Prohlášení k 30. výročí Listopadu 1989

1 205 zobrazení
TiskTisk

Prohlášení k 30. výročí Listopadu 1989.

Po vašich oslavách a přečtení a vyslechnutí všech možných informací z různých zdrojů považuji za důležité vydat následující prohlášení.

Operace Benjamin která byla připravena, s největší pravděpodobností, vzápětí po Říjnové revoluci v Rusku, byla založena na hluboké a velmi sofistikované činnosti a koordinaci činností Tří Sester. Zpravodajských služeb armády USA a Velké Británie a Ruska. Jejich prostřednictvím se podle potřeby objevovaly její aktivity i v činnosti dalších vojenských zpravodajských služeb, kdekoliv na celém světě.

Šlo o to  vymýtit a totálně zlikvidovat zejména pro budoucnost, stávající fašistické a komunistické a ultra reakční , šovinistické a nacionalistické a antisemitské a rasistické směry z politické praxe, tehdejšího světa.

To musí být dnes jasné a srozumitelné každému historikovi a politologovi.

To však není smyslem mého dnešního prohlášení. Co jsem zjistil, presentuji na mém webu ( www.mohoritavasil.cz ) a každý – odborník i laik si to může přečíst. Moje texty jsou zásadně založené na faktech. A osobní zkušenosti a popisu události jichž jsem byl osobně svědkem, nebo jsem byl do nich „ vtažen a zapojen“ nepřímo.

Smyslem tohoto mého prohlášení je upozornit na to, kdo všechno se k účasti na Operaci Benjamin na teritoriu bývalé Československé republiky hlásí. Drze a zcela lživě.

Účastníci OPERACE BENJAMIN byli vybráni ( vybráni, ne získání na základě nějakého podpisu vázacího aktu) pracovníky Dvojky, 2. Oddělení Hlavního štábu Československé branné moci. Mnozí z nich byli aktivní v odboji  Druhé světové války, mnozí z nich byli vězněni v průběhu 2.SV a mnozí z nich byli vězněni i po Únoru 1948 a mnozí z nich byli i disidenty po Únoru a mnozí až po Okupaci Československa v roce 1968. Byli mezi nimi i pracovníci státní správy po Únoru, příslušníky Armády, Veřejné Bezpečnosti i aparátu KSČ a dalších povolených politických stran a společenských organizací. Byli mezi nimi věřící i nevěřící, Křesťané a Židé i ateisté.

Zásadní odlišností od činnosti jiných tajných služeb bylo to, že někteří ani nemuseli vědět, že jsou součástí takové tajné operace. Šlo často o jména, data, adresy, povolání ATP.

Působení jako informace, pro ty, kteří přímo operaci řídili.

Jedno je však spojovalo. Nebyli to komunisté ani nacisté. Museli být svým vlastním přesvědčením demokraté, kteří věřili, hlavně v to, že totalitní režim nemá vůbec , ale vůbec žádnou budoucnost. Že jde o systém který musí dříve nebo později  skončit. Nereformovatelný systém, který nemůže nahradit standardní Západní demokracii.

A nyní to nejdůležitější. V žádném případě se tento systém nemůže a nesmí ztotožnit se Zpravodajskou správou komunistické armády a už vůbec ne se Zpravodajskou činností komunistické StB . A to žádné jeho správy. Ani rozvědky ani ekonomické, natož pak se Správou, stejného čísla jako měla naše Dvojka – Druhou Správou StB. A ani s Vojenskou kontrarozvědkou a dalšími.

Právě tam byli lidé kteří využili (byli na to komunistickou stranou a KGB vyškoleni) porevolučního vakua a prohlašovali se za strůjce Revoluce a tak tedy i za strůjce a organizátory celé Operace Benjamin.

Díky tomuto podvodu, a jeho tolerování ze strany nových zpravodajských struktur, se vytvořili finanční skupiny právě z bývalých zaměstnanců komunistické armády a bezpečnosti. Pronikly i do politiky, sdělovacích prostředků a jejich působení může dnes i každý amatér sledovat na naší politická a podnikatelské scéně.

A co je nejhorší? Že jsou politicky i ekonomicky spojeni se Sovětskými strukturami v bývalém SSSR a všech jeho bývalých satelitech na všech kontinentech.

Vasil Mohorita

Ben Lee Meier.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *