek.“ Vy, kteří čtete vše na mém webu víte, že to tady již bylo. Víte, že tato trasa na počátku obchází statek rodiny HAVEL. Víte, že MILEVSKO je VLKSM, a tak VASILEK. Víte, že KVĚTOV je FLORIÁN VRÁŽ je VAZIL, VOLYNĚ se jmenovala DAČA STALINA, ve žil a ve které zemřel, RADOMYŠL je i město tady a také je to město na Ukrajině. v okrese ŽYTOMIR – Jako ŽITO-ŽITNÁ ulice, co vede na náměstí MIR-MÍRU na VINOHRADY. DVOJKA. Je tam DUB – DUBČEK ALEXANDER. A další. Podrobně se k tomu dostanu až budu psát o geniálním díle HAŠKA jako samostatném příběhu. A tak nyní jenom těchto pár příkladů, a hlavně co nám říkají dvě místa z této trasy. Jedno je SEDLEC a vy víte, že v SEDLEC u STARÉHO PLZENCE se narodil pradědeček mojí manželky příjmením ROCH. Ano jako hebrejské DUCH-RUACH nebo naše ROH a HORN a ESQUINA a CORNER, a tak i CORN atd. SEDLEC je také u PRAHY na trati do HORNÍ POČAPLY a dále do DOLANY a LOVOSICE a Ú.L. a DRESDEN až do BERLÍN. Podél LABE. V seznamu sepsaném HAŠKEM je obec ČÍŽOVÁ. Jako to místo, kde se narodil slavný POTĚMKIN. A vy si vzpomínáte, protože to tady také bylo, že když mně zavolala sekretářka VARHOLÍKA z ÚV SSM ať tam přijdu někdy počátkem května 1971 a tam mně sdělil, že půjdu druhý den číst zdravici na 14. sjezd KSČ k nám do JULDY FULDY, před HUSÁK a BREŽNĚV, tak to byla ČÍŽOVÁ. Ano to bylo její příjmení. A proč POTĚMKIN a ČÍŽOVÁ. No to snad chápete? Pravda je to proto že ČÍŽOVÁ na ÚV SSM byla v sekretariátu předsedy ÚV SSM od začátku do konce. Celé to skoro 20leté období. Začala s Východňárem VARHOLÍK a skončila s Východňárem MOHORITA. Přes JINDŘICH POLEDNÍK – Polák národností narozen STONAVA, německy STEINAU ano vidíte dobře STEINAU, v okrese KARVINÁ-KRAVINA. Další byl MILOSLAV DOČKAL – z KROMĚŘÍŽ a JAROSLAV JENERÁL – ze ZNOJMO. Když jsem se stal předsedou já tak na mě mnozí dost tlačili abych ji propustil. To jsem ale neudělal. Co by to bylo za POTĚMKINOVU VESNICI, kdyby tam nebyla ČÍŽOVÁ. Ti TŘI mezi námi DVĚMA mnou a VARHOLÍKEM byli UČITELÉ – TEACHER. VARHOLÍK byl později Generálním konzulem ČSSR v KYJEVĚ. Ano v ukrajinském Kyjevě. V azbuce jsou jeho iniciály Ю.В. – Юрай Варголік.

Krátký úryvek z knihy ŠVEJK, SCHWEIG, SCHWEIZ JAROSLAVA HAŠKA: „…Babička zadívala se na Švejka soustrastně: „Tamhle, vojáčku, v tom lesejčku počkají, já jim vod nás přinesu brambůrku, vona vás zahřeje. Je ta chalupa naše vodtuď vidět, právě za lesejčkem trochu vpravo. Přes tu naši vesnici VRÁŽ nemůžou jít, tam jsou četníci jako vostříži. Dají se potom z lesejčka na MALČÍN. Vodtamtuď se vyhnou, vojáčku, ČÍŽOVEJ. Tam jsou četníci rasi a chytají desentýry. Jdou přímo přes les na SEDLEC u HORAŽĎOVIC. Tam je moc hodnej četník, ten propustí každýho přes vesnici. Mají s sebou nějaký papíry? …“

POTĚMKIN měl velmi pestrý život. V 16 letech se přihlásil do Jízdní gardy. V 1756 byl přijat na moskevské gymnázium. Byl jedním z 12 nejúspěšnějších absolventů školy. Za odměnu byl poslán de PETROHRADU a představen carevně JELIZAVET/ALŽBĚTA/ISABEL I. Pak se vrátil zpět do Jízdní gardy. V roce 1762 došlo k převratu a carevnou se stala JEKATĚRINA/KATEŘINA II. On pak strávil rok a půl jako diplomatický kurýr ve ŠVÉDSKU. Dodávám, že v té době bylo FINSKO švédské. Po návratu se v roce 1768 přihlásil do bojů proti TURECKU-OSMANŮM. V roce 1773 dosáhl hodnosti generálporučík. V roce 1772 byl zbaven moci dosavadní favorit a milenec GRIGORIJ ORLOV. Byl GRIGORIJ jako O.R. a byl OR a VOL. A také to byl myslím třetí v pořadí na velvyslanectví SSSR v roce 1989. První velvyslanec LOMAKIN VIKTOR druhý byl OLEG LUŠNIKOV a třetí byl ORLOV. Ale to nevím. To jenom tak odhaduji. Ale ORLOV tam byl určitě. Milencem KATEŘINY se stal po ORLOV ALEXEJ VASILČIK. ALEXEJ se jmenoval carevič zavražděný v JEKATĚRINBURG. Město, která tato KATEŘINA II. založila. Syn NIKOLAJ II. VASILČIK není třeba doplňovat. Jeho se za velmi krátkou dobu carevna KATEŘINA II. nabažila a na scénu přichází v roce 1775 GRIGORIJ POTĚMKIN. Ano v roce 1775. Kdy na druhém konci světa vznikla US ARMY a US NAVY a US MARINE. V PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA. (A v PRAZE je první BOTANICK GARDEN V okolí pozdějšího zde velm,i podrobně popsaného náměstí 14. října – SMÍCHOV. To ještě přijde na řadu později.) POTĚMKIN byl zahrnut hodnostmi a funkcemi a dary. V roce 1776 v roce vzniku USA, získal titul říšského knížete. Ten mu na přání KATEŘINY II. udělil Císař Římský JOSEF také II. Jeho role milence pak také skončila ale zůstal věrným partnerem carevny a neoficiálním spoluvladařem. V roce 1774 jej carevna jmenovala generálním gubernátorem NOVOROSSIJSKA. NOVO je v N.V. Naše Vojsko třeba ale v azbuce je to H.B. V roce 1785 byla gubernie přejmenována na JĚKATĚRINOSLAV po carevně. A vy víte, že odtud pocházel PETR BARANNIKOV otec mého strýce – manžela sestry mojí matky. Který se oženil se SUROVÁ-SURÁ. A byl zavražděn v plynové komoře v OSVĚTIM. K té oblasti byla připojena i TAURIDA, a to je dnešní KRYM – CRIMEA. Nejstaršími známými obyvateli Krymu byli příslušníci divokého kmene Taurů. Slovo TAURUS znamená BÝK. A je původem českého slova TUR. SKOT-DOBYTEK. A tak se stal GRIGORIJ POTĚMKIN hlavním TAUREM-TUREM. Začal na KRYMU s výstavbou města SEVASTOPOL – VASIL STOP. Co STOP VASIL mohlo i znamenat asi dobře víte, i když si to nechcete přiznat.

Proč to je pravda? V roce 1986 se začal vyrábět ve Spojených státech ve firmě založené HENRY FORD – JINDŘICH/HENRIK/HEINRICH/HENDRICH/GEINRICH FORD – FORD i F je i P a to je i R a tak je to i DR.OR. JINDŘICH. – osobní automobil pod značkou FORD TAURUS. V angličtině vyslovováno FORD THORES. U nás vyslovováno běžně jako FORD TAURUS.K dispozici byla také verze vyráběná pod značkou MERCURY a SABLE. A verze v úplné výbavě FORD TAURUS SHO – SUPER HIGH OUTPUT se začala vyrábět od roku 1989. V roce 1986 jsem se stal předsedou českého ÚV SSM. A vy víte, že 1986 je také 1989. Od té doby jsem pravidelně jezdil do ARTEK na KRYM-CRIMEA-TAURUS. Vy samozřejmě vidíte že byl i model MERCURY. To je Palác na kraji REVOLUČNÍ třídy vedoucí od VLTAVY a tehdy sochy a mostu JAN ŠVERMA – H.S. A na konci REVOLUČNÍ je Palác KOTVA u JAKUBSKÉ naproti TRUHLÁŘSKÉ vedle kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD na náměstí REPUBLIKY. Vy víte, že to je i MERKURIA podnik ve kterém pracoval otec mojí přítelkyně kteří bydleli v KOULOVA ulice u hotelu INTERNATIONAL. A že tento Podnik zahraničního obchodu sídlil u mostu BARIKÁDNÍKŮ u nás v HOLEŠOVICE. A vy, kteří si skutečně dobře pamatujete tak víte, že bronzová (BRONSE) socha MERCURIO vytvořená v roce 1966 je od roku 1975 na náměstí San BARTOLOMÉ před kostelem San BARTOLOMÉ a OBCHODNÍ KOMOROU v MURCIA, ESPAŇA. V kraji, kde jsem žil ve vyhnanství. Samozřejmě že víte, že SABLE je BASIL nebo BASILEA. A víte, že jsem automechanik vyučený u V.S. sídlícím v Palác KOTVA a s centrem U.S. v HORNÍ POČERNICE. A finále? Když je TAURUS vysloveno v angličtině THORES tak je to stejné jako THOREZ. MAURICE THOREZ. A vy víte, že MAURICE je MORIS, a tak je to i WASIL. A jsou to také cigarety PHILIP MORRIS, které kouřil AUGUSTÝN HUSÁK a které po něm na ÚV KSČ zbyly a já jsem je při převratu vykoupil a vykouřil. Představitel komunistické strany FRANCIE MAURICE THOREZ měl velmi pohnutý a zajímavý život. Pro můj příběh je důležité to, že se narodil dne 28.dubna 1900. A to vy víte, že je i 28. září, a to je i 14. září – Úmrtí TG.M. a narození JAN MASARYK a seskok skupiny WOLFRAM a narození mého předchůdce na ÚV SSM JAROSLA JENERÁL.J.J. Jak to bylo s jeho úmrtím? MAURICE THOREZ nastoupil dne 6. ČERVENCE 1964 na loď LITVA (hlavní město VILNIUS). Bylo to na výročí upálení JAN HUS v KONSTANTZ, a minus DVA vznik USA a datum kdy se můj otec stal občanem JINDŘICHŮV HRADEC a děleno dvěma 3. červenec to je ten den kdy se narodil A.B. ANTONÍN BARANNIKOV můj strýc a manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. Strýc, který byl synem Ukrajince z JEKATĚRINOSLAV, které vládnul POTĚMKIN hned v době zrodu, A víte že 6. ČERVENEC je i 9.ČERVENEC, a to byla svatba VÁCLAV a OLGA HAVEL a narodil se první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN z VELEŠOVIC. MAURICE THOREZ nastoupil tehdy na palubu lodi (hlavní město země je VILNIUS) v doprovodu JEANNETTE VERMEERSCH – I.V. anebo VER MERSCH – V.M. a MERSCH – WASIL CHE anebo jako MARCH – MARSCH – MARZ – MAREC – MART – MARZO a BŘEZEN. Loď plula z MARSEILLE do ukrajinské ODĚSA – města oslavujícím hraběte RICHELIEU. Města, kde žila druhá manželka JAKOV STALIN – JULIA MELZER. Cestovali na dovolenou do SSSR, kam jezdívali každé léto. 11. července 1964 zemřel na krvácení do mozku po srdečních problémech na palubě lodi, která byla na v té době na TURECKÉM pobřeží a směřovala do BULHARSKÉ VARNA. Manželé THOREZ cestovali do přímořského letoviska JALTA na KRYMU-CREAM-TAURUS na dovolenou. Co to bylo za datum určitě vidíte sami. 11.07. Ano datum narození OLGA HAVEL a můj tchán MIROSLAV SVOBODA a také je to 17.07. Datum vyvraždění rodiny cara NIKOLAJ II. ve městě založeném také KATEŘINOU JEKATĚRINBURG a je to datum mojí svatby v roce 1976 a datum prvního letu B-2 SPIRIT a datum kdy JAK EŠ vystoupil v Červeném hrádku v okrese PLZEŇ. A svátek svaté MARINE ve východní církvi MARGHARETA. Anebo je to 07.11. A to se narodil LEV TROCKIJ a byla Velká říjnová socialistická revoluce. Anebo je to 11.01. A to byl můj otec povýšen na plukovníka a 17.01. se narodil jeho bratr a můj strýc IVAN MOHORITA. Můj otec byl v roce 1964 kdy THOREZ zemřel uvolněn ze služeb M.V. podpisem tehdejšího M.V. LUBOŠ STROUHA(L) – RILLE a převeden zpět k Československé armádě. Do HORNÍ POČERNICE – SILNIČNÍ VOJSKOO. A 11.07. je také 10.11. a to byla založena US MARINE a zemřel BRESCHNEW. A finále? Podívejte se na fotografii THOREZ MAURICE na francouzské WIKIPEDIA. Vypadá tam jako mladší bratr R.H. RUDOLF HEGENBART. Ano ten z ÚV KSČ. Vedoucí oddělení Státní administrativy.

Ale zpět k POTĚMKIN. Jednou z akcí, kterou se proslavil byla cesta carevny KATEŘINA II. a římského císaře JOSEF II. z RAKOUSKÉ říše na KRYM. V roce 1787. Od té doby se užívá termín POTĚMKINOVA VESNICE. Je to výraz pro snahu zastírat pravý stav věci. Prostě klamat. Šidit, přikrášlovat pravý stav věci. Asi je to jedno jak se věci dělají. Důležitá je koncovka. A to se tehdy také tak stalo. KATEŘINA II. a JOSEF II. po této cestě POTĚMKINOVSKÝMI VESNICEMI a dalšími místy i městy, v uzavřené koalici porazili vojska TURECKA. A RUSKO – TURECKÁ válka byla ukončena v roce 1790 dobytím města IZMAIL. Ano WAZILI. POTĚMKIN obdržel plnou moc aby jednal s TURKY o Mírové smlouvě. A do města JASY dnes v RUMUNSKU, byla svolána mírová konference. POTĚMKIN do JASY dorazil ale byl velmi nemocen. A cestou do NIKOLAJEVV zemřel. Byl pohřben v kostele svaté KATEŘINY ve městě CHERSON. Nevím, zdali víte, co znamená v ruštině nebo ukrajinštině slovo CHER. Je to skutečně divné spojení CHER SON – SYN CHERA. Slovo CHERSON se dá také napsat v azbuce latinkou-na latinské klávesnici – XEPCOH. Proč zrovna tam? Na základě starších map lze předpokládat, že od počátku XVII do XVIII století na místě moderního Chersonu se nacházelo město BILEHOWISCE nebo BELIKHOVICHI anebo BELKHOVICHI. Samý BILAK – BĚLIK – BĚLSKÝ – BIEL atd.

A finále? Když jsem v roce 1991 v době pokusu o puč v MOSKVĚ byl na pozvání GRIGORIJ z GEORGIA v ARTEK Byl tam také bývalý mezinárodní tajemník ÚV SSM LUBOMÍR LEDL. NARODIL SE VE MĚSTĚ ZLÍN. Ale také tu již bylo že ve FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍROVKA u H.B. kde žila rodina SCHIDLAK žili také nositelé tohoto příjmení LEDL. Byl registrován jako spolupracovník STB ale soud po roce 1989 rozhodl že nebyl. Já jsem ale byl přesvědčen že tam byl se mnou právě proto, že s nimi spolupracoval. Ať oficiálně nebo neoficiálně. To je přece jedno. Proudili za ním a do budovy ÚV SSM zástupy příslušníků STB jako i za mými nejbližšími spolupracovníky. Ale to už tady také bylo. A tak jsme tam v době pokusu o puč byli. Už tu také bylo o mém rozhovoru s ALEXANDER BORCOV a o pádu puče. A také tu již bylo o naší cestě z KRYMU – SIMFEROPOL via ODESA do UŽHOROD. Letadlem, ve kterém mi tento LEDL zpíval „Tak to vidíš MÁŇO přece jsme tě lízli“. Píseň oděských kriminálníků. Proč tam ale skutečně byl? Za prvé proto, že byl ze ZLÍN – BAŤA. A za druhé proto, že tehdy v tom roce 1790 při vítezství ruského loďstva nad TURECKÝM – OSMANSKÝM loďstvem bojovali na straně TURKŮ – OSMANŮ i lodi z TUNISU a ALŽÍRU. Jeho přítomnost měla potvrdit, že jde skutečně o OPERACI BENJAMIN. Vy víte, že můj otec mně často říkal že má čtyři obecné a čtyři měšťanky. Bylo to jako by říkal že má čtyři roky na CAMBRIDGE a čtyři roky na OXFORD. Tak to připomínal a kladl na to velký důraz. Byl tedy OSMAN. A protože byl z VOLOVÉ místa TURŮ byl také TUREK – malý TUR. Podle VŮL a VOLEK je přece TUR a TUREK. Nebo já jsem byl syn OTISK TUREK. Vy, kteří čtete pozorně víte, že jsem se tady kdysi zmínil že LEDL byl s rodiči na velvyslanectví Československa v TUNISU. A snad tam také chodil do francouzské školy. Ale určitě tam byl. A také víte že já jsem byl na velmi nebezpečné cestě v ALŽÍRU. A to nebyla první ani poslední nebezpečná cesta. Na sjezdu Palestinských studentů. A několik z nich, kteří studovali v Praze a neměli na ubytování v Římě přes který jsme z ALŽÍRU do PRAHY transitovali jsem nabídl přespání v hotelu-apartmánu na pokoji. A oni mně tam otrávili. Tu cestu organizoval a byl tam se mnou nejbližší kolega LEDL a absolvent moskevského MGIMO příjmením FABRIKA. Ano to je také ta ulice FABRIKA v HELSINKY u kostela svatého HENRIKA-JINDŘICHA. Tehdy jsem tam ten celý sjezd strávil s kolegou z Polského svazu studentů v předsálí. Seděli jsme tam celé dva dny a velmi dobře a vesele jsme se bavili. To palestinské studenty asi rozzlobilo ale s tím ŘÍMEM to přímo nesouviselo. To bylo připravené předem. I tím, že ačkoliv jsem neměl prakticky žádné finanční vybavení měl FABRIKA dost financí objednat v ŘÍMĚ v hotelu apartmán. Aby se tam ti palestinští studenti s námi vešli. Vše organizováno předem. Ale to už tady také bylo. Jenom to připomínám v souvislosti s tímto příběhem. ŽE JSEM BYL VE VÁLCE S KGB A STB PO CELOU DOBU. A tak na KRYMU v ARTEK tehdy v srpnu 1991 v době puče byl OTISK otce OSMAN a TUREK a já byl v ALŽÍR a Ledl byl v TUNIS. Ta konference tehdy po vítězné válce RUSKA-RAKOUSKA byla v RUMUNSKÉM JASY. A vy víte, že JAS je značka BOTINEK a že to je také OR – SVĚTLO-VALO. Jak JAS, tak i SVIT. A co ještě je O.R. No přece ÖSTERREICH a RUSSIA. O.R. a ty DVĚ tečky nad O k tomu. KATEŘINA, a i JOSEF byli přece oba DRUZÍ – II. Aby bylo jasné že jde o operaci DVOJKY.

Kdo ještě kromě jiných generálů a mnoha dalších velitelů a tisíců vojáků bojoval v bitvě o IZMAIL – WAZILI v roce 1790? Roce, který je i 17.09. A tak je to i 16.09. svatá LUDMILA, a tak i 19.09. moje a Zátopků datum narození. Ale také je to 17.06. kdy se narodila moje babička. Bojoval tam ARMAND EMMANUEL SOPHIE SEPTIMANI DE VIGNEROT, DU PLESSIS, HRABĚ DE CHINON, VÉVODA D’AIGUILLON, VÉVODA DE FRONSAC, PÁTÝ VÉVODA DE RICHELIEU. Tak to je tedy jméno! Je jasné, že se do Ruska nedostal náhodou. Narodil se totiž 25. září 1766. Ano vidíte dobře 1766 a to je i 1919 a také 1991. Rok narození mého otce 1919 a rok plánovaného pádu SSSR a světového komunismu 1991. A k tomu i 1967 nebo 1976 a tak i rok 1916 kdy se narodil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A proč je to pravda? RICHELIEU zůstal na čas v RUSKU a jmenoval se tam ne tak dlouze ale zkráceně EMMANUEL OSIP RICHELIEU. Ano vidíte dobře OSIP a RICHELIEU. O.R. A jeho první jméno je souhláskami – MMNAL – M.MANUAL (i jméno MANUEL). A to je „A BOOK OF INSTRUCTIONS, especially for operating a MACHINE or LEARNING a SUBJECT: A HANDBOOK“. H.B. A vy, kteří čtete pozorně víte, že M je i DRUHÉ písmeno v „naší“ abecedě. Vzpomínáte? Když je první “ jednička“ l – malé L – tak druhé je M. A skutečně druhé je B. M.B. Už víte, proč v M.B. začal na krátký čas velet divizi generál MORAVEC, než přišel únor 1948 a on emigroval. A Jiří z Poděbrad vládl M.B. a můj tábor SKOKOVY, LOUKOV, ŽĎÁR u MNICHOVA HRADIŠTĚ okres MLADÁ BOLESLAV, s rodinou správců tábora SIMER MAN a LADY SIMER, a strýc ANTONÍN BARANNIKOV syn Ukrajince končil vojenskou kariéru jako plukovník u dělostřelců s bytem v M.B. A pravda je to proto, že nejenom rok narození OTMAR REIDL je shodný s datem narození RICHELIEU ale i den. 25. září je přece plus DVA i 27. září, a to je i 12. září. A to se OTMAR REIDL narodil. A s dalšími ve hře spojuje ten samý den narození mého synovce syna mojí sestry ANNA MARIE MOHORITA-HRUBÁ-UHER. Byl MICHAL H/G. A 12. září je plus DVA i 14. září, a to je zase dokola T.M. zemřel (ŤOMKIN – POTĚMKIN) a Jan MASARYK se narodil na VINOHRADY a seskočila skupina WOLFRAM u Frýdek Místek. Atd. A proč je to definitivně pravda? RICHELIEU zemřel dne 17. května. A tak byl i AUGUST. Protože to je i 17. srpen. A to byl můj otec pokřtěn METER/VASIL a po otci DIMITR/METER MOHORITA s předky DÁKY – ROMANIA a matkou ANNA BÁRÁN s předky MAĎARY-HUNGRÍA-HUNGARY s hlavním městem MAĎARSKA BUDAPEST – M.B. A minus DVA je to 15. srpen, a to je i 12. srpen, a to se otec narodil. A 17. srpen a plus DVA je i 19. srpen, a to se na rodil jeho přítel generál ŠTĚPÁN – STEFAN – STEVEN MICHAL BUNZÁK. Oba ve VOLOVÉ-MEZIHOŘÍ-MIŽHIRJA-ÖKÖRMEZO. Samotný 17. květen je i bez DVOU 15. květen, a to, jak víte je i podle modelu 5 je KOULE je i 10. květen. A to zemřel v roce 1945 první manžel mojí matky BOHUMIL FLORIÁN v HRADIŠTKO u PRAHY- H.P. Byl z VELEŠOVIC-VASILOVIC. A také byl ten den přijat za kandidáta KSČ můj otec. V roce 1948.

Proč byl RICHELIEU skutečný MANUÁL? Jeho první jméno bylo ARMAND. To je jasné. To jsou kterékoliv ARMY – ARMADA které jsou potřeba. A také je to ARMENIA s O.R. v čele. OSVĚTLOVAČ ŘEHOŘ – GRIGORIJ. Církev svatého BARTOLOMĚJE. A proč je i toto pravda? V té bitvě o IZMAIL velel ruským vojskům SUVOROV – ALEXANDER VASILI. Ten, co bydlel v PRAZE na NÁRODNÍ třídě u plukovník VIMMER. A zákrátko budete číst o další značce v OPERACI BENJAMIN a ten se jmenoval VINNER. VIMMER-VINNER. To když já napíšu svojí levou rukou vedle sebe tak to určitě nikdo nerozezná. V té bitvě nevelel sám SUVOROV. Velel tam s ním i Španěl narozený v NAPLES-NEAPOL-NAPOLI-NAPULE Admiral v Rusku známý jako OSIP MICHAIL DERIBAS. On byl ale RIBAS ale Rusové mu spojili to známé „DE“ česky „Z“ nějakého místa s tím RIBAS. A tak byl také OSIP RIBAS. O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Ve španělštině byl JOSÉ de RIBAS. Vyslov CHOSÉ de RIBAS. A tak byl i CH a R. A to my již víme dobře že v jazyce podzemí je R i L. A tak byl to byl starý EL CHE, na kterého jsem narazil. Proč je to pravda? Protože španělské slovo pro naše české slovo námořnictvo a anglické NAVY je ARMADA. A proč je to definitivně pravda? Protože se oženil s ANASTASIA IVAN SOKOLOVA – S.I.A. Na slavné svatbě za účast KATEŘINA II. a jejího nástupce PAVEL a také za účasti POTĚMKIN. Bylo to v roce vzniku USA 1776 a v době kdy již americká armáda rok existovala. Byl to také v den pozdějších narozenin mého otce a JAK EŠ a mojí manželky. 27.květen, a to je i 27. srpen, a to je i 12. srpen. 12.08. a i 08.12. Aby to všechno pěkně navazovalo tak se zúčastnil také dne 7. listopadu 1788 bitvy ve které porazil ANTON GOLOVATY – HOLOVATY – HAVEL A TY nebo HLAVA A TY – Tureckou posádku na ostrově BEREZNAN v Černém moři. Ano bylo to 7. listopadu a ostrov se jmenoval BEREZNAN. Má také svoji historii, o které bych mohl dále psát. Ale to se můžete již podívat sami. Důležité pro můj příběh je to že na ostrově byl dne 6. nebo 19. BEREZNA-BŘEZNA – MAREC atd. popraven poručík SCHMIDT. Vůdce povstání na křižníku OČAKOV. Ano SMITH a ŠMÍD a také 16. BŘEZNA datum narození mojí sestry ale tak 16. října narození mého dědy DMITRY MOHORITA. Nebo 6. OCTOBER-ŘÍJEN den Československé armády. Vstup československé a armády v roce 1944 na území nacisty okupovaného Československa. BEREZNAN je také asi osm kilometrů vzdálen od pevniny na které je město OČAKOV, a to je anagram OVČAK. Nebo je to KOV CO. KOV COBALTUM. Česky KO – KOLÍN u LABE a německý KOLÍN u RHEIN – RHÓNE s katedrálou s ostatky TŘÍN KRÁLŮ. A také spojené BALTUM tedy LITVA a LOTYŠSKO a ESTONSKO a FINSKO. Pravda je to proto, že COBALTUM má číslo 27. A to je datum svatby O.R. se SOKOLOVA. A je to i 12. A také proto, že to je namodralý kov a modrá je barva námořnictva, NAVY či španělské ARMADA.

Dalšími jmény kromě klíčového ARMAND je tedy i EMMANUEL – MANUAL M a SOPHIE. SOFIE – BULHARSKO a zastřelená ŽOFIE. To víte, proč. Byl SEPTIMANT, a tak byl SEDM – 7. Jako PRAHA 7, kde jsme bydleli. A byl PÁTÝ vévoda de RICHELIE. A tak i 5 a tak i 2. DVOJKA a PĚTKA ai KOULE. PRAHA 2 a PRAHA 5. Samozřejmě že jste si všimli podobnosti jména pradědečka mojí manželky ROCH a RICH ELIE. A tak i EL RICH. A tak i ROH-RUACH-HORN-ESQUINA. Důležité je i to, a proto byl MANUÁL M, že byl pra-pra-pra-pra-pra synovec KARDINÁL RICHELIEU. Pětkrát – pra. Jak se dozvíte později v tomto příběhu, ta známá MILADY, ze TŘÍ MUŠKETÝRŮ, mohla žít skutečně i na KRYM-CRIMEA-TAURUS. Nebo pochopíte, že skutečně nemusela ale protože se to hodilo tak se taková smyšlená historická událost prostě zapsala do análů a mohla se stát i historickou pravdou. Později využitelnou v naší OPERACI BENJAMIN.

Tento nyní vzpomínaný RICHELIEU dosáhl také hodnosti generálporučík v ruské armádě. Jako KLINGER. Vzpomínáte? A další popsaní a důležití generálporučíci v ruské i dalších armádách. U nás například důležitý v mém příběhu generálporučík FRANTIŠEK ŠÁDEK. RICHELIEU odešel jako již generálporučík v roce 1800 do důchodu. Ale v roce 1803. (i 18. BŘEZEN/MAREC-OCTOBER/ŘÍJEN) ho zpět povolal do služby car ALEXANDER I. A jmenoval jej starostou ODĚSY. A pak v roce 1805 (i 18.05. KVĚTEN/MAY-AUGUST/SRPEN) ho jmenoval generálním guvernérem území NOVOROSSIJSKA. Ano toho území, kde byl předtím POTĚMKIN. Pro ODĚSU ai NOVOROSSIJSKO byla pod jeho vedením a za pomoci cara ALEXANDRA roky 1803 až 1814 roky rozkvětu. V těch letech ale také probíhala další Rusko turecká válka, které se také zúčastnil. A finále? RICHELIEU měl své vlastní panství na pobřeží KRYMU-CRIMEA. V roce 1803 založil v GURZUF – to je přímo u ARTEK – park GURZUF. A v roce 1811 tam postavil svůj Palác GURZUF, ve které je dnes Puškinovo muzeum. Až do 30. let 19. století to byl jediný dům evropské architektury na celém jižním pobřeží, V tomto domě navštívil v roce 1820 sám PUŠKIN rodinu RAEVSKÝCH. NIKOLAJ NIKOLAJ RAEVSKY byl také generál carské armády a vysloužil si slávu v Napoleonských válkách. A proč ho vzpomínám? Protože se narodil a zemřel v těch skutečně zásadních datech mého příběhu. Narodil se dne 14. září (1711) a zemřel 16. září (1829). Ano vidíte dobře 1711. 17.11. 17. listopad a také 11. listopad. A k tomu 14. září – 14.09. a to je i 14.06. A to je datum založení US ARMY v roce 1775a datum narození ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL a také je to svátek ROLAND a VASIL. Samotné 14. září tady bylo před chvílí as před tím již mnohokrát a mnohokrát. 16. září je datum svátku LUDMILY a také je to 19. září. datum narození moje a Zátopků a také svátek Zita. Matka Otto a manželka Karel. Zemřel v roce 1829 a ta je i 1982. Rok, kdy jsem se stal předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM. Rok, kdy jsem ukončil VŠP ve VELESLAVÍN nebo VOKOVICE. V roce 1794 si vzal RAJEVSKIJ za manželku SOFIA ALEXANDER KONSTANTIN. To byla vnučka a dědička vědce MICHAIL LOMONOSOV. Ano vidíte dobře LOMO NOSOV. A M.L. KONSTANTIN-ŽUKOV a ROKOSSOVKIJ. A KONSTANTIN i CYRIL a KYRIL a KAREL a KARLA a CLARA a KLARISKA a SANTA CLARA na KUBĚ. ALEXANDER – SAŠA a ŠURA. A dva carové v 19. století I. a II. Zdědila po dědovi panství ORANIENBAUM u PETERSBURG. A vy víte, že ORANIENBURG je místo u BERLIN, kde byl koncentrační tábor SACHSENHAUSEN, ve kterém byli uvězněni studenti uvěznění dne 17.11. 1939. Po uzavření českých vysokých škol a popravě devíti studentských vůdců v kasárnách RUZYNĚ, kde sloužili základní vojenskou službu moji bratranci KAREL GEBLT III. narozený 11.11. a jeho mladší bratr PETR GEBLT narozený dne 6.11. A tak je součet jejich dat narození 17.11. 1711 – Rok narození generál RAJEVSKIJ. Samozřejmě víte, že v tomto koncentračním táboře byl vězněn A.Z. KAMENÍK Zápotocký anagram Zátopocký. A Dolanský. A víte, že zde zemřel 14. dubna 1943 JAKOV STALIN. Syn KATEŘINY SVANIDZE(STVANICE). A dědeček LOMO NOSOV byl slavný vědec, po kterém se jmenuje moskevská univerzita se svým jedním ze sedmi moskevských mrakodrapů na LENINSKÝCH – VOROBJOV horách. Kde měl můj otec v letech Druhé světové války konspirační byt a cvičil ho kapitán JAKOVLEV. A vy víte, že VOROBJOV byl poslední velitel sovětských okupačních vojsk v Československu před jejich odsunem. Ten byl EDUARD, jak byl pokřtěn BEN EŠ, než se přejmenoval na EDWARD.

RICHELIEU má ještě jednou zásluhu a pomník na KRYMU. Je to NIKITA – NIKITINSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA. Její založení právě on inicioval a jejím vedením byl carem ALEXANDER I. pověřen C.C.STEVEN.

CHRISTIAN CHRISTIAN STEVEN. Jmenoval se v angličtině a dalších jazycích s jedním křestním jménem C.S. Značka pozdějšího Československa. Nebo K.S. a to je i i X. A tak byl v ruštině dvě X. A pak v jazyce třeba českém KRISTIÁN a STEVEN zase X. DVĚ JASNÁ „X“ a jedno trochu zakamuflované „X“. Zcela v souladu s naším 2+1. Tři sestry. GLENCOE v HIGHLAND-VERCHOVINA-VYSOČINA ve SCOTLAND-ALBA. Byl to FIN. A bylo to krátce před tím, než se FINSKO stalo součástí RUSKA po staletích, kdy patřilo ŠVÉDSKU. Jeho příjmení je ŠTĚPÁN – ESTEBAN – STEFAN – ISTVÁN v překladu do různých jazyků. A protože je to jméno patrona MAĎARSKA tak nás propojuje s FINSKEM. Což už ale je díky UHRO-FINSKÝM jazykům. Samozřejmě, že připomínám generál STEFAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ a MIROSLAV ŠTĚPÁN z LOUNY. A ŠTĚPÁNSKÁ ulice s LUCERNA. Narodil se ve FINSKÉM HAMINA – HA – MINA. A to dne 19. ledna ( 30. ledna) 1781. A zemřel na KRYMU dne 18. dubna (30.dubna) 1863 v SIMFEROPOL. Měl tedy v datech narození podle starého kalendáře dvakrát 30. A to vy víte, že je důležité v mém příběhu v měsíci BŘEZEN – 03.03. a 30.03. 19. leden byly volby ve WEIMAR republik v Německu. A je to také minus DVA i 17.01. a to se narodil bratr mého otce IVAN v roce 1922. A je to i datum povýšení mého otce na plukovníka 11.01. A další 111 a 0 nebo 5 a 2 v mém příběhu. 18. duben je minus DVA 16. duben, datum seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Jeho otec byl CELNÍK. A to vy víte, že je profese se svým patronem MERKUR – MERCURIO. Celnice je ve finštině TULLI. L.T. První roky studoval v HAMINA. A později studoval v TURKU – ABO. Ano finském TURKU. Později studoval na medicínu na Petrohradské imperiální univerzitě a pak studoval v německé JENA. A vy víte, že sestra prvního manžela mojí matky byla JENOVÉFA, které se říkalo teta JENY. A JENNY byly všechny dcery MARXE. I manželka. V roce 1797 navštěvoval právě v JENA nebo v JENĚ přednášky profesorů GOOFELAND a LUDER. Vidíte dobře 1776 vznik USA a přednášky L. a G. EL CHE. Pak se vrátil domů a ukončil studia opět v Petrohradu. Stal se dalším doktorem medicíny v mém příběhu. Jako EL CHE například. A 12. října 1799 byl jmenován doktorem v petrohradské zemské nemocnici. Samozřejmě, že není náhoda, že to bylo právě v roce 1799. Protože vy víte, že to je i rok 1919 a rok 1991. Rok narození mého otce ve VOLOVÉ – on TURKU a rok narození STEVEN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ – on STEVEN a v TURKU. 12. října je i děleno dvěma 6. října, který můj otec a STEVEN BUNZÁK slavili den československé armády. A myslím, že generál Bunzák STEVEN tam tehdy na DUKLE byl a bojoval. A 6. října je i 9. října, a to údajně zemřel v BOLIVÍA EL CHE. ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Samozřejmě je to pravda proto, že ŘÍJEN je OKTOBER a je tak také OR v češtině a slovenštině. A je také BŘEZEN – MAREC, a tak je i další klíčové spojení v mém příběhu B.M.

V roce 1800 opustil s přítelem BIBERSTEIN (B.B.L. a STEIN) Petrohrad odešel do Moskvy. Tam pracoval se slavným botanikem STEFAN. A tak pracoval STEVEN se STEFAN. A oba byli CHRISTIAN, a tak byli oba C.S. a česky K.S. A oba byli BOTANIKY. Ano je to tak. BOTANIKY – BOTNICK záliv – BOTNÍK – BOTINKY – BOTY – BOTIČ-BOAT, a tak zase BAŤA a SVIT a JAS. Jeli spolu na dlouhou cestu po řece VOLHA-VOLGA – HAVEL a VASIL. A po řece TĚREK – TUREK – TUR – TURKU. Dorazili až do KIZLJAR, a to vy víte že byl šéfredaktor KSČ časopisu TRIBUNA a zástupce šéfredaktor RUDÉ PRÁVO – KOJZAR.J.

Vyjeli také do GEORGIEVSK, kde se setkali s hrabětem MUSIN-PUŠKIN. Tam zkoumali MINERÁLNNI PRAMENY tak důležité v mém příběhu. Navštívili sirné prameny v KONSTANTINOGORODSK a prameny NARZAN. Vy víte, že ŽUKOV byl GEORGE a KONSTANTIN. A ROKOSSOVSKY byl dokonce dvakrát KONSTANTIN. A víte, že ze sirných pramenů jsem pil v roce1962 v okolí VOLOVÉ. Otec mně k nim odvezl abych ochutnal. Ta místa, na kterých tehdy v tom roce 1800 byli nebyl nikdo od PALLASOVA pobytu v roce 1793. Říká WIKIPEDIA. PALLAS byl PETR a SIMON. A byl to německý a ruský vědec. ANO PALLAS-PALES-PALEC-PALEČEK.

15. června 1803 byl Steven jmenován do funkce asistenta inspektora serikultury v GRUZIA – GEORGIA (nedávno připojené k Rusku), kam odešel v dubnu 1804. Na konci roku 1805 odešel Steven do Petrohradu, 8. května 1806 byl potvrzen ve své funkci a brzy odešel zpět na Kavkaz a odtud na KRYM. Zde strávil nějaký čas s Pallasem, který žil v SUDAK (zase moravské SU DÁK – to říkám já protože to je pravda. Po otci jsem DÁK) a pracoval na sestavení své Zoographia rosso-asiatica. V roce 1807 byl STEVEN pověřen založením vinařské školy v Kizljaru. 8. května je i 10. května a je to také AUGUST. 8. srpna a to je 12. srpna a také 6. srpna, a tak i 9. srpna. A to vy už všechno znáte. Můj otec a moje manželka moji dva bývalí nevlastní bratři a atomové bomby.

A jsme zpět u RICHELIEU a STEVEN. V březnu 1812 byl Steven, který zůstal ve své bývalé pozici, současně jmenován ředitelem BOTANICKÉ ZAHRADY NIKITSKY organizované z iniciativy vévody RICHELIEU poblíž vesnice NIKITA na Jižním pobřeží KRYMU. Díky STEVEN se NIKITSKY BOTANICKÁ zahrada brzy změnila v krásnou školku a botanický aklimatizační bod, který sloužil jako etapa v přechodu rostlin a nyní velký pozor VÝCHODU na ZÁPAD a zpět z EVROPY do ASIE. NIKITA byl ten, kdo později tento KRYM-CRIMEA-TAURUS připojil k UKRAJINĚ. NIKITA SERGEJ CHRUŠČEV. Rusky iniciály H.C.X. Dvakrát CHE.

RICHELIEU požádal cara ALEXANDER I. o 2 000 červoněc, aby mohl STEVEN cestovat do EVROPY. Ten odjel do VÍDNĚ a pak do BERLÍNA, kde pracoval u profesora LINKA. Pak navštívil WILHELM von HUMBOLDT a navštívil Lipsko, Drážďany, Freiberg, Norimberk a Mnichov a odsud se přes Innsbruck a Bernské alpy vydal do Itálie. Pak se vrátil do SCHWEIZ a zastavil se v ŽENEVA kde se sblížil s DECANDOLE, který se zabýval systematizací rodu KAPUSTNIE – ZELÍ – česky BRUKVOVITÉ. Všechna důležitá místa v Evropě ale i v mém příběhu. Toto zelí zkoumal pán s příjmením SVÍČKA, a tak i SVĚTLO.

Steven strávil zimu 1820 v Paříži kde se mimo jiné setkal s CUVIER a DEFONTAINE. To první jméno je VANA jako naší hebrejštinou HA VANA. Anebo KÁĎ, NECKY. To druhé je FONTÁNA – Odkud byl GOYA – FUENTETODOS ve Španělsku a naše románová MILADY paní de la MOTTE z FONTETE ve Francii – ta tu bude za chvíli.  Na začátku následujícího roku odjel přes MARSEILLE do ŘECKA, kam se však kvůli povstání ŘEKŮ nedostal a po krátkém pobytu v KONSTANTINOPOL se vrátil na Krym. MARSEILLE a anglické Řecko je GREECE – M.G. KONSTANTINOPOL je město KONSTANTINŮ. Vy jste si samozřejmě všimli že část svého života procestoval. Jako jeho jmenovec STĚPÁN. Ten, když byl prezident Mezinárodního svazu studentstva také hodně cestoval. Ten i dál. I svět byl v jeho době dál. Ale také jste si všimli že cestovatel BOTANIK byl FIN. A ŠTĚPÁN byl zemědělec původní profesí a byl u FIN. U konce SSSR a světového komunismu. Druhý důležitý ŠTĚPÁN-STEVEN v příběhu byl ještě MICHAL a BUNZÁK. M.B. A ten také cestoval. Nejprve s otcem ilegálně překročil hranici SSSR pak po věznicích a Gulazích v SSSR. Až do ukrajinského Buzuluk, kde se stal příslušníkem armády a zase cestoval. To ale pochopitelně byli destitisíce československých občanů Za války v pohybu. Ale on cestovat nepřestal. Studoval v SSSR, a tak zase z Československa cestoval. Byl vojenským poradcem v KONGO před ERNESTO CHE GUEVARA. A tam musel tehdy nějak docestovat. To nebylo napřímo jako dnes. A že to i dále souvisí je jasné z toho, že se potom stal vojenským a leteckým přidělencem v SOFII. BULHARSKO. A tak roky cestoval. Kdo zná poměry v armádě za totality ví, že tak nikdo kromě pár dalších jednotlivců necestoval. A oba Štěpán-Steven y Československa cestovali za peníze státu. „Služebně“ se tomu říkalo. Jako Steven C.C. národností Fin za peníze cara ALEXANDER I. „Služebně.“

Když se usadil poblíž Simferopolu v domě s velkou zahradou, kterou koupil, Steven, ve svém volném čase, začal uspořádat svůj herbář a sbírku hmyzu, který do té doby dosáhl díky své usilovnosti a pomoci mnoha slavných vědců velmi významných velikostí. Jedna z jeho sbírek hmyzu byla postoupena v roce 1825 Moskevské univerzitě. 12 000 rublů daroval téže univerzitě, aby byla zřízena dvě stipendia pro nemajetné studenty přírodních věd. Další, ještě významnější sbírka hmyzu byla zakoupena od Stevena v roce 1841 ministerstvem státního majetku pro zemědělskou školu GORY – GORKI. To je v BĚLORUSKU. A to je zcela klíčové místo pro můj příběh GORKI je anglicky napsaný MAXIM GORKI – M.G. A náměstí dříve Senovážné a ulice M.G. Mladá Garda. kde žil strýc KAREL GEBLT a Mladá Garda Oleg Koševoj. Ale hlavně GORKI jsou také místo u PETROHRAD, místo, kde žil a zemřel V.I. LENIN. Krátce před svou smrtí v roce 1860 daroval Steven svůj nejbohatší herbář ALEXANDROVĚ UNIVERZITĚ v HELSINGFORS-HELSINKY – FINLAND obsahující až 2500 druhů. Pro tento herbář, si profesor NORDMAN osobně přijel na Krym na podzim roku 1860. Tak přijel z NORD MAN na SOUTH.

U příležitosti jeho padesátých narozenin v říjnu 1849 ho Carská akademie zvolila čestným členem. Totéž učinily univerzita KYJEV, DORPAT-TALLIN. KAZAŇ a HELSINKY. Finská společnost věd a Štětínská entomologická společnost. V roce 1840, u příležitosti dvoustého výročí ALEXANDER UNIVERSITY v Helsinky mu byl udělen titul doktora filozofie a v roce 1839 byl zvolen čestným členem KAVKAZSKÉ zemědělské společnosti.

Žil ve svém domě poblíž SIMFEROPOL. Svoji knihovnu věnoval Alexandrově univerzitě v Helsinky a RICHELIEU LYCEUM v ODESA.

Všichni známí vědci Ruska a západní Evropy, kteří cestovali na Krym, vždy našli ve Stevenovi nejsrdečnější přivítání a všechny druhy pomoci. Mezi nimi byl i francouzský geolog a cestovatel FREDERIC DUBOIS de MONTPEREUX. A vy si právě teď vzpomínáte na moji jedinou ale důležitou lekci z francouzštiny na naší na Strossmayerovo náměstí v Praze 7. S učitelkou příjmením REGAL. Ta lekce byla o panu DUBOIS na služební cestě. Tento vědec DUBOIS byl ještě ke všemu BEDŘICH v českém překladu jeho jména, a tak byl i B.M. a byl anagram MOXORITA s ruským X-CH a francouzské PERE – PETR. Jako bratr mého otce. PETR MOHORITA.

Steven zemřel v Simferopolu v noci ze 17. na 18. dubna 1863. A to je právě PETR MOHORITA datum narození 20. září. To vy víte, že 18. dubna je i 18. září a plus DVA je to 20. září. Nebo minus DVA je to 16. září svátek svaté LUDMILY a je to také 19. září den narození mého a ZÁTOPKŮ. Ale hlavně je to také 16. dubna. Datum seskoku OTMAR REIDL z firmy BAŤA, který přistál u INNSBRUCK při OPERACE BENJAMIN, a ne u KOLÍN.

V roce 1977 byla v botanické zahradě Nikitsky instalována mramorová busta jejího zakladatele, pro kterou shromáždil více než 450 druhů exotických rostlin. 450 je LC. Ano EL CHE. A rok 1977. Proč v tomto roce? To víte, co se stalo? Přímo v roce 1977. A také víte, co se stalo v roce 1776.

Jeho jednopodlažní dům C. C. Stevena zachován v Simferopolu, ve kterém vědec žil a pracoval v letech 1820-1863. Budova byla zapsána ve státním rejstříku, jejím nájemcem byla škola vnitřních záležitostí. Budova byla ale zbořena v roce 1977. A proč byla zbořena právě v roce 1977 kdy mu byl postaven památník také určitě chápete. Ze stejného důvodu jako byla v tom roce podepsána Charta 77. CH.77 česky a X.77 rusky a C.77 anglicky.

A finále s RICHELIEU? Od roku 1814 byl zpět ve Francii. V té době ho doporučil car ALEXANDER I. francouzskému králi LUDVÍK XVIII. do funkce předsedy vlády. A ten ho do té funkce jmenoval. Vy víte že XVIII je 18 a to je 3×6. A tak je to i 1776. RICHELIEU ji vykonával od roku 1815 do roku 1821. S DVOULETOU přestávkou v letech 1818-1820. Zemřel bezdětný a byl pohřben v kostele pařížské SORBONNA. Na jeho náhrobku je nápis: „Vévoda RICHELIEU, který vrátil FRANCII k RÝNSKÉ hranici“. RHEIN také dobře známá řeka z mého příběhu. A proč je to pravda? Protože titul Vévoda z Richelieu přešel na jeho synovce jménem ARMAND FRANCOISE AUDET DE LA CHAPELLE DE SAINT-JEAN DE JUMILLAC. Také ARMAND. Také AUDET vyslov ODET jako BÍlÁ LABUŤ z Čajkovského LABUTÍHO JEZERA. ODETTE. LABUŤ národní pták FINSKA. CYGNEUS – CYGAN US. Ruská, a tak i světová premiéra byla v MASKOVSKOM BOLŠOM – M.B. dne 4. BŘEZNA/MAREC, a tak je to i 4. OKTOBER/ŘÍJEN roku 1877. Zase Den československé armády 6. října. V představení v roce 1901, také tam v M.B. tančila v hlavní roli baletka GIURI Adelaide v nastudování GORSKI Alexander. Ano vidíte dobře GUIRI GORSKI. Co že vám to připomíná? Ano tu zemědělskou školu v BĚLORUSKU GORI-GORKI a Leninovi GORKI a MAXIM GORKI. A moje hospodářka na OV SSM PRAHA 2 na náměstí MÍRU – ukrajinsky vysloveno GORKI – HORKY – HORKÁ. Dcera HORKÝ a jménem MILENA, které jsme říkali MÍNA – LA MINA. Prince SIEGFRIED (AŤ ŽIJE MÍR nebo SLÁVA MÍRU) byl MICHAIL MORDKIN. W.M. Nebo MICHAIL DR. VONKA. Synovec RICHELIEU byl AUDET DE CHAPELLE. Ano ČAPLY – POČAPLI-POČEPLICE – CAPELLE – CZAPLI-CHAPLINKA-CHALIAPIN. Je tu o tom celý příběh. Nemá smysl to opakovat. A ještě vy, kteří čtete také víte, že naší Vysoké škole politické jsme my sami říkali po generace VOKOVICKÁ SORBONNA. Už víte, že to nebylo náhodou. Žádná jiná světově známá univerzita se pro ten zesměšňující název nenašla. Jenom SORBONNA. Teď už víte proč.

V BOTANIC GARDEN NIKITA byl jako druhý po C.C. STEVEN další důležitá značka v mém příběhu. Jmenoval se celým jménem NIKOLAJ ERNST BARTHOLOMÄUS ANHORN von HARTWISS. To je úplná a celková ukázka a jasná snad každému kdo dosud nevěřil. NIKOLAJ je MIKULÁŠ a MIKLÓS a MIKULOV a 6. prosinec. Car NIKOLAJ II. a můj syn NIKOLA a také slavný NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK z VERCHOVINY Podkarpatské Rusi nebo Zakarpatské Ukrajiny. ERNST je CHE GUEVARA a THÄLMANN a tety ERNA první a ERNA druhá. SCHOBER a FISHER. A další ERNST v mém příběhu. BARTHOLOMÄUS je čistý anagram naší metody SOUHLÁSEK – BRTHLMS – MOHORITA BASIL. M.B. Byl i ANHORN – HORN – ROH – ROCH – RUACH – ESQUINA – CORN a CORNER. A nakonec byl HART a WISS HART byl ANTONÍN-TONDA HARDT ředitel divadla v KARLÍN a jeho manželka která přednášela na naší VOKOVICKÉ SORBONĚ. WISS je i SWIS. Německy SCHWEIZ – SCHWEIG – ŠVEJK. Tento BOTANIC se narodil ve LIVONSKO. Jako BERZIN. Tam byli kdysi původními obyvateli LIVONCI, kteří užívali UHRO – FINSKÝ jazyk. Dnes je to asi území LOTYŠKA-LATVIA s hlavním městem RIGA. Jako můj kolega na cimře na vojně. Půl roku jsme tam spolu bydleli, celou poddůstojnickou školu. Ten byl RIGO. A LATVIA ano vidíte dobře VIA L.T. Bylo to v L.T. LITOMĚŘICE. HARTWISS se jmenoval v RUSKU – NIKOLAJ ANDREJ GARTVIS. Narodil se na „KOKEGOF estate“ ve WOLMAR, LIVONSKO GOVERNORATE. Další WOL. A protože ruština-azbuka nezná „W“ Dvojité „W“ task to určitě bylo na mapách jako VOLMAR. A to je základní klíč Operace Benjamin – V.L.M. i B.L.M. Narodil se dne 24. května. Další AUGUST. A to je i 24. srpen, a to je děleno dvěma zase 12. srpen. A tak i 12.08. a tak i 08.12. Zase můj otec a moje manželka a JAK EŠ. Bylo to v roce 1793 a to je i 1973. Zemřel v roce 1860 a to je i 1980 a to jsem byl právě na VOKOVICKÉ SORBONĚ. Zemřel v TAURUS GUBERNIA ve městě JALTA. A dne 24. listopadu. To je i 12. listopadu, a to byla svatořečena svatá ANEŽKA česká v roce 1989, CLARISKA a mně končila ten den Celostátní konference SSM v LUCERNA ve ŠTĚPÁNSKÉ ulici s východem i na VÁCLAVSKÉ náměstí. Byl absolventem univerzity v TARTU, dříve i DORPAT a JURJEV. Je docela možné že tam studoval v době, kdy byl kurátorem univerzity v DORPAT generálporučík BEDŘICH MAXMILIÁN KLINGER. Ano ten Klinger autor díla „STURM und DRANG“. Narozený ve FRANKFURT jako GOETHE. A tam v mládí také GOETHE přítel. A proč je to pravda? To uvidíte na konci části věnované HARTWISS-GARTVIS.

HARTWISS-GARTVIS studia na univerzitě v DORPAT nedokončil a odešel do armády. Sloužil také u dělostřelectva-gunner. Z vojenské služby byl propuštěn dne 6. ledna 1818. Ano na Tři krále. A také je to 6. prosinec, a to je svátek svatého MIKULÁŠE – jak se i on jmenoval – NIKOLAJ. Byl propuštěn v hodnosti štábní KAPITÁN. Pak žil až do roku 1824 v RIGA – RIZE. Zabýval se zahradničením a pěstováním ovoce. V roce 1824 byl pozván na KRYM-TAURUS, aby vykonával funkci superintendanta právě v BOTANIC GARDEN NIKITSKY. Dne 8. dubna byl jmenován do funkce ředitele. A vy víte, že 8. duben je i 16. duben, a to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN v roce 1941. Ten, co pracoval u výrobce BOTINEK BAŤA – SVIT – JAS. A také víte, že 8. duben je i 6. duben, a to se narodil můj děda KAREL GEBLT I. Na panství patřící poslední lásce GOETHE – ULRIKA von LEVETZOW. A také víte že 6.duben je i 06.04. a to je i 04.06. a to se narodil maršál MANNERHEIM. Největší FIN, původem ŠVÉD. Generálporučík carské armády stejně jako Němec KLINGER. A s přibližně sto lety rozdílu mezi jejich životy. HARTWISS-GARTVIS – H.G. pracoval ve funkci ředitele celých 33 let. Ano vidíte dobře 33. A to je také 03.03. anebo 30.03. Datum svatby mého bratrance PETR GEBLT s V.H. – 03.03. 1973. A 30.03. datum odvodu mého otce v BUZULUKU v roce 1943. A datum mého propuštění z armády do zálohy dne 30.03. 1976. A také rozdíl 33 let mezi těmi dvěma daty – odvod a propuštění do zálohy. OTISK. Byl ženatý s ELISABETH – ALŽBĚTA – ISABEL von ROSEN. ISABEL von ROSEN je jako BASIL z ROSARIO. A vy víte, že z ROSARIO v ARGENTINĚ byl ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Po smrti své první manželky se oženil podruhé. Bylo to dne 2.února 1858 v SIMFEROPOL. A to vy víte, že je i 5. únor a plus DVA je to i 7. únor. A to se narodila v KOTOPEKY matka mojí manželky VLASTY PATTY SVOBODA rozená BOUDNÍK. A víte, že 2. únor je i 2. listopad. A to je i 5. listopad. A to je plus DVA i 7. listopad. Datum narození LEV TROCKY a datum Velké říjnové socialistické revoluce. Proč říjnové? No přece ŘÍJEN je slovensky OKTOBER. A to je O.R. OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A hebrejské světlo a kůže.

A finále, které jsem vám slíbil před chvílí? Jeho druhá manželka pocházela z města RIGA v LATVIJA-LOTYŠSKO-LIVONSKO a jmenovala se LEONTINE WERTHER. LEONTINE jako LEV – LVOV/LEMBERG – LVOVA a příjmením anagram MOHORITA. A také WERTHER jako slavné dílo GOETHE. Utrpení mladého WERTHERA. A vy si vzpomínáte právě teď na Utrpení mladého Boháčka. Toho hrál LANĎÁK – LANDOVSKÝ. A vy víte, že u LANDECK u INNSBRUCK seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A žádným omylem. KŘEČHOŘ u KOLÍNA byla v „plánu“ proto, že je to u LABE-ELBE a že druhý KOLÍN je u RHEIN-RHONE. S katedrálou s ostatky Tří králů. Protože na RHEIN-RHONE leží i BASILEA-BALE. A také proto, že to bylo místo bitvy u KOLÍNA v SEDMILETÉ válce. O té tady byla také řeč v souvislosti se jmény generálporučíků. A pravda je to proto, že BOHÁČKOVI žili v HORNÍ POČAPLY. A ještě finále – ve skotské gaelštině je anglické BOTANIC GARDEN – GÁRRADH LUIBHEACH. Ano G.L. – L.G. – EL CHE. A BOTANIK je LUIBH-EÓLAIS. Španělsky je BOTANIC GARDEN – JARDÍN BOTÁNICO. Vyslov CHARDÝN, a ne JARDÍN jako někde na MORAVĚ JARDA. Třeba jeden z mých bývalých nevlastních bratrů je JARDA. Irsky je to GAIRDÍN NA LUS. Také G.L. A LUS jako LUZ španělské SVĚTLO. A rusky a ukrajinsky je to stejné BOTANIČESKIJ SAD. V množném čísle BOTANIČESKIJE SADY. Vy přece víte, kde měli ČESKIJE BOTANI SÍDLA – španělsky SEDE? ZLÍN – SVIT – ŠIMOVANY – PARTIZÁNSKÉ – BARDEJOV. Každé to město má v mém příběhu své místo. ZLÍN je EVIL město V.L. – B.L. a to proto, že bylo pak GOTTWALDOV. SVIT je SVĚTLO-OR-VALO a pracoval tam LENART. ŠIMANOVA-SCHIMANOVA byl matka mého tchána MIROSLAV SVOBODA za svobodna. PARTYZÁNSKÁ je ulice u Parku JULDY FULDY u STROMOVKY a u železniční trati a nádraží HOLEŠOVICE. A otec byl „Československý partyzán“ s osvědčením, a když on tak jeho OTISK také. A BARDEJOV je BRADEJOV. BARBUDOS. A kromě bot, které se tam začali vyrábět v roce 1957 je to LÁZEŇSKÉ město s minerálními prameny s řekou ŤOPLA. Jako LÁZEŇSKÉ město KARLOVY VARY s řekou TEPLÁ. BARDEJOV je v němčině BARTFELD a maďarsky BARTFA, latinsky BARTPHA. To je BART – jméno BARTHOLOMÄUS. MOHORITA BASIL. A v latině je k tomu BART i P.H. – HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE a H.P. – K.S. – X buď DVOJKA II anebo CHE. Tak aspoň teď budou vědět v BARDEJOV proč tam tehdy v roce 1957 ta výroba BOTINEK-BOT začala. Je to ŠARIŠ. A vy víte, že k nám do třídy někdy v sedmé či osmé třídě přišel nový spolužák. Jmenoval se příjmením ŠORŠ. A přicestoval domů s rodiči z afrického KONGO, kde jeho otec pracoval na zastoupení některého podniku zahraničního obchodu -Z.O. Jakého to si nevzpomínám. Bydleli NA OVČINÁCH hned u DUKELSKÝCH hrdinů a KAPITÁNA JAROŠE. To je ta země, kam jel před WWII. OTMAR REIDL, narozený KROMĚŘÍŽ-BĚLIDLA, zastupovat firmu BAŤA. A nedojel tam protože začala válka. A je to ta země, kde byl generál BUNZÁK u PATRICK-VLASTA-PATTY LUMUMBA – L.M.B jako vojenský poradce. A po něm tam byl i vojenským poradcem ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL.

Dalším majitelem půdy na KRYMU byl VINNER. BORIS IVANOVIČ VINNER. Jeho celé jméno bylo BERNARD, EMIL, THEODOR, IOHAN VINNER. A vy víte, že když byl VINNER tak byl i VIKTOR – VITTORIO– VÍTĚZ ale také VINAŘ. Nebo německé VAJNER. Jako ministr vnitra ČSSR, u kterého jsem byl požádat o možnost vycestování pro ALEXANDRA LIEHM, dcera ANOTNÍN JOSEF LIEHM exponent politického exilu v PAŘÍŽI v té době. Sousedů z našeho domu v SOCHOROVA před Okupací v roce 1968. VAJNAR to tehdy zařídil-udělal. A byl VRATISLAV jako WROCLAV a BRESLAU a jeden z mých bývalých nevlastních bratrů. A iniciálami byl V.V. – 55–22–52–22–25–55. Nebo W – M.

Zpět k našemu hlavnímu VINNER. Budu-li vycházet z toho že v němčině se „V“ na počátku slova může číst ve většině případů jako „F“ tak byla ten pán i FINNER – jako letecká společnost FINSKA-SUOMI s názvem FINNAIR. Že se nepletu potvrzuje to, že tato společnost byla založena dne 01.11.1923. Ano naše známá sestava čísel pro data a roky – 1 nebo 7 a 0 nebo 2 anebo 5. Rok 1923 je i moje rodné číslo 123 a 9 k tomu. A sídlí ve V.H. – VANTAA-HELSINKY. Jako naši sousedi VENTA, se kterými jsme u nás v domě SOCHOROVA na jejich požádaní vyměnili byt (VENTA-ŠRÁMEK). Původně se FINNAIR jmenovala AERO O/Y. A vy snad víte, čemu se v češtině dvojsmyslně říká OJ? Je k tomu i vtip spojený s knihou BABIČKA od B.N. Napsanou v JEČNÉ ulici na DVOJCE. Ale to snad někdy jindy a někde jinde.

VINNER se narodil v REVAL – TALLIN, ESTONIA, v rodině carského důstojníka, a měl německé předky. Byl také AUGUST narodil se dne 20. srpna 1837. A to je, jak víte i 10. srpna, a to je i 12. srpna. To je 12.08. a to se narodil můj otec a JAK EŠ a je to také 08.12. a to se narodila moje manželka VLASTA – PATTY SVOBODA v PLZEŇ. 20. srpen je i 20. květena to je děleno dvěma 10. květen, a to v HRADIŠTKO u PRAHY zahynul právě při likvidaci munice-výbušnin první manžel mojí matky Bohumil Florián. A také 10. května o pár let později v roce 1948 vstoupil můj otec – respektive stal se kandidátem KSČ. VINNER absolvoval petrohradskou DĚLOSTŘELECKOU školu – stal se z něj tedy dělostřelec-gunner. V letech 1853–1855 se zúčastnil KRYMSKÉ VÁLKY. V roce 1856 vstoupil do MICHAJLOVSKY DĚLOSTŘELECKÁ AKADEMIE, kterou absolvoval v roce 1858. Pak se stal členem Komise pro rekonstrukci státní továrny na střelný prach OCHTINSKÝ ZÁVOD NA VÝROBU STŘELNÉHO PRACHU. Město se jmenuje OCHTA a také se dá napsat latinskými písmeny v azbuce – OXTA. A vy, kteří znáte ruštinu víte, že to je velmi ale velmi blízko OXOTA – LOV, a tak i L.V. a L.B. a tak i ELBE a ELBA a BÍLÁ atd. ale také je to v češtině ŠTVANICE. Ano ostrov na VLTAVA v PRAZE 7, na kterém jsem se narodil já i můj bratranec PETR GEBLT a pravděpodobně i moje sestra ANNA MARIE. A moje dcera KATEŘINA. Ten ostrov, na kterém byl i HOCKEY STADIUM – H.S. S jeho důležitou historií. Kde jsem trávil hodiny a hodiny bruslením a „balením“ děvčat. Anglicky je ŠTVANICE slovo CHASE – CHE 2. Nebo HUNT. Vysloveno v angličtině něco jako CHANT, ale ve španělštině je z toho bez H na začátku AUNT – TETA – TÍA – TJOŤA. Ve skotské gaelštině je teta PIUTHAR-MÁTHAR. PIUT HAR je 5 HAR atak i 2 HAR. To byly Hotely a restaurace jediný takový podnik u nás na PRAHA 2. A já tam byl na OV SSM – MÁTHAR – MOHORITA. S anglicky vysloveným TH uprostřed je to taky jako MÁTHAR – MAĎAR. Švédsky je HON a ŠTVANICE – JAGA. Ano jako naše stará známá BABA JAGA. Ve skotské gaelštině je ŠTVANICE-HON slovo RUAIG, a to Ukrajinec přečte jako RUAIH. Zase RUACH-ROH-ROG-HORN-ROCH. Ruské slovo pro PRACH je POROCH – PO a ROCH. Pradědeček mojí manželky ROCH z SEDLEC u STARÉHO PLZENCE. A RUACH a ROH a R.O.H. a HORN a CORNER a ESQIUNA atd. a také ROH v LONDÝNĚ – ROYAL OPERA HOUSE. A tak to tedy bylo představení. Na BOW street – B.M. V COVENT (VENTA and CO. – KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ) GARDEN zase ZAHRADA.

VINNER byl vyslán ke studiu výroby střelného prachu do BELGIE a NĚMECKA a FRANCIE. Tam strávil celkem tři roky. Byl členem ruské technické společnosti a psal pro ně zprávy “ O SÍŘE a LEDKU“ (OSL – OSEL – VOSEL – VASIL anebo OSLO) v roce 1874 a „O PŘÍPRAVĚ STŘELNÉHO PRACHU“. atd. V roce 1870 se VINNER nebo B.I. – B – I. BORIS IVAN, B.I. jako můj bratranec BARANNIKOV IVAN syn DĚLOSTŘELCE-GUNNER ANTONÍN BARANNIKOV, podílel na rekonstrukci KAZAŇSKÉ továrny na střelný prach. A vy víte že KAZAŇ je hlavní město TATARSTÁN. TATARŮ, kteří žili na KRYM/CRIMEA/CREAM – SMETANA. QIRIM tatarsky a kdysi TAURUS. Tam se potkal s JEKATĚRINA (KATEŘINA) IVANOVNA METALNIK, rozenou FATYAN. A vy vidíte že její iniciály v češtině jsou K.I.M. Nebo rusky J.I.M. Ano korejské KIM a anglické JIM – JAKOV-JAKUB-JAMES-SANTIAGO-IAGO-DIEGO atd. METALNIK také může být někdo kdo něco METÁ. Nebo kdo má nějakou METU. Jako jsme měli v SSM v době mého předsedování HNUTÍ META 90. A vyšlo to přesně. METALNIK je také KOVÁK, někdo, kdo KOVÁ, a to je přece SMITH – ŠMÍD. GEORGE SMITH PATTON a student MARTIN ŠMÍD. Proslavený DRÁŽSKÁ a UHL. VINNER se s METALNIKOVA oženil a v roce 1883 a v roce 1887 se přestěhovali do PETROHRAD. V roce 1876 (to je i rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. 1891) schválil ruský car ALEXANDER I. (to je ten za jehož vlády se stalo FINSKO ruskou kolonií) vyhlášku Státní rady o “ Výstavbě soukromých závodů na střelný prach“. Hned následující rok 1877 založil VINNER B.I. první soukromou továrnu na střelný prach v RUSKU. Bylo to v obci NIKOLSKOYE, okres ŠLISSELBURG v provincii PETERSBURG. Německy se jmenuje to místo SCHLÜSSELBURG. Leží u LADOGA JEZERO při výtoku z něj řeky NĚVA. První opevnění zde zbudovali ŠVÉDOVÉ v roce 1299. V roce 1323 (ano 123 a 3) zde postavil pro NOVGOROD (NOVÉ MĚSTO jako na SLOVENSKU, kde byli ve vojenském spojovacím učilišti moji dva bývalí nevlastní bratři) republiku JURIJ III. DANILOVIČ pevnost, která byla pojmenována OREŠEK – OŘÍŠEK – OŘECH – NUT. Vy samozřejmě víte že OŘÍŠEK je také PES MNOHA RAS, a tak když to převedeme na lidské podmínky mnoha národností. A to víte, kdo je. VOŘÍŠEK. To byli i sousedi, přímo dům u domu babičky a dědy GEBLT v HORNÍ POČAPLY. VOŘÍŠKOVI. Pevnost se proslavila tím, že zde byla podepsána v roce 1323 (123 a 3) mírová smlouva mezi NOVGOROD a SWEDEN. Pevnost byla krátce v držení MAGNUS IV. ŠVÉDSKÝ. V roce 1352 pevnost znovu vystavěl VASILIY KALIKA. V roce 1611 (i 1776) v průběhu INGRIJSKÉ války dobyli zase ŠVÉDOVÉ.

Vy sami hned vidíte, že válka INGRIJSKÁ je jako jméno generál INGR. Je to podle INGERIE – území na hranici s KARÉLIE. Na východě BALTSKÉHO regionu, dnes RUSKA. A vy si vzpomínáte, že HONZA SERGEJ – H.S. INGR, československý armádní generál, ministr exilové vlády v Londýně, který zemřel dne 17. června v den narození mojí babičky MARIE GEBLT-HAHN, byl kmotrem DANA ZÁTOPKOVÁ, narozené ve stejný den jako já. A podle našeho klíče i vlastně roku jako já – 1922-1952. A jako její manžel EMIL ZÁTOPEK.

Pevnost v roce 1702 zase získal zpět PETR I. VELIKÝ. V roce, kdy se VINNER oženil s METALNIKOV byl v pevnosti OREŠEK oběšen starší bratr V.I. UL JANOV-LENIN jménem ALEXANDER ILJIČ ULJANOV. Byl tam mimo jiné také vězněn MICHAL ALEXANDER BAKUNIN – M.A.B. nebo pro znalé ruských železnic BAM – BAYKAL AMUR MAGISTRAL – MAGIRITA L. 2 a B.A. BARANNIKOV ANTONÍN. Dva UKRAJINCI ženatí v HORNÍ POČAPLY v rodině GEBLT. České hovorové BA KUNÍN – spisovně ANO KUNÍN a ten tu také byl dříve s KUNOVICE a KAUNIC podrobně. B.A.M. zemřel v BERNU – to není české BRNO v nějakém moravském nářečí, ale to SCHWEIZ BERN. Hlavní město SCHWEIZ s medvědem ve znaku. Co je ale zcela klíčové pro můj příběh je to že v obci NIKOLSKOJE továrnu pojmenoval po své manželce KATEŘINĚ. Jako moje dcera a syn. KATEŘINA a NIKOLA. A jako také car NIKOLA II. popravený v KATERINBURG – JEKATĚRINBURG. 17.07. Kdy jsem se s matkou mých dětí KATEŘINA a NIKOLA ženil. Továrna v NIKOLSKOJE pod jménem KATEŘINY měla později spoustu poboček po celém RUSKU. Například v NIŽNIJ TAGIL, TIFLIS, JUZOVKA a finále v ukrajinském KRIVOJ ROG. Ano ROG-ROH-RUACH-HORN-CORNER-ESQUINA a ROCH. B.I.V. BORIS IVAN VINNER zemřel dne 27. ledna 1897 tedy také v roce narození mého dědy KAREL GEBLT – 1891 v PETROHRADĚ. Veškerý majetek byl převeden an jeho manželku. A ta nechala továrnu přejmenovat ze svého křestního jména na příjmení jejího manžela a založila ji jako Akciovou společnost. AKCIOVÁ SPOLEČNOST B.I. VINNER. Akcionáři se stali i VINNER synové z prvního manželství DMITRIJ a NIKOLAJ – můj otec a syn. A také byli akcionáři této společnosti EMMANUEL NOBEL a LUDWIG NOBEL. Otec a bratr slavného výrobce výbušnin a vynálezce DYNAMITU ALFRÉD NOBEL. Vy víte, že NOBEL je i LIBEN. Pražská čtvrť, kde jsem se učil v ulici MEZIHOŘÍ pod obrovskou KOULÍ PLYNOJEMU. A vedle ulice SOKOLOVSKÁ. Podle SOKOLOVO, kde padnul kapitán OTAKAR JAROŠ, jehož jméno zase nese nábřeží u nás – mezi naším domem v SOCHOROVA a přes ostrov ŠTVANICE na druhé straně bývalé nábřeží KYJEVSKÉ BRIGÁDY a později nábřeží LUDVÍKA SVOBODY. Ta LIBEN, kde byl METEOR PRAHA LIBEN v SOKOLOVNĚ LIBEN. A když LIBEN tak i LEE BEN. Ta LIBEN, kde žil H.B. HRABAL BOHUMIL, co měl dům v KERSKO a u kterého žil jeden čas výtvarník BOUDNÍK. Ta LIBEN, kde byl a je restaurant MERKUR. Se vchodem přímo z ROHU. U PALMOVKA. A protože vím, že je vám to stále málo tak se vrátím k tomu, co můj příběh a českou stopu, můžu-li to tak nazvat spojuje s pány od výbušnin. Budu citovat ze skvělé knihy GUSTAF MANNERHEIM “ PAMĚTI FINSKÉHO MARŠÁLA“. Vydané v Edici PAMĚŤ – ACADEMIA v roce 2022. Strana 86. “ Když jsem 9. března odjížděl z Helsinek, noviny hlásaly, že v Petrohradě proběhly nepokoje. Kvůli nedostatku chleba vyraboval rozlícený dav na předměstích několik pekařství. Po ulicích pochodovali průvody demonstrantů s rudými vlajkami, tekla krev, ozbrojeni byli též civilisté. V některých továrnách vypukly stávky. Následujícího dne jsem se nicméně přesvědčil, že v centru Petrohradu, není po krizi skoro ani známky a doprava funguje jako obvykle. Vláda byla přesto zjevně ve střehu, neboť hlavním třídám a náměstím vévodila kulometná stanoviště a policejní síly byly posíleny o kozácké patroly“. Strana 87. “ Večer v neděli 11. března jsem trávil na baletu v Carské opeře. Když jsem se odtamtud vracel do Hotel d’Europe, kde jsem bydlel, ulice zely prázdnotou a bylo na nich vidět jen hlídkující vojáky. Něco se muselo přihodit. V hotelové restauraci jsem potkal svého přítele Emanuela Nobela, ředitele koncernu bratří Nobelů, a ten mi potvrdil, že první vlny revoluce se již dovalily až do centrálních částí města a posádka byla uvedena do pohotovosti…“ A dále na té samé straně dole „…Cestou hotelem jsem zburcoval svého adjutanta a slíbil mu, že mu později toho dne zavolám. U bočních dveří nebylo ani vidu ani po hlídači, ani po té lůze. Zamířil jsem do kanceláře bratří Nobelů, abych si tam udělal trochu jasno v tom, co se právě děje.“ Pokračování na straně 88.“…Čtvrť, v níž se tento dům nacházel vůbec nepatřil k těm bezpečným, a tak jsem souhlasil že s Nobelem, a ještě jedním Francouzem, který pracoval v jeho kanceláři vyrazíme pěšky do Nobelova soukromého bytu na druhém břehu Něvy… Když se potvrdilo, že je pas v pořádku, vzal si slovo NOBEL a prohlásil, že je švédský občan. Svůj pas má doma na druhém břehu řeky, a pokud vojáci chtějí, mohou ho jít zkontrolovat tam. Muž, který zburcoval hlídku, se obrátil na mě: „A co vy? Kde máte papíry vy?“ Vysvětlil jsem, že právě dnes jsem dorazil z Finska doklady mám na FINSKÉM nádraží. …Netrpělivý velitel hlídky, který i očividně spěchal usoudil, že je vše v pořádku a není třeba se dohadovat, a tímto skončilo. Odkráčeli jsme do NOBELOVA bytu, kde se o mě postarali, jak nejlépe dokázali…“ A pokračování na straně 89. “ Existovaly obavy, že se nepokoje rozšíří i do NOBELOVÝCH továren, které tvořily s obytným domem jeden komplex. Rodina by v takovém případě mohla mít nepříjemnosti, že v domě bydlí generál. Proto jsem se rozhodl přestěhovat k poručíku SELINOVI, bývalému finskému důstojníkovi, který bydlel nedaleko. V Petrohradě se usadil jako obchodník a když jsme se jednou setkali v HELSINKÁCH, vybídl mě, abych se ubytoval u něj, kdykoliv budu mít potíže sehnat hotelový pokoj. Navzdory protestům pohostinné rodiny jsem ještě téhož večera od NOBELŮ odešel. Nebe rudě plálo požáry. Tu a tam se ozvaly výstřely. Potemnělými ulicemi kolem mě projížděla auta s rudými vlajkami, v nichž seděli vojáci a ozbrojení civilisté, ale k SELINOVU domu jsem dorazil bez komplikací. Zazvonil jsem na zvonek a po chvíli jsem ke svému překvapení hleděl do očí svému švagrovi majoru MICHAELU GRIPENBERGOVI, který právě dorazil z HELSINEK. Pán domu byl zrovna pryč, ale to mi nebránilo, abych se tam cítil jako doma. U SELINA vyhledal azyl i jeden finský voják na penzi, generál LODE, který byl kdysi dávno v roce 1878 jako mladý podporučík těžce zraněn v rusko-turecké válce. I on právě přijel z FINSKA, ale byl zrovna na pochůzce ve městě. Nakonec se přece jen objevili jak pán domu, tak generál LODE…“. Tolik k pamětem generálporučík carské armády – maršála Finska MANNERHEIM. LODE-LODĚ-LODI a švagr M.G. a NOBEL – LIBEN a SELINA – CELINA. NĚVA – HEBA – H.B.

A aby to všechno skutečně bylo tak jak má, tak se objevuje další příslušník rodiny VINNER. Lépe řečeno syn manželky VINNER. Paní METALNIKOVÉ rozené FATYAN. Byl to syn IVAN MICHAL – M.I. – MILITARY INTELIGENCE – METALNIKOV. A on sám byl S.I. – SECRET INTELIGENCE – SERGEJ IVAN METALNIKOV. Příjmení je zajímavé tím že obsahuje dvakrát slovo KOV. METAL a KOV. V ruštině a v češtině. Jmenoval se jako S.I. KONEV. Právě KONEV je zpravidla DVOU KOVŮ – ŽELEZO/OCEL ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ. A tak je tady ŽÁR/SVĚTLO a ŽELEZO a ZINEK. Ano ZINC, ten, co je v úvodu velmi podrobně – para výsadek ZINC-ZINEK, a tak i SINEK – druhá část názvu HELSINEK. Německy EISEN jako EISEN HOVER. A naše ŽELEZNICE. Říká se tomu i METALIZACE ZINKEM. My víme, že se METALIZACE říká i vyznamenávání VOJÁKŮ. Je to samozřejmě neoficiální slang těch, co METALIZOVÁNI nebývají. Určitě existují i další slitiny DVOU kovů. BRONZ (jako další výsadek z Londýna BRONSE-BRONZE) je slitina MĚĎ a CÍN. MOSAZ (BRASS) je slitina MĚĎ a ZINEK. MOSAZ a BRONZ – M.B. Obě obsahují MĚĎ CUPRUM. A vy víte, že můj přítel ze školy VLKSM v MOSKVĚ, MOISÉS LA BRAŇA MENA z CHILE byl předseda odborového svazu pracovníků v MĚĎNÉM průmyslu a že mě přijel navštívit do PRAHY na jaře1989. A že jsme spolu byli v hotelu PREZIDENT u hotelu INTERCONTINENTAL nedaleko ANEŽSKÉHO kláštera a DUŠNÍ ulice a kostela svatého JUDY TADEÁŠE a ŠIMONA. A že ten samý rok pár měsíců před tím jsem navštívil měďné doly v KITWE – KWETY – FLORIÁN v ZAMBIE – Z.A. – M.B. Ale to už tady také všechno bylo. A tak zpět k důležití značce v mém příběhu. Panu S.I. METALNIK. Nevlastní syn generála dělostřelectva B.I.WINNER (i B.L.M) – rusky VINNER. A syn paní FATYAN – METALNIKOVA – VINNER.

Narodil se dne 23. dubna 1870. V KOROTKOVO. A to vy vidíte je i KRTKOVO – MOLE VILLAGE-VILLA. M.V. Nebo KOROTKOVO SELO a to je K.S. – X – CHE. Místo se nachází v oblasti SIMBIRSK. kde se narodil V.I.LENIN – UL JANOV. A vy víte, že jeho matka byla FATYAN – FAT JAN. SIMBIRSK je i S.I. M.B. a IRSKO. A gubernie SIMBIRSK – G.S. byla po revoluci přejmenována na ULJANOVSK OBLAST. U.O. jako ÚSTÍ nad ORLICÍ. 23. duben je i 23. září a minus DVA je to 21. září, a to METALNIKOV v departement HAUTS – de – SEINE (H.S.) ve městě MEUDON zemřel. To bylo v roce 1946. Byl to ruský ZOOLOG a FYZIOLOG. Svoji přípravu k těmto dvěma povoláním – odbornostem zahájil na oddělení přírodních věd na fakultě fyziky a matematiky na Petrohradské univerzitě. Po absolvování univerzity odcestoval do HEIDELBERG (H.B) kde absolvoval stáž na univerzitě u profesora OTTO BÜCHLE. Ano vidíte dobře O.B. Poté stážoval na NEAPOL zoologické stanici s A.DORN. A poté ještě v oddělení I.I. MECHNIKOV v PASTEUROVĚ institutu v PAŘÍŽI. Do jeho vědecké práce nebudu zasahovat. Jde o velmi odbornou činnost. Pomohl například rozluštit fenomén některých forem mužské sterility. V roce 1902 například společně s A.A.KULYABKO izoloval protilátky, které ničí srdeční sval. Od roku 1907 byl S.I. METALNIKOV profesorem zoologie na Přírodní fakultě Petrohradských vyšších ženských kurzů v biologické laboratoři P.F. LESGAFT. Po smrti tohoto vědce v roe 1909 byl jmenován ředitelem laboratoře pojmenované po jeho předchůdci P.F.LESGAFT. V jeho práci se objevila METALNIKOVA fascinace filozofií. V mládí spolu s přáteli organizoval studentský filozofický kruh. Byli to N.O. LOSSKY a V. KORENCHEVSKY. Po revoluci v roce 1918 se nacházel v KRYMU. Na KRYMSKÉ univerzitě v SIMFEROPOL. Kvůli situaci tak jak se na KRYMU vyvíjela se nemohl do PETROHRADU vrátit. Je známo že v roce 1919 obdržel pozvání na spolupráci od ředitele PASTEUER institut v PAŘÍŽI. Tím byl v té době EMIL ROUX. Je to PASTEUER – PASTÝŘ, finsky PAIMEN a rusky PASTUCH. PASTUCHOV byl v sedmdesátých letech v čele sovětského VLKSM. Měl jsem možnost se s ním seznámit na II. sjezdu SSM v JULDA FULDA u STROMOVKY a PARTYZÁNSKÉ ulice Praha7. Byl myslím BORIS PASTUCHOV. A EMIL je důležité jméno v mém příběhu především válečné jméno mého otce EMIL HAZUCHA a EMIL HÁCHA a ROBOT EMIL – VRŠŤALA-VRSTL-BRSTL-BRISTOL. S B. REZIN – SUVOROV z GRU. A sochou NEPTUNA na AUGUST parade u sochy maršál SLIM. Ale hlavně byl ROUX – ROCH jako pradědeček mojí manželky. A jako ROH – RUACH – HORN – CORNER – ANGLE – ESQUINA – ROG a finsky KULMA. Ve skotské gaelštině OISEAN. Tam pokračoval S.I. METALNIKOV ve své vědecké práci. Výsledkem jeho zkoumání vedení bakteriálního boje se škodlivým hmyzem bylo založení průmyslové výroby pro výrobu mikrobiologického přípravku pro ničení housenek, které škodily VINAŘŮM a jejich HROZŮM na KEŘÍCH rostoucímu HROZNOVÉMU VÍNU ve FRANCII. SPYRALE, EUDEMIS a COCHYLIS – to motýli TORTRICIDAE rusky LISTOVJORTKY a česky OBALEČ – vidíte dobře TŘI VĚŽE nebo TŘI TUŘI a L.V./L.B. a OBALEČ – O.B. OPERACE BENJAMIN – EL CHE. Výrobu zahájil v letech 1941 a1942. Vy víte, že LUDVÍK SVOBODA se narodil v HROZNATÍN a je to i HROZENKOV na severu MORAVY a JAN MASARYK se narodil na VINOHRADY a, že BEN EŠ EDWARD/EDUARD se ženil s VLČEK ANNA/HANA v kostel svaté LUDMILY na náměstí MÍRU na VINOHRADY. Naproti kancelářím OV SSM Praha 2 – DVOJKA. HOUSENKA je rusky GUSENICA a slovensky HUSENICA. Tak říkali na ÚV SSM synovi AGUSTÝNA/GUSTAV HUSÁKA – JANO HUSÁKOVI – HUSENICA. Nevím, jestli před ním, nebo jen když nebyl přítomen. Já jsem se s ním nepřátelil. Šlouf by vám to mohl říct. Ale ten již není mezi námi. Ve švédštině je to LARV – jako VALERA nebo jako české LARVA a VARLE – BALL – KOULE. Ale v irštině je to velmi důležité slovo. BOLB. Ano jako BERN-LUZERN-BASILEA/BALE v SCHWEIZ a jako BLB ŠVEJK. I jako BIBLE i jako BĚLOBA. Ve skotské gaelštině je to BRATAG – BRAT G. A vy, kteří čtete pozorně víte, že BOLB je i VOLOVÉ. Místo narození mého otce a jeho Zakarpatsko ukrajinské maďarsko-rumunské rodiny.

METALNIKOV se aktivně podílel na činnosti ruských emigrantských organizací. Na I. sjezdu Ruského národního sdružení v Paříži v roce 1921 byl členem volební komise kongresu. Společně s I.A. BININ a knížaty DOLGORUKOV, I.S. VASILČIKOV, G.N. TRUBETSKOY, V.D. NABOKOV, M.I. ROSTOVCEV, A.I. KUPRIN. Na I. sjezdu Ruských akademických organizací, který se konal v PRAZE v říjnu 1921 zastupoval METALNIKOV akademickou skupinu FRANCIE a byl zvolen předsedou komise pro situaci vědy a vědců v Rusku. V letech 1922-1923 byl spolupředseda představenstva Ruské lidové univerzity, která hrála velkou společensko-kulturní roli v životě ruské emigrace.

Byl z velmi široké rodiny. S manželkou měli děti ANNA provdaná SHUPINSKAYA. Její manžel byl BORIS NIKOLAJ SHUPINSKY, dramatický herec – A jejich dcera byla VARVARA (BARBORA – patronka dělostřelců a minérů a výrobců výbušnin) BORIS SCHUPINSKAYA manželka – provdaná BARBARA GONOT/GOUNOD. A byla to BALETKA. Tančila BALLET. Vyslov BALÉ. Jako francouzský název města BASILE na RHONE-RHEIN ve SCHWEIZ. Dále to byla JEKATĚRINA-KATEŘINA-CATHERINE. provdaná ANDRUSOVÁ. Její manžel byl sochař VADIM ANDRUSOV, syn paleontologa N.I. ANDRUSOV, vnuk HEINRICH SCHLIEMAN z matčiny strany. Pak to byla dcera OLGA a syn SERGEJ. Tak byli jejich děti ANNA, BARBORA CATHERINE a OLGA a SERGEJ. A, B, C, a S.O. – 123 a STRATEGIC OPERATION. PŘIŽENĚNÍ BYLI HEREC, SOCHAŘ – H.S. a vnuk H.S. HEINRICH-HENRIK-HARRY-HENDRYCH-JINDŘICH SCHLIEMANN, slavný archeolog. Narozený na TŘI KRÁLE, a tak i na svatého NIKOLAJ-MIKULÁŠ-MIKLÓS-NIKOLA. Ten, který podle popisů v HOMÉROVĚ – MAHEROVĚ ILIAS napsaném před ULLYSSES (U.L. – UHL a SS a S – DVĚ a JEDNA SESTRY) – ODYSEUS (ODESA 2) nalez TRÓJA a později i MYKÉNY (COMMON – SPOLEČNÝ). Samozřejmě, že když je TRÓJA tak je i TROJSKÝ KŮŇ. V mateřštině H.S. je to TROJANISCHES PFERD. V ruštině TROJANSKIJ KOŇ. Tomu rozumíte. Určitě. Otec VADIM ANDRUSOV, manžela CATHERINE METALNIKOV jménem N.I. ANDRUSOV žil v ČESKOSLOVENSKU. Vystudoval v ČVUT v Praze a UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE. Na přírodovědecké fakultě před WWII. pracoval. Nevím, zda již tehdy sídlila na ALBERTOV, ale předpokládám že ano. ALBERTOV – DVOJKA. Po uzavření českých vysokých škol dne 17. LISTOPADU 1939 odešel na SLOVENSKO – SLOVENSKÝ ŠTÁT. Pracoval tam na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. A později na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského. Byl prvním profesorem geologie pracujícím na slovenských vysokých školách. My jsme tomu jako děti říkali ŠUTROLOGIE-ŠTROUGOLOGIE, a to je moje prababička RILLE. Samý KAMENY-KAMENEC a STEIN a ROCK a PIEDRA – velký koníček GOETHE. Snad největší. A teď už i budete vědět proč právě v roce 1988 mu byla odhalena na budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pamětní deska. Jmenuje se po něm několik druhů fosilních organismů. Mezi jinými i spodně miocenní druh CHAMELEÓNA. CHAMAELEO ANDRUSOVI. U nás byl DMITRIJ ANDRUSOV. A narodil se v den, kdy to začalo: 7.LISTOPADU – v den Velké říjnové socialistické revoluce a den narození LEV TROCKY. Roku 1897 a to vy víte, že je i rok narození mého dědy KAREL GEBLT I. CHAMELEÓN je i CHE M. a LEÓN – LEV – LVOVA – LEMBERG. Nebo EL CHE M. nebo W. Zemřel 1. dubna 1976. Ano. já jsem přešel 30. března do zálohy a on 1. dubna zemřel. 01.04. je i 04.01. a to se narodila v HORNÍ POČAPLY moje matka LUDMILA. 1976 je i 1919 rok narození mého otce generál STEVEN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ a rok 1991. Rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Který trval přesně na den od DIMITRY ANDRUSOV XX/20. narozenin. Příjmením ANDRUS jsem někoho znal. Už si nevzpomínám odkud. Pravděpodobně z aparátu SSM. Jisté je že byl AND RUSOV. Jakoby ministr obrany DZÚR „AND RUSOV“. Armádní generál RUSOV dříve RUSWURM. 1. náměstek-zástupce ministra obrany ČSSR.

To byly děti METALNIKOV. Ale měl i sourozence. Byl DVOJČE s NIKOLAJ IVAN METALNIKOV. Člen I. STÁTNÍ DUMY. Volby do první státní DUMY byly svolány dne 11.12. 1905. A vy víte, že 1112 je i 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE. 1905 je i 19.05. a tak i 19.08. a to se narodil STEPAN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Plus DVA je i 21.08. A tak i 12.08. narození mého otce a JAK EŠ a je to také 08.12. a to je datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA v PLZEŇ. Volby do první dumy byly od 26.03. do 20.04. roku 1906. A to vy víte, že je i 19.09. moje datum narození a narození ZÁTOPKŮ. A také víte že to je i 16.04. datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. První zasedání Státní DUMY se konalo 27. dubna 1906 podle starého kalendáře 10. KVĚTNA. A to vy víte, že v roce 1945 zahynul první manžel mojí matky a 10. KVĚTNA 1948 byl můj otec přijat za kandidáta KSČ. Na pokyn LUDVÍKA SVOBODY. Je to i 10. srpen, a tak zase i 12. srpen – 12.08. Narození mého otce a JAK EŠ a narození mojí manželky 08.12. Bylo to také 27. dubna, a to je i 27. září, a to je i 21. září, a to je i bez DVOU 19. září datum mého narození a narození ZÁTOPKŮ a svátek ZITA. Anebo je to 12. září. Datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a mého synovce se jménem – rusky MICHAL G – M.G. První zasedání se uskutečnilo v TAURIDSKÉM PALÁCI v MOSKVĚ. Ano vidíte dobře. V jakémsi překladu i KRYMSKÉM PALÁCI. TAURIDA-KRYM-CRIMEA. Účastníci se shromáždili v tomto paláci k jednání po recepci v ZIMNÍM PALÁCI (WINTER PALAC – Jako MILADY byla WINTER. Její předobraz hraběnka DE LA MOTTE údajně zemřela v TAURIDĚ – KRYM – CRIMEA. A ZIMNÍ PALÁC jako symbol 7. listopadu 1917 – REVOLUCE) u cara NIKOLAJ-MIKULÁŠ II. Poslední car. LAST CAR. Předsedou první DUMY byl zvolen profesor Moskevské univerzity kadet S.A. MUROMTSEV – MUROMCEV, jako ILJA MUROMEC – M.I. Kadeti kníže P.D. DOLGORUKOV – LONG ARM v angličtině (jako veliký kníže KYJEVSKÝ z rodu RURIKOVCI) a N.A. GREDESKUL (rodina MOLDAVIEN BOYARS – M.B.) byl spolupředsedy. Tajemníkem byl zvolen princ D.I. SHAKHOVSKY. A PROČ JE TO VŠECHNO PRAVDA CO TADY PÍŠU? PRINC ŠACHOVSKÝ JAK VYPADÁ JEHO PŘÍJMENÍ V ČEŠTINĚ PŘEPSÁNO Z RUŠTINY BYL TAJMENÍKEM I. DUMY V ROCE 1906. ŠACHNAZAROV GEORGY BYL TAJMENÍKEM – PORADCEM MICHAILA GORBAČOVA. TO BYLO NA KONCI STRASTIPLNÉ CESTY OD ROKU 1905 DO ROKU 1991. MĚL JSEM TU MOŽNOST SE S NÍM POČÁTKEM DEVADESÁTÝCH LET NA JEDNOM Z MÝCH SETKÁNÍ S MICHAILEM GORBAČOVEM TAKÉ OSOBNĚ SEZNÁMIT.

Kromě tohoto DVOJČETE NIKOLAJE (jako můj syn) měl ještě sourozence DMITRIJ (jako DMITRYJ a METER můj otec a děda), VERA (jako manželka jednoho z mých dvou bývalých nevlastních bratrů, narozená v HORNÍ POČAPLY za svobodna MEDAL VERA – M.V.) – provdaná za VLADIMIR KONSTANTIN KELLER, majitele panství „PARTENIT“ na úpatí AYU-DAG. A tak na území ARTEK. KELLER byl také, jak se to vyslovuje, jeden z představitelů KSČ, německé národnosti. Byl BRUNO, a to si vzpomínáte na klíčové jméno-název v mém příběhu – BRNO-BERN-BEROUN-BRUNNER-BRUNTÁL-BARAN-BERAN atd. Příjmením byl KÖHLER. BRUNO KÖHLER. Myslím, že jsem se s ním setkal a pokud si vzpomínám dobře bydlel na MOLOCHOV na LETNÉ. A proč je to zase pravda? Stál v čele československého KOMSOMOL před WWII. Narodil se 16. července v roce 1900 v NOVÉ MĚSTO pod SMRKEM. V okrese LIBEREC – byla to „LI“ jako LEE a i „LB“ jako ELBE-LABE auto značka. Vy víte, že moji dva bývalý nevlastní bratři absolvovali spojovací učiliště v NOVÉ MĚSTO nad VÁHOM. Víte, že 16. červenec je i 16. červen, a to je minus DVA i 14.červen. Založení US ARMY a svátek VASIL a ROLAND a narození ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Jeho první manželka byla LUDMILA jako moje matka a manželka mého otce. Jeho druhá manželka se jmenovala přesně jako matka mého otce. A to i jménem, a tak i příjmením. ANNA BARAN. Kdy zemřel? 03.21.1989. Ano 1,2,3, a 0. V roce 1989. To je také moje rodné číslo 123. A bylo to v den narozenin VASILY STALIN a také jako den narození 07.23. generál FRANTIŠEK MORAVEC, a jako den kdy můj otec překročil hranici do SSSR 10.23. a jako datum popravy SLÁNSKÝ a dalších dne 12.03. A datum popravy L.B. – LAVRENTIJ BERIJA dne 12.23.

Posledním sourozencem S.I. METALNIKOV byl bratr M.I.M. – MICHAL IVAN METALNIKOV. Nebo jenom MICHAL IVAN – M.I. MILITARY INTELIGENCE.

Na konci války v letech 1945 až 1946 METALNIKOV onemocněl a zemřel na klinice pro duševně nemocné v MEUDON. Je pochován v PASTEUER ústavu. A zase jako vždy. Proč je to pravda? Jeho manželka byl O.B. Ano OB. v azbuce. Česky a v latince O.V. OLGA VLADIMIROVNA. A těm, co nevěří je to stále málo? Tak k tomu O.B. OPERACE BENJAMIN byla příjmením DIMITROVA. Ano DIMITRY-DMITRY jako můj děda MOHORITA a jako můj otec původně zapsaný ve zdrobnělině tohoto jména METER. A jako bratr GYULA-BILAK VASIL – DIMITRY GYULA. A jako ten GEORGE DIMITROV – BULHAR, co údajně zapálil REICHSTAG. V BERLÍNĚ. Zapálil ho, ale NIZOZEMEC jménem MARINUS VAN DER LUBE – DR.M.B.L. A vy určitě víte, že REICHSTAG je ŘÍŠSKÝ SNĚM ale my to čteme jako REICH – RUACH – ROH – HORN-ROCH- atd. A STAG je anglické JELEN – DEER – DR a dvě E položená každé na jinou stranu jsou i W.M. Aby to byla pravda tak je v MICHALSKÉ ulici v PRAZE vedle domu U ŘÍŠSKÉHO JABLKA, což je na domě napsáno staročeštinou a vypadá to slovo „jablka“ jako „U říšského „gablta“ – GEBLTA, také dům U JELENA A také žil v té ulici K.J. ERBEN jako EVŽEN ERBAN. Spolubojovník mého otce ze seznamu spolupracovníků skupiny ARAP, který mě navštívil v září 1989 a řekl, mi že HAVEL je jejich KŮŇ. Aby to bylo definitivně tak je v té MICHALSKÉ ulici ještě dům U ZLATÉHO KOHOUTA. Jak moje babička GEBLT – HAHN. A manželka strýce GEBLT KAREL pro nás byla teta ZLATA, křtěná AURÉLIE. Španělsky je zlato ORO.

A finále? Moje oblíbená hudební skupina z Vysoké školy zemědělské BRNO jménem BAREL ROCK hrávala vždy když jsem byl před rokem 1989 přítomen ve studentském klubu na jejich vystoupení jednu písničku. „Když k nám přijel heavy metal, kameny sem po nich metal…“

A tak se dostávám k poslední skupině majitelů panství na KRYMU. Byla to rodina GOLICYN. A to již víte je i HOLICYN, a tak i GALICIA jak ta španělská, tak i ta rakousko-uherská a ruská a ukrajinská HALIČ. ANNA SERGEJEVNA GOLICYNA. pocházela z petrohradské větvě rodiny VSEVOLOŽSKÝCH: Byla nejmladší dcerou generálporučíka SERGEJ ALEXEJ VSEVOLOŽSKÝ a dvorní dámy JEKATERINY ANDREEVNY ZINOVEV. Ano vidíte dobře ZINOVĚV-ZINOVEV. GOLICYNA se narodila buď v roce 1774 nebo 1779. To byl návod k tomu, že 4 a 6 a 9 jsou stejně použitelná čísla. Protože tehdy sepsalo pochopitelně pouze rukou. A tak byla jejich zaměnitelnost velmi „spolehlivá“. A protože to bylo okolo vzniku USA a US ARMY a US NAVY a US MARINE tak vy víte, proč to tak bylo zapsáno do ANÁLŮ. GOLICYNA se provdala dne 12. listopadu 1802. Ano, v den svatořečení KLARISKY ANEŽKY ČESKÉ a v den mojí Celostátní konference SSM v Pražském Paláci LUCERNA ve Štěpánské – STEVEN ulici. Provdala se za knížete IVAN ALEXANDER GOLICYN. IVAN GOLICIN je, jak víte i I.G. a to „I“ může být i malé „L“ a tak byl i EL CHE. Její manžel byl vášnivý hráč karet. V Paříži mu přezdívali “ PAŘÍŽAN VANKA“. Od IVAN – VÁŇA – VANKA. Vy ale víte, že VANKA a VANA je i s hebrejským členem na začátku HA VANA – HA VANKA. HAVANA – CUBA – KUBA. Je zajímavé že finština přidává ve slově HAVANA jedno N a ve slově KUBA jedno U. Tak je to finsky HAVANNA a KUUBA. Když si k tomu přidáte nedávno napsané, že finština má ve slovy ARGENTINA dvě I a je to tak ARGENTIINA tak je to velmi zajímavé s ohledem na to jaký klíčový význam v OPERACI BENJAMIN mají tato města a místa. A Wikipedia píše že celé své jmění prohrál v kartách, a nakonec skončil ve VARŠAVĚ kde jeho šílenství v karbanu dosáhlo v té době vrcholu. O toho ale nejde. Jde o jeho manželku, která se jako první z ruské šlechty usadila na KRYM-CRIMEA-TAURIDA. Bylo to na KOREJZ panství. A vy, kteří čtete víte, že KOREJZ je i KOJZAR. Ano ten KOJZAR. TRIBUNA a RUDÉ PRÁVO. Další značka v mém příběhu. Princezna GOLCINA-HOLICYNA vedla originální a svobodomyslný život. Od mládí se zajímala o náboženství. Spřátelila se s BARONKA JULIE von KRIEDENER, která se pod vlivem děl německých filozofů a mystiků vydala na cestu kazatelky. A jednala podle vzoru katolických misionářů. PIETISTÉ. Baronka se usadila v domě GOLICYNA v Petrohradě. Car ALEXANDER I. měl zpočátku k jejímu počínání náklonnost, ale to se časem změnilo a Baronce bylo v roce 1822 nařízeno opustit Petrohrad. O něco později v roce 1824 se nalodily princezna GOLICYNA a baronka KRIEDENER a její dcera BERKHEIM s hraběnkou de GACHET – JEANNE de la MOTTE na obrovskou loď v petrohradském přístavu a plavily se na KRYM. Pamětník S.Y.STREICH to popsal“ Vybavila obrovskou bárku a plavila se přímo od KALINKINOVA mostu v Petrohradě na Krym“. KALINKINA most se jmenuje podle vesnice-selo KALINKINA. Spojuje Petrohrad s ostrov KOLMNA POKROVSKY přes GRIBOYEDOV kanál. V roce 1783 jej postavil I.BORISOV. Ano B.I. – jako letadlo B-I. KALINKINA je podle KALINA nebo KALINKA. Je to také keř nebo malý strom VIBURNUM. V ruštině KALINA a v němčině SCHNEEBALL – SNĚHOVÁ KOULE. Tedy BÍLÁ KOULE. A je to také světoznámá píseň. KALINKA. Snad každý, kdo měl možnost setkat se s ruskými písněmi se musel potkat s KALINKOU. A vy možná víte, že v seriálu o major ZEMAN vystupuje plukovník KALINA. Španělák, koncentráčník odbojář, pak SNB, a nakonec vedoucí funkcionář na ministerstvu vnitra. Snad v rozvědce STB. Kdo ho hrál? MILOŠ WILLIG. Ano M.W. A obě jména jsou vlastně v naší řeči WASIL. Nebo použijeme-li metodu že iniciály mohou být i první a poslední písmeno jména a příjmení tak je to M.G.

Na KRYMU žila princezna po svém po svém. Nosila mužský oblek, jezdila na koni s bičem v rukou a v dlouhém kabátě. Přezdívalo se jí „LA VIELLE DU ROCHER“ – STAŘENA ZE SKÁLY. Ona sama se podepisovala “ LA VIELLE DES MONTS“ – STAŘENA Z HOR. A místní občané, převážně TATARSKÉ obyvatelstvo to upravilo do podoby „LA VIELLE DEMON“ – STARÝ ĎÁBEL. A ĎÁBEL je i jak víte i DEVIL a DIABLO a španělské DEVIL je SLABÝ – BASYL. Nebo to může být někdo z pražské mezinárodní organizace novinářů MON – DE MON z MONU. Se sídlem v PAŘÍŠKÉ ulici, kde pracovala v roce 1989 moje manželka V.MOHORITA spolu s DUŠAN ULČÁK a mladým MILOŠ JAKEŠ. A tak se nám skupina slov RUACH-ROCH-ROH-HORN-ESQUINA-CORNER-ANGLE rozšiřuje i o francouzské ROCHE-SKÁLA nebo KÁMEN.

A vy vidíte, že již tehdy bylo jasné že DES MONTS může být i velmi podobné DEMON. Ve výslovnosti pochopitelně. Ale to vy již dobře víte, jak vznikají ty nejdokonalejší šifry. A tak a tímto způsobem vedla tam v KOREJZ svoji kolonii PIETISTŮ. Ti spojují velmi významně důležité osobnosti a události a místa v OPERACI BENJAMIN. PIETISTY ale snad popíšu někdy příště, v samostatném příběhu. Dnes jenom tolik, pro připomenutí, protože to tady také bylo, že španělské PIERNA je české NOHA a hebrejské REGEL a ruské NOGA a v italštině je PIEDE chodidlo a ve španělštině je chodidlo PIE. A ještě, že PIE-CHODIDLO je ve skotské gaelštině CAS. ANO ČAS – TIME – T.M. Název PIEMONTE se překládá jako ÚPATÍ HOR. ÚPATÍ a PATA a PATTY a PATTON SMITH GEORGE. Je to tedy italské PIEMONTE s hlavním městem? Ano odpovídáte správně TURÍN – VOLOVOVÉ – TAURUS – TORONTO. To je to město, kde jsem byl v říjnu 1973 na demonstraci odsuzující zářijový převrat generál AUGUSTO PINOCHET v CHILE. V CHILE jsem měl v té době ze školy VLKSM v MOSKVĚ přes dvacet osobních přátel. V čele s MOISÉS LA BRAŇA MENA. Ten s tím velmi nemocným okem. Ale to bych se opakoval. Nemůžu si ale odpustit popsat součásti územního dělení PEIMONTE. Je to tedy již zmíněné TORINO. Je to i CUNEO a ASTI a ALESSANDRIA a VERCELLI a NOVARA a VERBANO-CUSIO-OSSOLA. Už víte? Proč jsem musel jet do TORINO a vyslal mě tam osobně tehdejší předseda MV SSM Praha v SENOVÁŽNÉW ulici HÁJEK, jako HAYK – ARMENIAN- O.R. – BARTHOLOMÄUS? HÁJEK byl k všemu ještě PEPA – H.P. HORNÍ POČAPLY a HORNÍ POČERNICE? Naše veliká rodina generála MORAVCE a jeho DVOJKY pod taktovkou TŘÍ SESTER.

S kým se vydala na cestu princezna GOLICYNA? S BARONKA KRIEDENER. V překladu z němčiny do češtiny je to slovo SMAŽENÝ. V angličtině je to ale slovo FRIED. Ale v němčině je slovo FRIEDE slovo MÍR – PEACE. Ve španělštině PAZ. Vy víte, že se mnou do třídy na STROSSMAYEROVO náměstí chodil IVAN FRIED a jeho maminka byla přeživší HOLOCAUSTU a jmenovala EMILIE FRIED. Jako sestra mojí tety ZLATA/AURÉLIE z FRIEDENAU-FRÝDNAVA-MÍROVKA, která byla EMILE JUNGMANN. A také víte že u FRÝDEK MÍSTEK seskočila skupina WOLFRAM. A že ve FRÝDEK MÍSTEK sloužil po válce otec. A byla to jediná vojenská posádka v Čechách, která se bránila Okupaci v roce 1939. A co je KRIEDENER v ruštině? To je slovo ŽARENYJ. Jako ZÁŘENÍ. To je i ZÁŘÍ jako měsíc i jako SVIT, JAS, VALO, SVĚTLO atd. Ale hlavně je to slovo z textu ruské písně, a to mojí velmi oblíbené písně “ Cypljonok žarenyj, cypljonok varenyj, ja ně savětskij ja tolka ruskij ja peterburskij anarchist“. A vy víte že české slovo KUŘE – CYPLJONOK je rusky německy HUHN a KOHOUT je HAHN, a tak se jmenovala příjmením za svobodna moje babička – dcera RILLE. Také s počeštělé HAN, HUN, HON. Dcera baronky KRIEDENER byla BERKHEIM. B.H. nebo H.B. Asi to bylo původně v němčině BERGHEIM. HORSKÝ DOMOV. A to se stalo. Jeli z PETROHRAD na KRYM, do hor, a dokonce tato BERKHEIM zdědila po zemřelé princezně GOLICYNA její majetek. Aby to byla pravda tak princezna GOLICYNA – HOLICYNA (HALIC – GALICIA) zemřela dne 11.ledna. Ano je tak 11.01. To je den, kdy byl o mnoho a mnoho let později povýšen můj otec do hodnosti plukovníka. A je to i vám snad už dobře známá kombinace 1 a 7 a 0. V datech dnů a měsíců anebo 1 a 7 a 0 nebo 5 a 2 v datel let. Aby to byla pravda tak to byla podle starého kalendáře i 01.23. – A to tady bylo před chvílí. Moje rodné číslo 123 a 0.

Princezna GOLICYNA také vydala dvě knihy. Jednu již před svatbou v roce 1801. Ta se jmenovala „Příkladné dítě aneb život malého hraběte PLATONA ZUBOVA“. To bylo ve francouzštině, a ještě ten rok vyšla kniha i v ruštině. Druhou knihou byla kniha v překladu Google z ruštiny “ Harmonizace ve formě rejstříku pro usnadnění nalezení jakéhokoliv místa v Novém zákoně“. Pravděpodobně vydáno také ve francouzštině. To bylo v roce 1824.

A nyní je třeba se vrátit k její přítelkyni, kvůli které také museli opustit Petrohrad. Byla to JEANNE de LUZ de SAINT RÉMY de VALOIS, comtesse de la MOTTE. To už vidíte sami na vlastní oči. HONZA SVĚTLO RÓM-ROMAN VASIL MOTTE – rumunský dobrovolník který padl s VASILE MARINE – ION MOTA. A můj partner v ROMANIA poslední představitel rumunské mládeže IOAN TOMA. Vše je T.M. TŮMA a i TIME. MOTTE je i MOTO – MACHINE a BIKE a AUTOMECHANIK atd. Narodila se ve FONTTETE dne 22. června 1756 a to je i 11.06. a to je i 17.06. a to se narodila moje babička HUN-HAHN v HORNÍ POČAPLY. Rok je i 1975 a to jsem byl na vojně v L.T. v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Je to i 1972 a to jsem byl v Moskvě ve škole v době kdy do Moskvy přijel prezident RICHARD NIXON a také FIDEL CASTRO. Je to rok, kdy jsem jel do ITÁLIE – LOMBARDY – COMO a BRESCIA a VENEZIA. FONTTETE. Vesnice FONTTETE získala svůj název podle mnoha pramenům vody v jejím okolí. Jde tedy o latinský původ názvu obce. A vy si vzpomínáte, že můj otec byl odveden v BUZULUKU do československé armády v roce 1943 dne 30.03. v den narozenin GOYA a já jsem v den narozenin GOYA přecházel do zálohy dne 30.03. v roce 1976. A víte, že GOYA se narodil ve FUENTETODOS. Ve Španělsku ale v obci s obdobným názvem. S prameny vody, jak je známe v českých lázních ale i dalších místech v mém příběhu. Hraběnka se stala po svatbě součástí vysoké společnosti. Byla i milenkou kardinál ROHAN. A vy víte, že v Praze je kromě ostrova ŠTVANICE, mého místa narození i ostrov ROHANSKÝ. Ano ROHAN – ROCH-ROCHE-RUACH-ROCH atd. Pro úplnost připomínám i ostrov SOFFIIN, který se oficiálně jmenuje v české verzi jména SOFIE-ŽOFIE. Hraběnka se stala i jednou z postav slavné aféry „AFFAIRE DU COLLIER“. Případ s krádeží náhrdelníku královny. Námět, který použil ALEXANDER DUMAS – vyslov DUMA, ano jako ruská DUMA, o něco výše zmiňovaná. A jako car ALEXANDER I. Podle jedné verze zemřela hraběnka po pádu z okna v Londýně, kam se jí podařilo uprchnout z francouzského vězení. K tomu jí měla napomoci samotná královna MARIE ANTOINETTA zásahem její drahé přítelkyně princezny LAMBALLE. Jméno LAMBALLE je jak klíč OPERACE BENJAMIN L.M.B. tak i BALE – BASILEI město anebo vyslovené BALLET – BALÉ. Ale je to také kolega a přítel na škole VLKSM v MOSKVĚ ze země KONGO, který si chodil zahrát na moji kytaru do našeho pokoje na koleji. LUMPELE možná i LAMBELE. To nevím, nikdy jsem to napsané neviděl. Hraběnka ale v Londýně zemřela po pádu z okna ve druhém patře. Bylo to v AUGUST – 23. srpna 1791. A vy víte že 23 je i 21. A 21. srpen je zcela klíčové datum mém příběhu. A také je to 12. srpen, a to je datum narození mého otce a JAK EŠ a je to 08.12. a to je i datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA. V literatuře se však objevila další verze konce jejího života. V roce 1882 se v pamětech baronky M.A.BODE (i B.A.M.) uvádělo, že hraběnka de la MOTTE se těsně před invazí Napoleona do Ruska v Rusku objevila. Tam přijala ruské občanství jako hraběnka de GACHET. Ať je to tak či není, pravda je to, že de GACHET je velmi zajímavé slovo. Znamená v překladu z francouzštiny české slovo SPOUŠŤ. V angličtině TRIGGER, v němčině ABZUG a v hebrejštině HADEG. A v ruštině KUROK, což je překlad také používaného názvu pro spoušť v češtině KOHOUTEK. Zase HAHN-HUHN-HON-HAN-HUN. A připomínám že HAHN je i letiště ve FRANKFURT abychom neztratili návaznost a souvislost s HESSE a 19.09. a EISENHOVER a GOETHE a KLINGER a PALACKÝ, co tam nejel a můj bratranec co tam jel a žil tam v emigraci KAREL GEBLT II. Je to i FELIX LICHNOVSKÝ, který ve FRANFURT zemřel. Jehož majetek byl zámek HRADEC nad MORAVICÍ s návštěvami LUDWIG van BETHOVEN z BONN na RHEIN-RHONE a FERENC LISZT, MAĎAR, který žil ve WEIMAR. A po jeho smrti jej zdědila kněžna ZAHÁŇSKÁ, která byla nejmladší sestra známé PANÍ KNĚŽNY z novely BABIČKA spisovatelky BOŽENY NĚMCOVÉ, kterou autorka napsala v JEČNÉ ulici na DVOJCE. Nad DOBYTČÍM trhem a vedle ŽITNÉ ulice. S odtud viditelným kostelem svaté LUDMILY nahoře na náměstí MÍRU

Hraběnka de GACHET se údajně měla dokonce v Petrohradu osobně sejít s ALEXANDER I. Bylo to po informaci, kterou car získal od komorné carevny JELIZAVETY-ISABEL(BASIL) ALEXEJEVNY, Angličanky jménem BIRCH. A tak se v příběhu objevuje BŘÍZA. A to je zcela zásadní historický záznam ať je pravdivý či není. Vy si vzpomínáte, že BEREZIN z velvyslanectví v PRAZE, který mě stále vyhledával v roce 1989 byl ALEXEJ BEREZIN. A je to BERZIN a BRESCHNEW a BŘEZEN a BŘEZINA a BEREZIN-BEREZOVSKIJ z ARTEK. další výše zmiňovaní. Záznam dále uvádí, že její cesta s princeznou GOLICYNA a baronkou KRIEDENER na KRYM lodí od KALINKOVA mostu byla vlastně deportace z hlavního města. Na KRYMU měla hraběnka de GACHET (de la MOTTE) zemřít v roce 1826. To je i 1982. Rok, kdy jsem ukončil Vysokou školu politickou a byl jsem zvolen předsedou Českého vysokoškolského ústředí SSM. A proč je to všechno pravda? Kromě pamětí M.A.BODE se o de GACHET zmiňuje ve svých pamětech, vydaných v roce 1893 i FILIP WIEGL. Ten vykonával funkci ředitele kanceláře generálního gubernátora NOVOROSSIJSKA, kam patřil i KRYM. Generálním gubernátorem byl v době kdy tam pracoval MICHAIL VORONCOV. A vy si možná vzpomenete, že se mnou v kanceláři přibližně půl roku na MV SSM v SENOVÁŽNÉ ulici v Praze, když byl předsedou HÁJEK PEPA se mnou seděl MICHAL VRONSKY. WEIGL píše: “ Ukázalo se, že tato osoba není nikdo jiný než komtesa de la MOTTE, známá a známá tím, že hrála hlavní roli ve skandálním Procesu s královniným náhrdelníkem“. A finále? Byla potomkem JACQUES de VALOIS, to je i JAKOV-JAKUB a VASIL. nemanželského syna krále JINDŘICHA II. z VALOIS a NICOLE de SAVIGNY. Vy víte, že kostel vedle budovy ÚV SSM je také JINDŘICH II. Samozřejmě, že jde o jiného JINDŘICH II. Měla sestru MARIE ANNA – tak se jmenovala moje sestra a měla bratra JACQUESE, a to je i JAKOV-JAKUB-KUBA-SANTIAGO atd. Její manžel byl NICOLAS dela MOTTE. A to víte je i můj syn NIKOLA M. (MOHORITA) a car NIKOLAJ II. ROMANOV.

V nejvyšších orgánech SSM byli vždy zástupci Ministerstva národní obrany. Ten první byl podplukovník později i generál příjmením MOŤOVSKÝ. Narodil se v SEBDÍN v POVSTALECKÉM okrese, ve kterém také pracoval před WW. II. můj otec – BÁNSKÁ BYSTRICA – B.B. – 22. Narodil se 12.13. Ano 123 a 1 a to v roce 1934 což je i rok 1943 kdy byl odveden do československé armády můj otec. A finále? MOTTE je ve francouzském překladu do češtiny slovo HROUDA. V.H. – iniciálami byl VÁCLAV HROUDA. Přítel mého strýce KAREL GEBLT II. Vrchního číšníka z interhotel JALTA na Václavském náměstí. V.H. byl extrémně malé postavy a obsluhoval výtahy jako „LIFTBOY“ – L.B. Náhoda není to, že ho jednou strejda přivezl do HORNÍ POČAPLY. Když jsem tam byl u babičky a dědy kromě dalších i já. A tak jsem se s ním seznámil. A úplně nakonec? Myslím, že to byl on, kdo hrál ve filmu VOJTĚCH STEKLÝ Osudy dobrého vojáka ŠVEJKA číšníka v restauraci, kam odvedl ŠVEJK dva vojáky z patroly, kteří ho eskortovali k feldkurátovi OTTO KATZ jako BURŠE – BASIL. HROUDA je i nahoře vzpomínané GRODNO – HRODNO.

Když jsem nakousl ten samotný příběh z krádeží královnina náhrdelníku je třeba jej dokončit. Románová postava je známá jako MILADY. Její křestní jméno se prý v knize nikde neobjevuje. Byla tedy MILADY WINTER – M.W. nebo i M.V.V. Byla v minulosti manželkou mušketýra ATHOS. A milenkou kardinál RICHELIEU tedy pra-pra-pra-pra-pra dědečka RICHELIEU gubernátora NOVOROSSIJSKA, a tak i KRYM-CRIMEA-TAURUS. Který navrhl caru ALEXANDER I. založit BOTANIC GARDEN u obce NIKITA na KRYMU. WINTER PALAC je i ZIMNÍ PALÁC v Petrohradu. Symbolické místo útoku revolucionářů podle výkladu porevolučních historiků ale dnes víme, že porevoluční historikové jsou poplatní režimu. Dnes víme, že tam útočili i organizované vojenské jednotky. Protože víme, že revoluce jako taková byla organizována carskou armádou samozřejmě s využitím ideologie Leninovi strany. S tehdy v té strašné Velké válce populárními hesly – za mír – proti hladu, proti šlechtě, proti církvi, za svobodu a volnost a bratrství pracujícího lidu. Zjednodušeně napsáno. Prototypem MILADY WINTER mohla být jak výše zmíněná hraběnka de la MOTTE, protože ten záznam z archívů z pamětí baronky M.A. BODE je z roku 1882 a kniha byla DUMAS ALEXANDER napsána v roce 1844. Ale také mohl být záznam v Pamětech M.A. BODE ovlivněn právě vydáním knihy, aby se tak mohla hraběnka de la MOTTE, která skutečně a prokazatelně způsobila Aféru s královniným náhrdelníkem dostat i do ruské historie. A dostat se pod jménem de GACHET až na KRYM-CRIMEY-TAURUS. My ale víme, že pro nás není podstatné to, co se kdy a jak a kde událo ale to co je v análech zapsáno. A tak to může být využito. Proč je to pravda? Protože Wikipedia uvádí, že prototypem MILADY WINTER byla LUCY HAY. Ano vidíte dobře EL CHE a SENOVÁŽNÉ náměstí MAXIMA GORKÉHO a SENOVÁŽNÁ ulice. Narodila se v PERCY. Její otec byl HENRY PERCY – H.P. a JINDŘICH k tomu. 9. hrabě z NORTHUMBERLAND – anagram MOHORITA BERN či BRNO LAND. Vy samozřejmě víte, že PERCY je PALCI. A tak to byl JINDŘICH z PALCE. Nebo JINDŘICH s PALCI. Kdo zná moje PALCE na rukou ví, proč to tak je. Její matka byla Lady DOROTHY DEVEREUX. V roce 1617 se provdala za JAMES (JAKUB-JAKOV) HAY (SENO – HEINÄÄ) z CARLISLE – KARLŮV OSTROV. A když CARL tak i CLARA a KAREL a KARLÍN atd. LUCY HAY byla krásná a opěvovaná básníky THOMAS CAREY, WILLIAM CARTWRIGHT, ROBERT HERRICK a JOHN SACKLING. A v próze Sir TOBY MATTHEW. Byla významnou postavou na dvoře KAREL I. Byla milenkou THOMAS WENTWORTH (anagram MOHORITA a VENTA – my jsme směnili byt v našem domě v SOCHOROVA a šlo o TIME-CAS, protože když jsme ho chtěli směnit nejprve my tak oni nechtěli a pak v roce 1988 přišli s návrhem na směnu oni VENTA – ŠRÁMEK) a JOHN PYME. Později i milenkou vévody z BUCKINGHAMU (B.H.) a po něm i kardinála RICHELIEU. V roce 1647 navázala kontakt s budoucím králem KAREL II. Po popravě KAREL I. byla zatčena uvězněna v TOWER. V září 1650 propuštěna na kauci a zemřela dne 5. listopadu 1660. Rok 1647 se ji 1974 a to je číslo mého vojenského útvaru v Litoměřice kasárna Jiřího z Poděbrad a je to rok kdy jsem narukoval. A je to rok, kdy zemřel maršál ŽUKOV a kdy proběhla KARAFIÁTOVÁ revoluce v LISBOA-PORTUGAL a v jejím důsledku se osvobodily africké kolonie ANGOLA ( 11.11. 1975 ano vidíte dobře 11.11. – 17.11.) a MOSAMBIQUE (25.06.1975) a GUINNEA BISSAU (05.07.1974 ano na den CYRILA (KYRIL-KAREL-KONSTANTIN – CLARA – KLARISKA a METODĚJE). Pro Portugalsko je objevil v 1498 portugalský mořeplavec VASCO DE GAMA.

Zpět k LUCY HAY.1647 je i podle modelu 4 je i 9 i rok narození mého otce 1919 a rok plánovaného ukončení SSSR v roce 1991. Nebo rok 1941 seskok OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A protože zemřela v roce 1660 tak je to nejenom rok ale i přesné datum seskoku 16.04. Samozřejmě je to i rok 1909 kdy se narodil první manžel mojí matky LUDMILY a ženil se v kostele u svaté LUDMILY na náměstí MÍRU na VINOHRADECH BENEŠ s VLČEK-OVÁ. Je to i 19.09. datum narození ZÁTOPKŮ a moje datum narození a svátek ZITA. A finále? Zemřela 5. listopadu. A to je plus DVA i 7. listopad. Datum Říjnové socialistické revoluce zahájené útokem na WINTER PALACE a výstřelem z křižníku AURORA. I datum narození LEV TROCKY. Když k tomu přidáme rok její svatby 1617 a to je i 1917 tak je to úplně dokonalé. 7. listopad 1917. 5. listopad krát DVA je 10. listopad, a to jsem v roce 1989 odhaloval s generálporučík ŠÁDEK pamětní desku na památku JAN OPLETAL a VÁCLAV SEDLÁČEK. V ŽITNÉ ulici. Na stěně farní zahrady kostela svatého STEVEN-ŠTĚPÁNA. V předvečer mojí Celostátní konference SSM v LUCERNA ve ŠTĚPÁNSKÉ ulici. 5. listopad je i jak víte 5. únor. A to je plus DVA i 7. únor, a to se narodila matka mojí manželky VLASTY PATTY SVOBODA BOUDNÍK. Nebo krát DVA je to 14. února to se narodila moje sestřenice ALENA/ÁAJA/ALICE BARANNIKOVA.

Proč je to pravda? Její jméno je i v naší „hebrejštině“ – bez samohlásek – LCH – EL CHE. Její křestní jméno LUCY pochází z latinského slova LUX a ta je také hebrejské OR a finské VALO a ukrajinské SVIT – SVĚTLO – SVĚTLÁ – ZÁŘÍCÍ. Samozřejmě že LUX je zase i LX – EL CHE. A HAY je anglické slovo pro naše SENO. Může to být i v neusušené podobě slovo GRASS – TRÁVA. Kdysi dávno a dávno když jsme v nádherných a skvělých bezstarostných časech jezdili jako malý kluci s bratrancem PETR GEBLT do HORNÍ POČAPLY k babičce a dědovi jsme se kamarádili s JIRKOU NOSEK. Jediný místní kluk, který se s námi kamarádil. Já si myslím, že to bylo proto, že měl rozštěp rtu a místní s ním prostě nechtěli nic mít. To se stávalo (a i stává určitě i dodnes), že takový problém odrazoval statečné borce od toho mít v partě někoho takto nebo jinak „poznamenaného“. Protože jsme byli my dva s Petrem také z „poznamenaných“ rodin tak jsme nad takové pitomosti byli povzneseni. Jednou jsme vyrazili zase, jako obvykle, do místních lesů, luk a polí. Na jednom poli stál velký stoh složených balíků sena. Někdo měl nápad, že by bylo dobré pár balíků shodit a skákat seshora z toho stohu do těch balíků dole. Úžasná zábava. Nevím, jak se to stalo, ale poté co jsme se nabažili skákaní někdo z nás přišel s nápadem trochu toho sena zapálit. A tak to někdo z nás udělal. Moc se nám to líbilo. V té chvílí jsme slyšeli od kraje toho pole křik. A někdo se hnal směrem k nám. Myslím, že jsme ani nerozeznali kdo to byl. Udupali jsme to hořící seno a utekli na druhou stranu. Domnívali jsme se, že to bude mít následky. Domů jsme ale přesto šli. Jakoby nic. A nic se nestalo. Nikdo to prostě dědovi a babičce neřekl. Nebo řekl a oni dělali jakoby nic. Žádné dotazy, a tak ani vysvětlování, a tak ani žádný trest. A tak jsme za sebou měli i příhodu s LUCY HAY. ZÁŘÍCÍM SENEM.

A paní M.A. BODE? Moje sestra M.A. buď MOHORITA ANNA nebo MARIE ANNA se provdala za B.H. – BOHUMIL HRUBÝ. Říkali jsme mu BÓĎA. A tak byli M.A. BÓĎA.

Jak se toto všechno promítlo do spolupráce TŘÍ SESTER? Jak se to stalo všechno součástí OPERACE BENJAMIN? Ve dnech 4. až 11. února roku 1945 se na KRYM – CRIMEA sešla VELKÁ TROJKA – ROOSEVELT – CHURCHILL – STALIN. Byl tam i slavný PLÁNOVAČ generál MARSHALL a určitě i další maršálové a generálové ze všech zemí, které byly součástí VELKE TROJKY. Nebo jim také určitě můžeme říkat TŘI KRÁLOVÉ. Ti byli také DVA a JEDEN. Důležité je to že to bylo v měsíci únor, kterým je i listopad. A tak to je i 4. – 11. listopadu. A vy víte, že 11.11. byla ukončena ve vagónu na kolejích, na dráze První světová válka. A že se narodil můj bratranec KAREL GEBLT III. to je ten, co sloužil na vojně v kasárnách RUZYNĚ, kde byli popraveni studeňští vůdci dne 17.11. 1939 a pak emigroval do Německa a žil ve Frankfurtu nad Mohanem/Maine, a také víte, že to je i 17.11. A je to i datum 11.11. kdy začala v roce 1989 v pražské LUCERNĚ, u HAVLŮ, ve ŠTĚPÁNSKÉ ulici, moje Celostátní konference SSM. Pod heslem NÁŠ PROGRAM PŘESTAVBA a DEMOKRATIZACE. Ti z vás, kteří čtete pozorně víte, že název mojí diplomové práce, kterou jsem obhajoval 7 let před tím na Vysoké škole politické, kde za 14 dnů po mojí Celostátní konferenci SSM skončila vláda jedné strany, byl „BOJ STUDENTŮ ZA MÍR A SOCIÁLNÍ POKROK“. A že OPONENTEM mojí práce byl ŠTĚPÁN MIROSLAV. Tehdy prezident MSS. Na té mojí konferenci v Praze už nástupce KAPEK-VÍT v čele pražské organice KSČ a člen předsednictva ÚV KSČ.

Schůzka VELKÉ TROJKY probíhala v nádherném paláci ruských carů – LIVADIJA. V tom Paláci zemřel ALEXANDER III. A nastoupil do funkce poslední ruský car NIKOLAJ-MIKULÁŠ II s manželkou ALIX von HESSE za svobodna, po svatbě ALEXANDRA. Oba ROMANOVCI. Ano ALEXANDRA jako ŠURA LVOVA manželka ROMÁNOVCE HAŠKA. CHURCHILL byl ubytován v Paláci VORONCOV. Také nádherném Paláci MICHAIL VORONCOV. Postaveném v NEOMAURSKÉM STYLU s ALHAMBRA podle ALHAMBRA ve španělské GRANADA – ANDALUCIA. V arabštině AL HAMRA (KOVÁŘ – HAMERNÍK – SMITH – ŠMÍD) doslova SLUNEČNÁ CIHLA – EL CHE a BRICK – BASILEK. Finsky TIILY – L.T. a TYL, a tak i TULLI celník MERCURIO. Samozřejmě když SLUNEČNÁ tak SVÍTÍCÍ – OR, VALO, SVIT, JAS. ALE I SONNE – SUN – SAN – SON – SYN – BEN – BENJAMIN. OPERCE BENJAMIN. Také je vám jasné že LIVADIJA a VORONCOV je i L.V. a tak i L.B. – ELBE – LABE a ELBA a BÍLÁ. A LIVADIJA je i DIVA EL CHE. A VOROCOV je i VOLONCOV. Aby to byla všechno pravda tak Palác VORONCOV v ALUPKA je postaven stavitelem WILLIAM HUNT (architekt EDWARD BLORE) a je postaven z materiálu zvaného DIABASE.VILÉ je V.L.M. A HUNT je lov – L.V. – LB. a ŠTVANICE. BLORE je B.LR. Bulharská lidová republika s hlavním městem SOFIE-ŽOFIE. DIABASE je DIA – DEFENCE INTELIGENCE AGENCY a BASE je jejich základna. Ta byla ustavena v roce 1961 – to je i rok narození mého otce a rok ukončení SSSR a světového komunismu 1919 a 1991. Založena byla den 01.10. 1961 a tak vy víte, že to je i 07.10. a to seskočil v roce 1943 můj otec se skupinou ARAP a narodil se v roce 1991. Minus DVA je to datum narození VÁCLAV HAVEL a plus DVA je datum údajné smrti ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL v BOLIVIA s městem LA PAZ – MÍR – PEACE. Základna se jmenuje J.B.A.B. JOINT BASE ANACOSTIA-BOLLING a je ve WASHINGTON D.C. BOLLING je i KOULOVA, To je ta ulice, kde jsem se setkal s ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. Před hotelem INTERNATIONAL. A proč je to pravda? Sídlo D.I.A. bylo na tomto místě postaveno v roce 1983 a otevřeno k užívání v roce 1984. STAVĚLA JEJ SPOLEČNOST SMITH GROUP JJR. Ano vidíte dobře SMITH jako PATTON SMITH jako HAMERNÍK a jako SCHMIDT a jako ŠMÍD. Zakladatelem firmy byl v roce 1853 architekt SHELDON SMITH.

Co ještě se tam odehrálo? Děti z ARTEK, z nedávno osvobozeného území od německých nacistických okupantů pozvali účastníky konference k sobě do tábora. Pozvání účastníků předal osobně VJAČESLAV MOLOTOV ministr zahraničí SSSR. Bylo to dne 8. února. Pozvání bylo na druhý den 9. února, kdy se v táboře po znovuotevření mělo oslavovat XX. – 20. výročí jeho založení a měl jim být slavnostně předán Řád rudého praporu práce. Organizátoři předpokládali, že hlavy delegací odmítnou pozvání a delegují je na své ministry zahraničí. Ale ti je zase delegovali na své nejbližší podřízené velvyslance USA a Velké Británie. A ti již neměli kam ustoupit, a tak se do ARTEK vydali. Šlo pochopitelně i o to, že cesty-silnice na KRYMU byly v důsledku bojových operací zničené, a tak vzdálenost asi 18 kilometrů trvalo překonat dvě hodiny. A tak ministři zahraničních věcí USA – EDWARD STETTINIUS a Velké Británie sir ANTHONY EDEN zůstali s hlavami delegací a velvyslanci AVERELL HARRIMAN z USA a sir ARCHIBALD JOHN CLARK KERR z Velké Británie do ARTEK odcestovali. V doprovodu L.B. – LAVRENTIJ BERIJA. Ministr Vnitra – Ministr Vnutrennych Děl. Celou tuto akci podle jednoho zdroje na internetu organizoval osobně STALIN a BERIJA s MOLOTOV. Jejím cílem bylo předat velvyslanci USA dar který obsahoval odposlouchávací zařízení. A u kterého předpokládali, že ho umístí do své pracovny. Je to samozřejmě další příběh, který zcela zapadá do řady podobných doprovázejících OPERACI BENJAMIN. Sovětská NKVD prý měla spoustu možností, jak získávat informace od pracovníků USA velvyslanectví. Ale dostat se do pracovny velvyslance se jim nepodařilo. Lavrentij Berija tak zjišťoval co by velvyslance zaujalo. A dozvěděl se, že má rád vše, co je ze dřeva. Nebo lemováno dřevem. Agent BEREŽKOV prý řekl, že celá residence velvyslance je plná dřevěných výrobků vyrobených starými ruskými mistry. BERIJA si předvolal VLADIMÍRA KEMENĚVA ano ne KAMENĚVA ale KEMENĚVA, představitele VOKS – ano vidíte správně také VOSK – SVÍCE – SVĚTLO, nebo VOSK-VČELY (VASIL – nebo V – DVOJKA ze dvou sirek a EL CHE) – BEE, a tak i ÚL a OUL a VČELÍN. A i VASKA anebo VASCO – BASCO. V češtině je název této organizace Všesvazová společnost pro styky se zahraničím. KEMENĚV dodal okamžitě po rozhovoru několik dřevěných suvenýrů ze skladů. Štít skytského válečníka vyrobený z černé olše, jeden a půl metru dlouhé mamutí kly, telefonní přístroj ERICSSON vyrobený ze slonoviny, který caru MIKULÁŠ-NIKOLAJ II. věnoval švédský král GUSTAV VI. (A teď si vzpomínáte na prvního ne lékaře v čele tábora ARTEK – SERGEJ MARGO ze závodu znárodněného závodu ERICSSON, po revoluci RUDÁ ZÁŘE, který byl ale v době JALTSKÉ konference po smrti. Padnul ve WWII.) A asi METER vysoký KOŠ na papír vyrobený z přední sloní nohy. Po prohlídce těchto exponátů pozval k sobě do kanceláře LAVRENTIJ BERIJA akademiky AXEL BERG a ABRAM IOFFE. Ti měli zajistit výrobu dokonalého odposlouchávacího zařízení, které by s v některém ze suvenýrů ukrylo a jako dar by se předalo americkému velvyslanci s očekáváním, že jej umístí ve své kanceláři. Úkolem vytvořit takové odposlouchávací zařízení byl pověřen LEV TĚRMEN. LEON THEREMIN. Byl také AUGUST. Narodil se v Německo francouzské rodině v roce 1896, podle starého kalendáře 15. srpna a podle nového kalendáře dne 27. srpna. OBOJE JE I 12. SRPNA – 12.08. Datum narození mého otce a JAK EŠ. A datum narození mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA-MOHORITA dne 08.12. Je i TUR-TRE-TREE atd. A MAN k tomu. V letech První světové války byl od roku 1916 vojákem carské armády a byl po absolvování zkráceného kurzu na NIKOLAJEVSKÉ strojírenské škole SPOJAŘ. Ano vidíte dobře SPOJAŘ jako můj otec já a moji dva bývalí nevlastní bratři. Po absolvování kurzu byl vyslán na kurzy výcviku na důstojníka elektrotechniky. Revoluce ho zastihla nižším důstojníkem záložního elektrického praporu sloužícího rozhlasové stanici CARSKOJE SELO poblíž PETROHRADU.

PO ŘÍJNOVÉ REVOLUCI V ROCE 1917 POKRAČOVAL V PRÁCI NA STEJNÉ ROZHLASOVÉ STANICI A POZDĚJI BYL VYSLÁN DO VOJENSKÉ ROZHLASOVÉ LABORATOŘE V MOSKVĚ. 

Po revoluci, v průběhu, které obsluhoval absolvoval univerzitu a stal se vědeckým pracovníkem vynálezcem v oblasti elektroniky automatiky. V roce 1927 byl pozván na mezinárodní HUDEBNÍ výstavu do FRANKFURT am MAIN. Pak navštíví Drážďany, Norimberk, Hamburk a Berlín. V roce 1928 se přestěhoval do USA. A zůstal sovětským občanem. V USA si nechal patentovat THEREMIN. Byl ředitelem společnosti TELETOUCH Inc. Vyvinul poplašné systémy pro věznice SING SING a ALCATRAZ. Jeho ateliér v NEW YORK navštívili i ALBERT EINSTEIN, CHARLIE CHAPLIN, YEHUDI MENUHIN, MAURICE RAVEL, GEORGE GERSHWIN, JASCHA HEIFETZ. Znal e s JOHN ROCKEFELLER a budoucím americkým prezidentem a generálem DWIGHT EISENHOWER. S prvním manželkou KATERINA KONSTANTINOVNA se rozvedl a oženil se s tanečnicí v černošském BALET – BALE jménem LAVINIA WILLIAMS. Ano vidíte dobře ČERNOŠSKÁ BALETKA – BALE s anagramem jména WASILI M. A k tomu i L.W. a tak i I.M. – MILITARY INTELIGENCE. V ruštině je to ruské L a WILLIAMS se píše a vyslovuje v ruštině UILJAMS začíná ruským „U“ které je jako naše „Y“. Její iniciály se vysloví L.Y. – LI – LEE. V roce 1938 byl odvolán zpět do SSSR. V březnu 1939 byl zatčen. Byl odsouzen k osmi letům na MAGADAN. Zlaté doly. Poté byl převeden do letecké konstrukční kanceláře TUPOLEV v OMSK (i OSMÁK), kde pracoval s KOROLEV (i KAREL-CLARA anebo LEV). Byl autorem mnoha a mnoha vynálezů. ENDOVIBRÁTOR byl tím vynálezem který byl umístěn do daru velvyslanci USA v ARTEK. V roce 1947 obdržel STALINOVU cenu. Nebyl, ale uveden v seznamu zveřejněném v tisku a byl prvním a jediným kdo byl odsouzen do GULAG a obdržel takovou cenu. Znovu se oženil a to s M.G. – MARIE GUSCHINA a měl dvě dcery NATALIA TERMEN a ELENA TERMEN. V měsíci BŘEZEN roku 1991 vstoupil do Komunistické strany SSSR – KSSS. Před tím absolvoval Institut marxismu leninismu. Když se ho ptali, proč vstoupil ve věku 95 let do KSSS odpovídal “ SLÍBIL JSEM TO LENINOVI“.

A je i docela možné, že se to stalo. V březnu 1922 LEV THEREMIN – TERMEN a člen rady lidového komisariátu předseda rozhlasové rady A. M. NIKOLAEV, přišli do Kremlu k V.I.LENINOVI, aby mu ukázali nástroj THEREMIN. Po vlastním provedení SKRJABIN ETUDY, SAINT – SAËNSOVY LABUŤĚ a GLINKOVA LARKA začal LENINOVI pomáhat hrát na THEREMIN. Brzy se však ukázalo, že Lenin může hrát sám. Lenin dokončil provedení GLINKOVA SKŘIVANA bez pomoci vynálezce. Lenin vysoce ocenil vyhlídky vynálezu a napsal o něm v dopise pro LEV TROCKIJ ze 4. dubna 1922.

Co obsahuje tento odstavec za informace? Za prvé šli k LENINOVY do KREML. To je i MERKEL Společnost vyrábějící zbraně v německém SUHL THÜRINGEN. Firma byla založena v roce 1898 ale její kořeny spadají až do 15. století. Zakladateli byli ALBERT OSKAR MERKEL, KAREL PAVEL MERKEL a GEBHARD MERKEL. Šel tam NIKOLAEV – NIKOLAJ a TERMEN. S přístrojem THEREMIN. Hráli tam tehdy SKRJABIN. Ten se narodil na TŘI KRÁLE, a tak i na NIKOLAJ – MIKULÁŠ. Jeho příjmení je velmi použitelné v různých formách anagramu. Je i BIN – BEN. ZKRAJE je české slovo a znamená to “ vezmeme to od začátku“. Píše se v angličtině i SCRIABIN, a to je X a RJABINA – JEŘABINA. Nebo je to ŠTĚRBINA-MALÁ PROHLUBEŇ, a tak i DRÁŽKA anebo RÝHA – RILLE. Jako moje prababička TERESIE. Čeleď ROSACEAE jako ROSARIO, kde se narodil ERNESTO CHE GUEVARA. JEŘÁB je i v češtině pták – GRUS-GRUS. Rusky ŽURAVL. Ve finštině KURKI. A angličtině CRANE-JEŘÁB. A tak i film JEŘÁBI TÁHNOU. Nebo strom s trsy oranžovo-červených BOBULÍ. B.L.B a VOLOVÉ. Strom je také SORBUS – BASIL a je ve vyšší klasifikaci MALINAE. Jako soused v bytě pod námi v SOCHOROVA 1391/4 docent MALINA.

Dalším autorem byl SAINT SAËNS – S.S. – 22-25-52-55. Ten byl CHARLES CAMILLE. Narodil se dne 9. října. Den, kdy zemřel ERNESTO CHE GUEVARA. Přítel CAMILLE CIENFUEGOS. To vy víte, že je CIENFUEGOS – STO OHŇŮ. Skladatel CAMILLE byl ZLOSTNÉ povahy. Jeho matka byla COLLIN ano jako KOLÍN a KOLÍN. Přátelil se s FERENCE LISZT (matka ANNA LAGER narozena 9. května! za nevlastní otec LISZT provdaná 11.01.!) který žil ve WEIMAR a jezdil do HRADEC nad MORAVICÍ k LICHNOVSKÝ, co zemřel ve FRANKFURT. Datum narození je minus dva je 7. říjen, kdy seskočila para výsadková skupina ARAP mého otce. Plus, dva je to 11. říjen – 11.10. den kdy se narodil IVAN HAVEL. Narodil se v Paříži v 11. obvodu. Zemřel 16. prosince v ALŽÍR. To je i děleno dvěma 08.12. a to se narodila moje manželka a je to i 12.08. a to se narodil můj otec a JAK EŠ. HRÁLI JEHO LABUTĚ. CYGNEUS-CIGÁN. Národní pták FINSKA. A BÍLÁ LABUŤ – ODETTE od P.I.Č., baletka – primabalerína GULYA z TAŠKENT, se kterou jsem se seznámil v NOVONIKOLAJEVSK-NOVOSIBIRSK u řeky OB. A je to i obchodní dům BROUK a BABKA v PRAZE. Jeho nejslavnější díla jsou TANEC KOSTLIVCŮ a KARNEVAL ZVÍŘAT a opera SAMSON A DALILA. Po jeho návštěvě v Praze zveřejnil časopis PALEČEK karikaturu jak se zdraví s ANTONÍN DVOŘÁK a BEDŘICH SMETANA. Maloval to KAREL KREJČÍK. Malý KREJČÍ jako GYULA-BILAK. Ulice KREJČÍ v LIBEN, kde žili GEBLT A generál-legionář KREJČÍ. A další soused v HORNÍ POČAPLY – KREJČÍ nebo KREJČA.

Hráli také skladbu od GLINKA s názvem SLAVÍK. GLINKA byl M.I.G. MICHAL IVAN GLINKA. Ano jako GURJEVIČ MIKOJAN značka stíhacích letadel. Anebo jenom M.G. MAXIM GORKIJ a MICHAIL GORBAČOV. SLAVÍK je VASILEK ale také SOLOVYOV – zakladatel ARTEK. A manželka BEREZIN – OLGA SOLOVYOV, také tam v ARTEK. Velmi podrobně zmiňovaný výše. GLINKA je i HLINKA IVAN z LITVINOV – LITVINOV byl také ministr zahraničních věcí SSSR který se narodil v den zcela klíčový v mém příběhu 17.07. Den popravy cara s rodinou, moje svatba a první let B–2 SPIRIT a JAK EŠ v ČERVENÝ HRÁDEK u PLZEŇ, kde dělají LAGER. 17.07. a všechny další varianty tohoto data, kterých je v mém příběhu velmi mnoho. HLINKA IVAN byl v Rusku i GLINKA IVAN. Skladatel se narodil se podle starého kalendáře dne 20. května (1804) podle nového kalendáře 1. června, a to je i 01.06. a to je i 06.01. TŘI KRÁLOVÉ. Když podle starého tak byl také AUGUST. Protože to je i 20. srpen. 20. května je i 10. května, a to zemřel první manžel mojí matky a otec byl přijat za kandidáta KSČ. A 20. srpen je i 10. srpen, a tak i 12. srpen, datum narození mého otce a JAK EŠ a mojí manželky – 08.12. GLINKA se narodil v NOVOSPASSKOYE v provincii SMOLENSK – WASILIN X – CHE. Zemřel dne 3. února (1857) V BERLÍN. Podle nového kalendáře to bylo 15. února, a to je i 15.11. – 1775. Jeho slavná díla byla „ŽIVOT ZA CARA“ a „RUSLAN A LUDMILA“.

LENIN o tom napsal LEV TROCKIJ. 4. dubna. A to je plus DVA i 6. dubna, a to se narodil můj děda Karel GEBLT I. V DŘEMČICE-TŘEBÍVLIVE u ULRIKA VON LEWETZOV. Otci VINCENT GEBLT a matce ANNA PREIS. A 06.04. je i 04.06. a to se narodil maršál MANNERHEIM. Setkání bylo v roce 1922. A to je i 1925 a 1950 a 1952 a 1955. Narodila se v tom roce moje matka a 19. září se narodili EMIL a DANA ZÁTOPEK.

Jeho jméno TERMEN čteno po našem „hebrejském“ způsobu odzadu je NEMRET – rusky NE MRJOT – NEUMÍRÁ. Je NESMRTELNÝ. Byl to vtip, který uváděl právě ve svém vysokém věku.

ENDOVIBRÁTOR který vyvinul TERMEN během svého věznění byl ukryt v panelu z ušlechtilého dřeva který zobrazoval mapu USA. Kódové označení ZLATOÚSTÝ. Podle svatý JAN ZLATOÚSTÝ. Ten se narodil buď 347 nebo 349 v ANTIOCHIE, ANTAKYA v ŘÍMSKÉ říši, dnes TURECKO. Byl to arcibiskup v KONSTANTINOPOL, který byl známý svojí výřečností. Proto byl posmrtně nazván ZLATÚSTÝ. Zemřel ve vám velmi dobře známém datu dne 14. září 407. A to vy víte je i 19.září a i 16. duben. A 407 je i číslo domu v HORNÍ POČAPLY – 74 anebo je to DVOJKA. ZLATOÚSTÝ je v angličtině G.M. – GOLDEN MOUTHED. V němčině je to také G.M. – GOLDMUND a ve španělštině je to O.B. – BOCA de ORO. V řečtině IOANNÉS CHRÝSOSTOMOS – I.C. – ano EL CHE. Ve východních pravoslavných církvích je uctíván od 10. století jako jeden ze TŘÍ SVATÝCH HIERARCHŮ spolu s BASILEOS VELIKÝ a ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ (stejné jméno GRIGORIJ-ŘEHOŘ jako v přibližně stejné době žijící O.R. – ŘEHOŘ OSVĚTLITEL v ARMENIA-HAYK-BARTHOLOMÄUS). Pro západní křesťanství je jedním ze ČTYŘ UČITELŮ VÝCHODNÍ CÍRKVE se jmenovaným BASILEOS a GRIGOR – ŘEHOŘEM spolu s ATHANAS ALEXANDRIJSKÝ – ATHANAS bulharský kolega ve škole VLKSM v Moskvě – jeden ze dvou Bulharů. ALEXANDER jako SAŠA a ŠURA ale hlavně jako ALEXANDER I. a II. a III. Tři carové tohoto jména v 19. století a k tomu dva MIKULÁŠOVÉ – I. a II. Také v 19.století. A vy si vzpomínáte, že moje milovaná teta byla z MÍROVKA-FRIEDENAU u H.B. a jmenovala se AURELIE SCHIDLAK-GEBLT. Podle latinského AUREUS – ZLATÝ.

Na ceremoniálu v ARTEK předali dárek panu AVERELL HARRIMAN pionýři bezprostředně po ukončení hymny USA. Ten jej zavěsil u sebe kanceláři a plných sedm let prý NKVD odposlouchávalo co se v kanceláři velvyslance odehrává. Byl „prý“ objeven „až“ v roce 1952. Vy, kteří čtete víte proč zrovna v roce 1952. Rok, kdy začíná ve VELKÉ BRITÁNII kralovat ELISABETH-ISABEL II. a v USA začíná vykonávat funkci prezidenta bývalý velitel spojeneckých vojsk v EVROPĚ generál EISENHOVER. Rok, kdy končí ve funkci generální tajemník ÚV KSSS STALIN BESARIONIS IOSIF. Rok Olympiády v HELSINKY s fenomenálním úspěchem EMIL ZÁTOEPK narozeným dne 19.09.1922 stejně jako jeho manželka. Kteří žijí později v pražské TROJA. Rok mého narození 19.09. 1952. A to všechno v době, kdy v čele CIA, která ENDOVIBRÁTOR „nakonec“ objeví stojí WALTER BEDELL SMITH. Ano vidíte dobře M.B. SMITH – ŠMÍD. Byl to END OVIBRÁTOR známý pod kódovým označením ZLATO ÚSTÝ.

Vy, kteří čtete a rozumíte, tak víte že to vše byla pouze jedna PŘEVELEVELKÁ HRA. P.H. Anebo jenom VELKÁ HRA – V.H. Jako kniha ukrajinského spisovatele „ODYN V POLI VOIN“. Ve skvělé a nikdy neopakovatelné režii.

Takk asi Takk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *