Jak a kdy bylo rozhodnuto ,že bude HAVEL presidentem a kdo to zařizoval…

3 231 zobrazení
TiskTisk

Dnes se vrátím trochu k dalším nevyvratitelným důkazům a předurčenosti Václava Havla k tomu stát se presidentem v roce 1989. Tak jak jsem to, samozřejmě ne sám a to zdůrazňuji, ne sám, ale velmi významnou měrou zorganizoval. Velmi významnou měrou píši proto, že jsem byl “ doveden“ do takové pozice, ze které jsem to mohl udělat. A doveden jsem do ní byl vojáky – zpravodajci, kteří v souladu s plánem Tří sester připravovali konec SSSR a světového komunismu. Musím znovu zdůraznit ,že číst má smysl jen pro toho ,kdo zná i moje Poznámky I a Poznamky II k pamětem na mém Webu… Tedy je třeba znát souvislost.
Na fotografiích které zveřejním na FACEBOOK bude Strossmayerovo náměstí v Praze 7. Spartanburgu, jak si určitě vzpomínáte. Pro zjednodušení budu psát jen jednoduše a stručně důkazy pro má tvrzení. Fotky jsou pochopitelně dostupné i na Google, Wikipedii…

Začátkem století vybudovaný kostel sv.Antonína z Padovy.Padova je latinsky PATONIA.( Generál Patton a naše dětská odbojová skupina, v Bubnech dále bude vysvětleno ) Svatý Antonín byl původně jmená FERNANDO u AUGUSTIÁNŮ ( vzpomínáte klaun Ferninand, herec Vršťala a 5 ( což je obráceně  na hlavu postavená 2 oddělení, ve filmu agent CIC – 199 – 1909….) od kterých přešel k FRANTIŠKÁNŮM a přijal jméno ANTONÍN.

V kostele působil farář Silvestr Hrnčíř. Ten odkoupil pro kostel Betlém, zvaný Slovanský Betlém, v roce 1923.( 123…moje rodné číslo a datum popravy Beriji a Slánského, už je popsáno jinde )

Hrnčíř se jmenovala předsedkyně OV SSM Praha 1 a vážný kandidát na předsedu MV SSM v PRAZE.V roce 1989. Do sálu kde se o tom rozhodovvalo zdali ona nebo Martin Ulčák mě přišel pozdravit tajemník ÚV Komsomolu Josif Ordžonikidze, vnuk spolubojovníka Stalina. Byl “ náhodou“ v Praze. Zvolili si Ulčáka.

Silvestr je Stalone – jinak také hřebec nebo kůň, Rambo a Rocky De Balboa. Vasco de Balboa.

Svůj název získalo Strossmayero náměstí v roce 1925. Po chrovatském vědci Josib Strosmayer. J.S.
V témže roce 1925 byl Carycin přejmenován na Stalingrad po Josip Stalin. J.S.
Stalingrad se jmenoval Stalingrad až do roku 1961. Podle naší šifry nebo klíče chceteli, je rok 1961, jako rok narození mého otce – Meyer 1919 a rok konce SSSR a světového komunismu v roce 1991.

Já jsem se narodil v roce 1952 ( 1925 ) Otec 1991 ( 1961 a 1991 )

Na pravé straně od kostela je dům Strossmayerovo náměstí číslo 10. Na něm jsou zřetelně viditelné iniciály V.H. Václav z Hájku, byla objednávka majitele domu. Ale jsou to také iniciály Václav Havel. V.H.

Dům má číslo 10 což je římskými číslicemi X. Čtěte jako IKS – Ivan koněv Stepanovič, nebo jako Che, El Che Guevara…a popsáno oboje také jinde.

Dole v tom domě Strossmayerovo náměstí číslo 10 ( X ) je od doby kdy má pamět sahá obchod s potravinami – samoobsluha.Nic neobvyklého. Pokud by vedoucím této samoobsluhy nebyl TŮMA. Bratr velitele naší odbojové skupiny TŮMA zvaný LANG ( a já LEE – dohormady LANGLEE – nebo LANGLEY, firma LEE byla založena v roce 1889 – odtud vodítko k roku 1989 ) a také účastník přísahy věrnosti maršálu PATTONOVI ( kostel Sv. Antonia z PATONIA je hned vedle) v naší odbojové dětské skupině na nádraží BUBNY, odkud jezdili transporty Židů do Terezína a kam jak vzpomínal vyprovázel Miloš KOPECKÝ svoji matku. Jmenovala se Grim. Souvislost popsána jinde,paní GRIM v našem domě atd.( popsáno v Poznámkách II)

Kromě toho žil v tomto domě plk. TICHÝ, otec mojí spolužačky Evy. A přes náměstí ,naproti můj spolužák PLICHTA, v domě s restaurací s DOMAŽLICKÁ JIZBA. Figurky ve výše zmíněném Betlému v Kostele sv. ANTONÍNA jsou oblečeny do krojů z CHODSKA. 

Víte někdo jak by se ChodskoChod , Chodé, napsalo Španělsky…ano je to také šifra, klíč

TŮMA starší, náš velitel zvaný LANG v této samooobsluze také pracoval. A TŮMA mladší, vedoucí této samoobsluhy celá dlouhá léta, měl přesně ( myslím, že ještě má) brýle na pohled zcela stejné jako Gustáv HUSÁK. Jako děti jsme tomu říkali nezdvořile, jako dna od jogurtů. Tůma byl ,jak pozorný čtenáři ví i můj mistr u V.S. ( U.S) a můj první předseda SSM ve VALDEKU- také TŮMA, na náměstí Míru kde je kostel sv.LUDMILY. Podrobně v Poznámkách II. A ToMa byl poslední šéf rumunského komsomolu ,kterého jsem navštívil začátkem října 1989 v Bukurešti. A Tomis bylo jméno svazku ,který vedla StB na Václava Havla.

Vedle domu číslo deset je další dům. V něm bylo zase co moje paměť sahá Maso – Uzeniny ( MU – latinsky M.V.) Proč zmiňuji dům s obchodem Maso Uzeniny, kromě toho ,že máme stejné iniciály? V tom obchodě totiž pracovali řezníci ŠALDA a VÍŠEK. ŠALDA a VAŠEK. Můžeme po našem říct. Pusťte si záběry z volby Václava HAVLA v roce 1989 prezidentem. A podívejte se kdo ho vede, doprovází, mezi poslanci 29.12. 1989 při jeho volbě presidentem. No přece šéf kanceláře presidenta republiky Gustáva HUSÁKA se jménem ŠALDA…

A proč VÍŠEK ? Pamatuji na výlety za hranice všedních dnů, což pro mne byla ,jako pro hodně malého kluka, cesta tramvají. Matka mi vystrojila a jeli jsme spolu, zase jen spolu, stejně jako popisuji naše cesty na hřbitov Olšany do Kolumbária k hrobu jejího prvního manžela FLORIÁNA do KARLÍNA. Ano do KARLÍNA, na KARLÍNSKÉ náměstí k tetě VÍŠKOVÉ. Tedy nečesky VÍŠEK. Teta VÍŠEK byla cukrářka. Profesí. Tedy jako otec cukrář-diabetik a El CHE Conodotioner. Rusky Cukrář. Tedy DIA. To už víte co je DIA. Defense Inteligence Agency. Pentagon. KARLÍN, KARLÍNSKÉ náměstí, děd, strejda, bratranec KAREL a otcovo C jako první písmeno na podpisu potvrzení z oddělení Legií Ministerstva národní obrany o odboji od 1939 do 1945.Podpis je z roku 1947. C,K, jako Charlie, třetí volací znak…spojařů..vojáků

A proč to všechno vím? jak to Holy Spirit zařídil? Moje sestra ANNA MARIA MOHORITA, která chodila do stejné základní školy jako já, naproti tomu řeznictví na Strossmayerově náměstí č.4, nastoupila po devítiletce na gymnásium nad ŠTOLOU. Odtud musela odejít, z prospěcových důvodů. Odešla se učit prodavačkou a byla přidělena do učení právě v tomto obchodě Maso – Uzeniny na Strossmayerově náměstí. Její odchod ze školy, byl naorganizován taktéž. Proč? No , protože ,když jsem se vrátil z vojenského gymnázia jana Žižky z Trocnova v Opavě domů, tak jsem chtěl na stejné gymnásium studovat. Právě to co mi rodiče ,záměrně, připomněli, v září 1968, že sestra, která měla daleko lepší prospěch na základní škole než já, musela odejít, mi vlastně “ přesvědčilo “ k nástupu do učení na Automechanika – A.M. k V.S.KOTVA , REVOLUČNÍ 3, a tak jsem se první rok učil na Strahově, přímo v prostorách Strahovského stadiónu u brány BORCŮ ( vzpomínáte jak v srpnu 1991 odjel z KRYMU s mým hodnocením převratu a varováním před tím co asi pučisté chystají moskevský přítel Alexander BORCOV do MOSKVY a druhý den se TAMANSKÁ DIVIZE ( u které jsem byl v roce 1972) dala na stranu lidu a JELCIN vystoupil na tank a bylo po puči) 21. srpna 1991. Můj otec se narodil 12.srpna 1919…

A další rok učení byla sestra Anna Maria Mohorita v samoobsluze v Holešovicích v ulici V Hájích. V.H. Ano zase Václav Havel. Jako na Strossmayerově náměstí. Vzpomínám si na to dobře. Matka mi tam za ní několikrát poslala, abych si to pamatoval…

A druhý rok jsem se učil v ulici MEZIHOŘÍ v Libni. Město VOLOVÉ ze kterého pocházel otec bylo po připojení k SSSR, správněji k UKRAJINĚ!!! po WWII. přejmenováno na MEŽGORIJE – tedy MEZIHOŘÍ. A co jsou Mezihoří na mapách za místa? No přece VALLEY. Česky VALY. A kdo sídlí v Praze na VALECH. DOSUD A STÁLE??? M.O.

Uhlopříčně k domu číslo deset je na Strossmayerově náměstí dům ve kterém pracovala prakticky celý svůj produktivní život moje matka. LUDMILA. Proč píši uhlopříčně? Protože UHLO je černý ( tedy barva podzemí, odporu, chcete li) a ve všech námi používaných jazycích se uhlopříčka překládá jako latinsky DIAGONAL – tedy DIA…gonal.

Byla to budova OV KSČ Praha 7. Teď je na místě připomenout znova jako již mnohokráte před tím, že pracoviště, strany, funkce, profese, nemají nic společného s plánováním akce. Jde jen a jen o místa, jména, vybarvení, tak jak se používají na mapách. Nemá to nic co dělat s tím co jednotlivé osoby dělali ,nebo vykonávali za činnost. Jde o náš místopis.

Moje maminka seděla celou dobu co mi paměť sahá v rohové místnosti nad prodejnou KNIHY. Byly tam ,přesně na tom rohu, hodiny. Rohová místnost, která měla okna do ulice Dukelských hrdinů, dříve BĚLSKÉHO ulice. Do ulice Obránců míru, dříve BELCREDIHO ulice. Rod BELCREDY byl z LOMBARDIE. Jako moje přítelkyně ve škole v Moskvě příjmením LOMBARDI. Ali CIA. A první velitel Obrany národ po okupaci 1939, byl generál Josef BÍLÝ…a  PARA skupina ARAP ve které byl otec vsazen do vlasti , byla i BĚLAVSKIJ… 

A co vidíme? Bel a Běl – tedy Bell vzpomínaný Graham Bell Skot, vynálezce telefonu a stejného jména jako paní GRIMM od nás z domu a miminka M.KOPECKÉHO – přeloženo v naší řeči HIGHLANDER, tak jako můj otec z Polonin a pro ty co zapomněli generál SVOBODA z VYSOČINY. A vidíme tam náze otcovi skupiny ARAP – BĚLAVSKÝ. Otec i já jsme původní vojenskou profesí spojaři.

Ale také je to BÍLÝ. Jako bílí Rusové. A jako BILAK, který se asi nikdy nedozvěděl, že byl stejně jako Jakeš a Skála jen signálem a ne nějakým superpolitikem. Jmenoval se příjmením Gyula , původně. Jako moje přítelkyně, skvělá baletka UZBEK, z TAŠKENT. Ona ,ale křestním jménem. A teď se píše proč se nechal přejmenovat. Byl Bilak protože to bylo třeba. Jinak za tím nic není. ROZUMÍTE UŽ JAK TO FUNGOVALO. A otcova druhá manželka Anna Besarab z Palackého náměstí v KARLOVÝCH Varech, která se jmenovala stejně jako baletka z Oděsy a manželka Stalinova syna Jakova, kterou mu Stalin nepřál. Jako otcův instruktor Jakovlev, který ho připravoval na výsadek do týlu ve druhé světové válce a jako Jakovlev, který byl u Gorbačova tajemníkem a já u něj byl v září 1990 v Moskvě v kanceláři a vyprávěl jsem jak dopadnou informací o tom co se odehrálo u nás.A druhý Stalinův syn Vasilly se píše anglicky – Vasil Ly – Vasil LEE.

A JakovJÁCOB byl otcem BENJAMINA

Tak tedy moje matka LUDMILA ( jako kostel na náměstí Míru, naproti kterému jsem seděl já v domě VALDEK, jako Oratorium Antonína Dvořáka pro Trienále festival v LEEDS, dříve LOYDS…) která se jmenovala za svobodna GEBELT – jako HAVEL Tomis – pracovala v kanceláři která byla DIAgonálně k domu s iniciálami  V.H. na StrossMayerově náměstí, kde dole pracoval TŮMA s brýlemi jako HUSÁK a jeho bratr velitel naší odbojové skupiny za maršála PATTONA jako vedle kostel sv.Antonína z PATOVIE.A vedle v domě ŠALDA s VÍŠKEM a ANNA MOHORITA…

Matka byla provdána za FLORIÁN z policista z Bartolomějské, který se narodil v roce 1909, v  roce ve kterém se ženil BENEŠ , EDVARD S HANOUEDUARD S ANNOU, ve svaté LUDMILE na VINOHRADECH ( SVOBODA BYL Z HROZNATÍNA), na náměstí MÍRU. Já jsem se narodil 19.09. Ale můj otec byl už MOHORITA VASIL  ( MEYER ) z VOLOVÉ ( MEŽHORIJE, MEZIHOŘÍ, VALEY,VALY).Můj kmotr byl otcův přítel a spolubojovník generálo VALO VASIL také ze ZAKARPATÍ. První velitel ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU , stejně jako genreál OCHOA SANCHEZ byl velitelem ZÁPADNÍHO VOJENSKÉHO OKRUHU na KUBĚ. Ochoa popravená v létě 1989 za odpor proti Fidelovi a účast v OPERACI BENJAMIN a generál VALO podle mne zavražděný Neználky stejně jako generál JANKO a A.HIML.

Matky šéf byl HÁJEK.Co pamatuji. Stejně jako přednosta 2.Oddělení GŚ MO. Zpravodajského. HÁJEK. Jeho zástupcem byl generál MORAVEC FRANTIŠEK. Před WWII.v roce 1939. Kdy můj otec přešel 31.října 1939 u TORUNĚ hranici do SSSR byl poslán do GULAGU KOŽVA a poté do BUZULUKU ( VAZALUKU – VASILKU, MASARYK atp.) kam dorazil 31.března 1943. BENEŠ se narodil v KOŽLANECH. Pro připomenutí, je toho samozřejmě moc..A MORAVCOVA pravá ruka v Londýně byl PALEČEK ( PALACKÝ)- ten vyslal Otmara REIDLA s uplně prvním vysadkem. OPERACE BENJAMIN.Popsáno už v Poznámách I a II.

Stejně jako můj trenér HÁJEK. A teď velký pozor. Psal jsem o tom před pár dny na FACEBOOK. Trenér Hájek nám oznámil, že nebudeme trénovat v Libeňské SOKOLOVNĚ, před naší cestou do BRÉM – NSR, ( americká okupační zóna v době kdy byl šéfem náčelníků štábů generál WESTMORLEND za SPARTANBURGU, více bylo již napsáno) ,ale v tělocvičně na KARLÍNSKÉ INVALIDOVNĚ. Novém sídlišti v Praze architektonického stylu BRUSEL. Dílo architektů POLÁK, ŠALDA.

V místě kde dodnes sídlí vojenská Invalidovna vybudovaná v letech 1731 až 1737. Využívána vojáky jako kasárna ,archív a místo pro vojáky INVALIDY. ( To jen k tomu napsanému ze včerejška).

A můj šéf v Praze na Městském výboru SSM byl HÁJEK. Posílal mi jako šéf SSM v Praze do školy do MOSKVY v roce 1971 tak i na studia VŠP v roce 1977, to už ,ale v souvislostí s jeho působením na ÚV SSM.

 

Vaše komentáře

  1. Zdravím…
    Je to tedy zvláštní konstrukce ale realita je taková…Že KGB..GUR.. křídlo Gorbačova se rozhodlo v 1983 ……85 k radikální změně v RVHP…to že se sešrotovala i Varšavská smlouva jako bezpečnostní riziko byla jen součást postupného vývoje.
    Centrum odporu Stanek

    1. Ne, ne, to byla armáda. Od revoluce do Stalinovi smrti vládlo KGB/ NKVD nebo ČEKA. Od Stalinovi smrti ovládala vše vítezná a nepřemožitelná armáda. Vyhráli válku kde šlo přece o bytí a nebytí SSSR ? A ti se uchopili moci díky své autoritě ve společnosti a už to nepustili z ruky. A chystali pád SSSR. Taky tam o tom někde píšu. Tři sestry Bílá ruská armáda, dočasně sovětská. A Gorbačov byl jejich nástrojem. Jako Jelcin a politici vůbec. To byla nevídaná a neuvěřitelná práce ,kterou odvedli. Maršál Žukov, Koněv, Vasilevský a další tisíce bezejmených.O tom budu psát nyní jak to bylo možné…čtěte a vydržte Bude to všechno zveřejněno…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *