K fotografiím pražských domů…

1 292 zobrazení
TiskTisk

Dnes to vezmu trochu zjednodušeně. Bez velkého vysvětlování. Bez něj úplně to ,ale také nejde. Mně je to zřejmé. Já v tom žil. Vy co to čtete musíte pochopit celou tu zdánlivou, ale velmi promyšlenou souhru. Pokusím se ,a doufám, že se mi to podaří ,složit fakta ke jmenovaným domům tak, aby z toho bylo jasné a zcela zřejmé jaké měla Operace Benjamin zázemí a kde se odehrávalo její podzemní  (nebo partyzánské, můžeme také říct)  soustředění a klíče k celé Operaci…Tedy zjednodušeně řečeno o pečlivou přípravu celého systému na pád SSSR a světového komunismu…Samozřejmě, že to někdo organizoval. Někdo organizoval toto zázemí a jiný zase na základě toho hrál hru na veřejnosti. Ale výsledek, který všichni známe jednoznačně prokazuje, že to bylo cílené a připravované dávno a dávno před revolucí a pádem SSSR a tím i celého systému světového komunismu.

Dům první: Je to fotografie domu ve kterém žil po svém příchodu do Prahy František Moravec. Na domě je pamětní deska. Co ho s ostatními domy na fotografiích je vzdáleně podobné průčelí domu. Řekl bych jako laik podobné průčelí. Je u domů různě velký vystupující obdélník – square, obdélník, čtyřúhelník, z fasády domů. Je tomu tak u všech. Určitě jich je takových podobných v Praze mnoho. Nejsou však asi, nebo pravděpodobně, nebo nejspíše spojeny s osobami, které se Operace Benjamin zúčastnili. A nejsou zase úplně stejné. Jsou si jenom podobné díky této architektonické podobnosti. Proč jenom podobné je zcela zřejmé.Šlo o utajení a ne o veřejnou, na první pohled jasnou Informaci, že se za touto “ fasádou“ něco skrývá.

Dům do kterého se nastěhoval František Moravec – MO R V C – MO L V S – MO V S L – MO – Mohorita nebo Ministerstvo Obrany – VASIL.Narodil se v Čáslavi – Č SLV – Č/e VaSiL. Z Plzně, se svou manželkou Vlastou Moravec. V.M. Jako moje manželka Vlasta M, z Plzně. Svatbu jsme měli 17.07.

Kde sloužil u Pětatřicátníků. To je 35 – tři jedničky – 111 a 5. Ale psané ručně psacím písmem, vojenskou rukou, s americkými jedničkami nebo sedmičkami to může být i 1775. Založení armády USA a US MARINE. I je tam celé datum 17.07. Tedy svátek Marine atd.atd.atd. O tom píši jinde. A proč je pětka nula? No to ví každý ,kdo absolvoval základní školu. Nedostatečná – 5,  je Koule. A to je 0. Celý klíč. 17.07. – je 35…nebo 07.17. Pěkně pozpátku…

Pětatřicátníci – píseň, patřila do mého kytarovo, hospodského repertoáru a nechyběla při žádné příležitosti…

Dům stojí v Roosweltově ulici. Dnes se tak jmenuje. V době kdy v ní žil generál Moravec se jmenovala Bučkova. A Buček je součástí Kožlan. Města ve kterém se narodil Eduard/ Edvard/Edward Beneš – kombinací rusko-anglickou, Ben / Benajmin/ a ruské Š postavené na hlavu je M. Podívejte se na Google ,nebo starší si to představte v paměti jak vypadá ruské Š. A otec byl v Gulagu Kožva. V Pečorském okrese, sovětské republiky Komi. S Menachemem Beginem. M.B. O tom jsem již, ale psal…

Ale teď přijde to rozhodující. Zá Druhé světové války se ulice jmenovala Radeckého. Ano po Maršál Radecky. Česky Císařský a Královský Polní Maršál, ale v angličtině je to IMPERIAL and Royal Marshal a v němčině Kaiser und König Field Marshal. A ve španělštině je to Imperial y Real Mariscal del Campo.

A přesně v té době, ve Druhé světové válce, byl šéfem JOINT STAFF US ARMY kdo? No přece generál George Catlett Marshall. GeoRGe – jako GaRiGue, Catlett jako Catle TT dobytek, Volové 1919. To byl otec. Z Volové  1919. 1991 konec SSSR na den narozenin mého syna Nikola ,jako car Nikolaj zavražděný 17.07. atd.atd. A jak už popisuji jinde, Marshall plan, byl i součástí plánu na konec SSSR. Tedy jeho přijetí a realizace jednoznačně ovlivnila celkové chování politiků a národohospodářů ve Výchidní sovětské Evropě. Prostě na to co se odehrávalo v ekonomikách Západních zemí neměli. A ani nemohli mít. Imperiální plán Marshall, dovedený do konce skončil pádem SSSR a světového komunismu. Proto se ta ulice tak za války jmenovala. Aby měla souvislost s aktivním Benešem, aktivním Moravcem ( MO ravec – vacer – vasil), mým otcem a potažmo mnou. „Otiskem“ mého otce. A zesnulým Masarykem Garigue. Jméno které převzal po své manželce Američance. USA.

A generál George Catlett Marshall byl ve funkci náčelníka štábu prvním ze všech vůbec, který nebyl absolventem West Point akademie, ale byl absolventem Virginia Military Institut. V.M.I. Jako dva. kteří spolu ve skupině 11 osob ( jako Moravec do Londýna KLM v sestavě celekm 11 osob) utekli do SSSR z Podkarpatské Rusi. V- Vasil M-Mohorita I-Ivan. Jeden z Volové okresního města – můj otec a druhý Ivan Mohorita také z Volové, ale vesnice u Chustu. Spolu přešli sovětskou hranici v Polsku u města TORUN…TORO,TOR,Turzovka kde otec seskočil, Trojačky kde působil…atd.atd.atd.

A nyní k dalšímu domu na snímku. Je to půčelí podobné. Je to dům 1391/ 4 pplk.Sochora. Proč zůstal pplk. když Antonín Sochor byl generál? Ti co už znají smysl šifry ví že pplk. je také 1775. P je R a R je L. V malých je to l. Takže pěkně pomalu III a písmeno Ká, které je jedenácté v pořadí a to je 11 – a to je 2. A to je obrácené na hlavu 5. A máme tady další III5. 1775.Ulici jsme běžně nazývali  Sochorova. A to je i nedbale napsaná Sacharova. Nebo i vyslovená. Číst slovanská jména osob i názvy míst v angličtině, především americké může dělat spoustu nevídaných variací. A sachar je DIA. Otec měl DIAbetes/ cukrovku z války mi říkával v osmdesátých létech s úsměvem. František Moravec popisuje ve svých pamětech – /odbočím trochu, nazvaných Master of Spies – česky správně přeloženo – Mistr Vyzvědačů. M.V./ , jak říkali za války v Londýně sabotážním a diverzním akcím Cukrářská práce. Každý si to tam může přečíst…

Náš dům měl číslo popisné 1391 – jak už jsem někde uváděl tak je to rok narození jak GustávaAugustina Husáka 1913, tak i Borise Nikolajeviče Jelcina 1931. Otec byl August – narozen v August a Boris je Vasil a Nikolaj je ruský car a můj syn.Kromě jiných ve hře zapojených a popsaných už jinde.

Boris je ale velmi podobné rumunskému a moldavskému BORS. Což je vlastně domácí kyselo, vyráběné na principu FERMENTATION, přidávané do polévek ( vzpomínáte jméno Knorr? Nedávno zemřel v USA jedn ze spolupracovníků Františka Moravce). V Rusku a na Ukrajině známých jako Boršč.A Maďarsky je to CIBERE. Strana 237 Mistr Vyzvědačů, František Moravec píše“ V této souvislosti si vzpomínám na případ jistého CIBERE, mladého podkarpatského politika. CIBERE chtěl jet do Kanady kvůli náboru dobrovolníků pro naši československou brigádu v Anglii“.

Ale po válce emigroval do Kanady Robert Matula ze skupiny Wolfram. Před pár lety zemřel.

Boris byl i syn Ivana Mohority, se kterým otec utíkal v roce 1939 do SSSR. Toho Ivana Mohority co byl také z Volové ale vesnice u Chustu. Zatímco otec byl z Volové, okresního města. Dnes Mežgorje,,,Valley, Valy…Valo Vasil, můj kmotr, otcův spolubojovník.

A nyní to velmi a velmi podstatné. Obyvatelé našeho poměrně velkého domu. Velmi krátce a jasně. Víc údajů ani nemá smysl.A bude to bez českého -ová. Připravovali to ti, kteří – ová nepoužívají. A i bez skloňování. To totiž dost významně mění to slovo.

Náš byt na patře pouze s jediným druhým bytem ,kde žila rodina PECH. P je R a R je L. L CH. EL CHE.

MALINA – v bytě pod námi bydlela rodina Malina. Musím napsat jednu osobní vzpomínku na pana Malinu. Vždy ,když jsem ho potkal i jako dítě a na to upozorňuji, odpovídal na můj pozdrav takovým velmi elegantním dotykem, pravou rukou, klobouku. Jak to dělávali námořníci než z toho udělali salutování. Ale udělal to vždy. Ale když jsem šel s maminkou tak to smeknul. Vždy. Nezapomenutelné. Nikdo jiný to v té době totiž nedělal.. Byl z ČVUT,která se nachází v Horské ulici na Praze II- 2.A co je důležité v Revoluční 25 ( čísla si všimněte 25 – 52) popisné číslo 767, v Paláci MERKUR hrála pocelou dobu války swing kapela MALINY. A kdo četl pozorně můj web, tak ví že v mém oblíbené španělském městě MURCIA, ( WUL CIA ) je před kostelem st. BARTHOLOMEO ( MOHORITA B.L. jako moji rodiče) socha MERKUR. A že moje první přítelkyně byla MIZERA – což jse argentinskou nebo uruguyskou španělštinou vyslovené, podotýkám vyslovené MILLERa, Mijer – Majer kastilskou španělštinou.. Která bydlela v Koulově ulici v domě s MO ministrem obrany, armádním generálem Martinem Dzúrem, kde jsem potkal v roce 1966 Ernesto Che Guevara ,který se vydával za uruguayského obchodníka před svou cestou do Bolívie. A s touto dívkou jsem byl 21.srpna 1968 v den okupace, celý den v centru Prahy.  A velký pozor, její otec pracoval v podniku zahraničního obchodu MERKURIA v Holešovicích na Praze 7.Ale to už je také jinde. A nyní , moje druhá přítelkyně byla Machar. Což je španělsky napsané MAJAR. Tedy Majer- Miller atd. Moje příjmení a původ jeho je Majer. A aby to bylo úplně jasné pracovala léta v hotelu MERKUR v Praze Na Těšnově odkud jezdil můj otec dvanáct let ( od roku 1964) každé ráno do H.P. a odpoledne se na toto nádraží každý den z H.P. – Horních Počernic, vracel…

Jezdil k vojenskému útvaru SV ( Silničního vojska – SV jako v latině SU – nebo po našem US) číslo a teď velký pozor 3513 – ano 35 a 13. Jako 35 – pětatřicátníci – 1775 – výš objasněné a 31   číslo mého dresu v Meteor Praha se kterým jsem jel do americké okupační zóny do BRÉM v říjnu 1969 na basketbalový turnaj. V době kdy byl šéfem JOINT STAFF US ARMY generál WESTMORELAND, narozený ve SPARTANBURGU v PennSYLVAnia, jako Anna Mohorita Lemak, která emigrovala do USA v roce 1889, kdy byla založena firma LEE – lee – 199. Rok 1909 , nebo moje datum narození 1909. Atd.atd.atd. jak už je popsáno jinde.

A úplně na závěr. V Paláci ( což je také Palecek, ano jako generál Palec – ek, Palacký atd.) sídlily dlouhá léta ČSA. Československé aerolinie. A jeden z mých bývalých nevlastních bratrů tam měl , v té kavárně, kde hrával za nacistické okupace MALINA SWING, někdy v roce 1962-64 svatbu. Bylo  to u Švermova mostu. Šverma ,který podle výpovědi jednoho generála v padesátých letech v procesu se „Slánského spikleneckým centrem“, zemřel protože mu Slánský vzal kožich. To je ,ale úplně jiný příběh. Kožichy a kožišníci a kožaři a kozinkáři, KARAEXPORT atd.I Moravcovi lidé ukradli jeden kožich, jak vzpomíná Moravec ve svých pamětech – Mistr Vyzvědačů – M.V. A  Žukov byl kožišník. Ale o tom až jindy.

A úplně na druhé straně Revoluční třídy, za války ,pro zajímavost, se jmenovala Berlínská, v čísle 1 číslo popisné 655, PALÁC KOTVA, byl podle autora pana Padevěta, v knize Protektorátní Prahou, 17.07.1942 zatčen ve své kanceláři , gestapem, Vladislav Čaloun., manžel herečky Anna LETENSKÁ, člen Sokolské organizace JINDRA. Jindra je Jindřich, jak jistě všichni víte. Byl popraven v KT. Mauthausen.

V PALÁC KOTVA sídlily Vojenské stavby, kterých jsem se učil automechanikem. Jak popisuji jinde. V tomto domě sídlil generální ředitel, za mě generál Žlebek a celé generální ředitelství. A jejich spolupracujícím vojenským útvarem, odkud získávali, kromě jiných, pracovní síly – vojáky základní služby, Silniční vojsko, Takže Vojenské stavby a Silniční Vojsko. V.S. a S.V. To proto,že sečte všechno sem a tam a zase zpátky tam a sem…Pro zasvěcené…O tom už ale také píši jinde. Další útvar Silničního vojska spolupracující s Vojenskými stavbami byl v Horních Počaplech. Ano tam kde se natodila matka a žili moji prarodiče. H.P. Jako Horní Počernice H.P.atd.atd.atd.

ZRNO – . Nebudu to tady rozvádět. Ale pozorní čtenáři pochopí pravě tady kombinaci přesmyčky u anglického nebo španělského výrazu pro toto české slovo. V případných pamětech to rozvedu šířeji. Ale pozorní čtenáři a znalci historie, pochopí celou souvislost i bez nápovědy.

GRIMM – stejně jako maminka Miloše Kopeckého, která zahynula v koncentračním táboře. Kopecký hrál v „Armádním divadle“ na náměstí Míru na Vinohradech.Kde je svatá Ludmila kde se ženil Beneš v roce 1909 ,kdy se narodil první manžel mojí matky atd.popsáno jinde. I jako bratři GRIMM. Spisovatelé. Dva bratři.

BENDA – dva bratři, BEN a DA. JAko já který jsem byl otisk ( OTISK  velitel Wolfram paraskupiny z Londýna)  mého otce 2x BEN.

FLORIÁN – moji bývalí nevlastní bratři, dva.Jejich otec, který zahynul na konci války se narodil 1909 a oni v August.Jako můj otec a jejich nevlastní otec August.

KRÁLÍČEK – vzpomínám, že mi matka říkala ,že tento pán pracoval jako osvětlovač v LATERNA MAGICA.

LORENC – známé jméno, tramvajový dispečer.

MALÝ a po nich se nastěhoval DAVID.

LEMON. Napište si poznámku jména Lemon rukou. A nebude nikdo vědět jestli to je Lemon nebo Lennon…

KUCHAŘ. Chef. Můj šéf kuchař mi pořád v Londýně se smíchem říkal že on není náčelník. Anglicky Chief. Ale že je kuchař Chef. S anglickou výslovností je spousta legrace.

HANUŠ a GERTA KAFKA. H.G. a Kafka. Jako Franzcísař a G.H. jako Gustáv Husák. Kafka byl lékař – doktor.DR.G.H. Prof. Kafka působil na FVL UK, jak se říká na Karláku, U Nemocnice 2 , Praha 2.

LIEHM – jako HIMEL: Jako A.Himpl vzpomínaný jako šéf SSM v roce 1970, u kterého jesm zahájil “ svazáckou kariéru“ Zavražděný KGB v Pekingu, krátce před tím než tam něco podobného potkalo mě v červnu 1989. Já jsem přežil. Liehm v politické emigraci vydával LETTRE INTERNATIONAL. Iniciály L.I. Stejně jako čteš LEE. Napsané malými lee. Otočené 199. Moje datum narození a rok 1909, kdy se narodil první manžel matky Florián a ženil se na Vinohradech, kde je „Armádní divadlo“ v kostel Svatá Ludmila Edvard Beneš atd.atd.atd. ( Himl – Poledník – H.P. )

HRADEC – jako Jindřichův Hradec, kde otec získal domovské práco, když optoval po připojení Podkarpatské Rusi k SSSR. Kde je POLEDNÍK jako JINDŘICH POLEDNÍK,jako druhý s Himlem u kterého jsem zahájil svazáckou kariéeru – Himl, Poledník. H.P. matka se narodila v H.P ( Horní Počaply). a otec od roku 1964 až do 1976 sloužil v H.P.( Horrní Počernice). I jako Rudolf Jelínek který představoval Jiří HRADEC ve filmu Rukojmí z Bella vista. Více je u jména Jelínek.

ALTSCHULE – Stará škola.Německy. Ale v kombinaci se španělštinou je to VySOKÁ ŠKOLA…Stará vysoká škola může být jenom Universita Karlova. Charlie…volací znak radistů…u kterých sloužil můj otec i já.

BUCHNER – ano stejně jako německý chemik, EDUARD narozený v Mnichově, nositel Nobelovi ceny z roku 1907. Objevitel FERMENTATION.Rusky BROŽENIJE. Při tom mu pomáhal jeho bratr Hans Ernest August spolu s Martinem Hahn ( moje babička byla Hahn). A Erneste – Guevara a August – Augustin je snad jasné. Spolupracoval i s CURTIUS. Ano jako jako CURTIS ,který byl v oblíbené herecké dvojici s LEMON. A s NÄGLI. Jak vyslovíš jméno novináře z Hlasu Ameriky, který se mnou dělal rozhovor v říjnu 1989. Popisuji jinde. BUCHNER je pochován na hřbitově v rumunském Marasesti. Padl v Bitvě u Marasesti. B.M.

MODESTO – legendární španělský republikánský generál, který se přistěhoval s rodinou z Moskvy, kam uprchl po vítězství generála FRANKA. Zmiňuje se o něm mimo jiné i ERNEST HEMINGWAY v knize Komu zvoní hrana. Chodila za ním spolu se spolupracovníky „LA Passionata“, šéfka španělských komunistů Dolores Ibadurri. Potkal jsem ji tam. Měla pohřeb v listopadu 1989. A na jejím pohřbu byl 17.Listopadu 1989 Karel URBÁNEK za KSČ. Odtud letěl rovnou na sjezd komunistické strany do RUMUNSKA.

ČERNÝ – předválečný komunista.

HORNÍK – dcera vyznamného představitel předválečného komunistického hnutí v Československu Sláva Horník, zakladatele Mladých ( Rudých ) Průkopníků… Umučen nacisty ve Špilbergu v Brně v 1940. Sláva je SLV – VSL – Vasil. V Brně jsem pracoval.

byt správy služeb diplomatického sboru. Tam bydleli nejprve Kanaďané. Canadiens. CS. Každý zná TORONTO a je to jako VOLOVÉ v “ překladu“ A MONTREAL je MOHORITA L. A kdo psal rusky tak ví, že ruské L , psací a velké je jako obrácené V. Moji rodiče – V a L. V Kanadě je i letiště Gander. Kde se mezipřistávalo při letech na Kubu a z Kuby. V „překladu“ je to GN DR. GH.DR. DR.Gustáv Husák. V roce 1967 tam havarovalo letadlo ČSA.

po nich tam bydleli Kubánci. Los Cubanos.CS. Kde 29.12. 1959 dobyl provincii Santa Clara, Ernesto Che Guevara. Ve stejném datu kdy byl zvolen Václav Havel presidentem. A Anežka Česká byla prohlášena za svatou v listopadu 1989, papežem Janem Pavlem II. Anežka byla Clariska. V Tróji, v Praze 7, jsou vinice Svaté Clara.A bývala tam i vinárna Svatá Klára.

VENTA- byl právník. Ale i zpěvák Kocourkovských učitelů. Kteří vystupovali v kabaretu Červená sedma. Červená sedma je karetní hra kde SEDMA je nejvíc. Tedy můžeme říct sportovní řečí, že SEDMA je JEDNIČKA… Náš dům byl na Praze 7 – jak já říkám ve SPARTANBURGU, podle místa narození generála Westmoreland, v Pennsylvánia, kde žila Anna Mohorita Lemak.atd.atd.atd.Popisuji jinde. Tedy JEDNIČKA. Jeho dcera provdaná ŠRÁMEK (jako FRÁŇA). SRAMEK – MaSaRyKVaSiLeK.

BARTOŠ – ano stejně jako vojenský velitel Revoluční PRAHY ve slavných květnových dnech roce 1945.

JELÍNEK – jako spisovatel knih o Druhé světové válce z partyzánského prostředí. Mám po otci dopis, ve kterém mu děkuje za poskytnutí materiálů pro některou z jeho knih.JELÍNEK u nás v domě byl malíř pokojů. I jako Rudolf Jelínek, který se v Zemanovi jmenoval HRADEC ,příslušník 1.správy STB a zahynul někde v Latinské Americe. Tento díl se natáčel na Kubě.Rukojmí z Bela Vista. Rudolf Jelínek byl stejně jako Miloš Kopecký dlouholetým čelenm „Armádního divadla“ Na Vinohradech na náměstí Míru atd. Rudolf Jelínek je i slivovice. A slíva má barvu modrožlutou. Je z Vizovic.

LANDAU – nositel státní ceny Klementa Gottwalda. Vynálezce, vědec, zlepšovatel. Přišel se Západní československou armádou a jeho manželka s Východní československou armádou. Základ jména je stejný jako LANDECK , kde přistál jediný účastník Operace Benjamin, první výsadkář z Londýna Otmar Reidl. O.R. A stejný také jako základ jména Landovský – herec a jeden z prvních signatářů Charty 77. Leden 1977 – 1/77.

Dalším snímkem je fotografie dopisu generál František Moravec, v té době velel divizi v Mladé Boleslavi. B.M. Je podepsána s adresou Jeruzalémská 9. Dopis je adresována minstru vnitra Václavu Noskovi. (Nosek byl můj prakticky jediný a největší místní kamarád v Horních Počaplech H.P. v mém dětství). Podstatné je to, že dům který má číslo 9 Jeruzalémská ulice, kde pravděpodobně Moravec bydlel má stejné průčelí jako jeho bydlistě v BUČKOVA ( Roosweltova) ulici v Dejvicích. A je hned v sousedství s Jeruzalémskou Synagogou. A o dva bloky dál, můžete vidět na další fotografii, celkový pohled do ulice Jeruzalémská jsou hned zleva ve druhém patře viditelná okna moji kanceláře z Listopadu 1989. S adresou náměstí M.Gorkého – M.G. To víte kdo má také tyto iniciály? Ale s výhledem do Jeruzalémské a také do JINDŘIŠSKÉ ulice. JINDŘICH výše několikrát uvedený.

A ten dům číslo 9. se nachází v té době na Praha II. Stejně jako název zpravodajského 2.( II.) oddělení Generálního štábu československé branné moci. Kde po ukončení svojí bojové činnosti v květnu 1945 začal působit můj otec Vasil Mohorita. Pamatuji se na to, říkal mi o tom. Mám i jeho vojenskou knížku ,kde je tato služba zaznamenána. Cituji záznam z vojenské knížky otce“ 2.6.194530.11:1945 referentGŠ.“ Tedy Generálního, nebo Hlavního štábu jak se tehdy nazýval.

Cituji z knihy Jiřího Šolce“ K původní snaze po ukončení válečné činnosti paraskupin vyslaných ze Západní fronty, kterou vykazovala tzv.Zvláštní skupina př 2.oddělení Hlavního štábu, ( za války právě toho Moravcova 2.oddělení) přibyla povinnost rozšířit tento zájem též na výsadky z fronty východní. Stalo se tak na žádost tehdejšího plk.pěch.Bohumíra Lomského, který navštívil plk.pěch.Karla Palečka a přál si ,aby parašutisté z východní fronty nebyli opomíjeni.Činnost zvláštní skupiny byla ještě před koncem roku 1945 ukončena z iniciativy 5.odělení HŠ( OBZ – obranné zpravodajství) a vzniklá administrativa byla převedena do kompetence KLEG ( Kancelář legií).“ Konec citace. A je zcela zřejmé, že název toho oddělení nyní 5. číslem, tedy na hlavu postavené dvojky není OZ. Obranné Zpravodajství ,ale je OBZ. Tedy Operace Benjamin, Z. Což je odzadu ( metodou hebrejštiny ) 1 nebo podle toho jak to rukou napíšete i americkou angličtinou 7.

A co dál ? Ulice Jeruzalémská se za Druhé světové války jmenovala SEDMIHRADSKÁ. Tedy Sedmihradsko – Transylvánia. TranSYLVAnia. ano jako PennSYLVAnia.Zmíněná výš. A co je njdůležitější. Je tam SEDM HRADŮ. Sedm hradů jako SEDM VRŠKŮ v Římě a v Lisabonu, kde je k tomu ještě SEDM ŘEK. A v Izraeli je to BEERSHEVA. SHEVA je hebrejsky sedm a o ostatním se vtipkuje.( Jak to umí třeba vojáci) Jako ,že SEDM PIV. Někdo říká že je to příbuzné s Varšava atd. BEERSHEVA je město na jehož území se nachází biblické místo. AVRAHAM  VEIL. Abrahámova studna. Kde jsem měl tu čest dvakrát být…O co jde snad ví každý…Byla tam uzavřena smlouva o jediném BOHU.  „Bůh povolal Abraháma, aby byl „otcem víry“.

A Praha 7, Spartanburg. Kde skončil na LETNÉ v roce 1976 pohřeb Svobody a v roce 1989 svoboda začínala.

Kromě toho jsou v Českém ráji SEDMIHORKY. Do jejichž blízkosti jsem jezdil deset let na tábory. SKOKOVY se to jmenuje. 
Zpátky k ulici Jeruzalémská 9. Na fotografii je zřetelně videt nápis na průčelí domu. Šimáček Bělák. ŠIMÁČEK sejmenoval vydavatel novin. Který měl v tomto domě tiskárnu. A psal pod pseudonymem Bělák. U nás na Praze 7 je kousek od Sochorovy i Šimáčkova ulice. Ale co je to nejdůležitější? Po mém prohlášení Josefu Hájkovi předsedovi městského výboru SSM a mému šéfovi, že z Prahy 2, Valdeku z nám. Míru ,neodejdu, protože se studenty uděláme revoluci. Nabízel mi stejnou práci na Praze 7. Řekl jsem mu to do telefonu před spolupracovníky – udavači, v roce 1973. STB zareagovala a ihned po návratu z vojny v roce 1976,V květnu,červnu, ještě před svatbou 17.07. za mnou přišel StB z Městské správy STB Praha Antonín Prchal, syn Antonína Prchala ,který zatýkal Ruolfa Slánského se svým kolegou ŠIMÁČKEM a nabízeli mi práci u STB. Ne agent. Pracovník. Řekl jsem jim tehdy, že mám jinou práci. Oni to pochopili. A začal každodenní boj o život. ŠIMÁČEK byl myslím jeden z nejdéle vězněných příslušníků StB po revoluci. Spolu se Šípkem. Ale to mám jen se sdělovacích prostředků.
Proč to píšu? Dnes? Když už jsem to popisoval jinde.? Samozřejmě, že věděli že se na ně něco chystá. A po podepsání Helsinského protokolu, některým z nich došlo ,že se blíží jejich konec. Ale to je jiná kapitola.
A to už jsme u poslední fotografie. Není moc dobrá, je to mezi stromy focená budova. Opět s podobným průčelím stejně jako u budov na předcházejících fotografiích. Vystrčeným obdélníkem uprostřed domu dopředu. Je to budova na už vám známém náměstí Míru. Kde je Armádní divadlo a Svatá Ludmila kde měl svatbu Beneš atd.atd.atd. Byla to budova Učňovské školy automechaniků. Kam jsem nastoupil jako do své mateřské školy, se všemi razítky, po návratu z Vojenského gymnasia Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Ale a teď velký pozor! Nikdy jsem v té budově nebyl.Byla uzavřena pro rekonstrukci a my jsme chodili do školy – do Malešice, U Krbu. 
A to už si rozluštíte – MaLeŠiCe. MLS C – WSL C – Wasil C, Vasil C – Vasil Charlie…A iniciály U Krbu –  U.K. 
Učil jsem se automechanikem u Vojenských staveb, Palác KOTVA, Revoluční třída, Praha 1.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *