ASTMA je anagram MATES a také anagram SAMET a to je: SAMETTI – VELVET -MEILEABHAID – VELLUTO – VELOURS – OKSAMIT – AXAMIT -TERCIOPELO.

213 zobrazení
TiskTisk

Sametová revoluce, bylo období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii. Na TWITTER jsem psal o tom, že SAMET je anagram ASTMA, kterým trpěl ERNESTO GUEVARA de la SERNA – EL CHE
Protože se dnes okamžitě objevila reakce potrefených na můj twit, musím chca nechca pokračovat. Samet je anglicky VELVET. A to mi vzkázal EL CHE. „DOBŘE VET“. On byl lékař a ti uznávají za DOKTORY jenom lékaře. Proto je každý jiný DOKTOR vlastně „tak akorát VET“. V tomto případě VET – VETERINÁŘ. Maximálně DOKTOR přes zvířata ANIMALS – HA WASIL. Tak tedy vzkázal : WELL HA WASIL.

Tak to bylo a ne tak jak vám vyprávěl celá dlouhá léta pan PETR PITHART, že název SAMETOVÁ REVOLUCE vymysleli nějací zahraniční novináři
A tak začala příprava poslední fáze OPERACE BENJAMIN – pádu SSSR a světového komunismu. Že se jí zúčastním jsem slíbil – odpřisáhl v roce 1962, věrností odkazu generála GEORGE SMITH PATTON, před naším tehdejším velitelem příjmením TŮMA – T.M. Bylo to na kolejích nádraží Holešovice Bubny – H.B. Odkud odjížděly ve Druhé světové válce transporty Židů do ghetta TEREZÍN. V TEREZÍN jsem skládal až DRUHOU přísahu. Tu FORMÁLNÍ. Československé armádě. Stále platila a platí ta první. Přísaha v TEREZÍN bylo slavnostní shromáždění na hřbitově bývalého terezínského ghetta v roce 1974. V roce kdy jsem 1. dubna k VÚ 6174 narukoval. Bylo to někdy v Květnových dnech toho roku. Vy kteří čtete víte, že nejprve jsem obdržel Povolávací rozkaz do PROSTĚJOV k výsadkářům hloubkového průzkumu. A generál STEVEN MICHAL BUNZÁK náčelník pražské posádky se sídlem v kasárnách Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky naproti Palác KOTVA u REVOLUČNÍ ulice, ho po našem telefonickém rozhovoru, poté kdy mně volal na OV SSM do Paláce Valdek na náměstí MÍRU a o změně mě informoval, ho změnil na výkon Základní vojenské služby u útvaru 6174 – 7. spojovací pluk – hloubkového radiového průzkumu v kasárnách Jiřího z Poděbrad v LITOMĚŘICÍCH.

Připomínám, že moje prababička z babiččiny strany byla TERESIE RILLE, provdaná HON ( HAN-HAHN) a byla z VESELÍ u CHCEBUZE.

Také si možná vzpomenete na tady také vzpomínaného MICHALA BENDU. MICHAL BENDA studoval ve stejné třídě jako ŠTEFAN BENDA nevlastní syn A.J.LIEHM. Byli to naši sousedé v domě SOCHOROVA. ŠTEFAN emigroval do Německa a žil v Západním Berlíně. Spolu s nimi tam také studoval VÁCLAV BENDA. Pozdější disident a signatář CHARTA 77. MICHAL BENDA se objevil u nás ve třídě na ZDŠ STROSSMAYEROVO náměstí a nabídl že bude náš vedoucí Pionýra. To bylo někdy v 1967. Pionýr nefungoval. Studoval Fakultu sociálních věd a publicistiky nebo jak se té fakultě říkalo zkráceně – žurnalistiku. Jeho otec byl ředitel Židovského muzea v Praze a po matce byl přímý potomek Jana Evangelisty Purkyně. Bydleli v BUBENSKÉ ulici odkud se pak přestěhovali na ÚJEZD. Přímo naproti rohovému domu kde bydlel BARRANDE. Pod Petřín. Nevím ,zda to bylo třeba aby něco takévého dělal jako nějakou společenskou praxi, nebo jaký byl důvod této jeho aktivity. Možná chtěl prostě hrát fotbal a tak vymyslel takovou cestu. Prostě přišel, nikdy jsme žádní pionýři nebyli a náš vztah byl pouze takový, že jsme o sobotách dopoledne chodívali hrát fotbal na Letenskou pláň. Nic víc. Ale bylo to fajn. Uměl hrát fotbal asi tak jako já. Žertem jsme říkali : „Strašně rád, ani ne tak rád jako strašně.“ Někdy v roce 1969 jsem se dozvěděl od některého z naší bývalé fotbalové party, že spáchal sebevraždu. Ukončil vysokou školu a odešel na základní vojenskou službu. A tam se údajně zastřelil. Důvodem byla Okupace Československa. Byli jsme na jeho pohřbu ve Strašnickém krematoriu. Pohřeb byl se všemi vojenskými poctami. Čestná jednotka se salvou. Tam jsem tehddy skupině spolužáků z devítiletky řekl, že „jim to nikdy nezapomenu“. Ti „jim“ byly Okupanti. Stálo nás tam tehdy pár – tři, čtyři. To se určitě dostalo až ke všem tehdejším „uším“ které měli zájem o to co dělám a co říkám.

Vy kteří čtete, také víte, že kromě, tohoto příběhu a dřívější přísahy v dětství na nádraží HOLEŠOVICE BUBNY jsem několika svým spolužákům-přátelům z učňovské školy AUTOMECHANIKŮ na náměstí MÍRU v restauraci U SYNYGOGY v pražské Pařížské ulici, přibližně stejně vzdálené na jedné straně s budovou MSS a na druhé straně s budovou MON, s čepovaným PILSNER UQUELL, slíbil v roce 1969 že z Československa dostanu Sovětská okupační vojska. A také víte, že jsem v roce 1973 při telefonickém rozhovoru z kanceláře na OV SSM PRAHA 2, náměstí MÍRU s předsedou MV SSM se sídlem v SENOVÁŽNÉ (HAY – REUHO) ulici u SENOVÁŽNHO (HAY – REUHO) náměstí, v té době MAXIMA GORKÉHO – M.G. který se jmenoval HÁJEK jako ARMENIAN výraz pro ARMENIAN – HAYK, řekl že z PRAHY 2 neodejdu protože jsou tam soustředěni vysokoškolští studenti a s nimi uděláme revoluci. Nabízel mi přestup na OV SSM PRAHA 7 se sídlem v ulici pojmenované po JAROSLAV HAŠEK. Na LETNÉ. A tak se stalo. ALBERTOV sídlí na PRAZE 2.

Také již dobře víte, že jsem všechny tyto sliby splnil. Závěr byl dne 21. srpna 1991 kdy byl právě na den výročí okupace v roce 1968 zlikvidován a ukončen pokus o puč v MOSKVĚ. Byl jsem stejně jako M.G. na KRYMUCRIMEA-TAURUS. Nedaleko od něj. Puč zlikvidovala TAMANSKÁ divize u které jsem byl pod MOSKVOU v roce 1972 spolu se všemi zahraničními posluchači školy VLKSM – VASILEK M – v MOSKVĚ.

SAMET je kromě ASTMA také anagram MATES. Tak se jmenoval můj velitel roty u 7.spojovací pluk kasárna Jiřího z Poděbrad, Litoměřice kam jsem narukoval v 1974 – 6174 číslo VÚ – tedy stejné číslo. Přesněji řečeno byl V.M. Jako já. On ale VLADIMÍR MATIÁŠEK ale neřekli jsme mu jinak než MATES. Věděl to. Stali jsme se přáteli. Narukoval jsem v roce úmrtí největšího pučisty dějin maršála ŽUKOV. Ano toho který zcela změnil po Druhé světové válce SSSR. V roce 1952 končí ve funkci generálního tajemníka KSSS IOSIF BISARION STALIN-DŽUGAŠVILY. V USA se stává prezidentem generál DWIGHT (vyslov DVAJT protože byl dvakrát D – DWIGHT a DAVID byl DVAJT) EISENHOWER. A ve VELKÉ BRITÁNII začíná kralovat královna ELISABETH II. Ano DRUHÁ a španělsky ISABEL II. – BASIL II. Vzápětí po této historické změně dne 5.3. 1953 umírá STALIN ve své DAČE VOLYNSKOJE. Víte, že to je i 5.10. a to je datum narození V.H. – VÁCLAV HAVEL. ŽUKOV odstranil NKVD, které bylo v čele s L.B – LAVRENTIJ BERIJA největší nebezpečí pro plán likvidace celého SSSR a světového komunismu v roce 1991. Naplánovaném na rok 1991. Byl to anagram roku narození mého otce plukovník VASIL MOHORITA a jeho přítele a spolubojovníka generál STEVEN MICHAL BUNZÁK ve VOLOVÉ. Rok 1919. ŽUKOV byl i GEORGE jako PATTON a k tomu byl KONSTANTIN jako CYRIL anebo KYRIL a tak i KAREL a CARLO i CLARA-KLARISKA. A 25. dubna 1974 byla zahájena KARAFIÁTOVÁ REVOLUCE v LISBOA – BASIL v PORTUGAL. Rozpad poslední největší koloniální mocnosti. A vy kteří znáte ruštinu víte, že ŽUK je BROUK – BEETLE – BUG – CHROBÁK atd. A také ti co čtou ví, jak vznikl soubor KARAFIÁTOVÝCH BROUČKŮ v PRAZE. A dne 18. června 1974 maršál ŽUKOV v MOSKVĚ umírá.

Protože vím, že je vám to stále málo, dnes ještě popíšu proč SAMET – ASTMA – MATES.

Samotné slovo SAMET je i slovo AKSAMIT – AXAMIT. je to název pro hustou tkaninu která je vytvořena ze DVOU hlavních a čtyř dalších nití. Celkem 6 – V.I. – VÁCLAV a IVAN a VASIL a IVAN a VASILE a ION. To znáte. Samotné slovo SAMET pochází ze slova SCIAMITO – ŠAMITO. Název AXAMIT pochází z řeckého HEXAMITOS (šesti vláknový) a latinského EXAMITUM.

V širším slova smyslu je AXAMIT-AKSAMIT, jakákoliv vzácná tkanina. Název AXAMIT byl také v Rusku používán na pohřbech zvláštní závoje z černé SAMETOVÉ látky na které byl našit BÍLÝ KŘÍŽ se znaky smrti : ADAMOVA HLAVA a zkřížené KOSTI-HNÁTY. Tento AXAMIT nesli před rakví čtyři „bratři“ kteří drželi každý jeden z ROHŮ této látky. Vy kteří čtete pozorně víte, že místem operačního prostoru zpravodajské skupiny ARAP – kapitán ADAM NIŠČIMENKO alias LEONID BIELAVSKY, ze LVOV – LEMBERG v HALIČ-GALÍCIA a zpravodajské skupiny WOLFRAM v čele s JOSEF OTISK z BRNA byl také BÍLÝ KŘÍŽ. Moravskoslovenské pomezí.

Celý tento příběh doprovází AKSAMIT KAREL. Český funkcionář předválečné mládežnické organizace KOMSOMOL a levicové tělovýchovy DTJ a práce s dětmi „RUDÍ PRŮKOPNÍCI“. A v pozdějším věku byl také funkcionář KSČ. AKSAMIT KAREL se narodil dne 11. dubna 1897 v obci KOŠŤANY, německy KOSTEN u TEPLIC. V kraji ÚSTÍ nad LABEM – U.L. Město se nachází v podhůří KRUŠNÝCH HOR – ORE MOUNTAIN. Existují dva výklady jak město přišlo ke svému názvu. Jeden je že šlo o vliv němčiny na slovo CHVOSTEN – les s houštinami a křovinami. Druhý výklad uvádí, že název města vznikl z KORNSKÉHO slova COSTEAN, které znamená naleziště CÍNU. Jeho těžba byla v těchto místech doložena přítomností KELTŮ v období LATÉNSKÉ (ne LETENSKÉ ale LATÉNSKÉ) kultury. Je pravděpodobné že horníci z anglického CORNWALL přinesli tento název i sem. Tehdy se prý pohybovali všude kde se těžilo. O CORNWALL tady toho bylo dříve již hodně napsáno. Je to totiž CORN – ROH. Co tu nebylo je to že měsíc BŘEZEN-MAREC / B.M. je v jazyce CYMRAEG kterým se hovořilo v této části ANGLIE (a opět se k němu postupně vrací) je název tohoto měsíce MAWRTH – MOHORITA W. Nebo MOHORITA V a V. OTISK a tak tedy OTEC a SYN. Pro potřeby naší OPERACE BERNJAMIN. Název měsíce v drtivé většině jazyků vychází z různých obměn slova MARS – jména – ROMAN GOD OF WAR.

Narodil se v KOŠŤANY. KOSTYA – vyslovovali jsme to KOŠŤA, jménem LIBOR, se objevil z ničeho nic na mimořádném sjezdu KSČ v prosinci 1989. Byl důstojníkem Československé armády, myslím ze Západního vojenského okruhu v Táboře. Navrhl jsem ho na poslance Federálního shromáždění a tím se také stal. Pracoval tam pokud vím až do konce federace. Jako já.

TEPLICE jsou klíčovým místem v mém příběhu. Jsou to v polštině CIEPLICE. Jako CZAPLY – CAPPELLE a další CPLC – ČAPLY – POČAPLY-POČEPLICE. A další CHIALIPIN a CHAPLIN a další již mnohokrát tady připomínané CZAPLE. Do TEPLIC jezdíval GOETHE. A navštěvoval DUCHCOV a BÍLINA. V DUCHCOV žil od dětství ANTONÍN SOCHOR, kterého sem přivezli rodiče z Německa kde se narodil. To je ten Hrdina SSSR, voják československé armády v SSSR, po kterém se jmenuje naše ulice SOCHOROVA. V TEPLICE se vyučil bratr mojí matky KAREL GEBLT. Bylo to v prvních letech Druhé světové války. Po válce se tam vrátil a v roce 1948 se v TEPLICE oženil a narodil se tam dne 11.11.1948 první syn v jeho manželství s AURÉLIE SCHIDLAK z FRIEDENAU,FRÝDNAVA,MÍROVKA okres H.B. Můj bratranec KAREL GEBLT III. Sloužil základní vojenskou službu v kasárnách RUZYNĚ. Emigroval do NSR s rodným listem vystaveným v němčině, narozen dne 11.11.1948 ve TEPLITZ-SCHÖNAU. Z H.B. přišel také do TEPLIC PAVEL LANDOVSKÝ. Působil tam i soused z ANTONÍNSKÉ ulice ŠVESTKA OLDŘICH ( S.O.) a ředitel CKM SSM z ŽITNÉ ulice MIKULÁŠ-NIKOLA ŠUTKA narozený ve VOLOVÉ.

Jeho otec byl JOSEF AKSAMIT a matka byla ANNA KOLAŘÍKOVÁ. Maminka byla A.KOLAŘÍK.

Stejně tak se jmenoval vedoucí katedry Tělesné východy na Vysoké škole politické – A.KOLAŘÍK – ALAN KOLAŘÍK – KOLO. Vzpomeňte na otcovi zapsané do rozsudku KOLOVO z KOLOVECKÉ oblasti.

Byl jejich sedmým dítětem v pořadí. Brzy po jeho narození se rodina odstěhovala do obce TRNOVANY.

TRNOVANY, ale jiné, jsou také u města LITOMĚŘICE. Tam bylo pracoviště spojovací služby našeho vojenského útvaru 6174 LITOMĚRICE-7. spojovací pluk, kasárna Jiřího z Poděbrad. V těch TRNOVANY u TEPLIC kde žil AKSAMIT se narodila další osobnost komunistického hnutí a později i signatářka CHARTA 77, MARIE ŠVÁBOVÁ-ŠVERMOVÁ. Ta se narodila dne 17. ledna 1902. Přesně od 20 – XX. let dříve, než se ve VOLOVÉ narodil bratr mého otce MOHORITA IVAN – M.I. 17.ledna 1922. A je to také 17.12. A tak je to i rok 1775. Rok založení US ARMY a US NAVY a US MARINE.

Bratr MARIE ŠVERMOVÉ byl KAREL ŠVÁB. ŽUK-BUG-BEETLE-BROUK-CHROBÁK.

KAREL končí ve 14 letech školní docházku a nastoupí do učení v oboru ŘEZNÍK. Odtud odchází. Bylo to prý pro jeho lásku ke zvířatům. Nechce být BUTCHER-CARNICERO. Pracuje radši jako nosič skla ve sklárně INWALD. Pak ještě pracuje v továrně na výrobu papírového zboží přímo v TRNOVANY. Rodina se opět stěhuje.

Kdo byl INWALD ? JOSEF INWALD také INWALD von WALDTREU. Byl to židovský podnikatel, české národnosti ve sklářském průmyslu. Narodil se dne 28. ledna 1837 v CHYŠKA, POLLERSDORF/ÚSOBÍ a zemřel dne 19. května 1906 ve VÍDNI. Narodil se v okrese H.B. – HAVLÍČKŮV BROD/NĚMECKÝ BROD. Jeho otec byl MICHAL INWALD – M.I. Vystudoval polytechniku a otevřel sklárnu v H.B. tehdy NĚMECKÉM BRODĚ. Další sklárnu otevřel v ŠICENDORF v okrese JIHLAVA – IGLAU. Další byla sklárna na pražském ZLÍCHOV. ZLÍCHOV je také ZLÝ CHOV a i ZLÍN a tak i LINZ a také HRUBÝ a také SUROVÁ-SURÝ. A také ZLOST – WRATH anagram MOHORITA. V roce 1893 koupil sklárnu ve městě PODĚBRADY. Město JIŘÍ z PODĚBRAD. Kde byli v internátě po Druhé světové válce VÁCLAV HAVEL, MILOŠ FORMAN a bratři MAŠÍN. Další sklárnu otevřel HUDCOV okres TEPLICE, HUDEC je HOUSLISTA a anglické VIOLONIST – THE VASILIN. Finsky je to podobné VIULISTI – THE VASILI. Další sklárnu otevřel ve VELKÉ BŘEZNO – BŘEZEN-MAREC/ B.M. a všechny další varianty BREZHNEW-BERZIN-BŘEZINA atd. dříve zde podrobně popsané. VELKÉ BŘEZNO je v „našem“ překladu do angličtiny BIG MARCH – B.M. Nebo také VELKÝ POCHOD. Tourčitě víte co bylo VELKÝ POCHOD. Ale dnes připomínám hlavně BŘEZEN v jazyce CYMRAEG – CORNWALL-ENGLAND kterým je slovo MAWRTH – MOHORITA V.V. VELKÉ BŘEZNO je okres Ú.L. ÚSTÍ nad LABEM. A INWALD otevírá také sklárnu FLORIDSDORF na předměstí VÍDNĚ. A to je FLORIÁN. První manžel mojí matky. Narozený v roce 1909. INWALD zemřel v roce 1906 a jeho manželka KAROLÍNA – CAROLINA – CARLA- CLARA – KLARISKA atd. v roce 1909.

10. června 1902 byl povýšen do šlechtického stavu s titulem von WALDTREU. Tento titul je v překladu asi něco jako VĚRNÝ LESU. Slovo TREU je v angličtině i výraz TRUE. Celý náš příběh doprovázející TRE-TUR-TOR-TAR atd. Politicky patřil k MLADOČECHŮM a byl i poslancem Českého zemského sněmu.

Jeho firma získala medaile na Světové výstavě ve Vídni roku 1873 a v Paříži roku 1878. V roce 1892 byl jmenován členem ústředního výboru pro přípravu Světové výstavy v Chicagu. ILLINOISE CHICAGO – I.C.-EL CHE. V roce 1891 zastával funkci prezidenta Jubilejní zemské výstavy v Praze roku 1891, kde měl v Průmyslovém paláci velkou centrální expozici skla. To byla ta výstava na naší pozdější PRAHA 7 – JULDA FULDA a STROMOVKA. V roce 1891 kdy se narodil KAREL AKSAMIT a můj děda KAREL GEBLT I. 1891 je i rok 1918 kdy dne 11.11. skončila První světová válka na kolejích ve vagónu. V den kdy se později také 11.11. v roce 1948 v TEPLITZ – SCHÖNAU narodil můj bratranec KAREL GEBLT III.

Jeho manželkou byla KAROLÍNA MUNELES narozena dne 21. ledna 1837 v PRAZE a zemřela v roce 1909 ve VÍDEŇ. Byla KAROLÍNA-KARLA-KONSTANTINA a narodila se dne 21.01. což je plus DVA 23.01. 123 a 0. Moje rodné číslo a další data veledůležitá v mém příběhu. Byla i MUNE a LES – WALD. Syn OSKAR roku 1900 konvertoval ke katolicismu a oženil se s baronkou META DANITA von WINSCHEN. Název META 90 měla soutěž, vyhlášená ÚV SSM pro rok 1990. Dále měli čtyři dcery HEDVIKA, ERNESTÍNA-ERNA-ERNESTO provdaná za JOSEF FRITSCH do VÍDNĚ – OTTAKRING, dále dcery PAVLÍNA a ADÉLA. Jeho bratr byl HEŘMAN MICHAL INWALD, klenotník v PRAZE. Připomínám že na druhou stranu od ulice SOCHOROVA a ANTONÍNSKÁ je ulice HEŘMANOVA. V té měl byt ERNESTO GUEVARA de la SERNA – EL CHE. A v té ulici bydlel KOLMAN a můj třídní z devítiletky SVOBODA, herec NEDĚLA MILAN – BALOUN ve filmu ŠVEJK, moji kámoši CAJTHAML a NAVARA a také před přestěhováním do M.G. MLADÉ GARDY bratr mojí matky strýc KAREL GEBLT II. s rodinou.

Rodina AKSAMIT se stěhuje dále do NOVÉHO DVORA. NOVÝ je naše známé ruské latinkou napsané HOBO- americké HOBO a všechna klíčová místa v ruské části příběhu HOBO- a další v názvech měst a míst. DVŮR je DR. V. Nebo DR. B. KAREL se stává horníkem – MINER-ŠACHTJOR. Nastupuje do dolu LABE IV. Ano LABE – klíčové slovo a písmena v mém příběhu L.B. V roce 1916 dostává povolávací rozkaz a začátkem srpna odjíždí do rakouského LINZ kde je pár dnů cvičen. To je i rok 1919 i rok 1991. Odjíždí do LINZ – ZLÍN – ZLÍCHOV. Pak přes České Budějovice a Plzeň do Chebu. Důležitá místa v příběhu Jaroslava Haška – České Budějovice a Písek. Cheb – Eger je oblíbené místo GOETHE. A odsud odjíždí dne 16. listopadu 1916 na frontu do HALIČE. 16. listopadu 1956 se narodil můj bratranec B – I. BARANNIKOV IVAN. AKSAMIT se poté ocitá na italské frontě, stejně jako můj děda KAREL GEBLT I. a pak je jako horník uvolněn z armády a vrací se domů. Mezitím dochází k rozpadu Rakousko Uherska a vzniká samostatná Československá republika. Znovu rukuje do nové československé armády a tentokrát slouží ve východoslovenském městě SABINOV.

Co je město SABINOV v mém příběhu? SIBIU slovensky SABINOV německy ZEBEN – SIEBEN vyslov ZIBEN je číslo 7 – SEDM. Latinsky je to CIBINIUM. Je to město na Východním Slovensku v okrese Prešov. Nachází se na břehu řeky TARCATORYSA. Leží u pohoří BACHUREŇ a ČERGOV. Na železniční trati KYSAK – MUSZYNA ( MUŠINA – MUKCHINA z minulého příběhu KRYM – CRIMEA – TAURUS) . Jeho součástí je také ORKUTA. Ne VORKUTA jak bychom řekli my v PRAZE ORKUTA. Podle „vzoru“ OSEL – VOSEL. Je to OR KUTÁ – OTMAR REIDL nebo KŮŽE – SKIN a SVĚTLO – THE VASIL KUTÁ.

Podle legendy pochází její jméno od jména SABINA. Tak se jmenovala manželka pána z nedalekého TARKÖ. Ta byla dcerou uherského krále ANDRÁS II. SABENA byly aerolinie ŠVÉDSKA. Které má vlajku ve stejných barvách jako Ukrajina. Žluto modrou.

Čím se proslavilo toto město, kromě toho, že v něm byla věhlasná vojenská věznice? Někde v jeho okolí v okrese PREŠOV sídlila vůbec první československé výsadkové jednotky. Ty kterým velel generál KAREL PALEČEK a jedním z jeho zástupců byl pozdější generál STEFAN MICHAL BUNZÁK, z VOLOVÉ. Připomínám také že to je kraj bratrance otce plukovníka VASIL MOHORITA velitel para skupiny O.B. – OLEXA BORKAŇUK a kraj VASIL GYULA BILAK. A PREŠOV byl sídlem Vojenské letecké akademie. Jako ve Španělsku MURCIA. Například. PREŠOV je i náš anagram VASILLY.

Světoznámým se ale stal SABINOV proto, že se v něm natáčel film OBCHOD na KORZE. KORZO je i CORSA – CORSICA rodiště NAPOLEONA který skončil na ELBA-LABE. Po porážce od WELLINGTON a BLÜCHER – M.B. V BELGII u WATERLOO. A hebrejské slovo pro OBCHOD je SACHAR a tak i SACHER a tak i SOCHOR a tak i SACHAROV a i Palác SACHAR na náměstí M.G – Senovážném naproti budově ÚV SSM a Jeruzalémské ulici. Když si otočíte podle Lenina hebrejská písmena z nohou na hlavu tak se vám objeví české slovo OUL -סחר. Ano místní výraz pro ÚL – místo kde žijí VČELA – VASIL nebo V. EL CHE. Nebo BEE. Vyslov BÍ. Nebo OBCHOD družstva OUL. Nebo ÚSTÍ nad LABEM kraj důležitých událostí v OPERACI BENJAMIN. Samozřejmě, že víte, že OBCHOD KORZA je i O.K. Známé OKEY které je ale ALLRAIGHT – A.R. EIER.

Film byl natočen v roce 1965. Režie JÁN KADÁR (příjmení stejné jako představitel maďarských komunistů dosazený do funkce po potlačení povstání v roce 1956) a ELMAR KLOS. KLOS je také KLS – EL KS – EL XE – EL CHE. ELMAR je i MALÉR nebo MALÍŘ. KLOS byl i kapitán KLOS z polského televizního seriálu. Účastník protinacistického odboje. Kapitán KLOSS jako agent STANISLAV KOLICKÝ se vrací k ABWEHR jako špión J-23. A to vy víte je i I-23. 123. Moje rodné číslo. A důležitá data narození v mém příběhu. Seriál vzniká v roce 1968-69. Režisér je KONIC a MORGENSTERN. Kameraman WOJTOWICZ a hudbu složil MATUSZKIEWICZ. V hlavní roli MIKULSKY STANISLAV. Hrají i BYLCZYNSKY JANUSZ, HENRYK BAK, EMIL KAREWICZ, LUCIANA WINNICKA, BARBARA DRAPIŇSKA, BARBARA BRYLSKA. Celá sestava OPERACE BENJAMIN. Podle jmen a příjmení. To vy ale již umíte „přečíst“ sami.

Film OBCHOD NA KORZE byl natočený na motivy novely spisovatele LADISLAV GROSMAN. L.G. – EL CHE.

Ve filmu vystupuje ANTON ( ANONÍN) TÓNO BRTKO – JOZEF KRÓNER. Film je o životě v klerofašistickém Slovenském štátu v době Druhé světové války. Žil v HUMENNÉ a v době arizace židovského majetku získal arizační dekret na obchod staré Židovky ROSALIA LAUTMANN. Vy kteří umíte „číst“ víte, že HUMENNÉ je i HUMAN – ČLOVĚK v jazyce indiánů kmene MAPUCHE z jihu ARGENTINY a CHILE je to slovo EL CHE. Víte, že ERNESTO GUEVARA de la SERNA se narodil v provincii ROSARIO a že LAUTMANN je i MAN z L.T. Tedy MUŽ z LITOMĚŘIC. To jsem byl já. Jozef KRÓNER je i JOSEF KORUNA přeloženo do češtiny. Tak se jmenoval velitel mého otce. Generál KORUNA. Byli jsme u nich na Smíchově jednou na Vánoce. Pak údajně musel odejít z armády protože se zjistilo, že sloužil za Okupace ve Vládním vojsku. Křestní jméno si nepamatuji. KRONER jsou i TŘI KRONER ve znaku Švédska – TRE KRONOR. Roli ROSALIE LAUTMANN hraje polská herečka IDA KAMIŇSKA ( také I.K. – EL CHE). IDA ale příjmením PROČKOVA pracovala dlouhá léta na ÚV SSM. Byla to Slovenska. Samozřejmě že je důležité že byla KAMIŇSKA – KIVI – KÁMEN – STONE – ROCK – KAMENEC – KAMENICKÁ ulice na Letné kde bydle STEINER VESELÝ. A kameník A.Z. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ. K jehož vystavené rakvi na Pražském Hradě, mě v mých pěti letech odvedla moje matka. S velkou pravděpodobní to bylo přímo dne 17. LISTOPADU roku 1957.

Architektem filmu OBCHOD NA KORZE byl další ŽUK-BUG-BEETLE-BROUK. Jmenoval se KAREL ŠKVOR.

Tento film získal jako první československý snímek cenu – sošku OSKAR za rok 1965. Udělený AKADEMIÍ v roce 1966. IDA KAMIŇSKÁ byla nominována na Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. Cenu nezískala. Získala jí tehdy – a teď velký pozor – ELIZABETH TAYLOR za roli MARTHA ve filmu KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOLF. Vy samozřejmě již dobře víte že ELIZABETH je španělské ISABEL – BASIL – BASILEA/BALLE nebo LISBOA, hlavní město PORTUGALSKA. A že TAYLOR je zkomolenina pro KREJČÍ – TAILOR. A tak je to i VASIL GYULA BILAK. ISABEL TAYLOR je KREJČÍ VASIL. Pravda je to proto, že hrála roli MARTHA – MOHORITA. A šlo o VIRGINIA – PANNA můj měsíc narození ve znamení PANNA a WOLF – VLK – zase VASIL a španělsky LOBO – L.B. A skupina WOLFRAM. BARAN a LOBO-VLK-SUSI-VOLK. Kromě toho jsou to iniciály V.W. VOSKOVEC a WERICH nebo také V.M. Nebo i VOLKSWAGEN – V.W. Vyráběný ve WOLFSBURG. VIRGINIA WOLF spisovatelka zemřela v LEWES – WASIL.

A proč je to pravda? Protože DVA roky na to získal další sošku OSKAR další československý film. OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. DVA roky na to. Ten se odehrává také za Druhé světové války ale v tomto případě v PROTEKTORÁTU. Na KOLEJÍCH – na DRÁZE. v hlavní roli VÁCLAV NECKÁŘ. Jako řeka NECKAR v NĚMECKU. Ano jako také řeka HAVEL v NĚMECKU. A můj velitel čety poručík NOVÝ. HOBO v azbuce. Ten měl přezdívku HUBIČKA. Byl totiž před tím „než to podepsal“ do armády výpravčím. A VÁCLAV NECKÁŘ který byl hvězdou v “ mém “ klubu na Světovém festivalu mládeže a studentstva v Moskvě v roce 1985. V létě toho roku, po zvolení MICHAIL GORBAČOV -M.G. generálním tajemníkem ÚV KSSS. VÁCLAV NECKÁŘ mně telefonoval v LISTOPADU 1989 zda má ozvučit v pondělí 20. listopadu 1989 VÁCLAVSKÉ náměstí. Řekl jsem mu ano, i když jsem to měl v té době již slíbené od tehdejšího primátora města PRAHA ZDENKA HORČÍKA. A tak se také stalo.

Samozřejmě, že umíte přečíst iniciály MENZLOVA filmu O.S.V – S.O. STRATEGICKÉ OPERACE VASIL. Nebo s B. STRATEGICKÁ OPERACE BENJAMIN. To byl rok 1967. Ano jako rok a 1919 a 1991. Pravda je to také proto, že s mojí sestrou pracovala v MASO – UZENINY ( i M.V.) na Strossmayerovo náměstí JANA MENZL – MENZLOVKA jsme jí říkali. Vedoucím tam tehdy byl ŠALDA. Stejně tak se jmenoval vedoucí kanceláře prezidenta republiky Gustáva Husáka. To byl ten ŠALDA, který ještě přivedl VÁCLAVA HAVLA do VLADISLAVSKÉHO sálu Pražského Hradu dne 29. prosince 1989. Při volbě HAVLA prezidentem Československa.

KAREL AKSAMIT končí v  prosinci 1920 vojenskou základní službu. Je mu 23 let a politicky plně dozrál. Do svého deníku si zapisuje větu: „ Nemohu zapřít svého přesvědčení – jsem komunista“. Dne 15 května 1921 vstupuje do nově vzniklé Komunistické strany Československa, jeho stranická legitimace má číslo 1 266. MCCLXVI.

Vy víte, že 15. května je i 15. srpna a to je i 12. srpna. datum narození mého otce ve VOLOVÉ v roce 1919 a datum narození MILOUŠ JAKEŠ – i MILOUŠ IAKEŠ – M.I. i JAK -TUR a EŠ v azbuce písmeno Š – Ш – TROJZUBEC. JAK EŠ se narodil v BRLOH. Číslo stranické legitimace KAREL AKSAMIT bylo prý 1266. To je římskými číslicemi MCCLXVI. A tak je to v azbuce MCC – MSS a odzadu čtené SSM. A k tomu LXVI – VSLK – VASILEK.

V květnu také vzniká FDTJ a probíhá její I. slet v PRAZE 7 HOLEŠOVICE v místě zvaném MANINY. NA MANINÁCH. KAREL AKSAMIT se jej zúčastňuje a pomáhá hlavnímu organizátorovi sletu CHALOUPECKÉMU. V té době je již místonáčelník FDTJ v TRNOVANY.

CHALOUPECKÝ jsou i CHALUPY. ČESKÉ CHALUPY v nichž se v osadě BRLOH narodil JAK EŠ. BOUDY a vy víte, že matka mojí manželky byla BOUDNÍK. Jsou to také španělské CABAŇAS. Je to hlava organizátorů tábora ve SKOKOVY, pošta LOUKOV jménem CHALUPA. Jezdil jsem tam každý rok k SIMER, původním majitelům. Můj kolega v ročníku V25 na Vysoké škole politické v Praze VELESLAVÍN nebo VOKOVICE se jmenoval MANĚNA. František MANĚNA. Důležité je to proto, že po ukončení školy nastoupil na kádrové oddělní ÚV KSČ. A v létě 1989 letěl s vládním speciálem tajemníka ÚV KSČ IGNÁC JÁNÁK, ve kterém jsem převážel dar československých dětí a mládeže do NICARAGUY – vybavení dětského tábora. Letěli jsme tedy spolu. Se zastávkou v HAVANĚ. Kde právě tehdy v těch dnech byl popraven hrdina ANGOLY a KUBY generál ARNALDO OCHOA SANCHEZ. V kasárnách BARACOA. Nemůžu na to zapomenout. MANĚNA se začal topit v moři na pláži VARADERO kam nás jeden den vzali. A já jsem ho z moře vytáhl. Výjimečná byla ta cesta tehdy i z toho důvodu ,že jsme měli mezipřistání v KANADĚ a velvyslanec vybavil, že jsme i bez víz mohli vstoupit na kanadské území. Do prostoru letištní restaurace. Ale to už tady také všechno bylo a podrobně. Jenom připomenu, že tam tehdy byl i SKÁLA – můj DOUBLE v příběhu o ROCKY. A že se se mnou odmítl setkat FIDEL CASTRO. Určitě to souviselo s popravou generála ARNALDO OCHOA SANCHEZ a návštěvou v počátku roku u mně v Praze dcery ERNESTO GUEVARA de la SERNA, CELIA GUEVARA MARCH. S kormidelníkem lodi GRANMA. Jsem přesvědčen že tu návštěvu organizoval právě generál SANCHEZ.

V té době se stěhuje KAREL AKSAMIT do Prahy a stává se z něho profesionální funkcionář. Bydlí v dnešní ulici KOMUNARDŮ HOLEŠOVICE – Řídí časopisy, podílí se na vydávání a rozšiřování různých letáků a organizuje akce jako „Rudé letnice“ či „Dětské dny“. Nadále také pracuje ve Federaci dělnických tělocvičných jednot. V roce 1925 poprvé za svou politickou činnost stane před soudem a je odsouzen do vězení na 3 měsíce.

V té době kdy se do domu v této ulici nastěhoval se jmenovala ROHANSKÁ. Ano vidíte dobře ROHANSKÁ -ROH-CORN atd. Tohoto názvu se užívalo od vzniku této ulice. Pak se jmenovala HABRMANOVA. Ano podle G.H. Ne GUSTÁV HUSÁK ale GUSTAV HABRMAN – HABR MAN – H.B. V roce 1940 byla v Protektorátu přejmenována na ulici BRAUNEROVA. Po František AUGUSTIN BRAUNER. Ano vidíte dobře. BRUNNER.-BRNO-BRUNTÁL – BERN – BEROUN atd. Všechny názvy jsou jeden jako druhý i třetí a další spojené s OPERACÍ BENJAMIN. A po druhé světové válce byla opět G.H. GUSTAV HABERMAN a až v roce 1952, významném v OPERACI BENJAMIN se stala tou kterou je dodnes KOMUNARDŮ. Pojmenovaná podle KOMUNARDŮ, kteří se zúčastnili revolučního povstání proti stávajícímu režimu v Paříži. Ve dnech 18. Březen – Marec / M.B. do 28. květen 1871.

Aksamitovi zprvu svěřili vedení mládežnické organizace Komsomol, při němž založil i skupinu pro děti „Mladí rudí průkopníci“.

Mladí průkopníci (též Rudí průkopníci) byla dětská organizace meziválečné Komunistické strany Československa. Rudí průkopníci (později pionýři) nebo Spartakovi skauti práce byly organicky napojeny na komunistický svaz mládeže. Dětskému hnutí Rudých Průkopníků byl určen časopis KOHOUTEK. A vy si právě teď vzpomínáte na hraběnku DE GACHET. Z minulého příběhu o KRYM-CRIMEA-TAURUS. Která žila a zemřela na KRYMU-CRIMEA-TAURUS. A byla podle jednoho výkladu předlohou pro postavu MILADY, spolupracovnici kardinál de RICHELIEU, v románu ALEXANDER DUMAS TŘI MUŠKLETÝŘI. GACHET je totiž KOHOUTEK. Ve smyslu SPOUŠŤ na střelné zbrani. A víte, že moje babička HON je v mém křestním listu zapsaná jako HAHN. Časopis Rudých průkopníků se tedy nejmenoval KOHOUTEK náhodou, nebo dokonce z nějakého ideového důvodu. Vše organizovala „DVOJKA“ československé armády. Tehdy představovaná legionáři.

SPARTAKOVI SKAUTI PRÁCE získali své jméno pop SPARTAK vůdce povstání otroků. A vy víte, že nazývám celou Prahu 7 místem SPARTAKOVCŮ kvůli sídlu Tělovýchovných jednot a cvičišť a stadiónů a hal SPARTA PRAHA. SPARTAKOVCI používala jako svůj název také organizace komunistické mládeže Západního Berlína. Jejích několik členů bylo se mnou ve škole VLKSM v MOSKVĚ v roce 1971/72.

Největší organizační změnou byla transformace mládežnického hnutí při KSČ na tzv. Svaz mladých, jehož činnost byla zastavena 16. listopadu 1938 v rámci podzimní likvidační akce komunistických spolků. Zase den narození mého bratrance B.I. BARANNIKOV IVAN. Toto jméno SVAZ MLADÝCH přijala nová organizace mládeže ustavená v roce 1969. Byl jsem jejím členem. Její první a poslední sjezd se konal v hotelu INTERNATIONAL. Ano tam kde jsem se potkal s ERNESTO GUEVARA de la SERNA – EL CHE. Předseda organizace ROUS, také absolvent naší školy na Strossmayerově náměstí stejně jako jeho sestra Blanka, přejmenoval SVAZ MLADÝCH na LENINSKÝ SVAZ MLADÝCH – L.S.M. – W.S.L. – WASIL. V roce 1970 L.S.M. splynul se SSM.

Výraznou postavou Rudých průkopníků byl SLÁVA – LADISLAV HORNÍK. Narodil se dne 22. června 1907 ve ZBRAŠÍN u LOUN. Byl učitelem ve škole NA ZÁMEČNICI v Praze KOŠÍŘE. Po okupaci se také zapojil do ilegální činnosti. V březnu 1940 byl gestapem zatčen a dne 18. března-marce 1940 ve věznici na ŠPILBERKU v BRNĚ k smrti umučen.

SLÁVA je anagram VASIL a k tomu příjmení HORNÍK – MINER – ŠACHTJOR. Narodil se na LOUNSKU. Zcela klíčovém místě v mém příběhu. Protože je shodné s L.N. – LÁNY sídlem prezidenta T.M. – TOMÁŠ MASARYK. A je v kraji Ú.L. a na řece OHŘE – EGER. Stejné jméno má v němčině řeka EGER která protéká LOUNY a město EGER české CHEB. Po Okupaci v roce 1968 a uzavření Vojenské politické akademie v Praze byl manžel sestry mojí matky, plukovník ANTONÍN BARANNIKOV převelen právě tam a přestěhovali se do ŽATEC a pracovali a studovali tam v okrese LOUNY. A po čase tam převezli i babičku a dědu KAREL a MARIE GEBLT z HORNÍ POČAPLY. Proč je to všechno pravda? Někdy v osmdesátých letech zemřela dvě patra nad námi žijící paní GRIMM. Nevím zda jedno nebo dvě M. Žila tam s vnučkou KATEŘINOU která po okupaci v roce 1968 emigrovala a paní GRIM tam zůstala v bytě sama. Připomínám, že se jmenovala stejně jako matka herce MILOŠ KOPECKÝ za svobodna. Který vzpomínal jak vyprovázel matku na seřadiště k nám do HOLEŠOVICE BUBNY odkud se vypravovaly vlaky do TEREZÍN. Jeho matka se z koncentračního tábora nevrátila. Připomínám také že se velmi krátce přejmenovalo náměstí STROSSMAYERA na náměstí KOPECKÉHO. Ne po MILOŠ KOPECKÝ ale po VÁCLAV KOPECKÝ, politik. KOPEČÁK jsme tomu říkali. Samozřejmě, že to nemělo nic s politickou kariérou Václav Kopecký ale šlo právě o spojení s OPERACÍ BENJAMIN. A tak tehdy po úmrtí naší sousedky v SOCHOROVA 1391/4 se do toho bytu dvě patra nad námi někdy v osmdesátých letech nastěhovala už starší paní V.H. – VĚRA HORNÍKOVÁ. Dcera SLÁVA HORNÍK. Z LETNÉ – MOLOCHOVA.

SLÁVA HORNÍK vyučoval ve škole NA ZÁMEČNICI. ZÁMEČNÍK – LOCK SMITH. Jako generál GEORGE SMITH PATTON a jako údajně mrtvý student ŠMÍD na Národní třídě. Informace PETR UHL – vyslov UL a DRÁŽSKÁ.

Následující rok se pro devětadvacetiletého Karla Aksamita stává předělovým. Je jmenován členem výkonného výboru Rudé sportovní internacionály se sídlem v Moskvě a v Německu. Žádost o vydání cestovního pasu na cestu do Moskvy československé úřady zamítnou. Aksamit spolu s Janem Švermou a Jožkou Jabůrkovou se nakonec do Moskvy dostane. V následujících letech jej povinnosti člena výkonného výboru zavedou do celé řady evropských zemí. Postupně navštěvuje Francii, Polsko, Portugalsko, Norsko, Španělsko, Belgii, Holandsko, Finsko, Německo a další státy. V roce 1927 se stává tajemníkem Rudé sportovní internacionály. Podílí se na přípravě a organizaci řady akcí jako pražská a moskevská spartakiáda či zimní spartakiáda v Norsku. Na V. sjezdu KSČ v roce 1929 podporuje Gottwaldovo křídlo. V roce 1933 když se v Německu k moci dostávají nacisté, podílí se na přesídlení sekretariátu Rudé sportovní internacionály do Prahy. Ještě po nastolení nacistického teroru po požáru Říšského sněmu se Aksamitovi podaří vyvést z Německa část archivu Německé komunistické strany.

Jeho jméno a příjmení a i on a jeho příběh se stává známým pro všechny služby M.I. v evropských zemích, které navštívil. I pro další tajné služby.

Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se podílí na organizování materiální pomoci Španělské republice. Po mnichovském diktátu orgány druhé republiky v říjnu 1938 zakazují činnost Komunistické strany. V roce 1938, po Mnichovu byly tato i další levicově zaměřené organizace zapojené do Federace proletářské tělovýchovy úředně rozpuštěny. Stalo se tak vládním rozhodnutím 17. listopadu 1938.

Po 17. LISTOPADU 1938 byly rozpuštěny všechny levicově zaměřené organizace mládeže.

Vybraní členové se začínají připravovat na ilegální činnost mezi nimi i Karel Aksamit. Dne 14. března vjíždějí do Prahy nacistická vojska. Následujícího dne je Aksamit stejně jako stovky dalších vlastenců zatčen v rámci rozsáhlé akce „Gitter“ (mříže). Propuštěn je 19. března poté kdy podepíše závazek, že zanechá jakékoliv politické činnosti. Samozřejmě slib vynucený takovým to způsobem nepovažuje Karel Aksamit za závazný. Ihned po svém propuštění odchází do ilegality. Na pokyn strany odchází na Plzeňsko a ihned se zapojuje do ilegální činnosti. Organizuje schůzky a hledá kontakty na bývalé komunisty pracující především ve Škodovce, která se stala důležitým článkem pro německý válečný průmysl.

V PLZEŇSKÉ ŠKODOVCE v té době pracují společně i děda a otec a jejich vnuk a syn můj pozdější tchán MIROSLAV SVOBODA.

Sbírá potřebné informace, vydává ilegální tiskoviny a vytváří ilegální síť schopnou provádět sabotáže. Na rozhraní zimy a jara roku 1940 je však vyslán ilegálním vedením KSČ na Moravu, kde se ihned opět zapojuje do ilegální práce. Dne 30. dubna však během schůzky se spojkou padne do léčky a je zatčen Gestapem. Zpočátku zapírá, pak na oko začne spolupracovat a první příležitost využije k útěku. První úkryt najde u svého přítele a bývalého spolupracovníka z Federace proletářské tělovýchovy Josefa Matějky.

MATĚJKA je MATES- MATIÁŠEK a pracovník OV SSM PRAHA 5 MATĚJÍČEK. Od náměstí 14. OKTOBER-ŘÍJEN s NEPTUNEM v parku. MATĚJKA se jmenoval ředitel ÚSTŘEDNÍ POLITICKÉ ŠKOLY ÚV SSM v SEČI. – SEČ – Č.S. nebo X – CHE.

Jeho první starostí je opět se zapojit do práce. Vrací se zpět na Plzeňsko a pokračuje ve své předcházející činnosti. Ovšem s příchodem Heydricha se podmínky výrazně zhoršují. Je vyhlášen výjimečný stav a rozbit první i druhý ilegální výbor. Zatčeni jsou Miloš Krásný, Julius Fučík a mnozí další. Pak přichází hrdinná akce českých parašutistů vyslaných z Londýna a po jejich provedeném atentátu jeden z nejvyšších pohlavárů třetí říše Heydrich umírá. Odpovědí je neslýchaný teror. Plzeňsko již není bezpečné. Karel Aksamit se skrývá v malé vesničce u Prahy s názvem Líbeznice. O velikonocích 1943 se stává členem třetího ilegálního výboru. Na podzim 1943 mění úkryt a přesouvá se na Lounsko do vesničky Toužetín ke svému švagrovi Oldřichovi Kočkovi. Snaží se pokračovat v práci. Začátkem června 1944 do Toužetína přichází i jeho žena Božena Aksamitová, která předtím přišla o svůj úkryt. Nacistické represivní složky však nezahálí, činí se i konfidenti. Stopa vede na Lounsko. Dne 21. června 1944 němečtí vojáci a příslušníci gestapa obklíčí vesnici a začne razie. Karel Aksamit vtěsnaný v úkrytu pod schody pochopí, že je konec. Obrátí zbraň proti sobě, zároveň jeho žena použije jed. Poslední slova zapsaná v jeho deníku zněla: „Víme proč žít, věděl  jsem proč dýchám“. Zahynula i sestra Františka.

Obec TOUŽENÍN je tedy také v okrese L.N. LOUNY. K jeho nejbližšímu okolí patří PANENSKÝ TÝNEC a TELCE. Tam bylo v padesátých letech zbudováno vojenské letiště. Záložní letiště pro 11. stíhací letecký pluk ze ŽATCE. Ano vidíte dobře – 11 a tak i 77. V sedmdesátých letech bylo zpevněno a vybaveno asfaltovou ranvejí o délce 2505 METER. A vy víte, že já jsem studoval v ročníku V25. A víte, že náš VÚ 6174 v době kdy jsem tam sloužil slavil 25. výročí svého založení. A také víte, že mně manželka po návratu z pracovního pobytu v USA věnovala „čtvrťák“. Minci 25 centů. A víte, jaké důležité místo v mém příběhu mají DVOJKY a obrácené PĚTKY. S tím že i 0 – KOULE je PĚTKA. Údajně po celou dobu užívalo letiště volací znak pro spojení „KRAVATA“. TA KRÁVA – HA PARA. V hebrejštině. Obrácený název skupiny mého otce ARAP. Ale hlavně také DOBYTEK, SKOT, TUR a CATLLE. Ve finštině je KRAVATA – slovo SOLMIO – WASIL. V angličtině pak TIE – vyslov TAJ. ZKRATKA TAJNÉ.

V sousedství obce TOUŽENÍN kde zemřel KAREL AKSAMIT se nachází obec BRLOH. Ano jako osada BRLOH na jihu ČECH kde se narodil MILOUŠ JAK EŠ.

A doplněk k osudu rodiny AKSAMIT ve Druhé světové válce. KAREL AKSAMIT byl starším bratrem Josefy Vaverové, roz. Aksamitové, členky Sokola v Proboštově. Ta byla sťata gilotinou v říjnu 1944 na Pankráci za přechovávání. Manžel Josefy Václav Vavera, železničář, člen Sokola v Proboštově, zemřel pravděpodobně po výslechu gestapem. Manželé Vaverovi odešli po záboru Sudet do obce LÍBEZNICE u Prahy, rodiště Václava Vavery. Obec je severně od Prahy u silnice I/9 do MĚLNÍK.

A kdo všechno to v souvislosti s pádem SSSR a světového komunismu svojí činností potvrdil? Byl to již mnohokrát zmiňovaný výsadek KOZINA v čele s VASIL KIŠ. Ten byl také jako hodně dalších výsadků vysazen na jiném místě než se předpokládalo. K nelibosti historiků musím znovu opakovat, že se piloti ani navigátoři nepletli. A výsadky byly v naprosté většině vysazovány tam kde vysazeny být měly. VASIL KIŠ se totiž narodil dne 17.LISTOPADU roku 1920 V POROŠKOVO na Podkarpatské Rusi. Po ukončení školy pracoval v TURJA POLJANA a když jim hrozilo nebezpečí odvodu do maďarské armády stejně jako můj otec a stovky dalších odešel do SSSR. Tam byl také odsouzen k vězení v GULAGU. A byl vězněn ve SVERDLOVSKÉ ano JEKATĚRINBURSKÉ oblasti. Poté také nastoupil k československé armádě v BUZULUKU. A dále se zapojil do válečných operací. Mise výsadku KOZINA začala dne 16. OKTÓBER-ŘÍJEN / O.R. 1944. A vy víte, že ten měl narozeniny můj děda DIMYTRY MOHORITA ve VOLOVÉ. A o DVA dny dříve slavil své narozeniny generál DWIGHT DAVID EISENHOVER. Dne 14. října. A to je také název toho důležitého náměstí na Smíchově, které již dobře znáte, vy co čtete. Víte, že16. OKTÓBER-ŘÍJEN je i 16. BŘEZEN – MAREC. A to se narodila moje sestra ANNA MARIE. A víte, že OR je hebrejské SVĚTLO a KŮŽE. Tak i KOZINA. První skupina výsadku seskočila u obce TUCHOŘICE a LIPNO v okrese LOUNY. S VASIL KIŠ to byl jeho zástupce MELNIKOV. Ano jako MĚLNÍK, okresní město na jehož teritoriu se nachází HORNÍ POČAPLY. A jako bulharské město MELNIK. Vše je spojeno s MLETÍM – MILLER – MLYNÁŘ. Aby vše byla pravda byl MELNIKOV GRIGORIJ – jako O.R. ŘEHOŘ OSVĚTLITEL zakladatel ARMENIAN – HAYK církve svatého BARTOLOMĚJE. A jako ten kdo mě pozval na KRYM v srpnu 1991. GRIGORIJ národností GEORGIAN. Jako GEORGE – třeba ŽUKOV a PATTON. Druhá skupina z výsadku dopadla u vrchu MĚLCE u LOUN. A byla nacisty napadena a prakticky celá zlikvidována. A vy víte, že MĚLCE jsou i M EL CHE. A je to i MEČL. Profesor MEČL, právnická fakulta UK který pocházel z CÍTOV – vedlejší obec HORNÍ POČAPLY okres MĚLNÍK. A pochopitelně i MECL – WASIL.

Příběh VASIL KIŠ je velmi zajímavý. Prošli okupovaným územím až k ČÁSLAVI. Tady získali informaci o sovětském výsadku. V prostoru ŽELEZNÝCH HOR se Vasil Kiš setkal s politickým komisařem partyzánské brigády Mistra Jana HUSA komunistou MIROSLAV PICH TŮMA. Nedůvěřoval mu a tak se s nimi nespojil. A spojil se až s odbojovou skupinou na CHRUDIMSKU.

Po Druhé světové válce pracoval v hospodářských funkcích. Od roku 1950 do roku 1953 byl vězněn STB. Po propuštění žil a pracoval až do svého úmrtí ve městě TEPLICE. Zemřel dne 24. listopadu 1986 právě tam v TEPLICE. 7 dní po svých 66. narozeninách.

A co závěrem? Můj praděd VINCENC GEBELT se narodil v okrese LOUNY, kraj Ú.L. A auto značka L.N.. V obci KŘTĚNO č.p. 52. Dnes TŘTĚNO – CHOŽOV. Ano vidíte dobře TŘTĚNO. Původně TRSTĚN od TŘTINY. Jako ta cukrová co se pěstuje hojně na výrobu SACHAR na KUBĚ. A naše známé TOR-TUR. Bylo to 19.07. 1862. Ano minus DVA 17.07. Klíčové datum v mém příběhu. 6.září 1890 se oženil v TŘEBÍVLICE-DŘEMČICE s prababičkou ANNA PREIS. Dnes okres LITOMĚŘICE, auto značka L.T. kraj Ú.L. Na břehu LABE. Na panství ULRIKA von LEWETZOV. Poslední láska GOETHE. V MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. A 6. září je krát DVA datum narození OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN. 12. září 1914. 06.09. je i 06. 04. a to se narodil jejich syn můj děda KAREL GEBELT I. A také víte, že to je i 04.06. a to se narodil maršál MANNERHEIM GUSTAV. G.M. Generálporučík RIA – ruské carské armády cara NIKOLAJ II. Kde působil jako velitel osobní gardy jeho manželky, carevny ALIX HESSE a RHEIN.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *