CESTA DO FINLAND-SUOMI. Díl IV. Pokračování příběhu o podílu „HELSINEK“ na OPERACI BENJAMIN.

242 zobrazení
TiskTisk

KESKUSKATU 1 B, 00100 HELSINKI, SUOMI.

V tomto příběhu vám ukážu jak armády – TŘI SESTRY spolupracovaly při vzájemné koordinaci akcí tak aby vše probíhalo podle předem stanoveného plánu. Na horní fotografii je vzorová prodejna ARTEK v HELSINKY, FINLAND-SUOMI. Pod ní je adresa, na které jsem prodejnu loni v listopadu „vlastnoručně“ vyfotografoval. Jak víte z minulého příběhu a z několika již dříve napsaných příběhů jezdil jsem do ARTEK. Ale do toho na KRYMU. Na UKRAJINĚ. A tak se dnes opět přesvědčíte, že žádné náhody neexistovali. A že vše probíhalo podle plánu. OPERACE BENJAMIN. Nebo to krásné české – DRUHÝ pád – BEZ BENJEMINA – BEN JE MINA. A co samotné slovo ARTEK? Můžeme ho napsat v ruštině i na naší klávesnici. APTEK. A když to čteme česky tak je to ve DRUHÉM pádu napsaném rusky – APTEKA. A to je zase rusky LÉKÁRNA. A ta je ve španělštině i v italštině FARMACIA. FARMA CIA. Všechno vám slova velmi známá z mého příběhu. A neustále se opakující. V angličtině je to PHARMACY. To je P.H. ARMA S.I. Ve skotské gaelštině je to PHARMAG. A to je H.P. a MAGAR – to je i MACHAR a také MOGOR základ příjmení MOGOR – IT – A. A je i MAGYAR což můj otec po matce BÁRÁN byl. Všude je ARM – základ pro ARMY a ARMS a ARMENIA (HAYK) a ŘEHOŘ OSVĚTLITEL – O.R. a svatý BARTOLOMĚJ. To ale už dobře znáte. Bylo to tady v propojení mnoha příběhů. Finské slovo APTEEKKI je podobné tomu ruskému. Bylo 100 let součástí Ruska. A je tedy čtené jako ruské slovo ARTEEKKI. To je zase v jazyce vám známého národa z našeho příběhu BASCO-VASCO s hlavním městem VITTORIA a přístavem BILBAO slovo ARTEKKI-UMĚLECKY. Což ten ARTEK ve FINSKU je. A finále. Švédské slovo APOTEK nám ukazuje jak se prostě jednoduchým přidáním samohlásky nebo její změnou dá udělat nové slovo do slovníku národního jazyka. A samozřejmě, že sem patří i u nás v Česku používané APATYKA. Se známým příslovím: “ Komu není shůry dáno v APATYCE nekoupí.“ Nezkoumám, kde a co jak vzniklo. A kdo si začal s tím či jiným slovem. Pro nás bylo důležité, jak to bylo v čase kdy se OPERACE BENJAMIN rozehrávala. Je zřejmé, že název společnosti ARTEK ve Finsku je spojen se slovem ART. Které je upraveno do tvaru ARTEK. Odborníci na finštinu by možná věděli jak. Anebo je to prostě jenom tak, ale ne náhodu, upraveno.

A proč to všechno souvisí s mým příběhem. Můj spolužák ze třídy na základní škole Strossmayerovo náměstí se jmenoval LAŠŤOVKA. JIRKA. Jeho matka pracovala přímo v ROHU domu na Strossmayerově náměstí. v LÉKÁRNĚ – APATYCE. Bylo to přesně naproti rohové kanceláři mojí matky na druhé straně ulice DUKELSKÝCH hrdinů – dříve BĚLSKÉHO. U matčiny kanceláře byly zavěšeny jedno patro nad chodníkem hodiny. Paní matka LAŠŤOVKA tam pracovala od nepaměti. Rád jsem tam chodil. Byla to moc příjemná a milá paní. Menší postavy asi jako moje matka se skutečně černými a tehdy asi skutečně svými černými, vždy skvěle upravenými vlasy. Vy, kteří víte něco o KRYMU – CRIMEA víte, že tam je tak zvané LASTOČINOE GNIEZDO. Česky VLAŠTOVČÍ HNÍZDO. Vlaštovčí hnízdo je ukrajinsky Ластівчине гніздо, Lastyvčyne hnizdo; rusky  Ласточкино гнездо, Lástočkino gnězdo; krymskou tatarštinou Qarılğaç yuvası. Anglicky SWALLOW vlaštovka a SWALOW’S NEST Vlaštovčí hnízdo. Vy samozřejmě vidíte že v češtině jsou iniciály názvu tohoto místa V.H. a tak také H.V. a tak také po našem H.B. nebo B.H. a B.N. nebo N.B. V angličtině je to SWALOW. A to je zřejmé na první pohled. SWLW – WASIL M. Německy je vlaštovka SCHWALBE. WASIL CHE-B. Nebo SCHLUCKEN. ŠLUKEN. Jak jsme říkali jako kluci když jsme začínali kouřit – ŠLUKOVAT-VDECHOVAT kouř z cigaret. Nebo je to také ŠLUKNOV výběžek. Tam se nachází město VARNSDORF (srovnej s bulharskou VARNA). A v tomto městě jako JEDINÉM městě mimo Prahu po konci čtyřicátých let sloužil několik let můj otec. Před tím, než se vrátil z vojsk M.V. – VNITŘNÍ STRÁŽ-V.S. zpět do Československé armády. Rozkaz mu tehdy podepsal M.V. ministr vnitra STROUHA-RILLE-STROUHAL-ŠTROUGAL LUBOŠ. A otec odešel sloužit do H.P. HORNÍ POČERNICE k S.V. – SILNIČNÍ VOJSKO. Kde byl tou dobou ve velení Silničního vojska jeho kamarád z VOLOVÉ a spolu utečenec do SSSR a také vězeň v POLTAVA a pak GULAG a pak voják v BUZULUK, generál ŠTĚPÁN MICHAL BUNZÁK, naposledy kasárna Jiřího z Poděbrad v Praze. Ve VARNSDORF stojí kostel KARLA BOROMEJSKÉHO. Ano stejné jméno jako ten v ulici RESSLOVA, na DVOJCE. Kostel, který je také CYRIL(KYRIL-KAREL-KONSTANTIN) a METODĚJ. Ale to už tady bylo. A proč je to důležité ještě víc? Protože ve ŠLUKNOVSKÉM výběžku je i město RUMBURK. RUM a BURK. RUM a BURK. Připomínám ostrov RUM u ARISAGE Skotsko. A v RUMBURK byla VZPOURA vojáků. 7. pluku. Stejné jako byl můj pluk v Litoměřicích o asi padesát let později. Oni byli 7. střelecký pluk a sloužil u 7. spojovací pluk, kasárna Jiřího z Poděbrad. Náhoda by to byla, kdyby vzpoura nevypukla dne 21. květen. Což vy víte je i 21. srpen. Ano správně 21. srpen – historické datum v roce 1968 a v roce 1991. Ale to je i 12. srpen, a to se narodil můj otec a JAK EŠ a je to i 12.08: a 08:12. se narodila v PLZEŇ moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA. Aby to bylo dokonalé tak jsem se seznámil s mojí budoucí manželkou právě v době, kdy jsem sloužil u 7. spojovací pluk kasárna Jiřího z Poděbrad v LITOMĚRICE, kraj Ú.L. Kraj UL. Stejně jako RUMBURK a VARNSDORF. A pravda je to proto, že 21. srpen je i bez DVOU in 19. srpen. A to se narodil otcův přítel z VOLOVÉ generál STĚPAN MICHAL BUNZÁK, který sloužil jako vojenský letecký přidělenec v BULHARSKU, kde je VARNA. Ten, který byl poradcem PATRIC – PATTY – PATTON LUMUMBA – L.M.B. v KONGO, kde pár let po něm byl také poradcem ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. VARNA je město-přístav do kterého jsem já přicestoval v průběhu studijní cesty po BULHARSKU v létě roku 1981 s kolegy z Vysoké školy politické ÚV KSČ, VOKOVICE-VELESLAVÍN, kde pak v roce 1989 de facto skončil komunistický režim v Československu. NAŠÍM DOPROVODEM V BULHARSKU BYL MUŽ, BULHAR, KTERÝ OVLÁDAL ČEŠTINU A JMENOVAL SE KŘESTNÍM JMÉNEM LENIN. Ano vidíte dobře. Křestní jméno LENIN. A finále? 21. května je i 12. května to je minus DVA i 10. května, a to zahynul v HRADIŠTKU u Prahy první manžel mojí matky Bohumil Florián. A je to dne, kdy byl můj otec přijat za kandidáta KSČ. V roce 1948.

VZBOUŘENCE V RUMBURKU VEDL FRANTIŠEK NOHA. Dál v textu uvidíte, proč je to zvýrazněno. NOHA se narodil dne 4. prosince, a to je i 8. prosince, krát DVA, a to se narodila moje manželka je to také 08.12. a 12.08. a to se narodil můj otec a JAK EŠ. On a další dva – VODIČKA-WASER od PLZNĚ a KOVÁŘ (ŠMÍD-SMITH-SCHMIED) VOJTĚCH – ADALBERT – ALBERT-ALBERTOV byli popraveni. 4. prosinec je i 4. leden, a to se narodila moje matka a velitel výsadku OUT DISTANCE ADOLF OPÁLKA. A je to také plus DVA 6. prosinec svátek svatého NIKOLAJE, a tak je to také 6. leden. TŘI KRÁLOVÉ. Vzbouřenci z RUMBURK byli popraveni. Ti TŘI jmenovaní 29. května 1918 ráno. A dalších 7 ten samý den večer.

V RUMBURK je i LORETA. Jako na P.H. ZVONKOHRA. Tu navrhl HILDEBRANDT (H.B.). Náhoda by to byla, kdyby se teta manželky mého bratrance PETR GEBLT, s iniciálami V.H. a dcery plukovníka V.H. VLADIMÍR HENDRYCH, jménem IRMA (ARMI) neprovdala za HELLEBRANDT (H.B.). Nejstarší známou osobností ze ŠLUKNOVSKÉHO výběžku je JINDŘICH (HENRIK, HEINRICH počeštělé HENDRYCH) z VARNSDORF. Dalšími známými osobnostmi jsou TADEÁŠ HAENKE, VINCENC PILZ, HANKA KRAWCEC a PETR KIEN. Ten složil libreto k opeře VIKTOR ULLMAN Císař Atlantidy. Ta jména určitě netřeba komentovat. Pro ty, kteří čtou a pamatují si.

Ale zpět na KRYM. Vlaštovčí hnízdo se nazývá novogotický zámek z let 1911-1912 poblíž městečka GASPRA a v blízkosti JALTA. Na Krymském poloostrově. Teď jenom pár poznámek z české Wikipedia, A více bude přímo v příštím příběhu o samotném zařízení pro děti „APTEK“ – čti rusky, nebo česky „ARTEK“. GASPRA je i PRAGAS nebo PARAGAS. To tu také bylo. Vzpomínáte? Ukrajinsky čtené je to HASPRA. Třeba HA SAPÉR – ženista, nebo minér. Nebo vojenský pyrotechnik.

První obydlí si na tomto 40 metrů vysokém útesu mysu Ai Todor postavili byzantští mniši v podobě kláštera sv. THEODORA STRATELATA. V roce 1783 Krym anektovali Rusové a další stavba byla zničena během krymské války v letech 1850-1853. V roce 1873 si zde ruský generál dal postavit dřevěný letní dům. Romantický novogotický zámek se stavebními prvky orientalismu dal v letech 1911-1912 vystavět estonský Němec z hlavního města Estonia TALLIN, RÉVAL, LINDANÄS baron Pavel Leonardovič von STEINHEL (Paul von Steinheil, 1880-1965), milionář podnikající v BAKU s naftou, pro sebe a svou manželku Naděždu Pavlovnu, rozenou Bursakovova. V roce 1927 stavbu poškodilo zemětřesení, do původního stavu byla rekonstruována v roce 1970. Nyní slouží jako muzeum. STRATELATA je jakoby přeloženo STRATIL do ženského rodu. STRATIL a STRATELATA. STRATIL byl také, a to si nejsem stoprocentně jist, kolega posluchač v ročníku V25 na Vysoké škole politické. Antonín. Ale jistě to už nemůžu tvrdit. Určitě jsem se ale s nějakým STRATIL znal.

Útes je vysoký 40 metrů. XL. EL CHE. Byzantští Mniši – B.M. AI TODOR znamená česky I TODOR. To je u TUDOR. Anglický královský rod., Ale i značka automobilu který si koupil kdysi dávno jeden z mých dvou bývalých bratrů jménem VRATISLAV. Sloužil v té době již v kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřice. VRATISLAV je i WROCLAV-BRESLAU. THEODOR byl první ROOSEVELT. První prezident tohoto příjmení v USA. Ten proslavil medvídka TEDDY. A MEDVĚDÍ HORA je po moři kousek od VLAŠTOVČÍ HNÍZDO, a to je už ARTEK. Ten druhý prezident USA s příjmením ROOSEVELT na KRYM přijel. A pobýval a jednal nedaleko VLAŠTOVČÍ HNÍZDO v JALTA. F.D. ROOSEVELT. Ten, kdo nechal vystavět tento zámek později byl STEINHEIL – To je jako KIVI z HEL SINKY. KÁMEN v mém příběhu všude přítomný. A můj spolužák také ve třídě na Strossmayerovo náměstí STEINBACH ze STROJNICKÉ ulice vedle ROOSEVELTOVI KOLEJE z domu na ROHU, u železničních KOLEJÍ, ve kterém žila později i moje sestra AANA MARIE HRUBÁ-UHER. a nedaleko od Strossmayerova náměstí v KAMENICKÉ ulici bydlící plukovník STEINER-VESELÝ. Z RADY TŘÍ. A svědek mého otce na jeho svatbě mojí matkou. Manželka STEINHEIL byla BURSAKOVA. A tak i VASILKOVA, a tak i WASILKOVA, protože si vzala NĚMCE. A když WASILKOVA tak i MASARYKOVA. A když STEINHEIL tak i STEIN a HEIL. HEJL byl můj kolega ve skupině na škole VLKSM v MOSKVĚ. Byl JAN-HONZA a byl z Ostravy. Pak se mnou i pracoval na ÚV SSM. Škola byla VLKSM – VASILEK M nebo MASARYK V-5-2-DVOJKA. A když VLKSM tak také BURSAKOWA – BURSAKOVA. A finále? STEINHEIL podnikal v naftě v BAKU. A to je zase i KUBA. Stát-ostrov CUBA anebo KUBA-JAKUB-JAKOV-JAK EŠ – SANTIAGO-DIEGO-IAGO atd.atd.atd. A rodina KUBALA (HENDRYCH-HARTMAN) a další hajný KUBALA spolupracující se skupinou ARAP a WOLFRAM v BESKYDECH. TALLIN je i L.T. a L.N. Litoměřice a Louny. Je to německy RÉVAL, a to je VALÉRA. Tak se jmenoval jeden z mála sovětských posluchačů školy VLKSM v Moskvě, kterého jsem znal. Z basketbalu? Odjinud? Už nevím. Vím jenom to, že byl výsadkář. Ten se zčistajasna objevil u mě na ÚV SSM někdy v roce 1989. Jen tak přišel. Přes den. 17 let jsem ho neviděl. Poseděl, vypil kafe nebo čaj a zase jsem ho od té doby neviděl. A proč je to všechno pravda? STEINHEIL je rusky STEINGEL. A další spolužák ze školy na Strossmayerově náměstí byl ŠTINGL nebo ŠTINDL. Ten STEIN-ŠTIN je tam důležitý. Ten byl starší a chodil tedy do vyšší třídy, ale bydlel přímo naproti nám v SOCHOROVA ulice. On v čísle 3. a vedle nich v čísle 5. žili ROSENFELD. Viděl jsem se tehdy jako hokejový brankář. A na školním dvoře mně někdo ukradl brankářskou hokejovou hokejku. Stála 25,-Kčs. Podle ceny vidíte, že určitě nebyla od firmy CCM. Někdo z kámošů tehdy přišel s tím, že to byl ŠTINGL/ŠTINDL. Šel jsem tehdy k nim domů zeptal se ho. Řekl, že on to nebyl. Tak a teď už víte, jak se to prostě hrálo.

Další historická jména TALLIN byla jména Kesoniemi, Koluvan, Lindanisa, Lindanise, Lindenäs, Revalia, Revel, Reveln a Räffle. REVEL-REVALIA zase VALÉRA.  KOLUVAN je i KOULOVA, kde jsem potkal EL CHE, a i finské KUOLAJÄRVI – KUOLA JEZERO, jak můžete vidět nahoře na ukazateli na jedné z fotografií. TALLIN byl i LINDANISA-LINDANISE-LINDEÄNS byl další spolužák ve třídě a soused v našem SOCHOROVA 1391/4 LANDAU A RÄFFLE jsou RIFLE – PUŠKA a džíny RIFLE, které jsem si pravidelně kupoval v Tuzexu a na které mně pravidelně směňovala bony moje teta ZLATA/AURÉLIE SCHIDLAK-GEBLT v ulici M.G. Mladé Gardy. Bony měla od svého manžela, bratra mojí matky KAREL GEBLT vrchní číšník hotel JALTA na VÁCLAVSKÉM náměstí. Kurs 5 korun za 1 bon.

Druhý název ARTEK-APTEK je spojen s několika výklady. Buď je to ARKOÚDA – řecké slovo pro MEDVĚD – BEAR. M.B. Protože je u místa AJU-DAG – medvědí hora, pod kterou přímo stávalo to spartánské zařízení, ve kterém jsem býval já a další v minulém příběhu vzpomínaní kolegové. A je to symbol měst v našem příběhu: BERN, BERLÍN, MADRID a BEROUN. Může to být ARTOS řecké slovo pro CHLÉB (EL CHE – B je to GOOGLE překlad a nemusí to být správné) a to je v hebrejštině CHALAV (VALACH – HAVEL CHE a HA VASIL a RUMUN-ROMAN k tomu) a BREAD (DR.B.) v angličtině. Ve švédštině BRÖD (české BROD a DR.B.), německy BROT (i BARET – BARETTE), ARAN ve skotské gaelštině a LEIPÄÄ (LÍPA-LINDT) ve finštině. Nebo může být ARTEK-APTEK i řecké slovo ORTÝKI, a to je české KŘEPELKA. Ano s O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN na začátku a KATY – JEKATĚRINA-KATEŘINA. Či nadporučíka LUKÁŠE přítelkyně KATY – manželka obchodníka s CHMELEM – MELECH je král v hebrejštině, či po našem M. nebo W. a EL CHE. Křepelka je anglicky QUAIL – EL CHE. Německy WACHTEL a švédské VAKTEL. VAKTEL je i KEVLT, a tak i KEBLT, a tak i GEBLT. WACHTEL je i MCHLT, a to je i MACHARIT – ruské MAXAPIT a MACHAR a MACHORKA. VIIRIÄINEN je to finsky. A to je i VII SEDM ŘEK. Jako v LISBOA – BASIL v Portugalsku. V ruštině je křepelka PEREPEL. A to je PŘEZPÍVAL. Zazpíval znovu. Vím, že křepelky hlas je „PĚT PENĚZ“ a stále to opakuje. PĚT KORUN. Lidově u nás v Praze BŮRA. Nebo PĚTIKAČKA či jeden můj BON od tety ZLATY. Anebo poslední výklad je že to je z turkicko-tatarského slova ARTYK, a to je BUVOL – SKOT-TUR. Slovo BUVOL je zajímavé proto, že jsou to SCHWEIZ města v trojúhelníku B – BERN a V-VASILEA-BASILEA-BALE a L – LUZERN. A tak i Haškův B.L.B. OUŘEDNÍ BLB. O.B. – OPERACE BENJAMIN. A samozřejmě ŠVEJK – SCHWEIG – SCHWEIZ. V sovětském táboře ARTEK se klonili (byli nakloněni si myslím já) k výkladu KŘEPELKA. Proč no proto, že je to přece ze slova ORTÝKI. S TIKY (TAKY – TIK-ŤAK) OR na začátku. KŮŽE a SVĚTLO v hebrejštině. A také OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A španělské ORO – ZLATO, které se třpytí svítí. A tak si říkali samozřejmě, KŘEPELČÍ OSTROV a měli tam svoji píseň s tímto názvem. Nevím, jestli KŘEPELKA KŘEPČÍ. To přece děti dělají, že křepčí. A vím, že KŘEPČIT znamená BUJNĚ TANCOVAT, PLEASAT, TRDLOVAT, BALETIT, TRSAT, HOPSAT. To je česky. A slovensky je to KREPČIŤ. Synonyma pro toto slovo ve slovenštině jsou ještě zajímavější. DRBOLIŤ, DREPČIŤ, DUBASIŤ, DUBIŤ, DUPAJČIŤ, DUPANCOVAŤ, DUPČIŤ, HAJDUKOVAŤ, HOPKAŤ i DŽEMOVAŤ. Především ta slova DUBIŤ a DUBASIŤ – DUB (DUBČEK) a základ slova DUPAT-DUP mě zaujala. Také slovo DRBOLIŤ – DR.BOLÍTO. Ten léčil a léky jsou v APTEKA-ARTEK. FARMACIA-APATYKA. Proč je to slovenské DRBOLIŤ nejdůležitější? Protože autor DR.BOLÍTO byl NIKOLA a jeho matka byla KATEŘINA. Jako moje děti – děti doktora, sice jiného ale doktora. Otec byl Žid z ODĚSY EMMANUEL SOLOMON LEVENSON. NIKOLA měl starší sestru MARII také dceru KATEŘINY. Narodil se v PETROHRAD, ale dětství prožil v ODĚSA a NIKOLAJEV. Na UKRAJINĚ. Jeho příjmení bylo ČUKOVSKIJ před tím KORNEJČUKOV. Ano vidíte dobře KORN – CORN – CORNER – ROH a ČUKOV. I bělogvardějský generál KORNILOV, který byl k tomu i L.G. – EL CHE. Příjmení měl po matce, protože nebyla za jeho otce provdána. Byla to JEKATĚRINA-KATEŘINA OSIP KORNEJČUKOVA. Otec ČUKOVSKIJ-KORNEJČUKOV příjmením LEVENSON se později oženil s KLARA-CLARA ISAAK RABINOVICH. A žili v BAKU, kde podnikal s ropou i STEINHEIL-STEINGEL, který je o kousek výše. BAKU je i CUBA a KUBA i JAKUB-JAKOV-JAMES-SANTIAGIO atd. Narodil se dne 19. března, a to je i 16. března, a to se narodila moje sestra ANNA MARIE. 19. března je i 19. října, a to je minus DVA i 17. října, a to je i 11. října, a to se narodil IVAN HAVEL. Zemřel dne 28. října 1969. V den výročí vzniku Československé republiky. A vy také víte, že provincii Santa CLARA na ostrově KUBA osvobodil v jejich revoluci ERNESTO CHE GUEVARA. Se kterým jsem byl v hotelu INTERNATIONAL. V roce 1966.

A na závěr k této části dodávám: Kniha Exodus (z řeckého ἔξοδος exodos vyjití), hebrejsky שְׁמוֹת‎, Šemot („jména“), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je DRUHÁ kniha TÓRY neboli PENTAUTEACH (PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH) a zároveň i STARÉHO ZÁKONA.  Kniha vypráví o odchodu IZRAELITŮ z EGYPTA pod vedením MOJŽÍŠE jejich putování pouští na cestě do Zaslíbené země a přijetí DESATERA na hoře SINAJ. Ve Starém zákoně (EX. 16:1–13) se vypráví o zázračném příletu KŘEPELEK, který zachránil hladovějící IZRAELITY v SINAJSKÉ poušti před smrtí hladem. V první části putování pouští směrem k hoře SÍNAJ se vypráví o zázračném seslání MANA a KŘEPELEK nebo o VYTRYSKNUTÍ VODY ZE SKÁLY pro žíznící a reptající lid.

Samozřejmě, že není nutné neustále objasňovat co již víte. Jen připomínám mého přítele MOISÉS LA BRAŇA MENA (M.L.B.) z CHILE – EL CHE. V MOSKVĚ VE ŠKOLE VLKLSM SE JMENOVAL FRANCISCO – PACO GARCIA. A vy si vzpomínáte že MENA ADOLFO GONZÁLES byl ERNESTO CHE GUEVARA na jedněch falešných dokumentech. Můj přítel se stal později předsedou ROH pracovníků v MĚDI v CHILE, a přicestoval na jaře 1989 do PRAHY a seděli jsme spolu v hotelu ROH u DUŠNÍ ulice. Vedle hotelu INTERCONTINENTAL. Zvýrazňuji to, z „Encyclopaedia Britannica“, že prvním kandidátem na to být oním pokrmem MANA – MANNA, který zachránil Izraelity je TAMARIX GALLICA L. A to je MOCHORITA GALÍCIA nebo HALIČ. Anebo MOCHORITA G.L. – EL CHE. A vy víte, že právě můj kamarád MOISÉS MENA, s těžce nemocným okem mě v MOSKVĚ oslovoval EL CHE. Proč je to pravda, kromě jiného, že to souvisí? Tam na pozemcích ARTEK na KRYMU měl své majetky kníže GOLYCIN. GALICIEN nebo ukrajinské HALICIEN. HALIČAN – GALICIEN byl přece otec FIDEL CASTRO, který odtud z GALICIA přijel na ostrov KUBA-CUBA. Samozřejmě, že klíčové je i Vytrysknutí vody ze skály – ZDROJ-STUDNA-PRAMEN-FUENTE-QUELLE-URQUELL-SPRING-BRONN-BRUNN-ISTOČNIK atd. vody. A SKÁLA-ROCKY. Ale to předbíhám. K tomu se dostanu až po finském ARTEK. V příběhu o tom krymském ARTEK.

A tak jak to je s tím finským? „Artek oy ab“ je moderní a designová prodejní a marketingová organizace založená ve Finsku-Suomi v roce 1935. Tedy přesně DESET – X let po založení tábora ARTEK na KRYMU. Ten finský Artek založili MAIRE GULLICHSEN, ALVAR AALTO, AINO AALTO a NILS-GUSTAV HAHL. Artek byl primárně založen pro marketing a prodej nábytku Aalto, ale brzy byly představeny výrobky od jiných výrobců, jako jsou KNOLL, VITRA a FRITZ HANSEN. Nábytek a další předměty od několika dalších designérů jsou součástí vlastního výrobního a prodejního programu společnosti.

Jejich partnery byla i firma KNOLL. Ta byla založena v roce 1938 HANS a FLORENCE KNOLLL. Kteří ve své práci vycházeli z kreativního génia BAUHAUS SCHOOL a CRANBROOK ACADEMY of ART. Příjmení KNOLL je i známým v Česku. Jeden KNOLL byl rektorem pražské univerzity. Další byl Opat kláštera VYŠŠÍ BROD. Další byl starosta KARLOVY VARY. Potom i známý TRUHLÁŘ v KARLOVY VARY. VÁCLAV KNOLL byl československý voják. Major a příslušník ROYAL AIR FORCE v době Druhé světové války. Palubní střelec v letadlech R.A.F. A někteří další. KNOLL designer vycházel z BAUHAUS z WEIMAR. Sídla paní BRAUNSCHWEIG, která pozvala do tohoto města GOETHE. A pak přijel i SCHILLER a žil tam i LIST a VAN der VELDE a další. Pokračovat o tom budu až se dostanu k samotnému příběhu o městě WEIMAR-VÝMAR. KNOLL může být i KANELLA – španělské slovo pro SKOŘICE. Nebo to může být i CUNHAL – KUŇAL vyslov. Ten byl také ALVARO jako AALTO a přijde na řadu za chvíli. A KNOLL může být i kterýkoliv KANÁL – CHANEL. Asi LA MANCHA. Protože ten byl velmi důležitý v tom, co se odehrávalo ve XX. století. A možná taky BELOMOR kanál. Ten, třeba protože je dohromady s LA MANCHA a BELOMOR kanál B.L.M. Základní klíč OPERACE BENJAMIN. A BELOMOR byla značka cigaret v SSSR. A je sám o sobě B.L.M. A BÍLÁ – ALBA.

Společnost VITRA není k nalezení. Podle mě šlo o výrobky designéra ILMARI TAPIOVAARY. Je to asi anagram jeho příjmení THE VITRA. To není důležité. Důležité je to že ILMARY je i MARILA-MARYLA. Byla to i RAKOVNICKÁ konzervárna MARILA od roku 1922. A pak ještě známe dobře jednu MARYLA. Byla to MARYLA RODOWICZ. Byla druhým jménem ANTONINA. Jako svatý ANTONÍN narozen v LISBOA, kostel vedle naší školy na Strossmayerově náměstí a další v Karlovy Vary a další nový a velký v BASILEA-BALE. A také jako můj strýc plukovník BARANNIKOV ANTONÍN syn Ukrajince. MARYLA RODOWICZ se narodila ve stejný den jako moje manželka – 8. prosince. 08.12. A tak tedy i jako můj otec a JAK EŠ – 12.08. Název firmy TAPIOVARY – TAPIO končí na VARY. Kde můj otec žil na PALACKÉHO náměstí s ANNA BESARAB. A TAPIO je T.P. což jsou také VARY – LÁZNĚ. Tam se vyučil můj strýc KAREL GEBLT II. A oženil se tam s AURÉLIE SCHIDLAK z FRÝDNAVA u H.B. a narodil se tam jejich první syn KAREL GEBLT III. Dne 11.11. 1948. S rodným listem, který tam pro tu příležitost vojáci schovávali s německým nápisem TEPLITZ – SCHÖNAU. Nebo je používali ještě v roce 1948 pro všechny narozené děti? To nevím. MARYLA RODOWICZ rodina pochází z L.T. – LITVA hlavního města VILNIUS – VASILIN. Město byl dne 19. září – později moje datum narození a vznik státu HESSE/FRANKFURT, rodiště GOETHE a místo kde žil před chvílí uvedený KAREL GEBLT III. a datum narození ZÁTOPKŮ – roku 1939 obsazeno SSSR. Otec MARYLA byl VIKTOR (VIKTOR MIŠIN a VIKTOR MIRONĚNKO v čele VLKSM a VIKTOR LOMAKIN velvyslanec SSSR v Praze v roce 1989 a VITTORIO můj ITALY kolega ze školy VLKLSM a VITTORIA hlavní město BASCO-VASCO, s přístavem BALBOA) a matka byla JANINA KRASUCKA. JANINA-JANA byla moje teenage přítelkyně MACHAR zvaná MACHARKA-MACHORKA jejíž matka byla POLKA. KRAS byla velká ČS oděvní firma, která šila i pro československou armádu a KRAS bývá i v podzemí a je to i KARAS KAREL). MARYLA vystudovala LYCEUM – WASYL ve WLOCLAWKU – WACLAW nebo WASILEK M. Hraje na KYTARA-QUITAR, a to je i QUERÉTARO a RETIG-GUITAR. V mládí byla úspěšnou atletkou a byla juniorskou mistryní Polska ve ŠTAFETOVÉM běhu. Byla populární v Sovětském svazu. Prodalo se tam celkem 10 miliónů z celkem 15 miliónů jejich desek. V roce 1972 pobývala v Praze. To byl rok, kdy jsem se vrátil z MOSKVY, po rozloučení s tam velmi populární kytaristkou a zpěvačkou a mojí přítelkyní LOMBARDELII ALICIA a odcestoval jsem za svými přáteli do ITÁLIE LOMBARDIE COMO a BRESCIA. Byl to rok, kdy byl v MOSKVĚ na návštěvě NIXON a FIDEL CASTRO. Na jaře, kdy jsem tam ještě byl. Také víte, že ve VILNIUS byl zatčen a uvězněn M.B. MENACHEM BEGIN – zase MENA-MANA. Pozdější premiér IZRAELE. Stalo se to na den narozenin mého strýce PETR MOHORITA dne 20. září 1940. M.B. byl poté byl převezen do tábora GULAG. Do toho samého, kde, již byl asi rok můj otec. KOŽVA SEVERO-PEČORA v ASSR KOMI. A kde byl také vězněn VASIL VALO. Můj kmotr ze ZADNÉHO. PEČ-PEC a VALO finské SVĚTLO – OR.

FRITZ HANSEN je nábytkářská společnost založená v DANMARK v roce 1872. První CHAIR – ŽIDLI-TUOLI – STILEC – STUL-STOL-STOLAR vyrobili právě v roce 1872. Množné švédské STOLAR je slovenský název pro STOLAŘ. TRUHLÁŘ. A to byl původním povoláním můj strýc plukovník ANTONIN BARANNIKOV. Samozřejmě že víte že FRITZ je i „F“ a to je i „P“ a tak je to P.H. – HORNÍ POČAPLY. A jeho příjmení je HAN a SEN. HAN DREAM – DR.M. Moje babička z HORNÍ POČAPLY a já. A to, co je spojené s křesly nebo židlemi – 12 STULEV – ILF, PETROV. S hlavním hrdinou O.B. OSTAP BENDER. Aby to byla pravda tako moje spolupracovnice na českém ÚV SSM byla D.MARK.

Svítidla byla vyráběna v letech 1953 až 1975 firmou Lighting Work VILJO HIRVONEN Lighting Work Ky a později společnostmi VALOPAJA a CARIITTII OY. Artek měl továrnu ve švédském městě HEDEMORA na adrese CALLERHOLMSGATAN 3. Závod zahájil provoz v roce 1945. V budově nyní sídlí Österling Bygg Ab.

Viljo Johannes Hirvonen se narodil dne 18. února 1916 a zemřel dne 24. března 1975. Byl to finský mistr kovo-elektrotechnik, známý zejména jako výrobce svítidel navržených ALVAR AALTO v letech 1953 až 1975. Založil společnost Lighting Work Ky, v Helsinkách v roce 1952(!). Společnost byla od samého počátku hlavním výrobcem svítidel pro ARTEK. Svítidla se často vyvíjela v mnoha fázích experimentování ve spolupráci s architektem. Nejslavnější svítidla vytvořená ve spolupráci mezi AALTO a HIRVONEN získala názvy jako KULTAKELLO, JUOLUKKA (K.J. – KÁJA nebo JUOLUKKA – JULEK, jak říkala GUSTA FUČÍK svému manželovi JULIUS FUČÍK, po kterém se jmenoval KULT URY PARK – KULT AKELLO-KEJO-KÁJA se španělskými dvěma L jako J), talíř LENTÁVÄ a BEEHIVE – L.B. Křestní jména mistra jsou VILJÓ. A to si určitě vzpomínáte na toto jméno z dříve popisovaných vztahů naší země s Finskem. VILJÁ je v překladu OBILÍ – EL O.B. Nebo klasické L.B. ELBE – LABE – ELBA – ALBA. A ještě byl také křestním jménem JOHANNES. A to je i příjmení, a to je vám, kteří čtete a pamatujete si již dobře známé.

VALOPAJA je přímo jméno mého kmotra. VALO VASIL. PÁJA je přece zdrobnělina českého PAVEL a ten je česky i ŠAVEL – VASIL. Kromě toho víte, že VALO je ve finštině světlo OR. VASIL VALO byl také v GULAGU v KOMI. Jako můj otec a MENACHEM BEGIN. Zda přesně v KOŽVA to nevím. Ale ve stejném PEČORLAG. Firma existuje dosud. Ale historické údaje jsem nedohledal.

A proč je to všechno pravda co tady píšu? Společnost VALAISINPAJA OY byla společnost také vyrábějící LAMPY-SVĚTLA-LUSTRY-SVÍTIDLA. Byla založena v roce 1967. A nechávám tady i anglický text. „Valaisinpaja Oy was a light company, founded in 1967 and it produced lamps for architectural and design projects, among them many of Alvar Aalto’s works.“ Vyráběla výrobky právě z dílny AALTO ALVAR – ARTEK. A vy víte, že to je i BALAISINPAJA OY – tedy O.B. A víte, že to je VASILIN anebo BASILIN a PAJA – zase PAVEL – ŠAVEL – VASIL. Pravda je to proto, že byla založena v roce 1967 a to je rok narození VASIL můj otec – 1919 a je to také rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu, a to je druhý VASIL – ŠAVEL – PAVEL – PÁJA. Jak se říká malým PAVLÍKŮM. A finále? Jeden můj ručitel ze tří na mojí neplatné přihlášce do KSČ se jmenoval PAVLÍČEK. Také PÁJA. Byl to policista z kriminální policie se sídlem na rohu FRANTY KŘÍŽKA a naší SOCHOROVA. Naproti kino OKO a vedle dvou domů BAŤA a naproti hotelu BELVEDER s MEMPHIS bar. Kde jsem i s PAVLÍČKEM v patře i v podzemí čas od času kdysi vysedával. Je to ten dům, kde byla v celém domě policie a až nahoře nad nimi bylo jedno patro OBVODNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA PRAHA 7. Ta, kam jsem si chodil pro povolávací rozkazy. První v roce 1968 do OPAVA a další dva v roce 1974. Z nich byl ten první do PROSTĚJOV k výsadkářům-hloubkovému průzkumu a ten druhý do LITOMĚŘICE. Je to ta ulice, kde byl před restaurací MĚLNÍK zavražděn policista KABELÁČ. PAVLÍČEK byl rodem z obce KOSIČKY. A z kraje KOŠICKÝ byl bratranec mého otce také plukovník a také VASIL a také MOHORITA. Velitel výsadkové skupiny OLEX BORKAŇUK – O.B. OLEX – EL CHE. OLEX BORKAŇUK byl popravený v B.M. BUDAPEST MAĎARSKO i B.H. BUDAPEST HUNGARY. A můj kolega ve skupině ve škole VLKSM v MOSKVĚ byl OLEXA Jiří z LITOMĚRIC.

ARTEK měl také továrnu ve švédském městě HEDEMORA – DE MOHORA. V okrese DALARNA anagram RONALD. Byla v ulici CALLERHOLMSGATAN 3. GATAN je ULICE. A tak je to také CALLERHOLMS – CAREL HOLMES. Nebo CLARA anebo KLARA – KAREL – CARL – KYRIL – CYRIL, a tak i KONSTANTIN atd. HOLMS je HOLMES, a to je BAKER STREET v LONDÝNĚ, kde sídlila SOE. A jeho autorem-otcem byl CONNAN DOYLE – KANÓN LOYD z ALBA – SCOTLAND města EDINBURGH. Kde je pohřben na hřbitově CANNON Stret ADAM SMITH-ŠMÍD-SCHMIDT. A KANONY obsluhují GUNNERS, jak budete číst za chvíli. Tato továrna začala svoji činnost v roce 1945. Připomínám, že švédská vlajka má stejné barvy jako vlajka ukrajinská. Celé jméno ulice CALLERHOLMSGATAN je anagram MOHORITA nebo MOGORITA EL CHE SLINA – z latiny a anglické a španělské slovo SALIVA-VASILA. Moje teta VASILA-BASILEA. Ve švédštině, tedy v řeči státu, kde továrna stála je to SALIV-VASIL. ÚPLNÁ INFORMACE.

Vlajkový obchod společnosti Artek se nachází na KESKUSKATU v Helsinkách, jak můžete vidět na mé fotografii v úvodu tohoto článku.

Původní výrobky v ARTEK

Křeslo Crinolette, Ilamri Tapiovaara 1962.

Křeslo Domus, Ilmari Tapiovaara 1946.

Křeslo a Rahi Karuselli, Yrjö Kukkapuro 1965.

Pohovka, lehátko a lavice Kiki, Ilmari Tapiovaara 1960.

Křeslo a houpací křeslo pro Mademoiselle, Ilmari Tapiovaara 1956.

Zcela jasná souvislost s knihou 12 STULEV – 12 KĚSEL – 12 ŽIDLÍ. ILF – PETROV. S hrdinou O.B. OSTAP BENDER. POSTA DR.BEN. Potvrzuje to i to že mezi designéry firmy byl BEN AF SCHULTÉN. Vlastním jménem BENGT HENRIK. A tak je i BEN i JINDŘICH. Narodil se dne 31. srpna 1939. Je tedy další AUGUST. A je také narozen v den mého neprávoplatného přijetí do KSČ a je to i 13. srpna, a to se narodil FIDEL CASTRO a minus DVA je to 11. srpen, a to se narodil VASIL GYULA BILAK. V obci BYSTRÁ.

Další byl HARRI – JINDŘICH KOSKINEN a ELISSA – ALICIA – ALENA AALTO a JUHA LEIVISKÄ-EL VASKA nebo EL VASCO. Třeba VASCO DE BILBAO nebo VASCO DE GAMMA. I jeden KONSTANTIN-CYRIL-KAREL-CLARA.

Designéři Artek v celé historii firmy: Alvar Aalto, Aino Aalto, Elissa Aalto, Aarnio Ronan, Erwan Bouroullec, Konstantin Grčić, Ville Kokkonen, Harri Koskinen, Yrjö Kukkapuro, Juha Leiviskä, Ben af Schultén, Ilmari Tapiovara, Tapio Wirkkala.

A nyní podrobně k zakladatelům firmy ARTEK.

Maire Eva Johanna Gullichsen (rozená Ahlström) Gullichsen-Nyströmer. Narodila se dne 24. června 1907 v PORI. Zemřela dne 9. července 1990 v PORI.  Byla finská mecenáška umění, která působil jako finančník, inovátor a praktický realizátor mnoha projektů v oblasti finského výtvarného umění, užitého umění a architektury. Narodila se a zemřela ve vile zvané HONKALA rodiny AHLSTRÖM jedné z nejbohatších průmyslových rodin ve Finsku, která se nachází ve vilové čtvrti PIHLAVA v PORO.

Byla MAIRE, a to je asi finská podoba jména MARIE jako moje babička z HORNÍ POČAPLY a jako MARIÁNSKÉ LÁZNĚ a moje sestra ANNA MARIE. MAIRE se vysloví MAJRE, a tak je to i MAJER. MAYER – MEIR-MEIER-MEYER-MILLER-MLYNÁŘ. Místo narození HONKALA, a to je i HON a KALA. HON je moje babička. I HAN a HAHN, a tak i HUN. KALA je rostlina KORNOUTICE. KORNER-CORNER – ROH – HORN – HORNÍ POČAPLY i KORNEJČUK a KORNILOV L.G. A také CORN EXCHANGE – PLODINOVÁ BURZA a ta je v PRAZE na SENOVÁŽNÉM náměstí, dříve MAXIMA GORKÉHO u SENOVÁŽNÉ ulice. HA KANELA je také SKOŘICE. CINNAMON a CANELA a KINAMON – KINA a MON. MAIRE Byla iniciálami M.G. Jako ulice Mladé Gardy, kde žila rodina strýce KAREL GEBLT II. s tetou ZLATA-AURÉLIE a bratranci KAREL III. (co žil ve FRANKFURT) a PETR. Jako náměstí Maxima Gorkého – Senovážné na rohu s JINDŘIŠSKÁ a JERUZALÉMSKÁ s JINDŘIŠSKOU TÓR a kostelem svatého JINDŘICHA II. Kde sídlil ÚV SSM a ve vedlejší budově sídlily odborové svazy ROH. Naproti SACHAR PALÁC a PLODINOVÁ BURZA. Byla M.G. jako můj synovec MICHAL H/G. A jako MICHAIL GORBAČOV. Samozřejmě i jako GENERAL MOTORS.

ALE CO JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? BYLA ROZENÁ AHLSTRÖM – S. MOHORITA. 2.MOHORITA. A DVĚ tečky navíc. Narodila se dne 24. června, 24.06. a to je i 24. září, 24.09. a to je děleno dvěma i 12.09. A to se narodil OTMAR REIDL a můj synovec se stejnými iniciálami jako ona M.G. V ruštině. Byla i STRÖM, a to je v angličtině STREAM – v němčině i RILLE. Stejně jako matka mojí babičky za svobodna RILLE jménem TERESIE. Stejně jako CARMELITA svatá TERESA z ALBA de TORMES, kde je to známé ROVINAMI. A TORMES je zase STRÖM-STROM-STURM a ALBA je i SCOTLAND. RILLE je i STROUHA a vy víte, že protože byla moje prababička RILLE – česky STROUHA z VESELÍ u CHCEBUZE byl politikem STROUHAL z VESELÍ nad LUŽNICÍ. Vám známý jako ŠTROUGAL. Ukrajinsky STROUHAL. A vila, kde se MAIRE narodila se jmenovala HONKALA, a to je také anagram zase znova pro německé KANAL – synonymum pro STROUHA – RILLE. RILLE je i ŽLÁBEK. V METEOR PRAH LI BEŇ se mnou hrál ŽLÁBEK. Byl myslím LADISLAV. A aby to bylo pravda tak byl generálním ředitelem Vojenských staveb v Paláci KOTVA, době, kdy jsem se tam učil plukovník ŽLEBEK.

Její příjmení po manželovi GULLICHSEN je také dvakrát EL CHE. Nebo anagram CHULLIGAN a S-2. Druhý manžel byl zase NYSTRÖMER. A zase STRÖMER švédské slovo pro PROUDY-TOKY-RILLE a STROM a STURM atd.

Maire Gullichsen opustila střední školu v 7. ročníku koedukované školy a poté studovala umění v Paříži u SANTERI SALOKIVE v roce 1925, malbu na HELSINKY UNIVERSITY, na škole kreslení Finské umělecké společnosti a jako soukromá studentka WERNER ÅSTRÖMA v letech 1926 až 1927 a na Svobodných akademiích v Paříži v letech 1927 až 1928.

Zajímavé je jak ve finských životopisech nebo údajích o osobách uvádějí stále „KOEDUKOVANÉ“ školy. Pravděpodobně to nebyl normální stav, když se to u všech, o kterých jsem zatím četl uvádí. Proč je to zajímavé pro můj příběh? Už to tady bylo. Jak jsem s Českým ústředí vysokoškoláků SSM prosadil návrh na KOEDUKOVANÉ vysokoškolské KOLEJE? Byla to poměrně složitá a nějakou dobu trvající bitva s byrokracií. Ale podařilo se jí za pomoci tehdejších akademických funkcionářů Vysokých škol, a především pomoci profesora CÍSAŘE VÁCLAVA I. náměstka ministra školství ČR vyhrát. A od té doby bylo ubytování na KOLEJÍCH v socialistickém Československu KOEDUKOVANÉ. Jen pro informaci dcera prof Císaře byla také v emigraci v NSR.

M.G. studovala na SANTERI SALOKIVE – VASILEK v roce 1925. A to je i VASILEK rok narození 1952. Poté studovala u WERNER ÅSTRÖM. Zase STRÖM – STROM – TREE – ARBOL-STÜRM ale to je podle našeho překladu. Jinak je to PROUD-TOK-POTOK-STREAM-RILLE atd. ZDROJ VODY. ÅSTRÖM je i MOSORITA. WERNER byl dříve a velmi podrobně. V předcházejících příbězích.

V roce 1935 založila spolu s AINE a ALVAR AALTO společnost ARTEK s cílem spojit umění, technologii a vědu. V prostorách Arteka se konaly umělecké výstavy, které byly později, od roku 1949, převedeny do nově založené Galerie Artek. Ve stejném roce jako Artek zahájila svou činnost Svobodná umělecká škola. Maire Gullichsen byla jedním z jejích zakladatelů a také tam ona sama studovala.

Spolupráce Maire a Harry Gullichsen s Ainem a Alvarem Aaltovými přinesla některé z nejznámějších příkladů moderní finské architektury a užitého umění. Patří mezi ně dům a reprezentativní byt Gullichsens VILLA MAIREA – VILA MARIE – V.M. v oblasti Noormarkka. Průmyslové a obytné budovy společnosti AHLSTRÖM OY v KAUTTUA v EURA a SUNILA v KOTKA. Stejně jako užitné sklo, které se vyrábí dodnes, jako je váza SAVOY.  Gullichsen byl duchovním otcem Finské asociace současného umění, založené v roce 1939, a podílel se také na organizaci několika výstav současného umění v Helsinkách. Průlom abstraktního a zejména konstruktivistického umění ve Finsku rozhodujícím způsobem ovlivnila výstava KLAR FORM v roce 1952 a výstavy v Galerie Artek, která funguje od roku 1950.

VILLA MAIRE – V.M. Je v oblasti NOORMARKKA a vy si vzpomínáte, že FINSKÁ MARKKA je dílem jednoho ze slavných FINŮ uvedená v předcházejícím příběhu. J.V. SNELLMAN – MAHER – RYCHLÝ MUŽ. Se stejnými iniciálami J.V.S. jako JOSIF VISSARION STALIN. V NORSKU byla platidlem a je KORUNA. Jako u nás. V roce mého narození 1952 se uskutečnila výstava KLAR FORM. To je i KLARA-CLARA-KLARISKA a KAREL-KYRIL-CYRIL-KONSTANTIN atd. Byla u staveb v KAUTTUA a ta je i KATIA – KÁŤA – KATEŘINA – JEKATĚRINA-KATY. Také v EURA, a to je zase evropské platidlo které nahradilo finskou MARKKA, ale ne NORSKÁ KORUNA – NORSK KRONE – NOK. Byla také u staveb v SUNILA v KOTKA. A to si právě teď vzpomínáte na mého kolegu ze školy VLKSM v Moskvě. Byl z KOTKA. ESSA LASI se jmenoval. KOTKA je i čistý anagram v češtině 5. pád – KATKO!

Co je známo o váze SAVOY? Je nádherná. To za prvé. Podívejte se na ni. A co za druhé? Na světové výstavě v Paříži byla v létě roku 1937 oficiálně představena kolekce váz SAVOY od finské značky IITALA – nebo Iitala anebo iitala. Co to se dvěma II na začátku dělá s tím slovem v češtině! Vy víte, že SAVOY je VASJA. Jak mně říkala moje učitelka ruštiny ale i pár lekcí francouzštiny příjmením REGÁL. Ano REGÁL. Samozřejmě, že v české verzi – REGÁLOVÁ. Na francouzštinu jsem se přihlásil jako první, a protože jsem byl jediný kdo se přihlásil tak ten kurz nepovinného předmětu zrušili. První lekce v učebnici, kterou jsem si ale s nadšením tehdy zakoupil byla o cestě pana DUBOIS do PAŘÍŽE. Výstava, na které byla váza představena byla v roce 1937. A to, jak víte, je i číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA. 1391. Je to i rok narození M.G. a B.I. a mojí tety ALENA/ALICE BARANNIKOVA. A právě soused v našem domě 1391, ANTONÍN JOSEF LIEHM, který byl překladatelem z francouzštiny a znalec mnoha jiných jazyků mě tehdy k přihlášení se na školní kurz inspiroval. On sám žil po Okupaci v roce 1968 v Paříži. Náhoda by to všechno byla, kdyby mě někdy v roce 1969 nepozval tehdejší předseda ÚV SM – SVAZU MLADÝCH JAN STICH – HONZA STICH – H.S., (později po něm předseda ROUS PAVEL a dříve žák také naší školy na Strossmayerově náměstí upravil název S.M. na LENINSKÝ SVAZ MLADÝCH – LSM – WASIL) do hotelu SAVOY na POHOŘELCI u P.H. – Pražského hradu. H.S. byl pracovník Ministerstva zahraničí. V odboru NĚMECKO. A tak jsem byl tehdy poprvé a naposledy v pražském hotelu SAVOY. Ale zpět k mému příběhu. AALTO se totiž se skicami na vázu zúčastnil a vyhrál v soutěži sklárny KARHULA IITALA na nové objekty pro tuto výstavu. Ve váze se spojovaly ladně plynoucí křivky, které evokují volně rozpuštěné dámské šaty nebo rozmanitě tvarované jezero. Inspiroval se prý také oděvy LAPONCŮ nebo též SÁMŮ. To je etnická skupina žijící v oblasti Laponska sahající od severní Skandinávie až po ruský poloostrov KOLA. Vázy v několika velikostech zaujaly návštěvníky finského pavilonu. Zahájena byla výroba několika velikostí váz. Tuto sklárnu vlastnil AHLSTRÖM. Otec M.G. A vy víte, že to je MOHORITA S-2 a M.G. A také víte, že SÁMO není tak neznámé jméno v našich krajích. SÁMOVA říše. Moc se o něm neví. Říká se, že byl králem kmenového svazu SLOVANŮ v 7. století. Byl FRANK. Jako naše teta JENY FRANK z VELEŠOVIC. A také byl SAMO jako BRANO zavírá SAMO. Proč je i toto pravda? Protože v BRANICKÉ strojírny v a nyní velký pozor, v BRANKA u OPAVY – O.B., kde se vyrábí BRANO ZAVÍRÁ SAMO byl jeden čas ředitelem strýc manželky mého bratrance VLADIMÍRY HENDRYCH. Byl JAROMÍR jako jeden z mých dvou bývalých nevlastních bratrů a příjmením HENDRYCH. Bratr jejího otce plukovníka VLADIMÍR HENDRYCH – V.H. A samozřejmě, že slovo BRANKA je slovo ŠAJBA v ruštině, a tak se jmenovala obec u Bánská Bystrica kde se narodil velitel posledního výsadku z Východu na území Československa příjmením MAJER nebo MAYER. Skupina měla krycí název SPARTAKUS. A to vy víte, že byla Praha 7. Většina sportovišť těch nejdůležitějších byla na našem obvodě. Fotbal Letná, hokej Park kultury a oddechu Julia Fučíka, tenis Letná a basketbal a další halové sporty také Letná. A něco snad i ve Stromovce. SPARTA KUS – SPARTA X. SPARTA CHE. Samozřejmě, že BRANKA zcela zapadá do modelu BRNO-BRUNNER-BERN-BEROUN – BRUNTÁL-BORN atd.

Proč zrovna název SAVOY. Kromě toho že to je i anagram VASJA. V Londýně je hotel stejného jména na STRANDU jak můžeme říct česky. Ano jako můj kolega předseda obvodní O.R. – Odborové Rady ROH u nás na DVOJCE příjmení STRNAD a křestním OLDŘICH – tedy S.O. – STRATEGIC OPERATION. To byl ten, se kterým jsme veřejně prohlásili po vyslechnutí textu CHARTA 77, že bychom to klidně podepsali. Mně okamžitě po tomto veřejném prohlášení z STB otrávili. Jak dopadl on to nevím. Ano byla to skutečná válka. Mezi VOJÁKY a STB-KGB.

Londýnský STRAND začíná na TRAFALGAR SQUARE, se sochou admirála HORACIA NELSONA, dále je na něm ADELPHI Theatre a VAUDEVILL Theatre, pak SAVOY HILL House, dále je to BUSH House a budova HIGH COMMISSION of AUSTRALIA a za ní St. CLEMEN DANESH CHURCH který je oficiálním kostelem ROYAL AIR FORCE – RAF. Před ním stojí socha BOMBER HARRIS memorial a GLADSTONE statue a DOWDING statue. A stojí naproti ROYAL COURT of JUSTICE. Na druhé straně ulice je GEORGE restaurant s PIG and GOOS. To je na rohu s FLEET Stret. A hned vedle je budova LLOYD bank s krásnými vstupními vraty s ÚL – VČELÍN nad nimi. A to už není WESTMINSTER (W.M.), ale je to HOLBORN (H.B.) – a obě městské časti dohromady jsou W.H. A tam je hned za tím TEMPLE CHURCH ze 12. století. TEMPLÁŘI. To vše je součástí mého příběhu. Nachodil jsem tam v těch místech po práci desítky kilometrů, když jsem tam v Londýně na HOLBORN pracoval. Ten pražský hotel SAVOY je v ulici JANA KEPLERA. I HONZA KEPLER – H.K. Tento učenec se narodil v německém městě WEIL der STADT. Název toho města sám o sobě ukazuje na nás – vojáky a naše často komické překlady a překlepy a přepisy. Ty jsou, jak víte podstatou dorozumívání v Operaci Benjamin. Městu se říká „Gramatická chyba s 20 tisíci obyvateli“. Mělo by se totiž jmenovat WEIL DIE STADT, a ne WEIL DER STADT. Název WEIL ještě k tomu znamená v němčině české PROTOŽE. A to je anglické BECAUSE, a tak je to i BE CAUSE. KAUZA BE. Operace BENJAMIN. V maďarštině je to MERT – MORITA. Se španělským nečteným H to může být i MEHERITA. Ukrajinsky je to OSKILKY. X a L a KÝ – EL CHE KEY – KLÍČ. OSKILKY – OSELKKY. Finsky KOSKA. Španělsky PORQUE, a to je anagram PUERCO – PRASE a PRASE a PRAZE jedno jest. Tedy po našem. Vzpomínáte si možná že ERNESTO CHE GUEVARA měl ve škole přezdívku CHANCHO, a to je také prase jako další slovo CERDO – a to je D.R. C. DOKTOR CHE. A tím se skutečně stal. Zcela zásadní je ale to že WEIL není ŠÁL nebo ŠÁTEK ale je to slovo pocházející ze slova VILLA. Jako sídlo – španělsky statek – FINKA, nebo městečko. Ale také jako PANCHO VILLA mexický revolucionář. Aby to byla pravda tak byl soused babička a dědy v HORNÍ POČAPLY pan DĚDINA. Hned vedle vrat, tak asi 15 metrů to odhaduji. A WELL je anglické slovo pro FUENTE. PRAMEN, STUDNA. Proč je to všechno pravda? Protože městem protéká řeka WÜRM. Ano jako BOHUSLAV WÜRM můj kolega na OV SSM Praha 2 když předsedou byl ULMAJER. Přede mnou. WURM kolega emigroval do NĚMECKA. Kde žil nevím. Ale jednou mě po revoluci vyhledal a sešli jsme se. A finále? Armádní generál KAREL RUSOV. Který si změnil příjmení na RUSOV z RUSWÜRM. WURM je také německé slovo ČERV – VASIL. A ve španělštině GUSANO. GUS ANO. GOOS A. – HUS – HUSÁK AUGUSTÝN. Mým druhým partnerem na ministerstvu školství v Karmelitské ulici byl po 1. náměstku ministra Císař Václav jeho spolupracovník ředitel odboru ministerstva docent ČERVÍČEK. A úplně nakonec? Ve městě se tedy narodil slavný JOHANN KEPLER. Ale také protestantský reformátor JOHANN BRENZE. BREZNEV – BEREZIN – BREZINA – BERZIN – BREZNO – BŘEZEN – BŘEZINA. To už znáte. A já jenom připomínám dobře si ho pamatujte. Přijde ještě na řadu v příštím ARTEK-APTEK. Jako klíčová figura-značka-jméno.

A proč ještě SAVOY? SAVOJSKO je součástí historie ITALY a FRANCE. RUDOLF III. BURGUNDSKÝ ho založil v roce 1003. A to je i 10.03. a to je i 10.10. Děleno dvěma podle MORAVCE je to 5.10. A to se narodil VÁCLAV HAVEL. 10.03. plus DVA je 12.03. A to je 123 moje rodné číslo a datum kdy se narodil 07.23. generál MORAVEC a 03.21. generálporučík VASILLY STALIN.A datum, kdy parta pěti kamarádů z VOLOVÉ překročila hranici SSSR – dne 10.23. 1939. A je to datum popravy skupiny SLÁNSKÝ KAREL 12.03. a datum popravy LAVRENTIJ BERIJA 12.23. Savojsko mělo a má ČERVENOBÍLOU VLAJKU. Jako například KARLOVY VARY a POLSKO. Ale i spousta dalších měst v mém příběhu. Historie SAVOJSKA byla spletitá. Určitě bychom tam našli spoustu souvislostí. Dnes jsou to dva regiony ve FRANCII. H.S. – HORNÍ SAVOJSKO a SAVOJSKO. Nyní ale jenom to skutečně neoddiskutovatelné. Hlavní město bylo CHAMBERY (srovnej s CHAMBERLAIN) a pak bylo jeho hlavním městem TORINO. Ano TURÍN česky. Po našem VOLOVÉ. Tam kde jsem byl na podzim 1973 na demonstraci proti vojenskému převratu AUGUSTÝNA PINOCHETA v CHILE. Ve dnešních dvou SAVOY je zase v jednom hlavním městem to historické CHAMBERY, italsky SCIAMBERI a ve druhém ANNECY – italsky vysloveno ANSI. Územím obou protéká řeka RHONA. Ano RHONA jako podobné RHEIN-RHIN také řeka RÝN. A naše důležité HORN-ROH – HORNÍ-CORNER-HORNO atd. Pramení ve švýcarských URNSKÝCH ALPÁCH. Protéká VALOIS, či německy WALLIS a WASIL – VASIL dalšími do FRANCIE a ústí do Středozemního moře v GULF of LION – LVÍ ZÁLIV je to česky LVÍ-LVOV-LEMBERG a příjmením LVOVA ŠURA manželka HAŠKA spolu s jeho první manželkou MAJER. VALOIS-WALLIS si také pamatujte, bude také součástí příštího příběhu o ARTEK-APTEK. Důležité je to že je zdrojem vody jezera ŽENEVA. Ženevského jezera česky. To se ale jmenuje francouzsky LÉMAN. A vy si vzpomínáte, že domovník v našem domě v ulici SOCHOROVA se jmenoval LEMON. LACUS LEMANUS to bylo v době Římanů. A to bylo převzato z jazyka KELT – CELT. Tam to bylo slovo LEM. Ano vidíte dobře. Jako LEM STANISLAV, polský spisovatel. Pravda je to proto, že se narodil ve stejný den jako O.R. – OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN dne 12. září. A narodil se ve LVOV-LEMBERG-HALIČ-GALICIA a zemřel v KRAKOV. Druhým jménem byl HERMAN jako souběžná ulice s naší SOCHOROVA a tou byla HERMANOVA-HEŘMANOVA. Byl Polák. Mají červenobílou vlajku. A je to i LEM na šatech či jinde, což znají dobře KREJČÍ jako byl VASIL GYULA BILAK nebo moje matka která byla ŠVADLENA. A ke všemu byla EL.EM. LUDMILA MOHORITOVÁ. To slovo LEM v jazyce CELT-KELT znamená VELKÁ VODA. Nevím, zda jste s tím přišli někdy do styku ale já ano. O mně říkali v HORNÍ POČAPLY, že jsem jak VELKÁ VODA. Přiřítil jsem se zvenku domů k babičce a dědovi a chtěl jsem napít a jíst po celodenním trmácení se někde po polích, lesích, nebo plavání v LABI nebo výletu na TŮNĚ nebo na TEPLOU a oni dospělí, kteří tam zrovna byli říkali že jsem „JAK VELKÁ VODA“. Nemohu to nikde na internetu najít. Tento výraz. Ale bylo to tak. Kdo s tím začal to si doopravdy nepamatuji. Jestli babička s dědou nebo moje matka nebo tety či strýcové. LEM je i LIEHM ve Španělsku protože ti to H nečtou. A také je to pozpátku “ hebrejsky “ MEL – příkaz pro mlynáře, aby už začal dělat svoji práci.

A proč je to pravda? Protože na území toho H.S. HORNÍ SAVOY se nachází nejvyšší hora Evropy MONT BLANC. M.B. Anebo italsky MONTE BIANCO. M.B. A německy WEISSER BERG, také M.B. po našem. A v překladu BÍLÁ HORA. B.H. Také se jí říká „LA DAME BLANCHE“ BÍLÁ PANÍ. Ano jako známý DUCH v Čechách. BÍLÁ PANÍ se zjevuje na hradě PERNŠTEJN. A z BYSTŘICE (z KRAJNEJ BYSTREJ byl VASIL GYULA BILAK a v BÁNSKÁ BYSTRICA pracoval před válkou můj otec a zahajoval tam povstání AUGUSTÝN HUSÁK a narodil se tam v ŠAJBA MAYER) pod tímto hradem PERNŠTEJN byla babička VÁCLAVA HAVEL a IVANA HAVEL. EMÍLIE PAVELKOVÁ. Ano ta byla z PERNSTEIN. Ale to tady také bylo v souvislosti se jejich letním sídlem v HAVLOV u BRNA. Pak znáte ještě jednu „LA DAME“. A to je ta z ELCHE. „LA DAMA DE ELCHE“. Byl jsem se na ní podívat přímo tam v ELCHE. Vypadá jak spojařka. S vlasy sepnutými okolo uší. A také již dobře víte, že v para výsadcích z VÝCHODU, jak se říká, byly právě spojařky-ženy. Příslušnice sovětské armády. A informace. To vy ale již dobře víte, z předchozích příběhů.

K hoře M.B. je z italské strany nejblíže z COURMAYEUR. Vidíte dobře C.R. MAYEUR – MAJER – MAYER Z CZECHOSLOVAK REPUBLIC. Nebo s naším R je L i EL CHE. Lanovka z italské strany jede z místa PUNTA HELBRONNER. Je to PUNŤA tak se jmenoval voříšek, pes babičky a dědy v H.P. A vy vidíte že lanovka jede také z P.H. Nebo i HEL a zase BRONNER. HEL je PEKLO a první slabiky v HELSINKY a parku BRUNNSPARKEM-KAIVOPUISTO v HELSINKY s muzeem maršál MANNERHEIM a druhým CYGNAEUS GALLERY, literáta FREDRIK CYGNAEUS. Ale to vy si dobře vzpomínáte. Co si ale nejsem jist, zda si vzpomínáte, že můj děda z H.P. se účastnil První světové války na ITALSKÉ frontě. Byl HUSAR. Jako maršál MANNERHEIM.

BRUNNNEN jsou i BRNO-BRUNNER-BEROUN – BERN-BRANKA a další. A všechny další varianty tohoto slova v mém příběhu. A také je to H.B. Její výška je zaokrouhleno 4808 meter. Mezi odborníky, kteří ale nemají jasno kudy prochází Euroasijská hranice panuje názor, že nejvyšší horou Evropy je ELBRUS. Na KAVKAZ. A vy víte, že ELBRUS je BASILLY a KAVKAZ je i 2. KAVKA – KAFKA. To byl náš soused v domě SOCHOROVA profesor MUDr. KAFKA HANUŠ – K.H. nebo H.K. Z KARLÁKU, jak jsme říkali nemocnici u Karlova náměstí. Přeživší HOLOCAUST. On i jeho manželka GERTA. A který emigroval po okupaci v roce 1968 do Německa. Podařilo se mně někde na internetu najít, že žili v DUISBURG. DUIS BASIL. Ale to byla jenom jedna krátká informace. A tak to nevím jistě. Samozřejmě, že KAFKA FRANZ je také součástí mého příběhu. Na VINOHRADY, na DVOJCE žila rodina ještě jedna rodina MOHORITA. V Praze tedy třetí. Dva bratři a sestra. Sestra emigrovala a ve ŠVÝCARSKU – SCHWEIZ se provdala a jmenovala se MAJERNIK. Bratři pracovali jeden v METROSTAV a druhý byl saniťákem právě v nemocnici na KARLÁKU. Nikdy jsem je nepotkal.

Ale zpět k ARTEK-APTEK. Sklárna IITALA byla založena PETR MAGNUS ABRAHAMSON. První skleněný výrobek byl vyroben dne 24. listopadu 1881. Adresa sklárny je: Tehtaantie 3 pysäköinti : Könnölänmäentie 2 C, FIN-14500 Iittala. Co je na tom názvu zajímavé? IITALA velkými písmeny a malými Iitala. Napsané malými to můžeme přečíst i litala. LÍTALA. Kdo LÍTAL? Ptáci? Labutě? Finský národní pták CYGNUS CYGNUS? Nebo letadla lítala? ABRAHAM je OBLOHÁM a MAGNUS je MAN GUS. PETR ten na to všechno s klíčem dohlíží. A proč to je pravda? Podívejte se na adresu: KÖNNÖLÄNMÄENTIE. To je i KÖLN – KOLÍN nad RÝNEM a ten náš český co u něj měl seskočit OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN KOLÍN nad LABE. A také je to zase KANÁL-KANELA KÖNNÖL – CUNHAL. Ano ALVARO CUNHAL. A ALVARO AALTO ve sklárně KÖNNÖL vyráběl vázu SAVOY. A další produkty. A konec slova MÄENTIE mně překládá slovník jako HORSKÁ CESTA nebo cesta do kopce. H.C. a tak i české CH španělsky vyslovené ČE – EL CHE. Ale také HOCKEY CLUB. Proč to může být i HOCKEY CLUB? Vzpomeňte si na logo mého od dětství oblíbeného klubu H.C. MONTREAL CANADIENS. MONT je HORA. A jinak je to i anagram MOHORITA. S ruským H-N. A také proto, že si říkají HABS. Jakoby zkratka HABSBURGS. Císařské rodu vládnoucího RAKOUSKU. A OTTO HABSBURG, co maturoval v País VASCO. Finsky je RAKOUSKO – ITÄVALTA. A nyní se podívejte na tato dvě slova – IITALA a ITÄVALTA. Kromě toho je ITALIA naše ITÁLIE a italsky ITALIA. Stejné jako finsky. Úplně stejně. Ta sklárna je IITALA a to je jak se tvoří i v češtině některá ženská jména – ITAL a ITALA anebo JAN a JANA. Nevím, zda někdo z vás pamatuje rubriku z jednoho českého časopisu. Jmenoval se Československý voják. Psala ji Jiřina TROJAN. Rubrika se jmenovala JAN a JANA. Jednou tam vystupovali v roli JAN a JANA, jeden z mých bývalých nevlastních bratrů a jeho manželka. On VRATISLAV a ona MARTA. A vy víte, že americké MARTA je i MARTHA. A VRATISLAV je WROCLAV a BRESLAU. A tak to povídání bylo o VRATISLAVMARTHA – V.R. THE VASIL MOHORITA. Ano tak to prostě je. Oba byli zaměstnanci-sloužili u vojenského útvaru jako já. VÚ 6174 LITOMĚŘICE. Kasárna JIŘÍHO z PODĚBRAD. A vy již víte že 6174 je i rok 1974. Rok mého nástupu na základní vojenskou službu a úmrtí GEORGIJ KONSTANTIN ŽUKOV a KARAFIÁTOVÉ revoluce v PORTUGALSKU. Vojenský převrat lépe řečeno. A finále? Sklárna je tedy IITALA. Jakoby ITALA – jak bychom mohli říct podle „vzoru“ když JAN je JANA tak ITAL je v ženském rodě ITALA. Je to tak? Jsme cizinci a jazyk se učíme, například, a tak se nám to může stát. Ale v tom názvu jsou dvě II na začátku, a to je zvláštnost finského názvu státu ARGENTINA. Ten je finsky ARGENTIINA. Proč to tady dlouho opisuji? No přece moje láska ze školy v Moskvě byla z ARGENTIINA a byla LOMBARDELLI. Malými písmeny Lombardelli. I když provincie v ITALA se jmenuje LOMBARDY. A k čemu se dostávám nyní? Sklárny v IITALA se spolu s autory-designéry svých produktů zúčastňovali a zúčastňují takzvaného MILANO TRIENNALE. Ano a MILANO je v LOMBARDY. A vystupoval jsem tam z vlaku, když jsem jel na devizový příslib po ukončení školy Moskvě v roce 1972, v prosinci za svými spolužáky ze školy. Za VITTORIO do LOMBARDY COMO – ve španělštině je to české JAK. A za ALDO (také značka BOT-BOTINEK) do LOMBARDY BRESCIA – BASIL CIA. S od středověku proslulou výrobnou zbraní BERETTA. A i když píšou na internetu složitě o vzniku názvu města MILANO my v tom vidíme prostě MILANO – MLÝN-MILL. Kde je MÜLLER – MLYNÁŘ-MAYER-MAJER. A teď proč je to pravda? Protože v MILANO přesně v LOMBARDSKO-BENÁTSKO byl místokrálem pozdější MEXICKÝ CÍSAŘ MAXMILIÁN – MAX MILIÁN z rodu HABS. A z LOMBARDSKO mě do BENÁTSKO vzal ALDO z BRESCIA na krátký výlet před mým návratem do Československa. A proč ještě je to pravda? Generál SUVOROV bojoval ve vítězných bitvách s NAPOLEONA generály. S MOREAU na řece ADDA, s MACDONALD v TREBBIA a JOUBERT u NOVI. Ve finále obsadil MILAN v LOMBARDY. A nakonec se na základě rozkazu cara PAVLA I. vracel do RUSKA. V Čechách jeho armády odpočívali v DUŠNÍKY a ŠKVOREC(VASILEK). A on, jak víte bydlel na NÁRODNÍ třídě v PRAZE v domě plukovníka WIMMER. Ano na NÁRODNÍ třídě. A odtud se vrátil přes KRAKOV zpět do PETROHRADU. Důležité je to že byl ALEXANDER – SAŠA nebo ŠURA a VASILIČ. A že jeho příjmení SUVOROV převzal důstojník GRU – zběh ze SSSR B.REZUN. To B. je ruské V. a příjmení je latinkou, a tak byl také do našeho systému zapadající B.REZUN. Ten, žije dosud v BRISTOL (VRŠŤALA a maršál SLIM a AUGUSTÝNE parade). A také je důležité to, že v SSSR byly po SUVOROV pojmenovány vojenské školy. Do kterých se nastupovalo v 10 letech. A v deseti letech proběhla moje dětská přísaha věrnosti americké armádě a generálu PATTON SMITH GEORGE na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Na KOLEJÍCH mezi vagóny. A jako vždy ještě finále. V MILANO je slavná budova opery. Ta se jmenuje LA SCALA. Ano SKÁLA – ROCKY. A tak jsem tam u ní stál v roce 1972 s VITTORIO a ten mi říkal, kromě jiného že se pokaždé otřese, když pod ní projede souprava Podzemky-Metra. A pak už to byl jenom ROCKY s manželkou ADRIANA. A tak se jmenovala falešným jménem moje přítelkyně v MOSKVĚ. Byla ADRIANA VILLEGAS. Originál ALICIA ALCCIRA LOMBARDELLI z BUENOS AIRES ARGENTINA. A SKÁLA-značka byl prezident MSS a já byl prezident SSM. A VILLE je Francouzky DĚDINA a GAS je i plyn ale i GUS. Zdrobnělina GUSTAV-AUGUSTÝN a GOOS – HUSÁK. A GUS HALL generální tajemník komunistické strany USA.

Ale zpět k MILANO TRIENNALE. V roce 1948 vyhrál zlatou medaili na MILAN TRIENNALE GÖRAN HONGELL. Byl HON jako moje babička a EL CHE. A ještě k tomu byl G.H.

Dalším byl KAJ FRANCK. Byl nástupcem s další sérií nádobí. KAJ je mužské jméno z KÁJA. A byl FRANCK jako můj kolega z Vysoké školy politické FRANCÍREK. Souvisí to proto, že FRANCÍREK pak po škole pracoval v papírnách ve ŠTĚTÍ naproti HORNÍ POČAPLY přes LABE u POČEPLICE.A je to i rakouský FRANC JOSEF a také hrobník z HORNÍ POČAPLY FRANC JOSEF. Samozřejmě, že KAJ je i KAREL jako naši I. a II. a III. GEBLT.

IITALA byla proslavena i pracemi TIMO SARPANEVA. TIMO je důležité v celém mém příběhu. Rumunští TOMA a MOTA a náš TOM – TOMÁŠ a všichni moji TŮMA. Další byl TAPIO WIRKKALA a to je i s trochou fantazie WARHOL. TAP je anglické slovo pro KOHOUTEK-HAHN. Prvním předsedou ÚV SSM po Okupaci byl VARHOLÍK také z toho nejvýchodnějšího Československa jako předci WARHOL. A poslední předrevoluční v roce 1989 jsem byl já také po předcích z toho nejvýchodnějšího Československa. SAPRANEV je i SAFRONOV. To byl tlumočník do-ze španělštiny ve škole VLKSM v MOSKVĚ.

Dalším veleúspěšným designérem byl OIVA TOIKKA. Jeho kolekce skleněných PTÁKŮ je oblíbená po celém světě. Prvním byl FLYCATCHER. Česky LEJSKOVITÍ. Náhoda by to byla, kdyby druhým předsedou OV SSM Praha 7 v ulici HAŠKA po JAVORSKÝ nebyl LEJSEK. Byl tam velmi krátce. Jinak i ČERVENKA OBECNÁ. Nemohu to tvrdit se stoprocentní přesností, ale myslím, že v době kdy O.T. vytvořil svého FLYCATCHER – LEJSKOVITÉ, byl právě LEJSKEK předsedou OV SSM v Praze 7, ulice HAŠKA JAROSLAVA na rohu s HERMANOVA. Jinak jsou i iniciály tohoto umělce O.T. a to je naše česká vojenská zkratka pro Obrněný Transportér. Ten nejúspěšnější se jmenoval SKOT. Ano jako SKOT z ALBA. Nebo SKOT-TUR.

A FINÁLE? V ROCE 1988 DOSTÁVA SKLENĚNÝ SVÍCEN PRO OHŘEV ČAJE V PROVEDENÍ MODERNÍHO NORDICKÉHO – NORDIC DESIGNU JMÉNO KIVI – ANO KIVI. JAKO SLAVNÝ FINSKÝ SPISOVATEL. AUTOR ROMÁNU SEDM BRATRŮ. A JAKO PTÁK – BIRD – DR.B. A V PŘEKLADU Z FINŠTINY JE KIVI KÁMEN – STEIN – ROCK – PIEDRA. A AKTUÁLNĚ DODÁVÁM, PROTOŽE BYLA (A JEŠTĚ BUDE) ŘEČ O ZINOVĚV I KAMENĚV. RUSKÝ PŘEKLAD SLOVA TEALIGHT JE PODSVĚČNIK A ŠPANĚLSKY JE TO PORTAVELAS CANDELITAS. ANO PORTA VASIL CAN DELITAS. TO SI VY, KTEŘÍ ČTETE UMÍTE URČITĚ PŘELOŽIT SAMI. A CO JEŠTĚ? UMĚLEC, KTERÝ STVOŘIL TUTO NÁDHERNOU A DODNES VELMI POPULÁRNÍ VÝROBEK SKLÁRNY IITALA, SKLENĚNOU LAMPIČKU SE JMENOVAL HEIKKI ORVOLA. ANO OR VOLA. KŮŽE VOLA. TA JE DOBRÁ NA VÝROBU OBUVI-BOT-BOTINEK NEBO TAŠEK A KABEL. ANEBO SVĚTLO VOLA. A TAK VALO A TAK I JEHO KMOTŘENCE VASILA.PO OTCI. JAKO OTISK Z VOLOVÉ. MĚL JEŠTĚ DVĚ JMÉNA LAURI A KALEVI. A TO JE V RŮZNÝCH PŘESMYČKÁCH KAREL A VASIL. NEBO KAREL A ZNÁMÉ L.B. CELÉ JMÉNO JE TEDY V INICÁLÁCH H.L.K.O. JAKO HOLKO – HOLKY – PO NAŠEM VOJÁCI. POUŽÍVÁNÁ JMÉNA JSOU HEIKKY ORVOLA. A TAK JSOU INICIÁLY FINSKÉHO UMĚLCE – H.O. A TAK I H2O – NĚMECKÉ WASSER – WASSIL. S DVOJKOU. A TAK BYLO V ROCE 1988 VŠECHNO JASNÉ A PŘICHYSTÁNE NA PÁD SSSR A SVĚTOVÉHO KOMUNISMU. A KDO TEN VZKAZ POSÍLAL? FINSKY JE ČAJ TEETÄ. VYSLOV TÉTA. ANO TETA MARIE. TÍA MARÍA. VIRGINIA – C.I.A. A JEDNA ZE TŘÍ ČESKÝCH SESTER – TETA. SPOLU S KAZI A LIBUŠE – BASIL NEBO LISBOA NEBO BASILEA-BALE. BYLY TAKÉ DVA PLUS JEDNA. JEDNA BYLA KNĚŽNA. MANŽELKA ORÁČE – O.R. A ČE – EL CHE. JEJICH OTEC BYL KROK – STEP-STEG-ŠAG. FINSKY JE KROK ASKEL A TO JE BEZ SAMOHLÁSEK – VOKÁLŮ SKL – X.L. – EL CHE. A TAKÉ SI VZPOMENTE NA KNIHU LENINA“ KROK VPŘED DVA KROKY VZAD“. PROČ? NA TO SI MŮŽETE PRÁVĚ V DNEŠNÍ DOBĚ ODPOVĚDĚT SAMI. JE TO V SOUVISLOSTI S TEHDĚJŠÍ DOBOU PRÁVĚ VELMI AKTUÁLNÍ. JEDEN AFRICKÝ KOLEGA VE ŠKOLE VLKSM V MOSKVĚ PŘEKLÁDAL NÁZEV TÉTO KNIHY JAKO „JEDNA NOHA LENINA DOPŘEDU A DVĚ NOHY LENINA ZPÁTKY“. SMÁLI JSME SE TOMU MOC. PROČ TO DĚLAL? NOHA JE PŘECE ANGLICKÉ SLOVO LEG – A TAK EL CHE JEDEN A K TOMU DALŠÍ EL CHE A EL CHE. JEDNA PLUS DVA. TŘI SESTRY. VE ŠVÉDŠTINĚ JE TOTIŽ NOHA BEN. ANO BEN. FINSKY JALKA JAKO LAJKA. VE SKOTSKÉ GAELŠTINĚ JE TO SLOVO CAS. ANO JAKO ČAS – TIME – T.M. MASARYK A VŠICHNI MOJI T.M. KTEŘÍ MĚ A OPERACI BENJAMIN PROVÁZELI ŽIVOTEM. FRANCOUZSKY JE TO JAMBE – VYSLOV ŽAMB. Z.A. A M.B. NEBO A.Z. A M.V. A NA NOZE JE DOLE ČESKY PATA A KAŽDÝ MÁ DVĚ PATY-PATTY. A PATTON JE TEN, KDO DVĚ PATY MÁ. A FINÁLE? HEBREJSKY JE NOHA REGEL. ANO JAKO TO MOJE UČITELKA RUŠTINY REGAL, KTERÉ JSEM SE PŘIHLÁSIL NA VÝUKU FRANCOUZŠTINY A NAUČIL SE POUZE VĚTU „PAN DUBOIS JE V PAŘÍŽI“. FRANCOUZSKY “ M. DUBOIS EST Á PARIS“ VYSLOV „MESJÉ DIBOA ETA PARI“. NÁHODA BY TO BYLA KDYBY MNĚ REGAL NEŘÍKALA VASJA. A ŠÍLENĚ MNĚ TÍM ŠTVALA. VŠIMNĚTE SI ŽE V TÉ VĚTĚ ZMIZÍ VE SPOJENÍ „EST Á“ PÍSMENO „S“ NAŠE DVOJKA A JE Z TOHO „ETA“. JAKO TA ZNÁMÁ ORGANIZACE BOJUJÍCÍ ZA OSVOBOZENÍ PAÍS VASCO-BASCO. KDE MATUROVAL OTTO HABSBURG, SYN ZITA A KAREL A JE TAM HLAVNÍM MĚSTĚM VITTORIA. A NEJVĚTŠÍM MĚSTEM JE PŘÍSTAV BILBAO-B.L.B. A VZPOMÍNÁTE, ŽE PAK TU VÝUKU ZRUŠILI PROTOŽE SE JIŽ NIKDO JINÝ (SAMOZŘEJMĚ, ŽE NE NÁHODOU) NEPŘIHLÁSIL. JESTLI SI VZPOMÍNÁTE. UŽ TO TADY TAKÉ BYLO. DŮLEŽITÉ JE TAKÉ VĚDĚT TO, ŽE KDYŽ JSEM SE ZEPTAL V BRITÁNII NĚKOHO, JAKÝ ZNÁ JEŠTĚ JAZYK KROMĚ ANGLIČTINY TAK MNĚ VŽDY ODPOVÍDALI ŽE FRANCOUZŠTINU. ALE MYSLÍM, ŽE SE JÍ UČILI PROTOŽE MUSELI A ŽE JÍ DOBŘE NEZNAJÍ. A ŘÍKALA TO JEDNA Z MÝCH UČITELEK ANGLIČTINY NA ŠKOLE V ULICI BOND STREET, KŘIŽUJÍCÍ OXFORD STREET V LONDÝNĚ. BYLA CATHERINE A BYLA AUSTRALNKA. PROBÍHALO V TÉ DOBĚ PRÁVĚ MISTROVSTVÍ SVĚTA V KOPANÉ VE STÁTĚ KOREA. PŘED CHVÍLÍ JSEM PSAL ŽE VILLA-VILLE – DĚDINA ŽIL ASI 15 METRŮ OD BABIČKY A DĚDA DŮM ČÍSLO POPISNÉ 74. VZPOMÍNÁTE? V TĚCH 15 METRECH BYL VCHOD DO ULIČKY KDE ŽILA RODINA ŠUBRT A VOŘÍŠEK A ZA NIMI GROMAN A ŠTROSS. A ÚPLNĚ NA KONCI ŽIL NOŽIČKA. ANO PAN NOŽIČKA. MALÁ NOHA. TAM V ROHU BYDLELI NOŽIČKOVI SE ŘÍKALO. A NOHA byl vůdce rebelů v RUMBURK – ŠLUKNOV.

Od roku 1960 zahájila M.G. aktivní práci s cílem založit muzeum moderního umění v Pori, městě jejího narození. Začalo fungovat v roce 1979. Když bylo založeno, Pori Art Museum získalo sbírku finského umění Art Foundation, která nese jméno Maire Gullichsen. Titul profesora získala Gullichsen v roce 1980. Zemřela v roce 1990 ve svém rodišti ve věku 83 let při psaní svých pamětí. Dílo vyšlo později, editované její dcerou, pod názvem Barvy, duhy, tmavé odstíny. A vy již víte, že Johann Wolfgang GOETHE napsal knihu Smyslově-morální účinek barev.

Zemřela 9. července 1990 v místě narození PORI. A to je den narození prvního manžela mojí matky v roce 1909 a svatba manželů HAVLOVÝCH. Rok je datem mého narození 1909. A je to také 9. červenec – 09.07. a to je i 09.01 a to je i 06.01. Den TŘÍ KRÁLŮ. Město PORI je ve švédštině BJÖRNEBORG (BJÖRN-BRNO-BERN-BRUNNER-BRANKA atd.). Leží u BOTNICKÝ záliv. Anglicky GULF of BOTHNIA. Ano je tam anglické BOTH – DVA nebo OBA. A ruské BOTINKY, které jsou zpravidla DVĚ. U ÚSTÍ řeky KOKEMÄENJOKI. Je nejdůležitějším městem provincie SATAKUNTA. Proč je to pravda všechno, co tady píšu? Jižní část BOTNICKÝ záliv má své jméno. SELKÄMERI finsky a švédsky je to BOTTENHAVET. A vy vidíte na vlastní oči, že jde o OBCHODY S OBUVÍ – SELL KÄMERI – OBCHODY a BOTTEN – BOTY a HAVĚŤ je hodně BOT. A to byla velkovýroba BOT-BOTINKY panem BAŤA ve ZLÍNĚ. A proč ještě je to pravda? OTMAR REIDL, který „nemohl plnit své úkoly, protože byl vysazen jinde, než na co byl připravován“ se přihlásil po návratu z vězení LANDECK u INNSBRUCK do ZLÍN a tam ho zařadili jako vedoucího prodejny BAŤA v TRHOVÉ SVINY. Rodišti HÁCHA EMIL. A vy víte, že můj otec byl na jedněch krycích dokumentech v době Okupace HAZUCHA EMIL. A finále? To moře na jihu zálivu zvané finsky SELKÄMERI a švédské BOTTENHAVET se dříve jmenovalo RAUMANMERI. Ano vidíte dobře. RUMUN – ROMAN MERI. MERI je i slovenské MERÍ a české MĚŘÍ. A to je přece METER. Anebo anglické MARIE – MARY – vysloveno MERY. A také jako vyslovené MERRY – VESELÝ. A můj otec byl METER, než to někdo přepsal na VASIL. Ta vila, kde se narodila a zemřela M.G. byla jejího otce WALTER AHLSTRÖM – LA METER MOHORITA. A německé WALTHER název – značka střelných zbraní a také anagram MOHORITA L.

Maire Gullichsen byla dcerou Waltera AHLSTRÖMA, syna Anttiho Ahlströma, zakladatele společnosti AHLSTRÖM.  V roce 1928 se provdala za Harryho Gullichsen (1902–1954), inženýra norského – NORDIC původu. [který byl prezidentem A. Ahlström Osakeyhtiö od roku 1932. V roce 1969 se provdala za Bertila C. Nyströmera (1904–1995) ze Švédska. BERTIL CARL NYSTRÖMER měl jméno, které užíval BERTILE. Myslím, že to je švédská podoba jména ALBERT. Jestli ne tak je to ale určitě anagram jména ALBERT-BERTILE.

Její první manžel GULLICHSEN byl NORWEGIAN – NOR. A byl křestním jménem HARRY – tedy i JINDŘICH a HENRIK a HAROLD. A iniciálami byl G.H. Ano správně to vidíte G.H. Ona M.G. a on G.H. Tak jak na konci komunismu v SSSR a ČSSR. Její druhý manžel byl BERTIL C. NYSTRÖMER a byl to ŠVÉD. Oba byli tedy SCANDINAVIEN nebo VIKING. A ona mluvila jazykem ze skupiny UHRO-FINSKÝCH jazyků. A vy víte, že můj otec byl po matce UHER-MAĎAR a po otci RUMUN-DÁK. A ti, co si pamatují všechno tak ví, že jsem 6,6 % DNA VIKING. Tedy SKANDINÁVEC – NOR či ŠVÉD. Moje sestra se jmenovala po druhém manželovi UHER.  

M.G. a H.G. měli syna architekta jménem KRISTIAN GULLICHSEN narozen v roce 1932 (123 a 9) a syna JOHAN GULLICHSEN, profesora narozeného v roce 1936. A dceru profesorku LILLI ALANEN narozenou v roce 1941.

A finále? Město PORI je přístavní město na břehu BOTTENSEE – SELKÄMERI, anglicky BOTHNIAN SEA a česky BOTNICKÉ moře. Na druhé švédské straně je na břehu BOTTENSEE-SELKÄMERI a anglicky BOTHNIAN SEA, česky BOTNICKÉ moře město GÄVLE. Ukrajinsky HAVLE. Ano. Ale to znáte dobře z minulých příběhu o FINSKU. Na švédské straně je to ještě vedle GÄVLE velký přístav SUNDSVALL – VASILLY SOUND. A na finské straně je to RUMA. MÚRA-MOTH. MOTHMURA je MOHORITA V.W. Nebo “ DÁME SI RUMA“ jak se říká u nás v Čechách. A jak říkal ŠVEJK-SCHWEIZ-SCHWEIG, když byl dotázán feldkurátem OTTO KATZ, „Poslyšte pijete kořalku?“ ŠVEJK „Poslušně hlásím, kořalku nepiju, jenom RUM“. Také je to ostrov RUM (spolu s EIGG a MUCK – SMALL ISLES) u ARISAIG v LOCHABER ve SKOTSKU. Vzpomínáte na ostrovy u skotského pobřeží? Ještě tady o nich bude řeč. až budu psát celý o příběh o zóně SOE a výcviku československých výsadkářů na severozápadě SKOTSKA. Protože to je všechno dohromady jedna velká OPERACE BENJAMIN.

Dalším zakladatelem společnosti ARTEK byl HUGO ALVAR HENRIK AALTO. Narodil se dne 3. února 1898 a zemřel dne 11. května 1976. Byl to finský architekt designér a akademik. Od konce roku 1950 je národně a mezinárodně uznávaným mistrem a prominentním jménem zmiňovaným v souvislosti s architektonickou modernou. Jeho četné designové práce zahrnují budovy nejen ve Finsku, ale i jinde v Evropě a ve Spojených státech.

V HORNÍ POČAPLY byl statkář příjmením ALT. Jeho syn Zdeněk byl můj dětský kamarád. Údajně vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze – Suchdol. Tu, kterou také vystudoval Miroslav Štěpán. Náhoda to není proto, že se k nám do domu v SOCHOROVA 1391/4 přistěhovala rodina ALTSCHUL. Stará škola. Nevím, zda byli příbuzní básníka účastníka druhého odboje RUDOLF ALTSCHUL. Ale vím to, že tento básník byl člen skupiny SPOŘILOVSKÝCH surrealistů. A na SPOŘILOVĚ žili SVOBODOVI. Rodina mojí manželky VLASTA PATTY SVOBODA i s ní. Žila tam, než se přistěhovala k nám do SOCHOROVA po naší svatbě. A je třeba zmínit i to, že jsem tam u ní na SPOŘILOVĚ nějaký čas před naší svatbou a po svatbě bydlel i já. Právě nastal čas abyste se vy, kteří neznáte všechny důležité aktéry OPERACE BENJAMIN dozvěděli, že pplk. SOCHOR ANTONÍN Hrdina SSSR a příslušník Československé armády, po kterém se jmenovala naše ulice se narodil v Německu LOHBERG (srovnej s výše uvedeným LOCHABER SKOTSKO), ale krátce po jeho narození se přestěhovali zpět do Československa. Do městečka, které navštívil GOETHE a které leží u TEPLICE-CZEPLICE. Ve kterých se v obě Druhé světové války vyučil bratr mojí matky KAREL GEBLT II. číšníkem a po válce se tam oženil s AURÉLIE/ZLATA SCHIDLAK a narodil se tam 11.11.1948 jejich syn KAREL GBELT III. Ten, který žil celý svůj dospěly život ve FRANKFURT nad MOHANEM. To město se jmenuje DUCHCOV. A vy víte, že GOETHE se narodil ve FRANKFURT nad MOHANEM a žil celý svůj dospělý život ve WEIMAR.

Už také víte, že SOCHOR je i SACHER (VÍDEŇ z ŽELIEZOVCE na SLOVENSKU) i SACHAR PALÁC (naproti ÚV SSM na náměstí M.G. anebo SENOVÁŽNÉM) a i SACHAROV (sovětský akademik jehož život je OPERACE BENJAMIN od začátku do konce. Například jeho manželka byla JELENA – JELEN a příjmením BONNER, česky třeba odpověď na dotaz, čí je ta taška zní odpověď: JELENINA. A čí je ten kabát: JELENIN).

AALTO byl ještě křestním jménem i HUGO – tedy i H.G. HUSÁK GUSTAV. A vám dobře známý HAAG – LA HAGA a ruské GAGA. A byl HENRIK – JINDŘICH – HARRY – HAROLD. Používal ale svoje třetí křestní jméno, a to bylo ALVAR. A stejně tak jako on ALVAR se jmenoval ALVARO CUNHAL. (ALVARO – ALVAR je jméno pocházející z dob VIZIGÓTŮ v HISPÁNII – IBERICA. (Já jsem 2,2 % IBERICA původu DNA.) Tento ALVARO CUNHAL byl ale generální tajemník Komunistické strany Portugalska. Z LISBOA-BASIL. Narodil se ve městě SEIA v okrese GUARDA v provincii BEIRA ALTA. A tak byl Portugalec z BEIRA – ALTA ALVARO. Jako ALVARO AALTA Fin. A ještě k tomu BEIRA jako italské BIRRA-PIVO. Německy BIER. ALVARO CUNHAL se narodil v pro nás velmi důležité sestavě čísel dne 10.11. roku 1913. A ve stejném roce ale 10.01. se narodil HUSÁK GUSTAV. A také víte, že i rok jeho narození je číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA ulice. 1391. A také víte, že ve stejném roce ale v jiném pořadí čísel se narodil M.G. MICHAIL GORBAČOV a B.I. BORIS IELCIN a sestra mojí matky ALENA BARANNIKOV a plukovník V.H. – VLADIMÍR HENDRYCH. A to je vám asi málo. A tak je třeba dodat, že ALVARO z ALTO CUNHAL se jmenoval po matce BARREIRINHAS. Ano BARREIRINHAS a můj strýc byl BARANNIKOV ANTONIO a moje babička byla BÁRÁN. Jeho kmotr byl ANTONIO a jeho bratr byl ANTONIO. Samozřejmě že po svatém ANONÍN z PADOVY ale narozeném v LISBOA. Že to nebyla žádná náhoda dokazuje to, že po přestěhování ze SEIA na venkově v SÉ NOVA bydleli v LISBOA nejprve v RUA PINHERO CHAGAS. Ale odtud již se stěhovali do „zóny“ OPERACE BENJAMIN. Tak to můžu nazvat. Přestěhovali se totiž do LISBOA BENFICA na AVENIDA GRÄO VASCO. Potom po smrti bratra ANTONIO na AVENIDA DE 5 DE OUTUBRO a poté na AVENIDA MIGUEL BOMBARDA. Ano vidíte dobře BEN FICA a VASCO v LISBOA BASIL. A pak na TŘÍDU 5. ŘÍJNA. Ano třída nese jméno s datem narození VÁCLAV HAVEL. V Portugalsku je toto datum důležité proto, že v roce 1910 došlo ve dnech 3. a 4. října ke svržení nenáviděné MONARCHIE a 5. října se Portugalsko stalo republikou. 1910 jsou i 19.01. A to byly v NĚMECKU-WEIMAR REPUBLIC v roce 1919 první volby po pádu nenáviděné MONARCHIE. Rodina CUNHAL se pak stěhovala na ulici MIGUEL BOMBARDA – M.B. A vy víte, že BOMBA byla manželka VASIL VALO. MILUŠE BOMBA (OVÁ) Ale nevíte, že jeden syn MILUŠE BOMBA a VASIL VALO byl MICHAL. A tak kdyby přijal jméno po matce, jak je to zvykem v Portugalsku, tak by byl MIGUEL VALO BOMBARDA. ALVARO CUNHAL byl vězněn celkem 15 let portugalským fašistickým režimem SALAZARA. Z toho byl 8 let v samovazbě. Žil i v MOSKVĚ. Měl jsem tu možnost se s ním seznámit. Navštívil jsem ho v září 1990 v LISBOA. Bylo to velmi zajímavé setkání. Přímo z tohoto setkání jsem odletěl z LISBOA do MOSKVY na setkání s OTCEM PERESTROJKY tajemníkem ÚV KSSS JAKOVLEV. JAKOV LEV. Ten byl deset let (1963-1983) velvyslancem SSSR v KANADA – KAŇADA – ROKLE – ÚDOLÍ – MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE. Než se stal spolupracovníkem M.G. v MOSKVĚ. Psal jsem tady dříve, jak mně schválně nechali organizátoři z mezinárodního oddělení KSSS (KGB) uletět letadlo. A musel jsem cestovat druhý den. A 4. října toho roku, tedy krátce po této mojí cestě mezi skutečné „komunisty“ byl zavražděn v Praze můj otec. Nebylo jim to nic platné. Za rok na to po pokusu o puč a jeho ukončení 21. srpna 1991 TAMAN divizí v MOSKVĚ už KSSS neexistovala. Ten příběh o mém pobytu v ARTEK – APTEK v té době již znáte.

ALVARO AALTO se narodil dne 3. února 1898 a zemřel dne 11. května 1976. Vy víte, že 11. května je také minus DVA 9. srpna. Datum, kdy slavil SSSR konec války spolu s celou Východní Evropou. Je to i AUGUST. Tedy 11. srpna. A to se narodil VASIL GYULA BILAK. Plus, DVA je to 13. srpna, a to se narodil FIDEL CASTRO. A minus DVA je to 9. srpna, a to se narodily moji dva bývalí nevlastní bratři DVOJČATA. byla svržena atomová bomba na NAGASAKI a 6. srpna na HIROŠIMA. Rok 1976 je i rok 1919 a rok 1991. V roce 1976 jsem končil základní vojenskou službu a dne 17.01.1976 – Tedy jako po našem i datum narození ALVARO CUNHAL 10.11. jsem se oženil.

Dílo AALTO ALVARO bylo ovlivněno nejen finskou přírodou a tradicí, ale také historií architektury. Mezi jeho díla patří sanatorium PAIMIO, FINLANDIA HALL, radnice SÄYNÄTSALO a budovy Technické Univerzity Helsinky.  Byl také znám svou úzkou spoluprací s rodinou AHLSTRÖM. Výsledkem spolupráce byly obecné plány a městské plány pro umístění továren, stejně jako dělnické byty a jednotlivé budovy. Aalto byl také jedním ze zakladatelů ARTEK a finské asociace současného umění. Jeho manželka byla AINO – MARSIO – AALTO a také ELISSA AALTO.

Rodiče Alvara Aalta byli finsky mluvící zeměměřič Johan Aalto a švédsky mluvící poštovní úřednice Selly (Selma) Aalto (rozená Hackstedt). Avarovi bylo pět let, když se rodina přestěhovala Z KUORTANE do JYVÄSKYLA. Johan Aalto koupil dům v centru Alajärvi po finské občanské válce. Rodina se tam přestěhovala a Alvar Aalto tam měl registrované bydliště až do svého sňatku v roce 1925.

Jeho otec JOHAN, a tak i JOHANNES byl zeměměřič. Jako JOSEF OTISK velitel para skupiny WOLFRAM a spolubojovník mého otce ze skupiny ARAP. K měření se používá česky METR. Ve švédštině je to METER. Stejně jako na Slovensku. Finsky je METR slovo MITTARI. A to vy víte, že je MÍŤA LI – Tedy MÍŤA-METER-DMITRO-DIMITRO – LEE. Moja datum narození. Malými písmeny – lee. A zrcadlově jak to vidí ALICE ALENKA je to I99. 19.09. Matka byla švédsky mluvící úřednice pošty. SELMA – WASIL zvaná SELLY jako SELLY SELING zpěvačka z PLZNĚ a dcera jednoho Afroameričana, vojáka US ARMY generála PATTON SMITH GEORGE. Matka byla rozená HACKSTEDT. Náhoda by to byla, kdyby švédské HACK nebylo v překladu do češtiny ZÁŘEZ. A to je DRÁŽKA – německé RILLE. Třeba na půllitru pro správné MĚŘENÍ natočeného piva. Nebo jako ZÁŘEZ v půdě. A tím je STROUHA-L. Z VESELÍ nad LUŽNICÍ. A moje prababička RILLE TERESIE z jiného VESELÍ u CHCEBUZE. Jeho matka SELLY pracovala na poště – španělské CORREO. Připomínám finské město KOERO. A festivalovou KOREA v roce 1989. Druhá část švédského příjmení matky je MÍSTO-STEDT. Německy je to ORT. Tedy i THE OR. Italsky je to POSTO. A tam také paní AALTO-HACKSTEDT pracovala.

V roce 1916 Aalto imatrikuloval na lyceu JYVÄSKYLÄ a poté šel studovat architekturu na Helsinskou technickou univerzitu. Stejně jako jeho spolužáci se Aalto zúčastnil občanské války. V počátečních fázích války se zúčastnil bitvy u LÄNKIPOHJI a v závěrečné fázi sloužil jako tlumočník ve švédské brigádě v bitvě u TAMPERE. Po válce promoval jako architekt v roce 1921.

V roce 1916 kterým je i rok 1919 a rok 1976 a rok 1991 imatrikuloval na LYCEUM – WASYL. Bylo to v JYVÄSKYLA. Nahoře vidíte fotografii, kterou jsem osobně v tom městě pořídil. Je na ní název města. Vyfotil jsem ho záměrně z rubu. A vy vidíte že to je VÄSKY a L a J. VASKY EL CHE. Bojoval v Občanské válce. Když velel BÍLÝM vojskům generál MANNERHEIM.

Aalta vyučovali na Helsinské technické univerzitě mimo jiné ARMAS LINDGREN, USKO NYSTRÖM a CAROLUS LINDBERG. Národní romantismus přelomu století na něj měl vliv prostřednictvím Lindgren. Aalto byl populární ve své studentské komunitě a prostřednictvím Carolus Lindberg se seznámil s umělci HENRY ERICSSON a TOPI VIKSTEDT stejně jako s novinářem ARTHUR SJÖBLOM. Aalto začal svou literární kariéru prací pro Vikstedt a Sjöblom časopis KERBEROS.

A vidíte jméno jeho vyučujícího ARMAS LINDGREN. ARMAS je myslím velmi jasné, protože to tady bylo před chvílí. LINDGREN je i spisovatelka LINDGREN ASTRID. O té jenom to, že byla autorkou nádherných knih pro děti. V jedné vystupuje i skřítek NILS. Tak se jmenoval křestním jménem další zakladatel ARTEK. Budu o něm psát za chvíli. A proč ji zmiňuji, když ve Švédsku určitě žije hodně lidí s příjmením LINDGREN? NILS je totiž ve Švédsku zkrácené jméno NICHOLAS-NIKOLAI-NIKOLA-MIKLÓS. A ASTRID? Tak se jmenoval jeden závod u nás dole v Holešovicích v Praze 7. Vyráběly se v něm kosmetické výrobky. LIND je kromě toho i česká LÍPA. Oblíbená značka cigaret mojí matky, dokud se nepřestaly vyrábět. A samozřejmě, že symbolický český strom. I ta LÍPA, kterou jsem chtěl vysadit v Moskvě v roce 1985 při Festivalu mládeže a studentstva v zahradě klubu ZIL. A setkal jsem se s velkým odporem. Byl to pro ně symbol Bílých Čechů-Legionářů. Je to LÍPOVÁ ulice na DVOJCE. Tam sídlilo generální ředitelství Pivovarů a sladoven. Švédsky je pivo ÖL a finsky OLUT. Proč to ale hlavně píšu je proto, že naproti tohoto generálního ředitelství v LÍPOVÉ ulici bydlel můj kolega z kanceláře na OV SSM Praha 2. V Paláci Valdek na náměstí Míru. Jmenoval se po švédsku ULRICH-ULRIK. A byl PETR ULRICH a jeho manželka byla PAVLA ULRICH. A předsedoval nám tam tehdy ULMAJER. To švédské ÖL mi nejde vyslovit. Ale když se na to podívám „českýma očima“ tak je to OUL. Samozřejmě, že nejslavnější LÍPOVÁ je U.L. – UNTER den LINDEN-POD LIPAMI v BERLÍNĚ. Tam sídlí HUMBOLT UNIVERZITY. Taky H.B. a taky H.V. Na ZÁPADĚ BERLÍNA za BRANIBORSKOU BRANOU pokračuje jako STRASSE DES 17. JUNI. Ano 17. JUNI. Datum narození mojí babičky z HORNÍ POČAPLY. 17. ČERVNA. A to je také 17.ČERVENEC – 17.07. Ten snad nejvýznamnější datum v mém příběhu.

SJÖBLOM je v překladu do češtiny MOŘSKÝ KVĚT. Je to i BLOM – FLORA-FLORIÁN. B.L.M. základní klíč Operace Benjamin. To slovo je i „latinsky“ SIÖBLOM, a to je BASIL M. KERBEROS je KER a BASIL. KEŘ je ruské KLJON – KLON – OTISK. A oblíbená píseň mého otce KLJON KUDRAVIJ RAZKUDRAVIJ KLJON REZNOJ. To je VINOHRAD-KEŘE HROZNO. Píseň z MOLDÁVIE o SMUGLJANKA MOLDAVANKA. KEŘ je i BUSH, který je třeba na STRANDU v LONDÝNĚ. KERBE je i KRB. Do školy U KRBU jsem chodil do učení, protože ta naše škola automechaniků na náměstí Míru byla v rekonstrukci. Je to i BRK – z HUSY nebo HUSÁKA. Co má CYGNUS CYGNUS ? Také BRK. KERBE je i KOBR. Španělské COBRE – MĚĎ – CUPRUM. Ve švédštině je to KOPPAR, a to je, protože dvě P jsou i B také KOBAR. Nebo COBRA, to je had ale i ruční palné zbraně BRAZILSKÉ výroby. BRASILIA. Je to i ostravský herec KOBR. Samozřejmě, že vy, kteří dobře rozumíte víte, že KERBEROS je i BASILLEK.

Prvním návrhem veřejné budovy dvacetiletého studenta architekta byla budova DEFENCE CORPS. dokončená v Alajärvi v roce 1919 na základě plánů vypracovaných v roce 1920. Aalto, který vystudoval architekturu, nezačal svou kariéru v metropolitní oblasti Helsinek tak, jak očekával. Vrátil se tedy do Jyväskylä a v roce 1923 zde založil architektonickou kancelář Alvar Aalto. Kancelářské prostory byly umístěny ve spojení s hotelem JYVÄSKYLÄ CITY. V kancelář sdílel se svým prvním asistentem TEUVO TAKAL. Aalto také najal jako asistentku AINO MARSIO. Ta se stala jeho první manželkou v roce 1924. Ve stejném roce Aalto dokončil výkresy městské nemocnice ALAJÄRVI a navrhl DĚLNICKÝ DŮM JYVÄSKYLÄ a SEINÄJOKI DEFENCE CORPS HOUSE.

V tom hotelu, kde jsou v komplexu budov i kanceláře kde měl kdysi kanceláře ALVARO AALTA jsem při svém pobytu ve Finsku v listopadu 2022 bydlel. První zakázka pro mladého architekta přišla od ARMÁDY. ARMEIJA je to finsky. Velmi podobné ruskému ARMIJA. Ale základ je stejný ARM jako skoro všude. Byla to budova v ALAJÄRVI. Tato obec byla založena v roce AALTO narození. Tedy po našem 1868 byla založena obec a on se narodil v 1898. ARMEIJA ukázala klíč. Pochopitelně. AALTO tam i určitou dobu žil a pracoval. JÄRVI je JEZERO – LAKE – LOCH – OZERO – LAGO. A tak to můžeme přeložit jako ALA JEZERO. Náhoda by to byla, kdybych neměl přítelkyni na Praze 2, která studoval Střední školu ekonomickou v RESSLOVA ulice, na DVOJCE. A ta se nejmenovala ALA. Nevím, jestli ALLA nebo ALA, nebo byla ALENA nebo ALICE a jenom se jí tak říkalo. Její matka byla, a to si již nejsem jist Ruska. Pravda je to proto, že ALLA je španělsky vysloveno AJA. A tak jsme říkali mojí sestřenici jménem ALENA/ALICE. A také se tak jmenovala na DVOJCE žijící, později emigrující ÁJA VRZÁŇOVÁ – krasobruslařka – FIGURE SKATING. Ta byla V.R. Vojenská Rozvědka ZÁŇOVÁ – jako ZINOVEY zakladatel toho sovětského ARTEK. A také jeden z dvojice ZINOVĚV-KAMENĚV. Ale to přijde na řadu v následujícím příběhu. ALLA byla i PUGAČOVA. Sovětská zpěvačka. Jako JEMELJAN (jako CHMEL JAN nebo JMELÍ – pravda je to proto že vědecký název JMELÍ je VISCUM ALBUM – VASCA z ALBY) PUGAČOV, který byl v čele selského kozáckého povstání v letech kdy se rodily USA. V letech 1773-1775. A narodil se dne 10. ledna. Jako jeden z vůdců Slovenského národního povstání AUGUSTÝN HUSÁK. A finále? Otec mojí kamarádky ALLA byl generál GOTTWALD. To je shoda jmen. Ne rodina s Klement GOTTWALD. Ale navádí nás to kam? No přece do GOTTWALDOV k BOTÁM a BAŤA a JAK EŠ a LENART a INDRA, a hlavně OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Generál měl pro můj příběh důležitou hodnost. Byl GENERÁLPORUČÍK. A v roce 1987 se stal vojenským a leteckým přidělencem v SOFIE – ŽOFIE. Tam co byl před tím v té samé funkci spolubojovník mého otce generál ŠTEFAN MICHAL BUNZÁK z VOLOVÉ a velvyslancem tam byl GRÍŠA SPURNÝ, který byl s NOSKEM v LONDÝNĚ v průběhu Druhé světové války. Generálporučík GOTTWALD byl rodem z města KADAŇ – ne KODAŇ – DANMARK. Ale z KADAŇ-CHOMUTOV. Města, kde studoval Střední stavební průmyslovku můj bratranec B.I. – BARANNIKOV IVAN. Původně ze ZENGROVA Praha 6. Pak z LOUNY. L.N.

A s kým sdílel kancelář? S TEUVO TAKAL. Ano jako TIKAL. Hokejista ze Sparta Praha – Náhoda to není protože, jeho syn TIKAL se oženil se spolužačkou mojí sestry z učení křestním jménem ZOJA. Ano jako ZOE dcera LUDVÍK SVOBODA. A jako ZOJA Kosmoděmjanská. Sovětská partyzánka popravená nacisty ve Druhé světové válce. První žena – Hrdina SSSR. Narodila se dne 13. září 1923 v OSINO-GAJ. TAMBOV.

Navrhl VILA VÄINÖLÄ v Alajärvi. Ta byla dokončena v roce 1926. Následující rok Aalto vyhrál soutěž návrh venkovského domu na jihozápadě Finska a VYBORGSKÉ městské knihovny v TURKU v roce 1927. Knihovna byla dokončena v mnoha etapách až v roce 1935. MAALAISENTALO byl dosud největším z Aaltových projektů. Kvůli stavebním pracím se přesunul do Turku.

V roce 1926 navrhl Aino Aalto VILU FLORA jako letní sídlo své rodiny na okraji vesnice PYNTTÄRI v Alajärvi která byla dokončena v roce 1926. Byl to nízký, bíle omítnutý jednopatrový dřevěný dům. Dům s obytným prostorem ložnicí a kuchyní byl v roce 1938 rozšířena o dvě ložnice. Žili ve Villa Flora, zejména v roce 1930. Poté, co Aino Aalto zemřela v roce 1949, ji Alvar zřídka navštěvoval. Během druhého manželství již Villu Floru nenavštěvoval. Místo je však stále v soukromém vlastnictví rodiny Aalto.

MALAISE je anglické slovo pro české nevolnost, či neklid. Samozřejmě, že tady může být i souvislost s MALAYSIA. Ta se nachází také na poloostrově, PENINSULA – na jihu MALAJSKÉHO poloostrova a na severu ostrova BORNEO. Tedy opět M.B. Hlavní město je KUALA LUMPUR. K.L. – EL CHE. Je tam ale i slovo LUMP a australská KOALA. Malý medvídek. A anagram KOULE – KOULOVA ulice, s latinským U je i V. Nebo nahoře na fotografy uvedené KUOLAJÄRVI místo ve Finsku. A MALAYSIA je i německé WASIL a také to které jsem neměl rád WASYA – WASJA. Samozřejmě že BORNEO zapadá plně do modelu BRNO-BRUNNER-BEROUN-BRUNTÁL-BERN atd.atd.atd. Důležité je to i proto, že mě na táboře ve SKOKOVY, LOUKOV v bývalém majetku rodiny SIMRŮ-SIMER někdo naučil píseň “ Malajko černooká tvoje láska divoká mě tak vábí…“ Dále je v textu, že mladý Evropan bílý k snědé Malajce vzplál. “ A právě teď si vzpomínáte na oblíbenou píseň mého otce o Smugljance. Snědé Moldavance. V protokolu o zatčení mého otce je, že měl u sebe fotografii ženy. Jaké a odkud a jak vypadala se nedozvím. Co ale vím? Že to H.S. věděl. A tak mi naorganizoval naučit se hrát na kytaru a zpívat tuto TRAMPSKOU píseň. Je jednoduchá, a tak jsem ji určitě hrál často. Z té otcovi znám jenom první sloku. Ale asi není tak docela neznámá. Požádal jsem, aby ji otcovi zahráli na pohřbu a znali ji.

A vy víte, že FLORA je také BLOM a také je to první manžel mojí matky FLORIÁN. FLORA je kromě toho část PRAHY u Olšanských hřbitovů. Kam jsme s matkou jezdili rok, co rok do COLUMBARIUM položit květiny k urně jejího prvního manžela. FLORA je nebo byla i výstava květů v OLOMOUCI. FLORA OLOMOUC – FLORIAN a WASIL. Manželé mojí matky. VILA FLORA je také V.F. Tak se jmenovala první a dcera mojí matky, VRATISLAVA FLORIÁN. Ta zemřela. Ale také je to VRATISLAV FLORIÁN – V.F. jeden z mých bývalých nevlastních bratrů DVOJČAT. Vilu postavil na okraji vesnice PYNTTÄRI – to je čistý anagram TRÁPENÍ. Po smrti první manželky AALTO VILA FLORA nenavštěvoval. Samozřejmě, že FLORIDA sem patří také. To je název státu USA. Kde je MIAMI. Tam kam připlouvají na lodích a doma vyrobených plavidlech, vorech stovky a tisíce CUBANOS. Emigranti, občané ostrova CUBA-KUBA. Na FLORIDA je také město TAMPA. Srovnej s finským TAMPERE. AINO je české ANNA. V roce, kdy AINO zemřela se narodila moje sestra ANNA. Byla k tomu ještě MARIE jako další kolegyně z firmy ARTEK – MAIRE GULLICHSON – iniciály M.G. ukrajinsky M.H. A syn mojí sestry byl iniciálami M.H. anebo rusky M.G.

Aalto a další architekt nového směru, ERIK BRYGGMAN pracovali v Turku, kde kultura upřednostňovala modernismus a kde místní developeři, měli zájem zejména o funkcionalistickou architekturu. Aalto a Bryggman (česky SLÁDEK) navrhovali pavilony veletrhu v TURKU v roce 1929. Právě jeho prostřednictvím se funkcionalismus dostal do Finska. Aalto dostal příležitost použít nosný stavební rám, flexibilní půdorys a modulární myšlení v obytné budově objednané průmyslníkem JUHO TAPANI. Nacházela se na adrese LÄNTINEN PITKÄKATU 20. Byla postavena v letech 1927–1929. Další budova TURUN SANOMAT byla postavena a v letech 1928–1930. Společně s inženýrem EMIL HENRIKSSON pro tento účel Aalto navrhl nový druh sloupové konstrukce.

Náhoda by to všechno byla, kdyby BRYGGA neznamenalo ve švédštině vařit PIVO. A tak je i BRYGG MAN – SLÁDEK. BRYGGERI je švédské PIVOVAR. Tento obor vystudoval na pražské VŠCHT, kde pracovala v době, když žili v Praze moje teta ALENA BARANNIKOV, další strýc manželky mého bratrance PETR GEBLT, kterým jsem byl 03.03.1973 na svatbě v Pražském hotelu JALTA. HENDRYCH. Bratr plukovníka HENDYRYCH. A tento HENDRYCH byl křestním jménem OLEG. Jako KOŠEVOJ. Vy, kteří již rozumíte, tak víte že KOŠEVOJ je i KOŠÍKÁŘ. BASKETBALISTA. A nevím, jestli víte, že OLEG KOŠEVOJ byl sovětský partyzán, který založil skupinu MLADÁ GARDA. A v ulici MLADÁ GARDA v době svatby GEBLT-HENDRYCHOVÁ rodina bratra mojí matky KAREL GEBLT žila. A já jsem se po asi devíti letech po jejich svatbě, když oni už v MLADĚ GARDY nežili ale žili v ulic AMBROŽ (OVA) „nastěhoval“ do budovy ÚV SSM náměstí MAXIMA GORKÉHO. A vy kteří čtete a pamatujete si víte, že jsem byl jako KOŠÍKÁŘ s týmem METEOR PRAHA LIBEŇ na turnaji v BREMEN, NSR. Bylo to na přelomu září–říjen 1969. A jako 17leté borce – dorostence dovedli na naše první cestě v doprovodném programu turnaje do místního právě nově otevřeného velkopivovaru BECK’S. Kde jsme pochopitelně hanbu neudělali. Když jsem se vrátil tak krátce potom se vydal na cestu přes hranice – přes dráty – do Rakouska a pak Německa a pak dál až do Maroka i můj bratranec PETR GEBLT z ulice MLADÉ GARDY. Jeho starší bratr KAREL GEBLT III. již žil ve FRANKFURT. PETR se po čase vrátil a doučil se v oboru číšník – kuchař v hotelu METEOR. A tam se také seznámil se svoji nastávající manželkou V.H. Jak vás znám, tak by vámi toto bylo málo. A tak je třeba uvést, kde SLÁDEK OLEG HENDRYCH pracoval. Stal se ředitelem pivovaru NOŠOVICE. Ano NOŠOVICE. Vy víte, že to všichni ostatní, co neznají naše háčky vysloví jako NOSOVICE. A to je přece i NOSEK. A vy víte, že to je velmi důležité celým mým příběhem provázející příjmení. A bylo tady již mnohokrát uvedeno, co NOSKŮ bylo v OPERACI BENJAMIN zapojeno. A proč je to pravda? V nedalekém prostoru od pivovaru vybudovaného v roce 1961 – ano v roce narození mého otce a roce plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu 1991 – bylo místo kde přistál výsadek WOLFRAM. PARA VÝSADEK z LONDÝNA. Z Londýna, kde byli tehdy komunisté NOSEK a GRÍŠA-JINDŘICH-JINDRA SPURNÝ. A výsadek vysílala DVOJKA MORAVCE a PALEČKA. Ta místa, kde výsadek seskočil byla osada NYTROVÁ a KOTLY poblíž obce MORÁVKA. A kousek od NOŠOVIC. V okrese FRÝDEK MÍSTEK. A právě teď si vzpomínáte, že můj otec po válce sloužil ve FRÝDEK MISTEK a rodina manželky bratra mojí matky SCHIDLAK AURÉLIE byla z FRÝDNAVA okres H.B. A spolužák ve třídě na základce byl FRIED IVAN a jeho matka byla také EMILIE jako EMILIE JUNGMAN-SCHIDLA z FRÝDNA. Sestra mojí tety. A také si vzpomínáte, že sestra manželky mého bratrance PETR GEBLT jménem NAĎĚŽDA se provdala za dalšího ale jiného, ale MORAVEC. A také si možná vzpomenete, že radista skupiny WOLFRAM, který měl obsluhovat radiostanici OLGA – OLEG nebo JINDRA-JINDŘICH se ztratil a byl zajat a dožil se konce války v koncentračním táboře FLOSSENBURG. Jmenoval se SVOBODA. A byl to ten SVOBODA, který měl letět ve skupině ANTHROPOID s KUBIŠ. A údajně kvůli zranění byl vyměněn za GABČÍK. A vy už víte dobře že já jsem se oženil se SVOBODA VLASTA PATTY z PLZNĚ, kde je ten nejslavnější český pivovar. PILSEN URQUELL – PLZEŇSKÝ PRAMEN – ZDROJ. A aby to bylo úplné tak další HENDRYCH byl JAN a byl také ředitelem pivovaru. OPAVSKÝ PIVOVAR. Německy TROPPAU BRAUEREI. V naší řeči může být i název piva OPAVA BIER – BEER, a to je i O.B. – OPERACE BENJAMIN. Nebo švédské OPAVA BRYGGERI. O.B. Samozřejmě, že to je pravda proto, že jsem do OPAVY nastoupil ke studia Vojenského gymnázia a po několika dnech jsem byl „vypakován“ zpět do Prahy. To samozřejmě, jako informace pro zasvěcené stačilo. A protože to všechno bylo pod kontrolou TŔÍ SESTER, tak mně v DAR ES SALAM hlavním městě TANZÁNIE čekalo překvapení. Byla to moje první „větší“ služební cesta z náměstí MAXIMA GORKÉHO do zahraničí. Bylo to v roce 1983. Vy již víte, že tam strávil asi půl roku po pobytu v KONGO ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL, než přijel do PRAHY, kde se potkal se mnou. A jako první, co mně čekalo v DAR ES SALAM byla návštěva pivovaru. Kde, jak jsem již psal mě oslovil krásnou češtinou místní SLÁDEK absolvent VŠCHT PRAHA. Bylo to překvapivé. Ale ne zas tak šokující. Kdo zná život Jaroslava HAŠKA tak dobře ví, že s KUDĚJEM Matějem procestovali Jiho slovanské země, kde navštěvovali pivovary a místní SLÁDKOVÉ, krajané jim poskytovali přístřeší a stravu. A finále? Dlouho jsem pak v žádném pivovaru nebyl. Až mě v roce1989 pozvali právě do toho plzeňského. A navrch k tomu jsem já pozval v létě 1989 moje partnery kteří byli v Československu na dovolené – vedoucí představitele mládežnických organizací POLSKA – JERZY SMAJDZYNSKI a MONGOLSKA – NARANGEREL a SSSR – VIKTOR MIRONĚNKO do pivovaru CHEB – EGER URBRÄU. To je město, kde bylo v roce 1913 (naše číslo popisné a rok narození HUSÁK a 1931 rok narození M.G. a B.I. a moje teta ALENA BARANNIKOVA) evidováno 8 pivovarů. Z nichž První světovou válku přežil jediný. REINSCHMIDT a SPRÖTN – KARL SCHMIDT. Ano vidíte dobře REIN a SCHMIDT – ŠMÍD. Aby to byla pravda tak to potvrzuje pivovar v SINGEN v DURYNSKU – také anagram DR.NOSEK. Ten byl v majetku ERNST HEINRICH JAKOBI – klíčová jména v mém příběhu – a dnes je to BRAUEREI SCHMITT. To byl SLÁDEK, který pivovar od původního majitele koupil. SINGEN leží nedaleko KOSTNICE, té německé, nedaleko od WINTERTHUR (MOHORITA TURN-TORUN-kde otec přešel hranici do SSSR u Zakarpatského TORUŇ) a u řeky RHEIN a na trase vzdušnou čarou z Čech do BASILEA-BALE. U jezer UNTERSEE a OBERSEE a BODENSEE. A vy si právě teď vzpomínáte že generál PATTON byl GEORGE a také SMITH. A finále? Finsky je pivo OLUT a to je L.T. a také U.O. LITOMĚŘICE, kraj Ú.L. a ÚSTÍ nad ORLICÍ. V Litoměřicích jsem sloužil já a moji nevlastní bratři a žila tam krátce moje sestra, už jako UHER v ulici Palackého. A v U.O. stavěl můj otec před Druhou světovou válkou opevnění. Je tam Vysoké Mýto – V.M. kde žil armádní generál RYTÍŘ (RITTER) OTAKAR. O.R. Švedsky je pivo ÖL. To je i OUL – VČELÍN a ÚL. A O.L. je OLOMOUC. L.M.C, – WASIL. A místo plné historických událostí spojených s OPERACÍ BENJAMIN. A tady mnohokrát dříve popsaných.

A zase zpět k ARTEK, k odstavci předcházejícímu tomu s pivovary. ERIK-VŘES-VASIL a MIELKE a HONECKER znáte a BRYGGMANN je sládek. Ten, co vaří PIVO. Finsky OLUT a švédské ÖL. Bylo to v TURKU. JUHO TAPANI je také TA JEHO PANI. Asi AALTO. K těm se ještě dostanu. Byly dvě. Ulice LÄNTINEN PITKÄKATU je ZÁPADNÍ DLOUHÁ ulice. A 20 – XX. Další budova byla TURUN. EMIL byl EMILIE SCHIDLAK-JUNGMANN a EMILIAN HAMERNÍK a ROBOT EMIL a HÁCHA EMIL, v době, když byl můj otec HAZUCHA EMIL. HENRIKSSON je SYN JINDŘICHA. Nebo je to velmi podobné počeštělému HENDRYCH. Rodině plukovníka HENDRYCH manželky mého bratrance PETR GEBLT. Obé je HEN – HON – HAN – HUN.

V období velkého rozšíření plicní tuberkulózy ve Finsku začala výstavba provinčních sanatorií. Aalto vyhrál soutěž na sanatorium, které má být postaveno v PAIMIU, SANATORIUM PAIMIO. Bylo postaveno v letech 1929 až 1933 a použil v něm stejné vlivy LE CORBUSIER jako v kancelářské budově Turun Sanomat. Sanatorium Paimio bylo komplexní dílo, protože Aaltos zde také vytvořil interiér. Aalto již spolupracoval s OTTO KORHONEN technickým ředitelem továrny na nábytek a stavebniny. S Korhonenovou pomocí Aalto vyvinul modely židlí až do sériové výroby.

Nemoci dýchacích cest provází také můj příběh. GEORGE WALKER zemřel na tuberkulózu (český básník JIŘÍ WALKER). ERNESTO CHE GUEVARA byl těžký astmatik. Plicní problémy měl VÁCLAV HAVEL. OTTO KORHONEN je anagram TOTO HORKONEN. Samozřejmě, že TURUN je zase TORUŇ ta Zakarpatská, kudy šel otec nebo ta Polská MIKULÁŠ – NIKOLAI – MIKLÓS – NIKOLA KOPERNIK. COPPER anglické slovo pro MĚĎ, kterou těžil můj přítel MOISÉS LA BRAŇA MENA v CHILE. Tak byl také COOPERNICK. Ne? SANOMAT je také SAN MOTA. Svatý MOTA. MOTA ION – M.I. Ten „svatý“ byl. Odešel jako dobrovolník do Španělska a dne 13. ledna 1937 u MAJADAHONDA u MADRID (MEGRIT) hned při prvním útoku padnul. spolu s přítelem VASILE MARINE. Oba byli z IRON BRIGADE – B.I. Fašistické organizace v ROMANIA-RUMUNSKO. Pravlasti MOHORIT. Ještě za DÁKŮ. Byli pohřbeni v BUKURESTI ROMANIA. Za účasti generál FRANCO a ministrů spojenců nacistického Německa. A velkého průvodu občanů.

Kostel v MUURAME byl dokončen v roce 1929 podle výkresů Alvara Aalta. Architektonicky kostel představuje severský klasicismus. A jsou tu vidět i italské prvky. Aaltova kariéra procházela přechodnou fází přechodu od klasicismu k funkcionalismu. Rekonstruován byl v roce 1979.

Tu poslední větu píšu kvůli té rekonstrukci v roce 1979. Protože vy víte, že to je i rok 1919, rok narození mého otce a rok 1991 rop plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. MUURAME je i MR.M. A jde o SEVERSKÝ klasicismus. S ITALSKÝMI prvky.

Mnoho developerů v Turku se dostalo do finančních potíží, když v roce 1929 udeřila hospodářská krize. Po dokončení sanatoria Paimio se Aaltos přestěhoval do Helsinek, kde bylo více pracovních příležitostí. Aaltova kancelář se nacházela v MUNKKINIEMI Helsinkách od roku 1935 do roku 1950. Aalto se začal zajímat o Munkkiniemi poté, co tam navrhl bytové domy M.G. STENIUS OY. Aaltos koupil od společnosti v roce 1935 vysoký skalnatý pozemek. Výkresy domu RIIHITIE byly dokončeny koncem léta 1935 a stavba byla zahájena okamžitě. V srpnu 1936 se Aaltoovi mohli přestěhovat do svého nového domova, jehož dvojí funkce jako domova a kanceláře se odráží v architektuře exteriéru. Z ní mohli vidět k moři. Budova je chráněna zákonem v roce 1982.

STENIUS je zase KÁMEN. Ve švédštině. Finsky je to KIVI. K tomu byl STENIUS ještě i M.G. AALTO si postavil dům na RIIHITIE. RIIH je důležité proto, že jsou tam dvě „I“. Jako ve slově IITALA a ARGENTIINA. A RIH – vysloveno G jako H v ukrajinštině je VOLSKÝ ROH. A tak vlastně bydlel také ve VOLOVÉ. RIIHITIE – MÍSTO VOLSKÝCH ROHŮ. MUNKKINIEMI jsou také MONKEYNIEMI. Jako místo OPIC. Opice je finsky APINA a ve švédštině je to APA. Maďarsky je to MAJOM a ukrajinsky MAVPA. BEAT skupina MONKEES byla založena v LOS ANGELES, CALIFORNIA. A vy víte že moje matka byla FLORIÁNKA – anagram CALIFFORNIA a také víte, že v tomto státu studoval IVAN HAVEL. Asi nevíte, že manažerem skupiny byl DON KIRSHNER. Byl DON jako ruská řeka. A byl KIRSCHNER jako ředitel divadla Spejbla a Hurvínka, S+H, které sídlilo u nás na DVOJCE v ŘIMSKÉ ulici. V té ulici, ve které bydlela nádherná přítelkyně mého bratrance KAREL GEBLT jménem HANA BOHATA (-OVÁ) – H.B. A která za ním také odešla do emigrace do Německa. Byl jsem tam v ŘÍMSKÉ ulici u nich na návštěvě s bratrancem PETR GEBLT. Pana KIRSCHNER z divadla S+H jsem měl možnost také osobně poznat. A vy si vzpomínáte, že do Prahy přišli S+H z PLZNĚ. A že „otcem“ SPEJBL byl řezbář KAREL NOSEK a „otcem“ HURVÍNKA (z německého ERWIN) byl jeho synovec řezbář AUGUSTIN nebo GUSTAV NOSEK z PLZNĚ, který pracoval i v závodech EMIL ŠKODA v PLZNI. Jako můj tchán SVOBODA MIROSLAV jeho otec SVOBODA MILOSLAV a dědeček ROCH. Pravda je to všechno proto, že KIRSCHNER z S+H se narodil přesně ve stejný den jako moje sestra ANNA MARIE MOHORITA HRUBÁ UHER. On 16. března roku 1927 a ona 16. března roku 1949. Po 22 letech. Aby to všechno byla pravda tak v MONKEES hráli i TORK a MICHAL NESMITH. To je NEKOVÁŘ – NEŠMÍD. To byl také předseda OV SSM Praha 3. NEKOVÁŘ JIŘÍ. Pokud mě paměť neklame. A finále? Hrál s nimi i DOLENZ. DOLANY jsou obec na trati na HORNÍ POČAPLY. Také na ŽELEZNICI a také u LABE. Obě obce jsou okres MĚLNÍK. A DOLANSKÝ byl funkcionář KSČ. Narodil se v KARLÍNĚ a patřil do skupiny tak zvaných KARLÍNSKÝCH kluků GOTTWALDA v roce 1929. Byl tajemníkem ROH. Od roku 1939 do konce války 1945 byl vězněn spolu s ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ, který byl profesí KAMENÍK, v koncentračním táboře SACHSENHAUSEN, kde byli vězněni i studenti zatčení dne 17. listopadu 1939. Dolanský po válce zastával řadu funkcí. Od roku 1929 do roku 1971 byl nepřetržitě členem ÚV KSČ. Narodil se dne 25. února 1895. Tedy v roce, kdy se narodila moje babička HON, HAN, HAHN a 25. ÚNORA. Ten den byl v roce 1948 komunistický převrat.

V polovině roku 1930 se Aalto seznámil s HARRY GULLICHSEN generálním ředitelem AHLSTRÖM GROUP a jeho ženou MAIRE GULLICHSEN.

Tedy s H.G. a M.G. A MOHORITA GROUP.

Pro firmu Ahlström navrhoval Aalto průmyslové osady, stejně jako byty zaměstnanců a jednotlivé průmyslové budovy. Podle Aaltových plánů byl v souvislosti s papírnou v KAUTTUI řadový domek. který se měl stát počátkem výstavby nových pracovních sil. V Kauttui se však širší plány neuskutečnily. Pod vlivem Harryho Gullichse Aalto navrhl společný projekt několika společností lesnického průmyslu. Nakreslil všechny budovy v SUNILA, KOTKA, včetně továrny na celulózu. V rezidenční architektuře Aalto usiloval o „beztřídní“ architekturu. Sunila byla postavena v letech 1936 až 1954 a stala se vzorem pro mnoho pozdějších finských Aalto navrhl VILLA MAIREA v NOORMARRKA pro Gullichsenovi. Byla postavena v letech 1938 až 1940.

Je to V.M. v NOORMARKKA – NORWAY – NORDIC – SEVER. KOTKA je město, ze kterého byl můj kolega ve škole VLKSM v MOSKVĚ – ESA LASSI. KAUTTUA je KATIA – KATJA – KÁŤA – KATEŘINA – JEKATĚRINA.

V soukromých domech postavených pro sebe a Gullichsenovi dokázal Aalto realizovat svou vlastní vizi soužití lidí, přírody a architektury. To také udělal v dočasných výstavních budovách na světové výstavě v Paříži v roce 1937 a v New York v roce 1939.

Aalto poprvé navštívil Spojené státy v roce 1938, v roce, kdy Muzeum moderního umění New York otevřelo výstavu Aaltos. Aaltoovi podnikli svou druhou cestu do Spojených států v roce 1940, kdy Alvar Aalto přednášel v různých vzdělávacích institucích. Aalto byl pozván jako výzkumný pracovník MASSACHUSETTS INSTITUTE of TECHNOLOGY a byl jmenován profesorem na MIT od roku 1945 do roku 1948. Vzhledem k projektům ve své domovské zemi se mu však podařilo tento úkol provádět velmi nepravidelně. Univerzitní kolej, BAKER HOUSE byla postavena v letech 1946–1949 na základě Aaltových plánů.

Tato část je zcela jednoznačně v souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN. Stal se v USA výzkumným pracovníkem MASSACHUSETTS INSTITUT of TECHNOLOGY. Tedy MIT. A byl tam jmenován profesorem. Byl profesorem na MITU. Viděl jsem MÍŤU, řekneme. MÍŤA je zdrobnělina jména mého otce a dědy. DMITRY je i METER i MÍŤA. Kde neznají čárky a háčky je to MITA. Hlavní město státu je BOSTON. BOS je ten bez BOT-BOTINEK. V našem příběhu. Ale je to také BOSTON MASSACHUSETTS – B.M. a tak i V.M. A pravda je to proto, že vystavěl na této univerzitě KOLEJ jménem BAKER HOUSE. B.H. nebo H.B. BAKER je i BAKER Street v Londýně, kde sídlila britská SOE v době Druhé světové války. A žil tam SHERLOCK HOLMES postava z knih sir CONNAN DOYLE z EDINBURG, SCOTLAND ALBA. S doktor WATSON, lékařem z BARTHOLOMEW HOSPITAL v LONDON. Vojenským lékařem ve válce v AFGHANISTÁN. Tak jako tam byl sovětský DOKTOR generál ŠAPOVALOV. O století později. Proč BARTHOLOMEW’S HOSPITAL? Je totiž ve WEST SMITHFIELD. Ano SMITHOVO POLE. A tak i ŠMÍDOVO POLE. SMITHOVO POLE bylo tak i území které obsadil-osvobodil v roce 1945 generál GEORGE SMITH PATTON. I NÁRODNÍ třída, ve smyslu místa, kde byl “ zabit “ příslušníky STB ŠMÍD. Na NÁRODNÍ třídě, kde žil u plukovníka WIMMER generál SUVOROV. A kde pracoval v kavárně, vedle bývalého obchodního domu MÁJ, po přestěhování se do Prahy počátkem padesátých let můj strýc KAREL GEBLT. Který v době kdy tam pracoval vystoupil z KSČ a vedoucí ho za to propustil. To už tady ale také bylo. A samozřejmě, že když tam pracoval KAREL tak tam musí být i VASIL. A to je kavárna SLAVIA – VASILA. A stará smaltovaná cedulka na vratech u domu dědy KAREL GEBLT v HORNÍ POČAPLY 74, kde bylo napsáno že tam bydlí zástupce pojišťovny SLAVIA. Byl jsem Slavista-červenobílý, tak abych si to nepamatoval i když tam visela, když jsem byl ale velmi malý kluk.

V roce 1943 byl Aalto zvolen prezidentem Finské asociace architektů a tuto pozici zastával až do roku 1958.

Po Druhé světové válce spolupracoval s mnoha dalšími finskými architekty na řešení problému poválečné obnovy. Aalto aktivně navrhoval nové typové domy a snil o tom, že se stane mezinárodní modelovou laboratoří pro rekonstrukci ve Finsku. Plán rekonstrukce LAPONSKA – SÁMOVÉ, je méně známým aspektem jeho práce. Jeho první fází byl plán rekonstrukce ROVANIEMI. Založil pobočku v Rovaniemi a vedl ji architekt JAAKKO KAIKKONEN.

ROVANIEMI jsem loni navštívil. Město bylo z osmdesáti procent zničeno Wehrmachtem na konci Druhé světové války. Je to anagram českého ROVINAMI. A ty jsou u KOLÍNA a v POLABÍ. A ve Španělsku v CASTILLA y LEÓN. ÁVILA a ALBA de TORMES a SALAMANCA. Bylo to město postavené z mnoha stavbami ze dřeva. Měl jsem to napsat minule, ale napíšu to tady. Když se podíváte na rodné domy finských velikánů tak uvidíte, že jsou to velmi malé dřevěné domky. Byli tedy BOUDNÍCI(tchýně BOUDNÍK a její rodiče MARIE a JOSEF z BEROUN) a žili v CABAŇAS (HAVANA-CUBA). Ale také to byli domy velmi podobné tomu rodnému domu mého otce, do kterého mě zavedl, když jsem byl s mojí sestrou a s ním na návštěvě u nich ve VOLOVÉ, tehdy již MIŽHORJE-MEZIHOŘÍ. Dřevěný dům. Byl už prázdný. Jeho sourozenci si postavili na GÄVLE – NÁBŘEŽÍ řeky REKA, v ulici NABEREŽNAJA nové zděné domy. Bylo to to léto po mé přísaze věrnosti odkazu generála GEORGE SMITH PATTON a slibu porazit SSSR a světový komunismu. Spolu s dalšími kluky, pod vedením TŮMA – LANG na kolejích nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Přísaze, kvůli které jsem nebyl přijat do PIONÝRA a dostal jsem DVOJKU z chování.

Aalto ovdověl v roce 1949. Jeho druhou manželkou se stala roku 1952 kolegyně architektka ELISSA AALTO z ROVANIEMI.

Jeho první manželka přijde na řadu za chvíli samostatně. Druhá manželka byla rozená ELSA KAISA MÄKINIEMI. Narodila se v KEMI dne 22. listopadu 1922 a zemřela dne 12. dubna 1994, v HELSINKY. Pracovala v kanceláři AALTO. A v roce 1952 se za něj provdala. Po jeho smrti v roce 1976 se stala vedoucí jeho společnosti a vedla dále jeho projekty jako bylo například vybudování operního domu v německém ESSEN. Byla také generální ředitelkou ARTEK. Byla ELISSA, a tak byla ALICE. Jako moje láska ve škole VLKSM v MOSKVĚ. ALICIA, a tak byla také ALENA. ALENKA a ALICE v Říši divů. Nebo za zrcadlem. ALICE IN WONDERLAND. LIISA IHMEMAASSA je to finsky ALICE I UNDERLANDET je to švédsky. Její příjmení je možné rozdělit na MÄKI, a to je české KOPEC – HORA. A NIEMI je POLOOSTROV. HORA a POLOOSTROV. POLOOSTROV je VASIL a PETR. Čistý anagram. Pravda je to proto, že se narodila v KEMI, a to je také KOMI. Kde byl můj otec vězněn v GULAGU. A je to auto značka KROMĚŘÍŽ kde se narodil OTMAR REIDL a žil LUDVÍK SVOBODA. Narodila se 22.11. a to je také děleno DVĚMA 11.11. Narození mého bratrance v TEPLICE-SCHÖNAU a konec První světové války na kolejích ve vagónu. Ale to také jak již dobře víte i 17.11. 17. LISTOPAD. Rok jejího narození je stejný jako rok narození mojí matky a manželů ZÁTOPEK, kteří právě ve FINSKU slavili životní úspěch. A narodili se oni DVA jako já JEDEN dne 19.09. Vedla poslední projekt již zemřelého manžela AALTO. Byla to Opera v ESSEN. A vy si možná vzpomenete na dialog V.W. VOSKOVEC a WERICH. Když si házejí s „KONZERVOU“ na které je napsáno „KRUPP ESSEN“ což oni překládají podobně tak jak se překládá i v naší OPERACI BENJAMIN. “ JÍST KROUPY“ Než jim dojde, že jde o GRANÁT – VÝBUŠNINU ze zbrojovky KRUPP v ESSEN. Důležité je to i proto, že jeden z bratrů KIVI – spisovatele KIVI byl profesí KRUPIČÁŘ. ESSEN je na řece RÚR německy RUHR. Ta ústí do RHEIN – RÝN. ESSEN má stejnou vlajku jako UKRAJINA a ŠVÉDSKO. Jeho jméno je ze slova úplně původně ASNITHI později ESCHE – naše DVOJKA CHE. ESCHE je v překladu JASAN. STROM – TREE. Název není, jak se mylně domnívali V.W. ze slova ESSEN, české JÍDLO, které je ale zcela totožné s názvem města ESSEN. Bylo to město uhlí a oceli – U.O. A manželka LENINA byl NADĚŽDA KRUPSKÁ. Švedsky jsou KROUPY – SEMOLINA – WASILIN. Rusky jsou KRUPA.

Radnice malé průmyslové kolonie poblíž Jyväskylä a Säynätsalo, které k ní bylo připojeno v roce 1993, byla postavena v letech 1949–1952. Aalto navrhl jako jeho návrhář Hilmer Brommels, místní ředitel společnosti ENSO-GUTZEIT. Radnice v Säynätsalu byla začátkem Aaltovy série architektury z červených cihel. Pokračoval v tom například v nové hlavní budově Pedagogické univerzity v Jyväskylä. Ta se začala stavět roce 1952. Aalto se stal letním rezidentem Jyväskylä, když si v letech 1952–1953 postavil v MUURATSAL takzvaný experimentální dům.

MUURATSAL je anagram MOSORITA L. HILMER BROMMELS je zase H.B. nebo B.H. A byl to také světový rekordman ve skoku do výšky sovětský reprezentant. BRUMEL. Ten se narodil dne 14. dubna 1942. A to vy víte, že je i 16. dubna. Datum seskoku OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. A také je to 14. září. Datum narození JAN MASARYK a datum úmrtí TOMÁŠ MASARYK – T.M. Seskok skupiny WOLFRAM s kapitán OTISK z BRNA v čele. A narození mého předchůdce ve funkci předsedy ÚV SSM JAROSLAV JENERÁL – J.J. – KOTVA ze ZNOJMO a pak z BRNO a pak PRAHA. A 16. dubna je i 16. září. Svátek svaté LUDMILY a je to také 19. září. datum mého narození a narození manželů ZÁTOPEK. HILMER je i EL MAHER EL MOHOR a rusky EL MAGER a EL MOGOR. BRUMEL byl VALERA a NIKOLAI. HILMER je i LIEHM a HIML. I HIMLER.

Aalto se prosadil v Helsinkách v roce 1950. Kromě jeho vlastního domu, byl podle Aaltových plánů, v Helsinkách postaven malý dům dokončený v roce 1951 na křižovatce EROTTAJA a budova INSINÖÖRITALO dokončená v roce 1952. Jeho prvním velkým projektem byl RAUTATALO dokončený v roce 1954. Hlavní budova kanceláří Finského ústavu sociálního zabezpečení (1952–1956) se stala nejmonumentálnější budovou v TAKA-TÖÖLÖ. Dům kultury byl postaven podél STURENKATU v letech 1955 až 1958. Hlavní budova Helsinské technické univerzity byla založena na plánu města OTANIEMI, který také vypracovala architektonická kancelář Aino a Alvar Aalto již v roce 1949. Vysoká a vějířovitá přednášková část hlavní budovy dominuje krajině.

Jeho nejmonumentálnější stavba v TAKA – TÖLÖ je ve stejné čtvrti, ve které měl nejmonumentálnější úspěch EMIL ZÁTOPEK. Olympijský stadión je také v této čtvrti. Provincie UUSIMA – MÁ KNÍRY – MAKRON – MACRONI – SPOJAŘ z ITALY. Švédský název tohoto městského obvodu číslo 14, je BORTRE TÖLÖ. To je jako BRATROVO TĚLO. HELSINKY PENINSULA, kde se nachází město HELSINKY je také H.P. A v H.P. číslo 74 žila moje babička a děda. HORNÍ POČAPLY 74. OTANIEMI je i NĚMÝ OTA. V překladu je to ale NIEMI právě PENINSULA-POLOOSTROV. Helsinská Univerzita – H.U. a tak i H.V. – je velmi významnou součástí historie Finska.

Nejmonumentálnější z městských entit navržených Aaltem je centrum SEINÄJOKI. V roce 1951 byl Aalto pověřen návrhem kostela. Po dokončení LAKEUDEN RISTI v roce 1960 se práce rozšířily do několika dalších budov. Jako protiváhu Bílého kostela byla postavena radnice (1962), knihovna (1965) a kancelářská budova (1968). Centrum Aalto v Alajärvi se skládá z budovy obranného sboru (1920), VÄINÖLÄ (1926), staré nemocnice (1928), radnice a zdravotního střediska (1967), farní haly (1970) a městské knihovny (1991), která byla posledním projektovým dílem architektonické kanceláře založené Aaltem.

BÍLÝ KOSTEL je i BÍLÁ CEREKEV, ukrajinské město, které osvobozoval spolu s dalšími Československými vojáky Ludvíka Svobody můj otec.

V roce 1961 Alvar Aalto vypracoval vysoce uznávaný plán centra Helsinek pro oblasti v centru města, které byly stále nedostatečně zastavěné. Plán zahrnoval mimo jiné plochu starého nákladového nádraží severozápadně od nádraží záliv TÖÖLÖNLAHTI s okolím a severní část KAMPPI.  Aalto plánoval terasový trh ve tvaru vějíře na jižním konci zálivu Töölönlahti a řetězec kulturních budov na západním břehu. V roce 1966 schválila městská rada plán. Setkal se však také s širokým odporem. Nejsilnější opozice byla proti výstavbě západního břehu zálivu Töölönlahti. Z Aaltova plánu byly realizovány pouze Finlandia Hall a Sähkötalo v Kamppi.

Alvar Aalto zemřel v Helsinkách v roce 1976. Je pohřben na okraji hřbitova ARTISTINMÄKI v HIETANIEMI.

Mezi budovy navržené Aaltem pro Finsko patří Villa Mairea, v Helsinkách Finlandia Hall (1971), Dům kultur (1958) a hlavní kancelářská budova Finské instituce sociálního zabezpečení (1956), plán města Rovaniemi, hlavní knihovna Rovaniemi (1965), hlavní budova univerzity v Jyväskylä (1954–1956) a budova katedry Fakulty sportu a zdravotnictví (1971), muzeum Alvara Aalta (1971–1973) a plavecká hala Aalto Alvari  (1954–1956), radnice v Säynätsalo centrum Seinäjoki Aalto a dům obranného sboru, hlavní budova a areál Helsinské technické univerzity v Otaniemi. Espoo a Vyborgská knihovna. V roce 1942 dokončil územní plán údolí KOKEMÄENJOKI který byl prvním finským regionálním plánem. Budovy navržené Aaltem mimo Finsko zahrnují studentskou kolej na MIT v BOSTON MASSACHUSSETS v USA obytné budovy v CURYCH ve Švýcarsku a ESSEN OPERA HOUSE v Německu. Některé Aaltovy zahraniční projekty se také neuskutečnily; například Muzeum umění v íránském ŠÍRAZ je jednou z Aaltových nerealizovaných staveb.

 Mezi Aaltovy práce patří významné trendy v architektuře jeho doby, kancelářská budova TURUN SANOMAT (1930), sanatorium PAIMIO (1933), knihovna VYBORG (1935), VILLA MAIREA a kostel TŘÍ KŘÍŽŮ ve VUOKSENNISKA v IMATRA (1957). V roce 1920 Aalto přijal funkcionalismus, ale nezavázal se k přímočarému funkcionalismu původního BAUHASU ale v letech 1920 a 1930 zdůraznil význam lidskosti a sociálního svědomí. Radnice v Alajärvi, zdravotní středisko a fara představují novější funkcionalismus.

Alvar Aalto rád skrýval vizuální vtipy ve svých budovách. Jeden z nejviditelnějších je v Töölö v Helsinkách, kde věž Národního muzea pokračuje přes Finlandia Hall, zatímco Finlandia Hall je viděna z protějšího břehu zálivu Töölölahti. Vizuální vize vzniká, když je tmavý panel na severní straně stropu koncertního sálu umístěn přesně v souladu se severní stěnou věže Národního muzea.

FINLANDIA HALL je i F.H. a tak i P.H a tak i H.P.

Aalto byl silně ovlivněn japonskou architekturou. Například sauna a zimní zahrada VILLA MAIREA a apartmán RIIHITIE Alvara Aalta jsou částečně v japonském stylu.

RIIHITIE je i ukrajinské slovo vyslovované jako RIH – ROH psáno RIG. A tak je RIIHITIE místo mnoha RIH, a to je VOLOVÉ. ROHATÍ. A ROHATÝ. RIIHITIE je také jako ČERT nebo ĎÁBEL – DEVIL, a tak místně je to PEKLO-HELL. Náhoda by to byla, kdyby si tento dům nepostavil AALTO v HEL SINKY. Nebo jako SKOT-TUR – CATLLE. Jako někdo z ROH – HORN – ROCH – RUACH – ROQUE – ROG atd. A k tomu VILLA MAIRE. Jako PANCHO VILLA a MAJER. Nedaleko od domu AALTO je Studio AALTO v ulici TIILIMÄKI. To je v našem překladu TYLOVO místo. Jako třeba TYLOVO náměstí na DVOJCE. Nebo jako kasárna Jiřího z Poděbrad, kde TYL sloužil jako voják. A kde složil slova naší hymny. Narodil se v KUTNÁ HORA – K.H. kde je v okrese i ČÁSLAV – VASIL ČE, kde se narodil generál FRANTIŠEK MORAVEC. A studoval později v PRAZE a H.K. HRADEC KRÁLOVÉ. Zemřel v PLZNI, kde sloužil generál FRANTIŠEK MORAVEC před příchodem na DVOJKU Ministerstva obrany v Praze. V PLZNI sloužil před příchodem do PRAHY první manžel mojí matky rotmistr BOHUMIL FLORIÁN. Ten se narodil ve VELEŠOVICE – VASILOVICE u SLAVKOV – VASILKOV. A bitva TŘÍ CÍSAŘŮ – DVA plus JEDEN. Ruský CAR ALEXANDER I. – PRVNÍ (UNIVERZITA HELSINKY se jmenovala po něm jako po jejím zakladateli a později stavěl její nové budovy AALTO) FRANZ II.- DRUHÝ Rakouský CÍSAŘ, poslední CÍSAŘ svaté říše ŘÍMSKÉ/ROMANO a plus NAPOLEON (NAPOLEAN jako někdo z NAPOLI-finsky i NAPPULE), co o mnoho let později zemřel na ELBA. A PRÁVĚ TEĎ SI VZPOMÍNÁTE, ŽE ALEXANDER I. ZEMŘEL V TAGANROG. KDYŽ ONEMOCNĚL NA CESTĚ Z KRYMU DNE 17. LISTOPADU 1825 A 19. LISTOPADU 1825 ZEMŘEL V PŘÍTOMNOSTI CAREVNY JELIZAVET – ELISABETH – ISABEL (BASIL). NARODIL SE DNE 12.23.1777. A objeví se také ještě i v příštím díle o ARTEK na KRYMU.

Aalto je také známý jako návrhář nábytku a skla. Aalto se proslavil především svým nábytkem, který byl v roce 1930 vystaven na několika významných výstavách po celém světě: například ve FORTNUM and MASON v Londýně v roce 1933, na MILÁNSKÉM TRIENÁLE v letech 1933 a 1936, na světové výstavě v Paříži v roce 1937, v MOMA v roce 1938 a na světové výstavě v New Yorku 1939. V souvislosti s výstavami nábytku začala být jeho architektura prezentována fotografiemi a miniaturními modely. Společnost ARTEK, kterou založili Alvar Aalto, Aino Aalto, Maire Gullichsen-Ahlström a Nils-Gustav Hahl se podílela na uvedení konceptu severského designu do světa. Váza SAVOY navržená Aalto a původně vyráběná sklárnou KARHULA byla také nazývána nejslavnějším skleněným objektem na světě, a IITTALA pokračuje v jejím prodeji

Cílem Aalta a ARTEK bylo vyrobit nábytek, který je funkční a který si může koupit co nejvíce lidí. Nejznámějšími kusy nábytku navrženými Aalto jsou třínohá stohovatelná stolička a křeslo PAIMIO určené pro sanatorium PAIMIO.  Stolička je jedním z nejvíce vyráběných kusů nábytku navržených Aalto.

Společně s továrnou na nábytek KORHONEN vyvinul Aalto metody ohýbání a laminování dřeva a překližky. Výsledkem této spolupráce je již zmíněný známý nábytek.

Aalto také navrhl interiér restaurace SAVOY společně s Aino Aalto, DORA JUNG a ARTEK.

DR. JUNG byl i ministr vnitra české republiky. Vzpomínáte? To byl ten, se kterým jsem strávil asi dva pracovní dny ve městě MOST. BRÜCKE – STEG – BRIDGE – PUENTE – PONTE. Kraj U.L. A byl to ten, který daroval KAPEK-VÍT pistoli. Tu, kterou se pak KAPEK VÍT po roce 1989 zastřelil. Při druhém pokusu o sebevraždu. DR. JUNG M.V. se sídlem ve STROJNICKÉ ulici, kde je ROOSVELT KOLEJ přímo u KOLEJÍ a kde žila moje sestra ANNA MARIE HRUBÁ po prvním rozvodu, kdy se sem přestěhovala z ARGENTINSKÉ ulice, která byla na druhé straně těch KOLEJÍ (železničních kolejí). Byl to stejný dům, kde žil můj spolužák ze třídy STEINBACH. Václav STEINBACH. V.S. Na rohu STROJNICKÁ a BUBENSKÁ. Je tam také VIADUKT před Parkem kultury. A vy si vzpomínáte, že u VIADUKT NEGRELLI žila moje sestra po návratu z LITOMĚŘIC, kde žila v ulici PALACKÝ u HORNÍHO NÁDRAŽÍ.

Aalto navrhl památník lidu Alajärvi, kteří padli na straně bílých v občanské válce. Pomník, odhalený na jaře roku 1920, má krychlový žulový balvan na stupňovitém podstavci. Pro oběti války Alajärvi od roku 1939 do roku 1945, pohřbené ve stejné oblasti, Aalto navrhl doplněk k památníku z roku 1946, jehož hlavním tématem je kříž s nekrologem. Kromě vojenských historických památek má hřbitov Alajärvi také pamětní desku rodinného hrobu navrženou Aaltem.

Všechno je to v ALA JEZERO. Nebo ALA LOCH a ALA LAGO a ALA LAKE.

Socha LIEKKI v SUOMUSSALMI byla odhalena v roce 1959. Podle Aalta nemá pomník žádný skutečný symbol ani narativní motiv, ale jeho podoba vyrostla v autorově mysli z tragédie lidského života, ale také z přírody a podmínek, v nichž člověk žije. Podle Alvara Aalta „… Umění ve všech formách musí být takové, aby do něj divák mohl sám vložit obsah, a tím monument zprostředkovává divákovi a skupinám diváků určitou emocionální hodnotu.“

SUOMUSSALMI je také označení místa kde pracoval jako ředitel československého aparátu MILOŠ JAKEŠ. Starší syn MILOUŠ JAKEŠ. Mladší byl LUBOŠ. SUOMUSSALMI je MILOŠ MSS. Nebo je to MILOŠ SSM. To byl zase jeden z mých předchůdců předseda ÚV SSM MILOŠ DOČKAL z BRNO. SUOMI je finský název pro FINSKO a druhá část názvu je buď WASILI nebo ŠALOM nebo SALAMI. Pozdrav hebrejštině a arabštině. Nebo SALAMANCA. V CASTILLA y LEÓN. Kde se silnice táhne ROVINAMI. anebo DAR ES SALAM – S.DR.WASILY. Je to LEIKKI jako LAJKA také pracovník mezinárodního oddělení ÚV SSM a v roce 1989 velvyslanec Československa v Řecku. A s ním tam byl jako jeho zástupce BRUNNER.

Alvar Aalto je také na 50 bankovce 50 MARRKA. Alvar Aalto je také vyobrazen na pamětní známce vydané v roce 1976.

Finská MARKKA vznikla díky literátovi a literárnímu kritikovi J.V.SNELLMAN – J.V.S. anebo MAHER). A v ruštině je MARKA poštovní známka. Tato byla vydána v roce 1976. A to je i rok narození mého otce 1919 a rok 1991, rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu. Je to rok, 1976 kdy jsem v den 30-03.- 30. MARCH – BŘEZEN byl propuštěn do zálohy československé armády. Jako den, kdy byl můj otec přesně 33 – XXXIII let před tím v roce 1943 do československé armády odveden. 30.03–30. MARCH – BŘEZEN. Den narození VINCENC VAN GOGH a FRANCISCO GOYA LUCIENTE DE FUENTETODOS. A den úmrtí KAREL MAY. XXXIII je jako třikrát EL CHE. Jeden plus DVA. A také je 03.03 – 03. MARCH – BŘEZEN den, kdy měli v pražském hotelu JALTA svatbu můj bratranec PETR GEBLT s VLADIMÍRA HENDRYCH. A finále? Můj děda podepsal dokument o narození mojí tety BASILEA-VASILA třemi křížky – XXX. Znakem města AMSTERDAM, co leží na řece AMSTEL – NIZOZEMÍ. PAÍSES BAJOS je to španělsky. HOLLANTI finsky a HOLLAND je to ve švédštině. Rok podpisu byl rok 1904. A to je i 19.04. a tak i 19.09. A tak i 16.04. 19.04. se v roce 1931 narodil plukovník V.H. – VLADIMÍR HENDRYCH.

14. listopadu 1965 byla v PALAZZO STROZZI ve FLORENCII otevřena rozsáhlá výstava děl Alvara Aalta a pokračovala v prezentacích největších architektů naší doby.

14. listopadu 1965. 14. listopad je i minus DVA 12. listopad. A to byla svatořečena ANEŽKA ČESKÁ – CLARISCA – KLARISKA. POPE H.P. II. – HONZA PAVEL II. V ROMA. Je to i den mojí Celostátní konference SSM v Paláci LUCERNA u HAVLŮ ve ŠTĚPÁNSKÉ ulici na rohu VÁCLAVSKÉ náměstí. 14. listopad je i děleno dvěma 7. listopad. Datum narození LEV TROCKIJ a Velká říjnová socialistická revoluce v PETROHRADU. 14. listopad je i 14. únor. Datum, kdy slavila v roce 1965 své 10 (X) narozeniny moje sestřenice ALENA/ALICE/ÁJA BARANNIKOV. Snad tehdy v té ulici ZENGROVA v ulici nad ulicí KOULOVA a nad hotelem INTERNATIONAL. Je to také děleno DVĚMA datum 7. únor. A to se narodila v KOTOPEKY moje tchýně VLASTA SVOBODA-BOUDNÍK. FLORENCIE je i pražská FLORENC, kde pracoval po propuštění z armády jako dispečer na autobusovém nádraží Hrdina SSSR generál RICHARD – DR. RICHA – DR. EL CHE TESAŘÍK (to je i BUG i ŽUK i BROUK – BEETLE). Který u nás doma v bytě, v ulici pojmenované po Hrdina SSSR generál ANTONÍN SOCHOR, jednou spal ve vaně – VANA s hebrejským členem HA HAVANA. Říkala mně to moje matka, jako žertovnou příhodu. FLORENCE je i třeba F. LORENC. Jako soused v našem domě v Sochorova. Pan LORENC. Ten byl zase dispečer tramvají. Těch na kolejích.

Co znamená STROZZI? Překladač mi píše že italské slovo STROZZI-STROZZO znamená i zabíjet násilným stlačováním horních cest dýchacích, škrtit. Dávit se. Ztížené dýchání. Prostě jako něco, co zabraňuje DÝCHAT a ohrožuje celý DÝCHACÍ systém člověka. Jako třeba PLICNÍ choroby. Nebo v technickém smyslu slova je to zmenšení průřezu potrubí v jednom, bodě, částečně nebo úplně ho uzavřít anebo ho zmenšovat. To je konec konců i v tom lékařském smyslu slova stejné. DUSIT – UDUSIT. Anglicky CHOKE. Německy DROSSEL – DR. OSSEL. V Praze říkáme DR: VOSEL – DR.VASIL. Je to také DROSSEL – ŠKRTÍCÍ KLAPKA. Tedy stejný význam jako STROZZI. A CHOKE.

Několik míst je pojmenováno po Alvaru Aaltovi: Ulice Alvara Aalta je v Helsinkách, Kotka, Jyväskylä, Seinäjoki a Meri-Toppila v Oulu. V Jyväskylä je také muzeum Alvara Aalta na ulici stejného jména. Ulice Alvara Aalta je v Alajärvi, v Eura, Kuortane, Paimio a Jyväskylä, dříve součást obce Säynätsalo. V Otaniemi, Espoo, je Alvarinaukio.

Jeho práce ve Finsku:

 • Budova obranného sboru SEINÄJOKI (1924)
 • Kostel MUURAME (1929)
 • Sanatorium PAIMIO (1930)
 • Městská knihovna VYBORG (1935)
 • VILA MAIREA (1939) ·
 • Škola TEHTAANMÄKI (1940)
 • Radnice v SÄYNÄTSAL (1952)
 • Experimentální dům MUURATSALO (1952)
 • Studio ALVAR AALTO (1955, 1963)
 • Dům kultury (1958)
 • Kostel TŘÍ KŘÍŽŮ (1958)
 • AALTO CENTRE, Seinäjoki (1960–1987)
 • Kříž plání (1962)
 • Ústředí ENSO-GUTZEIT (1962)
 • Hlavní budova Helsinské univerzity (1965, 1975)
 • VILA KOKKONEN (1969)
 • Muzeum ALVAR AALTO (1973)
 • FINLANDIA HALL (1975)
 • Kostel KŘÍŽE (1978)
 • Dům LAPPIA (1961, 1972, 1975)

Jeho práce v zahraničí:

 • VILA TAMMEKANN (1932) ·
 • MAISON LOUIS CARRÉ (1961) ·
 • ALVAR AALTO KULTURHOUSE (1962) ·
 • Dům SEVERU (1971)
 • Muzeum umění AALBORG (1972)
 • Opera ESSEN (1988)

Aino Maria Marsio-Aalto (rozená Marsio, do roku 1906 Mandelin. Narodila se dne 25. ledna 1894 v HELSINKY. Zemřela dne 13. ledna 1949 v HELSINKY. Byla to finská architektka designérka a generální ředitelka společnosti ARTEK.

AINO MARIA stejně jako moje sestra ANNA MARIE. Rozená MARSIO. Jako dcera ERNESTO CHE GUEVARA po matce MARCH. CELIA GUEVARA MARCH. CÍL GEUVARA/HUEVARA/HAVEL POCHODU. Proto u mě byla v lednu 1989 s kormidelníkem lodi GRANMA se kterou vyplul její otec DR.EL CHE vstříc revoluci z MEXICO. MARSIO a MARCH je i BŘEZEN. A toto spojení bude v příštím pokračování ARTEK-APTEK jako absolutní, a to nejdokonalejší vyvrcholení.

Rodina se jmenovala před přejmenováním na MARSIO příjmením MANDELIN. Ano jako M.B. MANDELINKA BRAMBOROVÁ – AMERICKÝ BROUK. Už tomu rozumíte? Samozřejmě že je to i MANDOLINA, a to je STRUNNÝ nástroj. Jako GUITAR-QUITAR-KYTARA jako QUERÉTARO a RETIG. MANDOLINA je i MAN DOLINA. MUŽ z DOLINY – MEZIHOŘÍ – MIŽHIRJE – CAŇADA – ROKLE – ÚDOLÍ – VALLEY čti VALY. Jako sídlo ministra obrany ČSSR. A snad i dnes. To nevím. ALE HLAVNĚ TAKÉ JAKO FINSKÉ VÄLI. To ale znamená MEZERA či ŠKVÍRA – ano jako STROUHA-RILLE, moje prababička VESELÍ u CHCEBUZE.

Jsou to i DOLANY. A MUŽ z DOLINY je i DOLANSKÝ. To příjmení MANDOLIN měli do roku 1906. A to je i 19.06. a tak i 19.09. a to je moje datum narození a svátek ZITA. A je to také minus DVA 17.06. a to se narodila moje babičky v HORNÍ POČAPLY. A je to také 16.09. a to je svátek LUDMILA. A je to také 16.04. a to seskočil OTMAR REIDL, OPERACE BENJAMIN. Je to i rok 1909. Založení TEL AVIV a rok narození prvního manžela mojí matky BOHUMIL FLORIÁN a svatba BENEŠ EDVARD-EDUARD s ANNA-HANA VLČEK. VASILEK a Malý VLK-WOLF. Svatba byla v kostele svaté LUDMILY na náměstí MÍRU. Na VINOHRADY. U nás na DVOJCE. MANDELIN je i česká měrná jednotka. MANDEL. VYJADŘOVAL ČÍSLO 15. A to vy také již víte je i 3 x 5. Rok 1775. Rok vzniku US ARMY a US MAERINE a US NAVY. Čtyři MANDELE tvořily KOPA – 60 – LX. A tak i EL CHE. V zemědělství byl MANDEL seskupení patnácti snopů obilí, přičemž snop tvořily 3 až čtyři hrsti obilí za sekáčem odebrané a poté podle velikosti při vázání na snop 3 nebo 4 svazované. Tolik Wikipedia. A ještě k tomu je MANDEL řeka v BELGII – M.B. A je přítokem řeky LEIE. A tak je to základní klíč OPERACE BENJAMIN – MANDEL – BELGIE – LEIE. M.B.L. Kromě toho je to obec v Německu a zase naše klíčová slova RHEIN-RÝN a FALC – PALEC. Obec MANDEL je v PORÝNÍ-FALCI. A je v LÁZEŇSKÉM místě BAD KREUZNACH. MANDELLO VITTTA – M.V. je obec v PIEMONT (PIE je španělsky chodidlo a „A PIE“ znamená PĚŠKY a PIERNA je NOHA) V provincii NOVARA. A vy víte, že můj kamarád byl NAVARA. Franta. V LOMBARD a PIEMONTE nářečí to je MANDEL VITTA. Jak jsem unesl koš s prádlem, tak to byla moje práce u nás doma chodit s ním na MANDL do HEŘMANOVY ulice. Do doby, než ho zrušili. A samozřejmě, že vy již víte že MANDELIN je i MADELEIN. Jako MADLEIN ALBRIGHT. Rozená KÖRBEL. KORBEL je i nádoba na PIVO-BEER – BIER – OLUT – ÖL atd. Pravda je to proto, že se narodila ve stejný den jako můj otec a jako moje manželka. Po našem pochopitelně. Ona 15. května a roku1931. 1931 znáte dobře. A 15. květen je i 15. srpna to je i 12. srpen. Narození mého otce a JAK EŠ a je to také 12.0.8. a 08.12. se narodila moje manželka. 15. května je i 12. května, a to je i 12. května, a to je minus DVA i 10. května. Datum úmrtí prvního manžela mojí matky BOHUMIL FLORIÁN v HRADIŠTKO u PRAHY a datum přijetí mého otce za kandidáta KSČ v roce 1948. ALBRIGHT-KÖRBEL nebyla MADELEINE hned. Byla také jako všichni důležití v mém příběhu přejmenována. Původně byla MARIE JANA. A to vy víte, že je i MARIE IANA – M.I. MILTARY INTELIGENCE.

AINO MARIA MARSIO (MANDELIN) AALTO se narodila v roce 1894 v HELSINKY. Dne 25.01. a to je i minus DVA 01.23. Moje rodné číslo. Nebo je to i 25.10. A to se narodila moje teta BASILEA. A minus DVA je to 10.23. den kdy můj otec ve skupině pěti kamarádů přešli hranice do SSSR v roce 1939. Nebo je to 25.12. a to je HOD BOŽÍ – H.B. A minus DVA je to 12.23. Zase 123 a k tomu datum popravy L.B. Lavrentij Berija v Moskvě. Zemřela dne 13. ledna 1949 také v HELSINKY. Ten den v roce 1937 zemřeli také IOAN MOTA a VASILE MARINE v MOJADAHONDA u MADRID ve Španělsku. Dva dobrovolníci z IRON BRIGADE z ROMANIA, kteří přijeli bojovat po boku španělských fašistů generála FRANCO. FRANCISCO FRANCO. Zemřela v roce 1949. AINE MARIE zemřela v roce, ve kterém se narodila moje sestra ANNA MARIE.

Otec Aino Mandelina, Juho Mandelin, byl železniční dělník, a jeho matka byla Johanna rozená Näsman. Mandelinům se narodilo 13 dětí, z toho osm dívek a pět chlapců. Tři z chlapců zemřeli ve věku jednoho roku. Rodiče zajistili trvalé bydlení pro svou rodinu a připojili se k dělnické společnosti s ručením omezeným Alku, která byla první bytovou společností v Helsinkách založenou pracujícími pro zajištění svého vlastního bydlení. Byt rodiny Mandelin byl dokončen v roce 1888. Juho a Johanna Mandelin se starali o dobrou výchovu a vzdělání všech dětí. Příjmení rodiny bylo změněno na Marsio 12. května 1906. V den 100. výročí narození J.V. SNELLMAN.

Její otec byl JUHO, a to je také JIH – JUGO. A SUR. Ve španělštině. V RUŠTINĚ, NAPSÁNO AZBUKOU JE TO – ЮГ. Ano vidíte správně. Na hlavu postavené podle LENINA je to L IO. L X – EL CHE.

A vy víte, že otce matky mého strýce plukovníka ANTONÍN BARANNIKOV byl SURÝ a jeho matka byla SURÁ. Finsky je JIH – JUHO slovo ETELÄÄN. To je jako mužská podoba maďarského ženského jména ETELKA. To jméno se také objevuje v románu HAŠKA o ŠVEJK-SCHWEIZ-SCHWEIG. Její otec byl ŽELEZNIČÁŘ. A tak pracoval na KOLEJÍCH. Nebo s KOLEJEMI anebo u KOLEJÍ. A NÁDRAŽÍ a VAGÓNŮ a LOKOMOTIV a DREZÍN a SEMAFORŮ a VÝHYBEK atd. Maminka byla NÄSMAN. A to je také NOSMAN – NÁŠ VELMI DŮLEŽITÝ NOSEK nebo NOSOVICE – NOSOV. To příjmení si změnily s MANDELIN na MARSIO dne 12. května 1906. A vy víte, že 12. květen bez DVOU je 10. květen. A to zahynul první manžel mojí matky Bohumil Florián. V HRADIŠTKO u Prahy. A také je 12. květen 12. srpen. A to se narodil JAK EŠ, a hlavně se ve VOLOVÉ se narodil můj otec. A je to i 12.08. A 08.12. se narodila moje manželka VLASTA PATTY SVOBODA v PLZNI. Ten den, kdy si změnily příjmení bylo totiž 100 let od narození J.V. SNELLMAN – SCHNELL MAN – hebrejsky MAHER. To byl také FINNMAN a byl „otcem“ finské MARKKA.

Aino Marsio absolvovala finskou dívčí školu v Helsinkách v roce 1913. V září 1913 začala studovat architekturu na Finské technické univerzitě. Část I magisterského studia byla schválena v září 1915 a titul z architektury získala v lednu 1920. Aino Marsio poznala Alvara Aalta během studií. Aalto začal studovat na podzim roku 1916, první část jejího magisterského studia byla schválena v prosinci 1918 a titul v oboru architektury získala v květnu 1921.

Školu ukončila v roce 1913. V roce narození AUGUSTYN HUSÁK. A vy víte, že 1913 je i 1391 číslo popisné našeho domu v SOCHOROVA. A je to také rok 1931. Rok narození M.G. MICHAIL GORBAČOV a B.I. BORIS YELTZIN a moje teta ALENA BARANNIKOV a plukovník VLADDIMÍR HENDRYCH – V.H. Ten samý rok začala studovat architekturu na Helsinki Alexander University. Během studií poznala AALTO. Ten začal studovat v roce 1916. A to je i rok 1919 rok narození mého otce a rok plánovaného ukončení SSSR a světového komunismu.

Aino Marsio se podílelo na činnosti KLUBU TUUMASTUKKA. založeného v roce 1919 architektkami. Klub se později stal Asociací finských architektek. V roce 1920 se stala první ženskou členkou v historii Finské společnosti techniků.  V roce 1921 podnikla studijní cestu do Evropy se dvěma architektkami, kolegyněmi ze studií, AILI-SALLI AHTE a ALLI RUTH. Hlavním cílem cesty byla ITÁLIE, do které cestovali přes NĚMECKO a RAKOUSKO. V ITÁLII navštívili BENÁTKY, FLORENCII, ŘÍM a NEAPOL.

A právě nyní se odhaluje velké tajemství OPERACE BENJAMIN. Nejen podobnost slov a jejich anagramy a jejich různé drobné pozměňování je systémem dorozumívání. Ale i skutečný význam slov v překladu s finštiny a švédštiny. KLUB TUUMASTUKKA založili v roce narození mého otce a generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. Oba sloužili s generál PALEČEK. Přesně řečeno otec s ním sloužil, když byl plukovníkem po návratu z LONDÝNA a generál BUNZÁK s ním sloužil, když byl generálem u výsadkářů v PREŠOVĚ. TUUMASTUKKA je i TOMÁŠ a TUKA. TUKA byl profesor práv který po roce 1918 prosazoval spojení SLOVENSKA s MAĎARSKEM. Na Slovensku se říkalo TISO TUKA JEDNA RUKA. Podíleli se na rozbití Československa a vládli Slovensku v letech Druhé světové války a spolupracovali plně s nacistickým Německem. Jak TISO, tak TUKA byli po válce popraveni.

TUUMASTUKKA je i T.M. – a všichni moji TŮMA a TOMA a TIME a i T.M. jsou švédské TUMME-TUM. A TUUMA ve finštině. V té je to PALEC jako jednotka míry. Jako jednotka míry METER slovenské slovo a původní jméno mého otce zapsané v záznamu o křtu a přeškrtnuté a nadepsané jménem VASIL. A to je PALEC. Ano PALACKÝ a generál PALEČEK, který nás také doprovází jako osa celým příběhem OPERACE BENJAMIN. A také FALC a samozřejmě, že i některé PALÁCE. Tedy METER jako DIMITRY a také MÍŤA. Zase M.T. a tak i T.M. A finále? PALEC míra je tedy TUUMA. Palec na ruce je PEUKALO, a to je i PEKLO ale vlastně také s naším zcela variabilním K-C-CH-Z-S atd. je to zase PALEK-PALEC. A PALEC na noze je zase jinak. To je ISOVARVAS. Německé WASSIL. A finále? PEUKALO – PEKLO je švédský HELVETE a finsky HELVETTI. Oboje je THE HAVEL-HLAVA. Ale také je to také historická HELVÉTSKÁ republika. SCHWEIZ – ŠVÝCARSKO. Jméno převzali Francouzi, kteří ji na území Švýcarska založili po HELVÉTES-HELVETII. To byl kmen KELT. A to vy víte, že je KE a LT. KOŠICE. KOŠICE jsou východoslovenský kraj, kde je i PREŠOV a kde žil strýc plukovník VASIL MOHORITA a LITOMĚŘICE, kde jsem já sloužil a moje sestra a moji dva bývalí nevlastní bratři dvojčata tam žili.

V roce 1921 podnikla studijní cestu do státu ITALY. Jméno jako sklárna ve Finsku, se kterou později spolupracovala – IITALA. A cestovala ona – AINO MARIA a dvě její kamarádky. Obě byli jako moje přítelkyně z DVOJKY ALLA, dcera generála GOTTWALDA. Přesněji napsáno jedna byla AILI a druhá byla ALLI. Ta druhá byla k tomu ještě RUTH, a to je anagram HURT. Jako generál HURT KAREL náčelník zpravodajské správy Západního vojenského okruhu v době, kdy jsem sloužil u jeho podřízené jednotky v Litoměřice. A zpíval jsem s ním, jestli si vzpomínáte v ve Vojenském klubu v našich kasárnách na oslavě 25. výročí založení našeho útvaru 6174–7. spojovací pluk píseň: „Už troubějí už troubějí na horách JELENIN.“ Vedle u stolu seděl plukovník a pozdější generál PISKLÁK. První představitel československé armády v Bruselu po revoluci v roce 1989. Tehdy byl plukovník a velel vedlejšímu útvaru také v kasárnách Jiřího z Poděbrad. Ten byl podřízen Zpravodajské správě Ministerstva obrany. Později jí velel generál BROŽ.

Do ITALIA cestovali přes SAKSA (NĚMECKO) finsky a TYSKLAND švédsky a ITÄVALTA (RAKOUSKO) finsky a ÖSTERIKE švédsky. Navštívili tam města jako BENÁTKY – VENETSIA/VENEDIG a FLORENCIE – FIRENZE/FLORENS a ŘÍM – ROOMA/ROM a NEAPOL – NAPOLI/NEAPEL/NAPPULE.

Již na konci studií v roce 1919 začal Marsio pracovat v kanceláři zahradního architekta BENGT SCHIN. Po promoci začala pracovat v kanceláři architekta OIVA KALLIA. V roce 1923 pracoval jako kreslíř v kanceláři architekta GUNNAR WAHLROSE v JYVÄSKYLÄ. Na začátku roku 1924 začala pracovat v kanceláři Alvara Aalta, která se tehdy jmenovala Alvar Aalto, Úřad architektury a monumentálního umění.

BENGT SCHIN je uveden výše. Je to BEN a ŠÍNA ostravském nářečí to bylo označení skupiny severomoravských politiků. Jakoby politická lobby. Nebo „Ostravská glajcha“ si také říkali. Pak pracovala u KALLIA, a to čteme španělsky jako KÁJA. KAREL-CYRIL-KYRIL-KONSTANTIN atd. V roce 1923 a to vy víte je i 123 moje rodné číslo a 9 pracoval u GUNNER. GUNNER je anglické slovo pro DĚLOSTŘELEC. Například fotbalový klub ARSENAL z LONDÝNA má přezdívku GUNNERS. Je to i střelec z KANÓNU. Ano jako CONNAN Street v EDINBURGH, kde odpočívá ADAM SMITH anebo jako také z EDINBURGHU Sir CONAN DOYLE (LLOYD). Otec SHERLOCK HOLMES. H.S.Z BAKER STREET. Příjmením byl GUNNER WAHLROSE. Jeho příjmení je anagram WAL HORSE. Nebo WAHL ROSE – jako ROOSEVELT a ti byli dva ve dvacátém století v Bílém domě. Německé WAHL je výběr a ROSE je růže. Nebo ROSARIO odkud z ARGENTIIINA pocházel ERNESTO CHE GUEVARA. Anebo další a dříve tady popsané velmi přesně slova se slovním kmenem ROSE. Když pracovala u WAHLA, a to česky vyslovíme u VALA, a tak to je v překladu z finštiny PŘÍSAHA. Ano proto jsem měl kmotra VALA. Protože jsem v deseti – X letech přísahal věrnost US ARMY a generálu PATTON a ukončení SSSR a světového komunismu. Na KOLEJÍCH na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY. Velitel byl TŮMA.

Aino Marsio a Alvar Aalto měli svatbu dne 6. října 1924. Měli spolu dvě děti: dcera Johanna se narodila v srpnu 1925 a syn Hamilkar v lednu 1928.

Svatbu s AALTO měla dne 6. října 1924. A vy víte, že 6. října proběhla bitva na DUKLE, nebo přesněji řečeno příslušníci československé armády v SSSR vstoupily na území Československa. Symbol KARPATSKO-DUKELSKÉ OPERACE. Ale vy víte, že 6. říjen je i 9. říjen a to byl „zabit“ v daleké BOLÍVIA ERNESTO CHE GUEVARA/HUEVARA/HAVEL. A když je to i 9. říjen tak je to minus DVA i 7. říjen. A to seskočil můj otec jako výsadkář u obce MAKOV okres ČADCA. Dne 7. října 1944. Tedy v době, kdy Karpatská Dukelská operace probíhala. Startovali z LVOV-LEMBERG. A 9. říjen také plus DVA i 11. říjen. A to se narodil IVAN HAVEL. Ale také je to. 11.10. Klíčové spojení čísel v různých variantách v mém příběhu. Měli dceru JOHANNA – jako v mužské podobě JOHANN. A syna HAMILKAR. To je anagram MAHIRKAL nebo HA MILKAR – s hebrejským členem HA MILKAR – MLÍKAŘ. Slovensky HA MLIEKAR. A slovo MLÉKO ve všech podobách má velmi důležité místo v mém příběhu. A to už víte. Jenom připomínám čokoláda MILKA (zrod 19.03. roku 1901). Výrobek firmy PHILIPPE SUCHARD v NEUCHATEL založené ve Švýcarsku dne 17. LISTOPADU 1825. HAMILKAR je i HA KARMEL jako biblická hora v Izraeli. A řád KARMELITÁNŮ jako KARMELITSKÁ ulice v PRAZE, kde sídlilo Ministerstvo školství České republiky můj letitý partner. A sídlila tam také Československý ústav zahraniční, v jehož čele stál GRÍŠA – GRIGORI – JINDŘICH SPURNÝ s manželkou HODINOVÁ-SPURNÁ. A také svatá Karmelitánka TERESA de ÁVILA, která zemřela v ALBA de TORMES v CASTILLA y LEÓN. V ROVINATÉM kraji u SALAMANCA. Je to anagram i HA KAREL M. nebo W. Ale i MAHER jako SNELLMAN. J.V. SNELLMAN. A k tomu L.K. jako EL CHE.

Aino Marsio-Aalto pracovala v architektonické kanceláři svého manžela a navrhovala, nejen s ním, ale také sama, mimo jiné budovy, nábytek a interiéry. Aaltos spolupracovali tak úzce, že role Aina a Alvariho je téměř nemožné identifikovat v mnoha dílech. Říká se, že Aino Marsio-Aalto měla vliv na práci svého manžela, kriticky a realisticky vyvážovala práce svého manžela. Jako nezávislý designér navrhovala Marsio-Aalto mimo jiné keramiku, sklo, svítidla, potištěné látky a jedinečné textilie. V letech 1941 až 1949 byla jednatelem společnosti ARTEK. Kterou založili společně v roce 1935.

Mnoho nábytku, interiérových předmětů a nádobí navržených Aino Marsio-Aalto je stále ve výrobě: LITTALA vyrábí sklo a ARTEK výběr zahrnuje mimo jiné sedlovou židli, odkládací stolek 606, hrnce RIIHITIE a půlkruhový stůl, závěsnou lampu, křeslo, nožní tyč a pohovky navržené společně s Alvarem Aaltem. Specialitou Aino Marsio-Aalta byl design skla. Skleněné nádobí prodávané pod jeho jménem, původně známé jako BÖLGEBLICK, získalo status klasiky a je průkopníkem funkcionalistického designu. S tímto nádobím získala v roce 1932 cenu v architektonické soutěži KARHULA-LITTALAN a v roce 1936 získala zlatou medaili MILÁNSKÉHO TRIENÁLE. Spolupráce páru vyústila v roce 1933 ve skleněnou práci RIIHIMÄKI FLOWER která obsahuje pět částí, které lze stohovat do tvaru květiny. Maire Gullichsen prohlásila, že se nesetkala s jinou osobou s tak krásným vkusem jako Aino. Aino Marsio-Aalto byla zakládající členkou TUUMASTUKKA KLUB architektek.

Opět tu je RIIHITIE. Ale také je tu jedna novinka. Skleněné nádobí pod jménem BÖLGEBLICK. BÖLGE je i GLOBE a BLICK je BASILEK. I BELGA cigarety které nosil z domova a kouřili jsme je společně po škole, můj spolužák RADEK ŠORŠ, který se vrátil s rodiči s KONGA a byl zařazen do naší třídy na STROSSMAYEROVĚ náměstí. Bydlel v ulici Na OVČINÁCH. BELGIUM byly BELGA. To byla ta slečna na krabičce cigaret vyobrazená. A dále to již čtete sami. GLOBE – GOLBE – GABEL – HAVEL a VASILEK. Pravda je to proto, že s tímto nádobím získala cenu v roce 1932 a to je i 123 a 9. A v roce 1936 získala cenu ve výš podrobně popisovaném MILÁNSKÉM TRIENÁLE. RIIHIMÄKI FLOWER. Hlavní město LATVIJA-LOTYŠKO se jmenuje RIGA. V ukrajinštině se vyslovuje RYHA. Jako první část slova RIIHI-MÄKI. A vy již víte, že RYHA po ostravsku je česky RÝHA. A to je německé RILLE-ŠKVÍRA-MEZERA-DRÁŽKA-STROUHA. Tak jak se jmenovala za svobodna matka mojí babičky TERESA RILLE. Provdaná HAN-HON-HASHN. Z VESELÍ u CHCEBUZE. A také víte, že RILLE je kromě RYHA i STROUHA, a to je i STROUHAL STROUGAL ŠTROUGAL. Ten LUBOŠ-LIBUŠ-BASIL z VESELÍ nad LUŽNICÍ. MEZERA je i MIZERA mojke přítelkyně VLAĎKA MIZERA která bydlela v KOULOVA ulice v domě jako armádní generál MARTIN DZÚR. Druhá polovina slova RIIHIMÄKI je MÄKI je KOPEC-VRCH. LATVIJA je i L.T. VIA. Tomu rozumím jako cestou přes LITOMĚŘICE. A tou jsem prošel. VIA L.T. jsem šel dělat předsedu Praha 2 – DVOJKA po ULMAJER. VIA L.T. Je také VIA do U.L. do ÚSTÍ nad LABEM a DRÁŽĎAN a pak dále do ústí LABE v HAMBURG. Kde byl ředitelem divadla LESSING. Ten, co zemřel v BRAUNSCHWEIG. A samozřejmě to potvrzuje že jde o FLOWER – FLORIÁN, když jsou DVA v L.T. LITOMĚRICE. A sestava byla z PĚTI kusů. A to je i 5-2. A oni jsou DVA – DVOJČATA. A samozřejmě, ale to už snad nemusím znova psát, že RIIHI jsou také ukrajinsky ROHY. Ty u SKOT-TUR. Ale v mém příběhu i další i slova jiného významu. ROH-RUACH-HORN-CORNER-ROCH-ROQUE-ROCK atd.

Aino Marsio-Aalto zemřela na rakovinu prsu v roce 1949. Marsio-Aalto je pohřbena na hřbitově ARTISTINMÄKI v HIETANIEMI.

Její práce samostatné nebo ve spolupráci s manželem:

 • Soukromé domy: Villa Flora, ALAJÄRVI; Helmi Halonen O’Neil House, USA, Letní vila, HEINOLA.
 • Farní dům PÖYTYÄ (švagr Aino Marsio-Aalta byl vikářem v Pöytyä)
 • MIÁNSKÉ TRIENÁLE 1936, výstava architektury finského departementu. Sklo „BÖLGEBLICK“ Aino Aalto z roku 1932 zde získalo zlatou medaili.
 • Dětský dům a zdravotní středisko NOORMARKK.
 • Restaurování a přestavba kostelů TOIVAKKA, ANTTOLA, PYLKÖNMÄKI a VITASAARI a další.
 • Dělnický dům JYVÄSKYLÄ.
 • Sanatorium PAIMIO a jeho apartmány.
 • Farma v jihozápadním Finsku, TURKU. (Aaltoovi v domě nějakou dobu bydleli)
 • Administrativní budova TURUN SANOMAT. (dodávka, tiskárna a byty)
 • VYBORGSKÁ knihovna.
 • VILLA TAMMEKANN.
 • Světová výstava v Paříži 1937, finský pavilon
 • RIIHITIE HOUSE, Helsinky (jejich dům a kancelář)
 • Interiéry: Restaurace SAVOY Helsinky; Interiér rodinného bytu GULLICHSEN, Helsinky
 • Interiéry pro továrnu SUNILA, kanceláře, klubové budovy a byty, KOTKA.
 • Světová výstava v New York 1939, finský pavilon
 • VILLA MAIREA, Noormarkku – Recenze
 • Rezidenční čtvrť PEKOLA, TAMPERE
 • Interiéry: BAKER HOUSE studentská kolej MIT a místnost poezie, Harvard University Department of Literature Library, BOSTON MASSACHUSSETS.
 • Hlavní kancelářská budova Finského ústavu sociálního zabezpečení Helsinky (realizována až po smrti Aino Marsio-Aalto)

Většina prací manželů AALTO anebo ARTEK je společná. Přičemž se AINA MARIE podílela navíc na výstavbě rezidenční čtvrti v PEKOLA. TAMPERE. PEKOLA je zase PEKLO. Jako před chvílí vzpomínané PALCE na ruce. PEUKALO ve finštině. TUMMEN ve švédštině. A také jako ŤUMEŇ. Část Ruska s hlavním městem ŤUMEŇ. TUMEN je slovo které se do ruštiny dostalo pravděpodobně z turkického slova TUMEN. Toto slovo označuje buď dolní tok řeky. A to jsou ÚSTÍ. Tam kde má řeka pomalé a klidné tempo, kde je koryto široké a má tvar písmene U. Anebo je to vojsko, vojenský oddíl mající 10 000 mužů. A vy si právě teď vzpomínáte na TAMAN DIVISION. TAMANSKOU DIVIZI. Nazvanou podle poloostrova TAMAN s KERČ u KRYM. U které jsem byl se všemi kolegy zahraničními posluchači školy VLKSM v MOSKVĚ v roce 1972. A která byla povolána pučisty v čele s JANAJEV do Moskvy v srpnových dnech 1991. V době, kdy jsem byl na KRYMU v ARTEK s ALEXANDER BORCOV. Který po našem rozhovoru odcestoval zpět do Moskvy a puč ráno skončil. Protože TAMAN DIVISION se přidala na stranu odpůrců puče. Velitel divize měl v té době iniciály V.M. TUMEN DIVISION je vojenský oddíl který čítá od 6 000 do 20 000 vojáků. Ale historicky je označován v armádách římskými číslicemi XX. Ano sirkami vyznačené 2 a 2. HLAVA 22. HAVEL 22. Také 20 což je také 22 protože vy víte že KOULE je i PĚTKA 5 a tak je to i DVOJKA 2. A tak jsou to všechny vám známé důležité roky narození v mém příběhu: 1920 a 1922 a 1925 a 1950 a 1952 a 1955. TUMEN je také TWO MEN. DVA MUŽI. A finále? Ti nejlepší z vás si pamatují teorii generála CLAUSEWITZ, o kterém jsem tady již kdysi psal. CLAUSEWITZ tvrdí že tři čtvrtiny válečných akcí jsou postiženy mlhou větší nebo menší nejistoty. Česky MLHA jako A.LIEHM a A.HIML. A německy „NEBEL DES KRIEGES“. Anglicky „FOG OF WAR“. Rusky “ TUMAN VOJNY“.

A finále? Nahoře vidíte na jedné z fotografií plakát s výzvou mezinárodní organizace. Vyfotil jsem ho JÄVASKYLA – VASKA EL CHE, právě kvůli tomu prvnímu slovu TÄMÄN. V tomto případě jde o zájmeno, které znamená v češtině TATO, TOTO, TENTO. Ukrajinsky CE. Anglicky THIS. Vyslovíme DIS. Jako DISMAN. Zakladatel Dismanova pěveckého sboru. Ale také je D – DRUHÁ tónina v SEDMISTUPŇOVÉ stupnici tónů. V DUR stupnic. DUR je DR. TVRDÝ. TOUGH. Finsky je TVRDÝ slovo KOVA. Ano taková byla druhý přezdívka STALIN v ruštině KOBA. Nebo je to SITKEÄ či ANKARTA a TIUKKA. Nebo české KOV. Mezi několika dalšími hudebními stupnicemi je i LYDICKÝ modus a čínská PENTATONIKA a CIKÁNSKÁ stupnice. DISMANŮV ROZHLASOVÝ DĚTSKÝ SOUBOR byl založen stejně jako ten finsky ARTEK v roce 1935. Jak sám MILOSLAV DISMAN říkal on považuje za datum založení souboru datum, kdy nastoupil do pracovního poměru v Československém rozhlasu, a to bylo dne 15. září 1935. První vystoupení jeho souboru v Československém rozhlase se však objevila v roce 1931. Jsou to data 15. května 1931 anebo 31. května 1931. Jedním z trvalých spojení DISMANOVA souboru bylo spojení s KARAFIÁTOVÝMI BROUČKY. A BROUČCI se i soubor jednu dobu nazýval. První poválečný tábor „BROUČKOV“ vedl do STARÝCH SPLAVŮ (SPLAVY – VASILLY) u MÁCHOVA JEZERA. Vy víte, že tam jezdila rodina MILOŠ FORMANA, který byl později v internátě Jiřího z Poděbrad v Poděbrady. Že KAREL MÁCHA napsal MÁJ-MÁG na DOBYTČÍM TRHU – KARLOVO NÁMĚSTÍ dnes. A že můj otec rodem z VOLOVÉ byl odveden v den výročí úmrtí KAREL MAY dne 30.03. 1943. A já jsem byl převelen do zálohy z armády v kasárnách Jiřího z Poděbrad v ten samý den 1976. 30.03. 33 let po otcově odvodu XXXIII. A bratranec PETR GEBLT se ženil s V.H. dne 03.03. 1973. V JALTA. A nevím, zda jsem tu vzpomínal, že jsem ve STARÉ SPLAVY byl jednou, a to jako malé dítě, s rodiči s otcem VASIL a matkou LÍDOU-LIDUŠ-LIDUŠKA-LÝDIA na rekreaci. Místu se říkalo i BÖHMISCHER LIDO. B.L. – ČESKÉ LIDO. Č.L. nebo EL ČE – EL CHE. A také chci připomenout, že moje matka LÍDA a moje manželka VLASTA – PATTY v Československém rozhlase pracovaly. A že ROZHLAS – RÁDIO, (vynález NIKOLA TESLA), sídlí na DVOJCE na VINOHRADSKÉ třídě. Naproti HAJNOVKA (HAJN z ÚSTÍ nad LABEM po JAKEŠOVI předseda ÚKRK a také HAJN jako HAN HON a HAHN) a restauraci NAD ROZHLASEM u klubu DVOJKA-DYNACORD CLUB. Ten byl dole v podzemí. Aby to byla pravda tak jsem Obvodní konferenci SSM organizoval právě tam v sále HAJNOVKA. Se stravováním v hospodě Nad Rozhlasem a večerním programem a diskotékou v klubu DVOJKA, kde exceloval FRANTA KOCOUREK z BRNA. A byl tam například i JIRKA RŮŽIČKA.

Nils-Gustav Hahl. Narodil se dne 7. srpna 1904. Zemřel dne 3. září 1941. Byl to finský historik umění a kritik.

To je poslední ze zakladatelů firmy ARTEK. Vidíte sami, že byl AUGUST. Narodil se dne 7. srpna. A to je plus DVA i 9. srpna kdy se narodily moji dva bývalí nevlastní bratři a také je to minus DVA i 5. srpna, kdy se narodil Miroslav Štěpán. Je to i 6 a 9. srpna kdy byly shozeny atomové pumy na HOROŠIMA a NAGASAKI. Byl to rok 1904 a to víte je i 19.04. A to je i 16.04. A to seskočil OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. Stejného roku 1941 ve kterém HAHL zemřel. 19.04. se narodil v roce 1931 i plukovník VLADIMÍR HENDRYCH a je to i 19.09. kdy jsem se narodil já a Zátopkovi, kteří ve Finsku – Helsinky excelovali na olympiádě v roce kdy jsem se já právě ten den narodil. A je to také den 16.09. kdy je svátek LUDMILA-LÍDA-LYDIA. 7. srpen je i 7. květen. A to je i 9. květen osvobození Prahy a je to také den 5. květen kdy vypuklo Pražské povstání. Narodil se v roce, 1904 ve kterém se také narodila moje teta BAZILEA-VASILA. HAHL zemřel dne 3. září 1941. To je i 3. dubna. A to je krát DVA i 6. dubna. A to se narodil v Třebívlice Dřemčice na panství ULRIKE von LEWETZOV,( které vyjevil lásku GOETHE v MARIÁNSKÉ LÁZNĚ,) můj děda KAREL GEBLT I. který se oženil s MARRIÍ HAHN-HAN-HON. Rodičům VINCENC GEBLT a ANNA PREIS. A vy již dobře víte, že 06.04. je i 04.06. a to se narodil nejslavnější FINMANN maršál MANNERHEIM.

Datum smrti HAHL je určeno jako 3. září, kdy zmizel při bojové akci. Jeho tělo bylo ale nalezeno až dne 4. prosince toho roku 1941. A to je, jak víte plus DVA i 6. prosince svátek NIKOLAI-NIKOLA-MIKULÁŠ-MIKLÓS-MYKOLA. A také je to 6. leden svátek TŘÍ KRÁLŮ. A také to je krát DVA 8. prosinec, a to se narodila moje manželka Vlasta PATTY SVOBODA v PLZEŇ. A také víte že 08. 12. je také 12.08. a to se narodil můj otce ve VOLOVÉ a v BRLOHU se narodil JAK EŠ. A také již víte, že 8. prosinec je i 8. leden, a to byla svatba mých rodičů. se svědky KARERL GEBLT a plukovník KAREL STEINER VESELÝ z KAMENICKÉ.

Samozřejmě, že vy již vidíte že jeho příjmení bylo HAHL, a to je rusky GAGL.A kdy je to GAGL tak to může být i CHACHL. A to je CHOCHOL. Jak říkali Rusové Ukrajincům. CHOCHLY. A teď si vzpomínáte jak za mnou na KRYM do ARTEK, přijel někdy koncem osmdesátých let můj spolupracovník s ÚV SSM příjmením CHOCHOLOUŠ IVAN – CH.I. – EL CHE. Na ÚV SSM přišel pracovat z Československého rozhlasu. HAHL byl GUSTAV jako AUGUSTÝN. A byl i NIELS jako skřítek z románu švédské spisovatelky ASTRID LINDGREN.

Rodiči HAHL byli profesor CARL HAHL a KARIN MARIA EMILIA ÅKERMAN. Keramická a textilní výtvarnice MARITA LYBECK byla jeho sestra. Hahl imatrikuloval na NYA SVENSKA LÄROVERKET v Helsinkách v roce 1922 a promoval jako bakalář filozofie na univerzitě v Helsinkách v roce 1929 se zaměřením na dějiny umění. Hahl psal články a recenze pro finské a švédské časopisy od roku 1928. Byl součástí finsko-švédské skupiny kulturních osobností, které se zajímaly o modernismus v oblasti umění, architektury a literatury. Hahl organizoval výstavy zahraničního umění ve Finsku a také prezentaci finského umění v zahraničí, například na Světové výstavě v BRUSELU v roce 1935 a kde působil jako komisař.

Otec byl CARL HAHL tak byl také C.H. a také K.G. Matka byla KARIN. To je IRANKA. A to byla FATIMA. Vzpomínáte? Mnou velmi obdivovaná kamarádka v Praze. Z rodiny iránských politických imigrantů. Přátelili jsme se a já ji tajně miloval. Ale bez výsledku. Proto hned po příjezdu do Moskvy, kde jsem potkal ALICIA-ADRIANA, která byla jako její dvojnice jsem se opět zamiloval. Obě byly SMUGLJANKY – TMAVÉ pleti. Stejné vlasy a stejně velké malé postavy.

HAHL imatrikuloval v roce 1922. V roce narození obou Zátopek a mojí matky. V roce 1935 působil jako komisař na Světové výstavě v BRUSEL – BASILLY. BELGIE – BASIL. VLÁM a VALON. Základní klíč Operace Benjamin V.L.M anebo B.L.M. a VALOUN jako KÁMEN – KIVI – STEIN – ROCK – PIEDRA. A v tom roce ARTEK ustavili. BELGICKOU opakovačku – pušku z LIEGE – LUTYCH si koupil můj otec v roce 1948. (Už víte, proč přivezl GEORGE SMITH PATTON do PLZNĚ belgickou vojenskou jednotku?) A DISMAN byl v Praze přijat do rozhlasu a od toho roku datoval vznik DISMAN soubor. Bylo to X. let poté kdy byl založen dětský tábor ARTEK na KRYMU – CRIMEA. Je to také poloostrov-peninsula, jako místo, na kterém se rozkládají HELSINKY. A co je PENINSULA? Německy je to HALBINSEL. Ano HAVEL i vasil, když malé „n“ otočíme podle Lenina z hlavy na nohy. Samozřejmě že vidíte to, co já, že PENINSULA je i PENSYLVÁNIE v češtině. Anglicky je to PENNSYLVANIA s jedním N navíc. A je to místo narození US ARMY a US MARINE a US NAVY a také místo narození samotných USA. Tam kde žila ANNA MOHORITA LEMAK a její rodina a také stát kde se nachází WYALUSING – WASILY ING. – město založené Moravskými Bratry a známe svými VINOHRADY a jehož jméno nesla loď US NAVY, v Občanské válce, na které se vyznamenal hrdinským činem COAL HEAVER BENJAMIN LLOYD americký MARINE, který se narodil v LIVERPOOL. Jako BROUČCI. Který byl vyznamenán nejvyšším vojenským vyznamenání amerického kongresu MEDAL of HONOR za účast v zničení nepřátelské lodi ALBEMARLE. Ano B.L.M. A ALBA. PENNSYLVANIA je i PENN a VASILIN a je to také místo kde žil trénoval a oženil se s ADRIANA boxer ROCKY BALBOA. ROCKY – SKÁLA. SYLVESTR STALONE. Ten se narodil dne 6.července, a to je i den popravy JAN HUS v KOSTNICE-CONSTANZ té německé. Minus DVA je to vznik USA a vydání dokumentu o občanství – domovském právu mého otce v JINDŘICHŮV HRADEC. 6. červenec děleno DVĚMA je i 3. červenec, a to se narodil můj strýc plukovník ANTONÍN BARANNIKOV, manžel sestry mojí matky ALENA/ALICE. A je to také 9. červenec, a to se narodil první manžel mojí matky ve VELEŠOVICE na MORAVĚ BOHUMIL FLORIÁN. 9. červenec je i datum svatby VÁCLAV HAVEL s OLGA. Pravda je to proto, že herec, který ztvárňuje ROCKY BALBOA a BALBOA je souhláskami BLB – BASILEA – LUZERN – BERN je v País VASCO-BASCO, kde maturoval OTTO HABSBURG. |A vy víte, že BLB je i OUŘEDNÍ BLB – O.B. OPERACE BENJAMIN. SCHWEIZ-SCHWEIG-ŠVEJK. Herec se jmenuje jménem SYLVESTR STALLONE. Ano jako finské STAL v názvu knihy jednoho z FINNMAN a také jako STALIN a také jako OCEL – OSEL – VOSEL – VASIL. Ten byl PILOT. A finále? SYLVESTER je také ještě i poslední den v roce. Dne 12.31. 123 moje rodné číslo a 1. k tomu.

V roce 1935 založil Hahl společně s AINO a ALVAR AALTO a MAIRE GULLICHSEN designovou společnost Artek, která vyráběla a prodávala mimo jiné nábytek navržený AALTO. Hahl působil jako ředitel společnosti Artek od roku 1935 do roku 1941. Hahl také založil filmový klub PROJEKTIO, který fungoval v letech 1935–1936, a byl jedním ze zakládajících členů Finské asociace současného umění v roce 1939.

Zcela zásadní je že HAHL založil filmový klub PROJEKTIO. Za prvé se tedy angažoval ve filmu jako HAVEL MILOŠ. Který později zemřel v emigraci v MNICHOV-BAVORSKO – M.B. A za druhé PROJEKTIO je i PROJEKTI – PROJEKT. Nějaký návrh či plán. Internet mně napovídá že PROJEKT je: “ Zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku.“ Co to znamená? “ CÍL – PROJEKT musí mít JASNÝ (CLARO španělsky) CÍL (META – M.T.-T.M.) VÝSLEDEK (REZULT) či UŽITEK, tedy něco, co má realizovat, vytvořit či změnit. ČAS (TIME – T.M. -M.T.) PROJEKT je v čase omezený sled činností v předem přesně určeném časovém období.“ Je to prostě plán. To je to, co podle vyjádření VÁCLAVA KLAUSE v kapitalismu není potřeba. Tak tací vám tady vládli…

Během ZIMNÍ války se Hahl dobrovolně přihlásil jako styčný důstojník v anglické kvakerské polní nemocnici severně od jezera LADOGA – LADOŽSKÉHO-LAATOKA jezera. Během POKRAČOVACÍ války sloužil Hahl jako lékařský důstojník na frontě HANKO. Hahl zmizel 3. září 1941 v okolí GUNNARSHOLM v BROLO BROMARV – BROLOSSA BROMARVISSA, a jeho tělo bylo nalezeno 4. prosince 1941.

ZIMNÍ válka je název pro válku FINSKA se SSSR. Španělsky se ZIMA řekne INVIERNO a PEKLO – HELL je INFIERNO. Finsky je ZIMA slovo TALVI. To je i VATIL. Šišlavě VASIL nebo také to oslovení mojí manželky VLASTA-PATTY, které používali její rodiče – VAŤUL. Myslím, že jsem o tom psal, jak mě matka jako malého kluka naučila “ JÓ, HATITI a ŤOKOLOVÉ to je ŤPOLEK. ŤO je samý HUP sem a HUP ŤAM a potom ŤĚ ŤI NĚŤO SŤANE a je z ŤEBE MRĎÁK NADOŤMŤI.“ Hrozně jsem se pobavil a rád to opakoval.

HAHL byl styčným důstojníkem v anglické QUAKER-KVAKER nemocnici v této válce. KVAKER je název, který pochází z anglického TO QUAKE – TŘÁST SE. Ale ne strachy, jak se u nás používá, ale ba právě naopak. Zanícením. U nich náboženským zanícením. Druhý výklad říká, že právě své odpůrce vyzývali, aby se TO QUAKE – TŘÁSLI strachy před BOHEM. Pro můj příběh je důležité to že je založil GEORGE FOX. A to je i G.F. (i GERALD FORD) A vy víte, že F je i P a to je i R a to je i L. Tak byl i EL CHE. Samotnou americkou PENNSYLVANIA založili QUAKERS – KVAKEŘI. WILLIAM PENN. Proč ještě to souvisí s mým příběhem? V Anglii totiž založili TEXTILNÍ a OBUVNICKÉ manufaktury ROWNTREE a C. and J. CLARKS. A výrobnu čokolád-cukrovinek pod značkou CADBURY v BIRMINGHAM. Vzpomínáte na LUNATIC SOCIETY a BLACK SABATH a BASKERVILLE z tohoto města. Ale zcela zásadní je že založili banky BARCLAYS (BASIL EL CHE) a tu kterou tu byla mnohokrát LLOYDS – LLOYD. To je i MARINE BENJAMIN LLOYD a jsou to i APTEKY-LÉKÁRNY – PHARMACIA ve Velké Británii i značka BOT-BOTINEK ve Velké Británii. A je to i anagram „otce“ HOLMES SHERLOCK H.S. od sir CONNAN DOYLE z EDINBURGH-ALBA/SCOTLAND. A finále? Manželka GEORGE FOX byla MARGARET FELL.

Během Pokračovací války, ve finštině JATKOSOTA sloužil jako lékařský důstojník na frontě HANKO. Ta je české oslovení HANEK. HANO nebo HANKO. Tak jak se jmenovala po přejmenovaná ANNA VLČEK BENEŠ a jak říkal mojí sestře ANNA spolubojovník mého otce KAREL KARAS ve STARÉ HAMRY. Jedině a nepřetržitě jí oslovoval HANKO. Byl lékařským důstojníkem i když nebyl lékař. My známe ale některé skutečné válečné doktory kteří ale válku přežili. MUDR. KRIEGEL FRANTIŠEK a MUDR. ERNESTO CHE GUEVARA a MUDR. generál ŠAPOVALOV a MUDR. BALÁŽ VLADIMÍR. A ty literární jako byl MUDR.WATSON. HAHL zmizel, jak je již v úvodu napsáno dne 3. září 1941. Bylo to v okolí GUNNARSHOLM v BROLO-BROMARV/BROLOSSA BROMARVISSA. Nedávno tady byl GUNNAR – anglické dělostřelec. A k tomu – SHOLM anagram HOLMES. Nebo HA WASIL. BROLOSSA je BASSILLY a BROMARVISS je VASSILI BROMA. BROMA je španělské slovo pro ŽERT – ŠPÁS – JOKE. Finsky pak VITSI. To je jak S. VÍT. A finále? POKRAČOVACÍ válka JATKOSOTA skončila dne 19. září 1944. Ano skončila v den 22. narozenin EMIL a DANA ZÁTOPEK. Přesně. A v den, kdy jsem se já v roce jejich mimořádného úspěchu v HELSINKY FINSKO narodil. 19. září 1952. To jim bylo 30. XXX. Jak podepsal můj děda oznámení o narození BAZILEA-VASILA ve VOLOVÉ-ÖKÖRMEZÖ zapsané na maďarský formulář v maďarštině. A také jako znak města AMSTERDAM na řece AMSTEL. Hlavního města NIZOZEMÍ. A dohromady jim bylo v roce 1952 celkem 30 plus 30 rovná se 60 let. České KOPA a římskými L.X. – EL CHE.KOPA sestávající ze 4 MANDELŮ. výše uvedená čísla 30 v souvislostech. XXX.

A samozřejmě, že hned uvidíte, proč jsem sem zařadil i sestru NIELS GUSTAV HAHL. Jmenovala se MARITA LYBECK. Španělsky vyslovené MAHARITA – je MARITA a LYBECK je BASYLE. Patří sem i proto, že byla také AUGUST. Narodila se dne 26. srpna 1906. A zemřela dne 20. března 1990. Byla to finská keramička. Její manžel LYBECK byl také NILS jako její bratr. NILS je anagram českého SLINA anglické SALIVA – VASILA. A ve švédštině jenom SALIV-VASIL. Ve finštině je SLINA slovo SYLKI. V ruštině znamená slovo SSYLKI anglické LINK – SPOJENÍ, UPOZORNĚNÍ, KANÁL SPOJENÍ, LINIE SPOJENÍ. ODKAZ v textu na ZDROJ informace.

Byla také M.L. Narodila se 26. srpen, a to je i 29. srpen. To je den, kdy začalo v roce kdy krátce před tím skončila POKRAČOVACÍ válka ve Finsku Slovenské národní povstání. 26. srpen je i děleno DVĚMA 13. srpen. Datum narození FIDEL CASTRO. 29. srpen plus DVA je také datum mého neprávoplatného přijetí do KSČ ve čtvrti LIBEŇ – LEE BEN v ulici MEZIHOŘÍ-MIŽHIRJE-VOLOVÉ-ÖKÖRMEZÖ. V budově pod velkou KOULE PLYNOJEMU.

Studovala v roce 1920 škole kreslení a textilií na Central School of Fine Arts a na oddělení keramiky v roce 1931; studovala také na Académie COLAROSSI v Paříži v roce 1926. Stala se známou jako hrnčířka a znovu objevitelka červené hlíny jako materiálu. Její návrh byl příkladem omezených možností sériové výroby v keramice. V polovině roku 1930 se spojila s ARTEK a obdržela objednávku na vybavení restaurace SAVOY nádobím (výběr z nich byl vystaven na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Keramika, kterou Lybeck vyrobil pro Artek, byla vypálena v pecích KERY OY v okrese KILO poblíž jejího bydliště v KAUNIAINEN. V roce 1930 stála také za návrhem velké částí interiérových látek, především nábytkových tkanin a koberců, ale také některých tapisérií vyrobených v ARTEK.

Studovala v letech 1920 a 1926 a 1931. Data z mého příběhu. 20 je variabilní. 1926 se narodila matka mojí manželky VLASTA PATTY BOUDNÍK v KOTOPEKÁCH. A 1931 to byla sestra mojí matky ALENA/ALICE BARANNIKOV a M.G. a B.I. (nebo B.J. nebo B.Y.) a plukovník V.H. A 1391 bylo číslo popisné našeho domu v pplk. SOCHORA nebo SOCHOROVA, jak jsme jí říkali. Vybavovala na zakázku ARTEK restauraci SAVOY nádobím. To je také anglické DISH – DIŠ vysloveno česky. A přečteno cizincem jako DIS. THIS – TÄMÄN. Nebo DIS MAN. Výběr tohoto DISH byl představen na světové výstavě v Paříži v roce 1937. A to je zase i 1931 a i 1391. Stala se známá především jako HRNČÍŘKA. A vy si právě teď vzpomínáte na příhodu z Městské konference SSM v Praze, kterou jsem zde popisoval. Tajné volby předsedy, kdy proti sobě stáli ULČÁK MARTIN, který vyhrál a OLGA HRNČÍŘ-OVÁ. Byla dcera, jestli mě paměť neklame bývalého tajemníka MV KSČ pro Vysoké školy, kterého nahradil na přání šéfa pražského gangu KAPEK – VÍT ve funkci při své spanilé jízdě vzhůru aparátem KSČ Miroslav Štěpán. Ten tajemník se jmenoval BOHUMIL NĚMEC. B.N. – A to je i BEN. První slabika ze slova-jména BEN EŠ – BEN a trojzubec ruským a hebrejským písmenem Š. HRNČÍŘKA LYBECK HAHL provdaná MARITA pálila-vypalovala svoje výrobky ve sklárně KERY. Jako JOHN KERRY. Ministr zahraničí USA. A potomek přistěhovalců – imigrantů z pozdějšího území Československa. Jeho dědeček se narodil jako FRITZ KOHN v HORNÍ BENEŠOV- H.B.- v českém SLEZSKU-SILESIA. Dne 10. května (!) 1873. Jeho otec BEN – BENEDIKT KOHN byl SLÁDEK-BRYGGMAN v místním pivovaru. Jméno si změnili podle oblasti v IRSKU – KERRY. Stal se z něj tedy IR – KELT-CELT. V době, kdy si změnil jméno také konvertoval od judaismu ke katolicismu. Důležité je i to že matka JOHN KERRY byla ROSEMARY. A druhé jméno JOHN KERRY je FORBES. BASIL-FASIL-VASIL. A proč je to všechno pravda? Její výrobky se vypalovaly v pecích v KERY. A to se se nachází v okrese KILO. Ano můj otec byl METER a ona vypalovala v KILO. METER je ve finštině MITTARI. A LYBECK byla MARITA. KILO METER. 1000 METER. Římskými M.M. a tak i W.M.

Lybeck výroba keramiky v červené hlíně začala ve větším měřítku pod názvem EMMEL ve své vlastní dílně v polovině roku 1940 a výroba praktických a stohovatelných výrobků vyvrcholila v roce 1950. Její praktický a krásný každodenní výrobek se později stal modelem pro průmyslově sériově vyráběné objekty. Po přechodu ke KERA OY (umělecká ředitelka 1950–1957) na konci roku 1959 se takzvaná řada KOTO stala nejdůležitějším produktem společnosti LYBECK, než továrna ukončila provoz v roce 1959. V roce 1962 byl Lybeck povolán do čela oddělení uměleckého průmyslu obchodních domů STOCKMANN. Na MILÁNSKÉM TRIENÁLE v roce 1954 získala stříbrnou medaili.

Svým výrobkům z červené hlíny dala jméno EMMEL. Ano jako EMIL – EMÍLIE. Jako můj otec EMIL HAYUCHA a jako EMILIA SCHIDLAK a jako její dcera EMILIE JUNGMANN a jako EMIL HÁCHA a jako ROBOT EMIL – herec ŠAŠEK. A jako knihy EMIL A DETEKTIVOVÉ z roku 1928 a EMIL a TŘI DVOJČATA z roku 1934. Spisovatel byl ERICH KÄSTNER a první české vydání vyšlo v nakladatelství SYNEK(!) v překladu JARMILA HAŠKOVÁ. Ano dobře vám to zapálilo, nebo sepnulo. JARMILA HAŠEK rodným příjmením JARMILA MEYER. Manželka JAROSLAV HAŠEK. Oba jsou pohřbeni na VINOHRADSKÉM hřbitově. A vy si vzpomínáte že JARMILA je IARMILA, a tak byla i M.I. MILITARY INTELIGENCE. Pak už tuto knihu překládala pouze JITKA FUČÍK-OVÁ. A manželka zemřelého FUČÍK JULEK byla GUSTA. Tato kniha vyšla několikrát v nakladatelství ALBATROS – ALBA a TROJKA. TŘI SETRY V GLENCOE SCOTLAND ALBA HIGHLANDS. HAŠEK a FUČÍK je H.F. – H.P. A Park kultury a oddechu u nás nedaleko SOCHOROVA a STROMOVKA TRÓJA, kde žili ZÁTOPEK atd.atd.atd. TŘI DVOJČATA? No to je přece XXX. Tři křížky podpis mého dědy a znak Amsterdam a číslice 30.

LYBECK získala na vám již dobře známém MILÁNSKÉ TRIENÁLE stříbrnou – SILVER – medaili. Byla DRUHÁ. LYBECK je také kromě VASILE-BASILEK i LIBOC. Česky třeba řekneme přídavné jméno LIBOCKÁ a v tomto slově jsou úplně všechny souhlásky jako ve jménu LYBECK. No a proč je to zase pravda? Při ulici LIBOCKÁ v PRAZE LIBOC je dům číslo popisné 276/9 který se nazývá SCHUBERTOVA VILA. Navrhl jí architekt ZDENKO SCHUBERT von SOLDERN v roce 1871. Navrhl a postavil ji pro svého otce EDUARD SCHUBERT rytíř ze SOLDERN a jeho DRUHOU manželku, svoji matku KAROLÍNA SCHMIDT. Vzpomínáte na velmi podrobně dříve zmiňované SCHUBERT a ŠUBERT? Ty dva bratry ŠUBERT z VOLOVÉ, kteří s mým otcem dne 10.23. 1939 přešli sovětskou hranici po společném setkání v hospodě u ŠUBRTA, který jim prodal i lahev vodky a nějaké potraviny na cestu? A na ŠUBERT také z VOLOVÉ, který stál v čele místního výboru a poslal mému otci výpis z matriky pro otcovu žádost o opci? A na ŠUBERT soused přímo vedle domu babička děda v HORNÍ POČAPLY? a na SCHOBER což se samozřejmě v angličtině vyslovuje stejně jako SCHOBERT, protože to T na konci se spolkne. Sestru mojí tety AURÉLIE ERNU – ERNESTU SCHOBER? A OLGA SCHOBER krásnou herečku, která se jmenovala také čas OLGA BER – O.B. A další, SCHUBART z německý spisovatel ze STURM und DRANG a další kteří tam byli dříve podrobně rozvedeni? A proč je to ještě pravda? Architekt byl ZDENKO. Ano s – KO na konci. Jak to bývá u ukrajinských příjmení. A vy víte, že těm pěti utečencům v roce 1939 zapsali asi do protokolů u výslechu národnost UKRAJINSKÁ. Vím jenom to že otci určitě. A předpokládám podle toho. A druhá manželka ZDENKO otce a ZDENKO matka byla KAROLINA SCHMIDT. KAROLINA je i KARLA-KLARA-CLARA-KLARISKA. A já jsem šel dne 17. LISTOPDU z pražského KAROLINA na ALBERTOV na vzpomínkové shromáždění ke Dni STUDENTSTVA a ten den večer se objevila informace, že zahynul student jménem SCHMIDT – ŠMÍD. Přišla s ní DRÁŽSKÁ-Z DRÁHY-KOLEJÍ a VAGÓNŮ a NÁDRAŽÍ, zkrátka z MODRÉ ARMÁDY, jak se tehdy nádražákům říkalo. A s tou informací dále pracoval UHL. Vyslov UL. A generál LORENC večeřel s generál TESLENKO. A finále? V roce 1980 tedy když jsem byl ještě posluchač Vysoké školy politické v nedalekém od LIBOC čtvrti VELESLAVÍNĚ nebo VOKOVICE byla tato vila architekta ZDENKO pro otce SCHUBERT a jeho manželku SCHMIDT přidělena k užívání SOCIALISTICKÉMU SVAZU MLÁDEŽE. V jehož čele SSM jsem pak stál já ROCKY v ony dny v listopadu 1989. A SKÁLA byl v čele jeho odrazu v MSS.

U SCHUBERT-ŠUBRT V HOSPODĚ VE VOLOVÉ TO DNE 10.23. 1939 ZAČAALO A SE SCHMIDT-ŠMÍD TO DNE 17.11.1989 SKONČILO.

A finále? LYBECK je i LIBUSSA. Česká kněžna. ZE TŘÍ SESTER – KAZI, TETA a LIBUŠE. Ale také je to LUBOŠ ŠTROUGAL ukrajinské STROUHAL. Více bylo před chvílí. Nemyslím, že je třeba to zase opisovat. Důležité v tomto případě to, že v Německu je město, přístav, HANZOVNÍ město zvané LÜBECK. Zastarale LUBEK nebo též BUKOVEC. To leží v H.S. – SCHLESWIG-HOLSTEIN na jihu JUTLANDSKÉM POLOSTROVĚ. A je to HOL STEIN. A JUTTE byla moje kamarádka v BREMEN v roce 1969. Ptali se mi tam tehdy na lodi když jsme pluli na HELGOLAND, zdali tam nechci kvůli ní zůstat. Vlajka LÜBECK je také červenobílá. Město leží u ÚSTÍ řeky TRAVE – TRAVENA. Ano TRÁVA, ze které je SENO po usušení, co se kdysi prodávalo na SENOVÁŽNÉM náměstí a v SENOVÁŽNÉ ulici. Důležité je vědět také to že se slévá s KANÁL – CHANEL – LÜBECK – LABE. Ten představuje spojení pro vnitrozemskou dopravu mezi LABE a BALT moře. L.B. a BA a LT. Městu LÜBECK se také říká MĚSTO SEDMI VĚŽÍ. Ano SEDMI. Německy DIE SIEBEN TÜRME.

Nahoře je také moje fotografie pamětní desky věnované jmenovitě padlým hrdinům z Finské války. Je umístěna v ARKTIKUM SCIENCE CENTRE – ARCTIC MUSEUM v ROVANIEMI. Je tam spousta zajímavých údajů. Psát o nich by ale znamenalo zacházet do velkých podrobností. A to není smyslem mého psaní. A tak budu pokračovat v dalším příběhu s tím ukrajinským krymským ARTEK.

Takk asi takk…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *