Petr Pithart s Petrem Placákem v Babylónu.

1 162 zobrazení
TiskTisk

Dlouho jsem zvažoval zda mám reagovat na tento rozhovor. I proto, že je velmi zajímavý. Je v něm řada informací, které jsem neznal a nevěděl. Především o tom, kam jsem v té době “ neviděl „. Na Hrad. Protože jsem měl jinou práci a jiné starosti.

Nakonec jsem ,ale dospěl k tomu, že nemohu nechat bez povšimnutí větu, kterou tam říká na konci odpovědi na první otázku. “ Vidíte, právě za takových lapsů se skládají dějiny, ne z připravených plánů a konspirací.“ Je to ,jak ví ti co čtou můj web, v přímém rozporu s tím, co právě tady, na svém webu, prezentuji já. Můj názor, podpořený množstvím důkazů, že celý vývoj dějin byl připraven a zinscenován a zrežírován a tak také proveden. O tom já, už ani trochu, nepochybuji. A už to jen budu dokazovat. Vím to proto, že jsem byl v této hře, jednou z centrálních postav. Díky svému jménu ,naturelu, původu a kdoví čemu ještě. To, ale už bylo tady, na webu popsáno.

A právě proto, že to Pithart nechápe, nebo nechce chápat, nebo dělá že to nechápe a říká informace, které matou čtenáře, reagovat musím.

Nebudu si všímat jeho statečnosti, kterou dává v každé svojí větě najevo. Ani jeho výjimečnosti se kterou je to podobné. Budu zase reagovat jen na fakta. Tak jak to dělám. A vždy dělat budu. Připravené dějiny, totiž mohou dělat jen lidé, kteří  chápou co dělají, mají zodpovědnost a chovají se přesně tak jak v určitých historických situacích mají.

Za prvé je snad už každému, kromě Pitharta, dnes jasné, že konec roku 1989, byl deadline pro ukončení komunistických režimů ve Východní Evropě a konec roku 1991, byl deadline pro ukončení SSSR a světového komunismu. Podle plánu. A s tím nemohl nikdo nic udělat. To organizovali lidé, kteří měli faktickou moc. Ne aparáty, sekretariáty stran, různé tajné služby, nebo armády jako celky, nebo disent, hnutí odporu, aktivní emigrace atp. Byli  to zainteresovaní lidé, kteří prolínali všemi oblastmi života společnosti a byli i mezi totalitní mocí a i mezi opozicí. I v armádách i bezpečnostních složkách, ve společenských organizacích a ve státní správě. Kteří vždy chápali, že období po Druhé světové válce na Východě Evropy, je přechodné. Nejdříve jedno a potom druhé. Lidé kteří věděli že žádný jiný systém, než liberální demokracie s tržním hospodářstvím nemůže fungovat. A nebude fungovat. Nevím jestli mezi tyto lidi Pithart patřil. To musí říct on. Naznačuje, že ještě před osmašedesátým rokem věděl, že je třeba vytvořit pluralitní stát. Tehdy byl komunista a chápal to. To je dobře.

Pak by měl ,ale chápat i to proč s tím nemohl ani on ,ani jiní tzv.reformní komunisté, kteří se snažili společnost tehdy v roce 1968 reformovat, uspět. Je to prosté. No, proto, že deadline nebyl 1968 ,ale deadline byl 1989 respektive 1991. Že se jak Západ tak i Východ na tuto geopolitickou změnu musel připravit. Aby, a to teď zdůrazňuji velmi vážně, nedošlo k válečnému konfliktu, který si žádný zodpovědný politik a voják, ani tam ,ani na druhé straně nepřál. Každý věděl, že by byl pro lidstvo smrtelný a Hirošima a Nagasaki názorně ukázali co to jaderný konflikt je. To by mohl Pithart chápat taky. O tom se , ale nerozhodovalo v Praze. A už vůbec ne ve Špalíčku ,ani na ÚV KSČ.

A samotný průběh událostí v roce 1989 – 1991 ukazuje, že mám pravdu. Pithart to chápe jako nějaké svoje vítězství nad někým. Ano ,tak to může vykládat. Přitom se sám podivuje jak to bylo snadné a jednoduché. Že “ jim “ nikdo nekladl odpor. To je jeho výklad. Odpor byl mezi některými lidmi ,ale jako jednotlivci, kteří měli různé motivy. Ale zase na druhou stranu tu byli lidé, kteří mohli , a proto tam byli , tento odpor lámat a zlomit. Proto zůstali ve vedoucích funkcích  po celou normalizaci u nás přesně ti lidé o kterých se vědělo ,že díky svému věku, nečistému svědomí, u některých i umazaným rukou a spoustě toho co měli na svědomí nebudou klást odpor. A někteří i jako signální světlice. Rozsvítili se a zhasli. Ani nevěděli co s tím dělat, když jim demokratický a vyspělý Západ utekl tak daleko, že ho není možné ekonomicky dohonit. Natož předhonit. I proto byla Perestrojka. Na první pohled to vypadalo jako návod k vylepšení socialismu (tak jak ho komunista Pithart vylepšoval v komunistické straně v roce 1968) ,ale bylo tomu právě naopak. Mezi komunisty a do celého toho systému, to vneslo šílený chaos. Plánovaně ,organizovaně. Bylo to geniální. Na jednu stranu vládnoucí komunisté cítili, že je třeba něco s jejich modelem socialistického státu udělat, především s ekonomikou, ale na druhou stranu jim to připadalo nerozumné a avanturistické. Byl jsem tam mezi nimi tak vím, jak je Perestrojka vyvedla z míry.  A to nemluvím jen o těch u nás. Byl jsem tehdy všude možně po světě od Moskvy po Havanu. Někde za to i popravovali. Jako například v červenci 1989 na Kubě. Hrdiny revoluce. Kteří chtěli změnu.

Zpět k tématu .Tak to bylo nachystáno. Jak řekl Karel Marx “ Filosofové dosud svět jen vykládali, nyní půjde o to ho změnit.“ Nevím jestli měl na mysli diskusi filosofů, nebo ne, ale pravdou je ,že ho ne filosofové,ale  praktičtí lidé – proč to nenapsat vojáci a ekonomové, přírodovědci a další vědci, chytili za slovo a začali to chystat. Pěkně pomaloučku polehoučku celé – od 19 do 20 století. Nejprve ukázat světu co to je za hrůzný nesmysl fašismus a pak co je hrůzný nesmysl komunismus. Tak, aby tyto modely nikdy v budoucnosti nemohly uspět jako uspořádání světa. A zajistit ,aby se celý svět posunul dál. A to až tam, kam by se se svým stylem fungování světa v devatenáctém století nikdy nedostal. Ale v této hře šlo a jde o celý svět. O všechny národy a jednotlivce. A ne o období života jedné generace ,ale o stovky a stovky let dopředu. Postupně a jednotlivě, jak se věci – situace ke zdárnému konci mezi profesionály dovádí a řeší.

Ale zpátky k jeho rozhovoru. Myslel jsem si o něm ,že by mohl po třiceti letech od té doby, jako zkušený muž vědět, že právě proto tam byl Urbánek. Že Urbánek tam byl přesně proto, že byl takový jaký byl. Tedy, že jeho posmívání se tomu člověku je možná pochopitelné. Ale po třiceti letech zcela zbytečné. Nebo to Pithartovi doopravdy nedochází? Že na těch zasedání 24. a 26. Listopadu 1989 na Vysoké škole politické ve Vokovicích ( mé Alma Mater, ročník V 25 ) byl právě intrikami těch v Operaci Benjamin zapojených, zvolen právě člověk, který nebude klást žádný odpor ničemu. A že k němu jsem byl zvolen já – jako Světlonoš, maják, osvětlovač pro zainteresované u nás ,ale i ve všech  tzv.socialistických zemích včetně SSSR a hlavně jeho svazových republik. Jako signál ,že se jde do finále. A také proto, že jsem mohl jako jediný, a na to jsem byl celý život připravován, celý ten konec totality uvnitř komunistické strany ukočírovat. Nehledě na Urbánka a na další ,kteří se tam okolo toho motali. A chtěli zachraňovat a reformovat socialismus,jako Adamec a Kapek například. A  tak jak to Pithart dělal v roce 1968.

Ne náhodou si vybral do svého týmu jako předseda vlády spoustu bývalých komunistů. V tom musím, ač velmi nerad s Klausem souhlasit. A tito bývalý komunisté chápali svoji příležitost jako hledání viniků. Tedy kdo jim ten jejich socialismus, který vybudovali v padesátých a šedesátých letech zničil. No Mohorita přece. Oni věděli jak to tam funguje na ÚV KSČ, věděli dobře jaké mechanismy se používají a věděli dobře kdo ten systém v té rozhodující fázi převálcoval. Protože oni si mysleli, že v SSSR jde skutečně jen o reformy a vůbec nevěřili tomu, že by v SSSR mohl někdo likvidovat světový komunismus a samotné SSSR. A to byli na velkém omylu. A na rozdíl od Pitharta, který usedl do vládní funkce, já jsem měl ještě úkoly před sebou. Rok 1990 a 1991 – konec SSSR a světového komunismu.

Byli to vítězové Druhé světové války. Maršálové, kteří ten systém zlikvidovali. A to tak, že už z nich nikdo nežil v roce 1991. Ale celá poválečná léta formovali SSSR tak, aby se  termíny 1989 – 91 splnili i bez nich. (Sám Voják v poli -Dolď Michajlik, ukrajinský spisovatel) Ano je to tak. Věřte mi. Prostě po likvidaci moci KGB/NKVD po smrti Stalina tehdy převzali moc a SSSR řídili oni. Jako vojenská junta. Ale neveřejně. To znamená, že celou přípravu lidí, tak zvaných kádrů měli v rukou oni. Řídili se heslem “ Kádry rozhodují vše“. Říkali to komunisté ? Tak je chytili za slovo.  Ale po svém, nekomunistickém. Jenom oni. Oni rozhodli o tom ,že politruk Chruščev, generál, bude generální tajemník. Oni rozhodli o tom, že další politruk, generál, Brežněv bude generální tajemník. Oni rozhodli o tom, že to bude M.G. Michail Gorbačov a Boris Jelcin kteří budou na konci. A že to nebude ani Andropov ani Černěnko. Oni umisťovali milióny – ano čtete dobře milióny demobilizovaných vojáků a sta tisíce důstojníků do hospodářských funkcí, po celém SSSR, po Druhé světové válce. V Rusku ve svazových republikách i ve Východoevropských zemích. Oni znali naší řeč a mluvili  v ní se Západem. Komunikovali. Metodou Ping -Pong.  A spořádaně dovedli celé SSSR až do posledního stádia jeho konce. I když už oni sami nežili. To je kus poctivě odvedené práce. To nikdo jiný v totalitě nemohl svést. Jen Vítězové Velké Vlastenecké Války. ( V.V.V. rusky B.O.B. – Operace Benjamin, a  V 25 – můj ročník na Vysoké škole politické pro příklad, jak to šlo plánovaně.). Válka je totiž i velká ekonomická bitva, s detailním plánováním a nevídanou logistikou. V nevýhodných a nebezpečných podmínkách.

Za to jim patří dík. Ne posměváčkům s odulými tvářemi.

Kromě toho si vůbec nevzpomínám, že by u té schůzky Havel – Urbánek, sám osobně Pithart, byl. Ale mohu se plést. Vím jen s určitostí, že já jsem tam byl. Ale Pithart to vypráví tak do detailu, po třiceti letech, až mi připadá, že to není možné ,aby u toho seděl. Spíš jako by vyprávěl záznam , který nedávno četl. Ale znovu říkám. Nepamatuji se že by tam byl. To však neznamená že si to pamatuji dobře. Doba to byla velmi, velmi dramatická.

Jako první jsem vystoupil na manifestaci na Letenské pláni dne 25.Listopadu. Ne jako někdo ,kdo chce něco zachraňovat, ale jako signál, že je konec. Proto to bylo ve „Spatanburgu“ ( místo narození generála Westmoreland – West more land se to musí číst) na Praze SEDM. Kde končil ani ne deset let předtím pohřeb Ludvíka SVOBODY. Na Letenské pláni. Kde jsem pochopitelně také byl. Jako Lampa,Světlo, Maják, Lucerna…

A že proto jsem nemohl jít do televize diskutovat ani s ním a ani s nikým jiným. Proč já bych šel obhajovat politiku Komunistické strany když jsem ani komunista nebyl ? Pithart ani nepochopil, že ten muž, v zimníku jak tam přišel k nim do Špalíčku, není informace o tom ,kdo se bojí nebo nebojí ,ale je o tom, kdo to tam ve straně teď vede. To určitě tehdy Pithart nepochopil. Že tak my mluvíme. A kdo ho tam poslal a kdo to byl ,vůbec není důležité. Důležité bylo to, že informace o tom, kdo vlastně “ dělá“  stranu se dostala mezi lidi znalé situace, ve Špalíčku, a že byli tam lidé ,kteří jí rozuměli. Pithart ne.

A jako potvrzení této informace od pána v zimníku, prostě ,aby nedošlo k omylu či k nedorozumění a také proto, že my jako DVOJKA jsme dělali všechno DVAKRÁT musel přijet až z Innsbruku Zdeněk Mlynář. Pithart musí vědět, že Mlynář se jmenoval Miller. Což je, španělsky čteno, shodné příjmení s mým. Mijer – Meyer. A, že studoval s M.G. – já seděl v budově na M.G. – a bratr matky bydlel v M.G. A studovali s M.G. na Lomonosovově universitě. Jednom ze sedmi tzv.Stalinových věžáků v Moskvě. v jehož kopii v Praze v hotelu Internacionál ( původně armádní budově ) v Podbabě jsem se já sešel v roce 1966 s Ernesto Che Guevara. Hned vedle co bydlel armádní generál Dzúr a moje slečna z roku 1968, Mizera ( V.Mizera – V.M.), jejíž otec Mizera pracoval v Mercurii ( Mercury 7, Eisenhooverův kosmický program) v Praze 7.Vedle Mostu Barikádníků -M.B.). A Mizer je stejné jako Miller a Meyer. Ale argentinskoou nebo uruguayskou španělštinou. Vy co čtete a pamatujete si, si na to určitě vzpomenete.

A mohl by už vědět, že proto Tři sestry umístili Mlynáře na universitu do Innsbrucku, protože tam „omylem“ seskočil 16.dubna 1941, vysazený Otmar Reidl z Operace Benjamin. Se vzkazy od Beneše a Moravce. A že to bylo 16.Dubna na výročí úmrtí Goya. V noci obrovského bombardování Londýna německou Luftwafe. A že byl Otmar Reidl v Innsbrucku zajištěn rakouskými četníky a tam v Innsbrucku uvězněn a po dvou měsících propuštěn. Po informaci ze Zlína od firmy Baťa, že je jejich zaměstnanec. A že se Otmar Reidl pokusil sejít, po propuštění a návratu do Protektorátu v Praze 2, v Jugoslávské ulici se spojkou z domácího odboje, ve Státní spořitelně. ( Což pochopitelně po dvou měsících nefungovalo) A že stejnou adresu Jugoslávská ulice měl OV SSM Praha 2, kde jsem já o 30 let později pracoval. A mohl by vědět, že pak v průběhu Druhé světové války pracoval Otmar Reidl jako vedoucí firmy Baťa v Trhových Svinech. Kde se narodil Emil Hácha – E.H.. A že můj otec dostal falešné dokumenty, taky při seskoku do Protektorátu v říjnu 1944, se jménem Emil Hazucha – E.H.

A mohl by vědět, že otec byl odeslán z Gulagu Kožva v Komi na řece Pečora tak, aby jeho odvod do Československé armády proběhl dne 30.března.( roku 1943 ) v den výročí narození Francesco José de Goya Luciente. Luciente –  to je zářící – světlo a září, kdy jsem se narodil já. A že O.R. Otmar Reidl je hebrejsky světlo ( oheň), a kůže. Operace Benjamin.

A mohl by vědět že Goya, byl název posledního filmu Miloše Formana. Kromě – Lásky jedné plavoVLÁSKY ( Vasil), HOŘÍ ( O.R.) má panenko, VLASY ( Vasil), Lid VERSUS ( Vasil) Larry Flint, a W.A.Mozart. W A M. Vasil a Anna Mohorita. Filmované v Kroměříži odkud byl Otmar Reidl, kde sloužil na vojně a kde žil a sloužil Ludvík Svoboda.

To nejsou dojmy a vjemy. A pocity. Ani pocit vyjímečnosti. Ten já nemám a nikdy jsem neměl. Byl jsem totiž tak vychován a veden abych ho neměl. Na rozdíl od některých ostatních účastníků dění konce osmdesátých a začátku devadesátých let.. Synků z bolševických a elitních komunistických rodin z doby kdy se komunistický systém nastoloval.

Já se jen divím, že zakotvil Pithart u Lidovců. To mi dost překvapilo. Zrovna tak jako,že tam zakotvil pan Václav Benda. Proč to píšu? Protože jsem měl se členy strany Lidové, skvělé vztahy, právě u nás na Praze 2. Sedávali jsme v sedmdesátých letech, vedle Armádního ( Vinohradského) divadla s výhledem na Svatou Ludmilu a moji Učňovskou školu automechaniků. A jen jsme se bavili tím, co se to v té zemi děje. Nebyli jsme v disentu. to doopravdy ne. Ale věděli jsme, že všeho do času. A to bylo v té chvíli rozhodující a pro návrat mezi demokratické v přesně stanovené době 1989 – 1991, důležité. Rád na ně vzpomínám.

A když už jsem reagoval na Pitharta s Operací Benjamín, tak ještě několik drobných postřehů na závěr.  Aby neřekl, že to co jsem popsal nahoře je náhoda.

Ivan M. Havel získal roku 1971 doktorát na Universitě v Berkeley, California ,USA.

Berk  a Li – Vasil a Lee. California je Florianka. california – florianka.

Anagram. Vasil a Lee ( lee je metodou Leonardo da Vinci, zrcadlově 19.09. moje datum narození a 1909 rok narození, prvního manžela matky, zemřel, jmenoval se Florián –  jí říkali Floriánka. Než se provdala v roce 1949 za mého otce

Ivan Havel pracoval na MFF UK v Praze. MFF UK je Praha 2. Dvojka.

Erazim Kohák filosof, – Yale a potom Boston, Massachusetts. Yale čti Jel. EL CHE a potom B.M. Vasil Mohorita.

Křestní jméno profesora Koháka je shodné ,když ho čtete „hebrejsky“ pozpátku s mým hebrejským příjmením a s původním příjmením Mlynáře a mojí přítelkyně V.M.  z ulice Koulova a jejího otce z Merkurie.Mizera.

Wikipedia : Kohák was born in Prague in May 1933. He studied at Colgate University, earning a B.A. in 1954, and then studied philosophy, theology and religious studies Yale University ( M.A. in 1957, PhD in 1958). He also worked at Gustavus Adolphus College and Boston University (Professor in 1977).

Radši vám to napíšu: B.A. je sestra mojí matky po svatbě a její manžel také.

M.A. je matka mého otce a jeho druhá manželka a moje sestra. A Anna Mohorita která emigrovala z Podkarpatské Rusi koncem 19.století do USA.

A kdo byl jako Gustavus Adolphus – Gustav Adolf si přeložíte sami? Gustav a Adolf. Dvě okupace. Jedna sovětská a jedna německá.

Profesor I.Lukeš. Boston University, Massachusetts. B.V.M. Přednáší Mezinárodní Vztahy. M.V. A je jménem – iniciály, L.I.LEElee.

Bitva o Leros. Leros je ostrov 317 kilometrů od řeckého přístavu Pireos. Je tam posvátná svatyně bohyně Artemis ( ORtemis).

V jeho přístavu Portolago. Porto ( OR) LG. Port EL CHE, byla 26.září potopena nacistickými bombardéry potopena řecká loď, vyrobená ve Velké Briánii ve třídě G,        pod jménem  „VASILISSA  OLGA“.  Královna Olga v češtině. Spolu s lodí HMS INTERPID – Her Majesty´s ship ( vessel )  – Jejího veličenstva loď  Neohorožený v češtině.

A úplně nakonec proč nemohl žít Stěpan Benda ve Frankfurtu nad Mohanem? A musel se přesunout do Západního Berlína? Protože žil před tím s námi v domě Antonína Sochora 1391/4 v Praze 7, Bubnech Holešovicících, vedle Antonínské ulice, a kostela svatého Antonína. Jeho otčím byl Antonín Liehm. Zase Antonín a LM. Ludmila Mohoritová. A ve Frankfurtu nad Mohanem ( F.M. – František Moravec, generál, Dvojka)  musel žít můj bratranec Karel Gebelt – HeBeLT. HAVEL T. Který před emigrací do NSR  žil s otcem Karlem Gebeltem ( vrchním v hotelu  Jalta na Václaváku )  stejného jména v ulici M.G. ( Mladé gardy).

A Liehm je po našem i LHM – LHW – HWL – HaWeL – Havel.

A bratr Stěpana Bendy byl A.B. Jako sestra mojí matky, po svatbě. Její manžel byl také A.B. Byli ABBA.

A matka Stěpana Bendy byla L.M. Jako moje matka.

A sestra Stěpana Bendy byla A.L. jako Moje matka a sestra. To nešlo.

Víte co vždycky říkám. Když jsem na to přišel já tak by na to i z KGB přišli, že tam existuje nějaké vodítko. Souvislost. A že jim zvoní hrana.  Když už tam i kromě nás a Bendy  bydlel i legendární španělský republikánský generál Juan Modesto o kterém právě Ernesto Hemingway v Komu zvoní hrana píše. ( jen tak na zkoušku – Ernesto Hemingway – jak je rusky? Ernesto Gemingway. Jako Ernesto Guevara – E.G. A jako Emil Gácha E.G. a Emil Gazucha E.G. – uvedeno výše o co a o koho jde.)

A ve Frankfurtu na Mohanem je letiště Hahn. Tak se jmenovala moje babička, manželka mého dědy Gebelt ( Havel T.) z Horních Počapel. H.P.                                    Gebelt a  Hahn. Proto Frankfurt nad Mohanem.

A matčina švagrová – v době když byla “ florianka “ – sestra jejího manžela Floriána byla příjmením Frank. ( Frank furt). A jeho druhá sestra – Marie příjmením, provdaná, Unverdorben –  M.U. a to je s latinským U/V také M.V. A ještě k tomu Holandské příjmení – Países Bajos, Nizozemí…

Kdyby tam ve Frankfurtu žili oba – i Benda Stěpan i Gebelt Karel, tak by samozřejmě na souvislost s Operací Benjamin, mohli nezúčastnění přijít. To byla prevence. Proto se musel přestěhovat.

Že vám to připomíná Švejkovo vyprávění??? No, proto to tak geniální Jaroslav Hašek napsal. Protože pochopil hru. Proto se jako nevoják nechal naverbovat do armády a přeběhl. Ale neztratil se v davu Legionářů. Poznával. A učil se. A sdělil nám klíč a návod k němu Je to na jeho díle poznat. Proto také vévodila naší knihovně a já ji nesčíslně krát četl.

A kde přišel na to Švejk? No přece v roce 1912 se oženil ERNESTO BRAUNSCHWEIG s dcerou německého císaře Wiléma. BRAUN – jako BRNO, BEROUN, BRUNTÁL,generál BRAUN z Rady tří, na seznamu spolupracovníků skupiny ARAP ,mého otce s číslem 10.

A k tomu Schweig – česky Švejk.

A na této svatbě se sešli císař Wilém II a anglický král George V a ruský car Nikolaj II. ViLéM – V a L a M. Vasil a Ludmila Mohorita. a V a II. Je 52. To jsem se narodil. A do ročníku V 25 na Vysoké školy politické jsem chodil. A tam to také skončilo. Ve Vokovicích. Kdo jste měl děti tak víte jak říkají Vlk. Nedá se to nijak napsat. Dlouho o tom přemýšlím. Ale nejde to. Vokovice. Říkají děti. Vlkovice.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *