DÍL I. „Sedmnáctý listopad byl náhoda, které pomohli i svazáci, říká historik.“ Říká v rozhovoru dne 15. listopadu 2019 profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

493 zobrazení
TiskTisk

Vy, kteří čtete a rozumíte, víte, že to tak není. Tento historik jako i jeho kolegové jsou vedle. I svazáci pomohli i disidenti pomohli i další lidé pomohli. ALE ORGANIZACE A PRŮBĚH BYL ZCELA NA VOJÁCÍCH TŘÍ SESTER A JEJICH PARTNERŮ Z DALŠÍCH ARMÁD. VE VOJENSKÝCH OPERACÍCH ŽÁDNÉ NÁHODY NEEXISTUJÍ. ZVLÁŠTĚ KDYŽ V NICH JDE O PŘÍLIŠ MNOHO.O SAMOTNOU EXISTENCI LIDSTVA. JAKO V TOMTO PŘÍPADĚ OPERACE BENJAMIN. PROVÉST ZMĚNY A UKONČIT SSSR A SVĚTOVÝ KOMUNISMUS BEZ ROZPOUTÁNÍ JADERNÉ VÁLKY.

A tak budu v dnešním příspěvku pokračovat v předkládání důkazů jak Tři sestry ve spolupráci s Vojenskými zpravodajskými službami MI – MILITARY INTELIGENCE – dalších států celé dvacáté století postupovaly. Nově vzniklé Československo v roce 1918 bylo státem demokratickým, ve kterém byla ale veškerá činnost ARMÁDNÍ DVOJKY pod kontrolou armády-legionářů. Ne ve smyslu ovládání z nějakého vlastního prospěchu, ale ve smyslu spojení s plány TŘÍ SESTER. To byl zcela zásadní rozdíl od situace po 17. LISTOPADU 1989. Kdy se uchopila moci rasistická a komunistická ŠTB a KGB. Ale to je jiný příběh.

Legionáři-armáda si zachovali vliv na všechny oblasti života společnosti. A tak měli vliv, stejně jako předtím Rakousko-uherská armáda na klíčová rozhodnutí – stavby, názvy ulic, míst a autorů pomníků a staveb všude tam kde to bylo potřeba. I umístění značek-aktérů do míst kde to bylo v souvislosti s probíhající Operací potřeba. A tato jejich činnost pokračovala i po Osvobození v roce 1945 i po Únorovém převratu v roce 1948. V souvislosti s OPERACÍ BENJAMIN.

A začnu hned s důkazy. Několikrát jsem tady zmiňoval náměstí 14. října v Praze 5 na Smíchově. Vy už víte, že se tam nachází kostel svatého Václava a Portheimka. Jméno Václav-Vasil je klíčové v mém příběhu a PORTHEIMKA je anagram MOHORITKA L. (LUDMILA). Také víte, 14. října je i 7. října, kdy seskočil se skupinou ARAP pozdější manžel MOHORITKY – můj otec u obce Makov, Čadca, Z.A. – Žilina v roce1944. Také víte, že to je i 28.října, krát DVĚ podle generála Moravce. A to bylo datum vzniku Československé republiky v roce1918. Také již víte, že 14. říjen je i 14. březen. A to se narodila moje milovaní teta AURÉLIE SCHIDLAK-ŠIDLÁK provdaná GEBLT ve FRÝDNAVA-FRIEDENAU-MÍROVKA u HAVLÍČKŮV BROD – H.B. (její sestry byly ERNESTA SCHOBER a EMILIE JUNGMAN a MARIE (?) ZÁRUBA). Také je to den kdy se narodil ALBERT EINSTEIN (JEDEN KÁMEN a ALBERTOV). A také je to den, kdy odletěla skupina 11 zpravodajců z DVOJKY Ministerstva obrany v čele s generálem FRANTIŠEK MORAVEC do LONDÝNA via AMSTERDAM s Nizozemskou leteckou společností KLM. Patřil k nim i DÍTĚ (KID jako film CHARLES CHAPLIN vyslov KAREL ČAPLY. I KID iniciály KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER) který byl služebně na Slovensku a přidal se k nim později. A také víte, že 14. březen plus DVA je 16. březen, a to se narodila moje sestra křtěná ANNA MARIE. Jako babička a matka Ježíše. Sestra byla nejprve provdaná HRUBÁ – ROUGH-RAF se vyslovuje, WRATH-anagram MOHORITA, a pak byla provdaná UHER. Jako moji prarodiče Maďaři. A také víte, že můj otec byl pokřtěn jménem METER, a to je řecké anglické MOTHER. Tedy byl METER MOHORITA. METER ale přeškrtli v matrice a napsali tam nad to VASIL. Ale to už tu všechno bylo a podrobně.

Náměstí 14. října ohraničují a jsou s ním spojeny tyto ulice. ZBOROVSKÁ, MATOUŠOVA, PRESLOVA, ŠTEFÁNIKOVA. ŠTEFÁNIKOVA se jmenovala HLAVNÍ TŘÍDA a pak se jmenovala KINSKÁ TŘÍDA a pak se jmenovala od roku 1919 ŠTEFÁNIKOVA a od roku 1952 se jmenovala KIROVA (SERGEJ MIRONOVIČ KIROV, původně KOSTRIKOV – KIROV je VKR – VSL – VASIL a KOSTRIKOV je KOST VASIL) a až po roce 1990 se zase jmenuje ŠTEFÁNIKOVA. MATOUŠOVA je ulice pojmenována po ZDENĚK MATOUŠ. Poslední majitel PORTHEIMKY. Byl popraven nacisty, proto že se nevzdal zahrady na úkor HITLERJUGEND – mládežnická organizace nacistů. Dříve se jmenovala po skladateli ZDENĚK FIBICH. A v této ulici žil FERDINAND PEROUTKA. PRESLOVA ulice je pojmenována po PRESL (JAN SVATOPLUK PRESL) profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzit v Praze. Od náměstí vede od ulice ZBOROVSKÁ ulice LESNICKÁ.

K náměstí jsem již napsal souvislost s Operací Benjamin. a nyní k jednotlivým ulicím. ZBOROVSKÁ samozřejmě souvisí s bitvou u ZBOROV. To je náš anagram BAZIL-VAZIL-VASIL-BASIL. Samotná bitva byla součástí KERENSKÉHO ofenzívy. Tedy v době, kdy Rusko již nemělo v čele CARA MIKULÁŠ-NIKOLAJ II. A bylo na cestě k vytvoření demokratického státu. Nedošlo k tomu. LISTOPADOVÁ REVOLUCE v ŘÍJNU nebo ŘÍJNOVÁ REVOLUCE v LISTOPADU tomu zabránila. Ještě ten samý rok. Společně tehdy bojovali ČECHOSLOVÁCI s RUSY. Proti NĚMECKÝM a RAKOUSKOUHERSKÝM vojskům. V mém příběhu je důležité že u ZBOROVA přišel o oko JAN SYROVÝ a že tam bojoval i pozdější generál HUSÁK (OTAKAR-OTA-OTTO-OCHOA). Bitvy se zúčastnil i LUDVÍK SVOBODA a je možné že i KLEMENT GOTTWALD. Vy samozřejmě víte, že v mém příběhu je možné i to co je pro jeho úspěch důležité. Tedy je jedno zda byl nebo nebyl. Důležité je že tam mohl být – byl LEGIONÁŘ. A že se to tak prezentovalo v dobách První republiky. Vrchní velitel ruských vojska byl generál BRUSILOV ALEXEJ – B.A. A BRUSILOV anagram BASILLY-VASILLY. ALEXEY v tomto podání je psáno naší „hebrejštinou“ L.X. EL CHE. A protože byl i ALEXEJ po otci tak je to dvakrát EL CHE. Jeho spojení s mým příběhem je potvrzeno, protože se jako exulant léčil po válce v KARLOVY VARY. V době ofenzívy byl MASARYK (WASILEK) v RUSKU. MASARYK po bitvě LEGIONÁŘE navštívil. Byl i jako B.A. jako můj strýc ANTONÍN BARANNIKOV, manžel sestry mojí matky B.A. ALENA BARANNIKOV z HORNÍ POČAPLY.

Vy také již víte že v HORNÍ POČAPLY žili rodiny s příjmením prvorepublikových generálů – legionářů. Jejich jmenovci. SYROVÝ, KREJČÍ, BLÁHA, FIALA. A jmenovec ministra obrany v první republice BRADÁČ. A také pochopitelně víte, že jsem se s generálem SYROVÝ setkal jak dítě v panoramatu MAROLDA BITVY u LIPAN – B.L.M. Ve Stromovce u nás v Praze 7. A s generál SVVOBODA LUDVÍK při setkání absolventů středních škol na Pražském Hradě v červnu roku 1970. Vzpomínáte? Nebyl jsem absolvent. A ředitel KUBÁT přišel a dal mi pozvánku a říkal “ máš tam jít“. A já na to že nejsem absolvent. Byl jsem ve DRUHÉM ročníku automechanik v ulici MEZIHOŘÍ-MEŽGORIJE v LIBEŇ – LEE BEN. A on na to: „Ale máš tam jít“. A také víte, že revoluci na ostrově KUBA provedli BRADÁČI – BARBUDOS.

LESNICKÁ je ta ulice, ve které bydlel za svého pražského pobytu ALBERT EINSTEIN. JEDEN KÁMEN. A svědek mého otce na svatbě plukovník KAREL STEINER-VESELÝ, bytem KAMENICKÁ, vojenský velitel RADY TŘÍ, generála BRAUNA. Nástupci generála LUŽA. A profesor PRESL mineralog. A mineralog GOETHE.

ŠTEFÁNIK byl pilot. To je důležitá profese v mém příběhu. Den československého letectva se slavil dne 17.09. A US AIR FORCE byly ustaveny v roce 1947 (1919 a 1991 a číslo mého útvaru v LITOMĚŘICE 6174) a slaví svůj zrod dne 18.09. Štefánik se narodil dne 21. července. A to je i plus DVA 23.07. A to je i 07.23. A to je den kdy se narodil v ČÁSLAV generál František MORAVEC. Ale je to i den 03.21. a to se narodil VASILLY STALIN a je to i moje rodné číslo 123. Datum popravy skupiny Slánského a o rok později L.B. – Lavrentije Beriji. Byl i ŠTĚPÁNIK – PÁN ŠTĚPÁN. Jako MIROSLAV ŠTĚPÁN. I jako STEFAN jako generál BUNZÁK STEFAN MICHAL. Byl MILAN jako MILAN v LOMBARDII. A jako MLYNÁŘ-MILLER atd. Zemřel dne 4. května 1919. Roku, ve kterém se narodil můj otec. A dne, který je i 04.08. a to je i plus DVA i 06.08. a to je i 09.08. a to je datum narození mých DVOU bývalých nevlastních bratrů. I datum svržení bomb na HIROŠIMU i NAGASAKI. Ale také je to 08.04. americkým způsobem psaní dat. A to je minus DVA 06.04. a když to zase přečteme naším způsobem tak je to datum narození mého dědy KAREL GEBLT. 08-04- krát DVA je 16.04. A TO SESKOČIL PRVNÍ PARAŠUTISTA OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. Štefánikovo úmrtí v MOST pri BRATISLAVE – M.B. nebyla určitě náhoda. Jak se i mnozí domnívají. Nezpůsobili jej však ČEŠI, jak se někteří na SLOVENSKU domnívají, ale způsobil jej HOLY SPIRIT. Z důvodu zajistit úspěch Operace Benjamin. Jeho pohřeb byl dne 11.května. A to je i 11. srpna. A to se narodil VASIL GYULA BILAK. A plus DVA je to zase 13. srpna, a to se narodil FIDEL CASTRO-KUBA. A minus DVA jeto zase 9.srpna. To tu bylo před chvílí. Samozřejmě je to i 9. května. Svátek konce Druhé světové války oslavovaný v SSSR a jeho satelitech po Druhé světové válce. Vy víte, že tak čestný název mohla nést kterákoliv ulice kdekoliv v Praze. Že to byla právě tato a tady nebyla žádná náhoda.

Ulice pojmenovaná po profesor PRESL. Musím to napsat malými písmeny. Tedy klasicky jako jméno. Presl. A vy již vidíte, že to je i anagram Prels. A to malé l je jako malé i. A tak se jmenovala za svobodna moje prababička PREIS-Preis. PRESL byl i ELWIS PRESLEY. ELWIS-LEWIS-WASIL a PREIS LEE. Že to je pravda potvrzovalo to, že u nás v hotelu BELVEDER, na rohu FRANTIŠKA KŘÍŽKA a třídy OBRÁNCŮ MÍRU byl MEPHIS BAR – M.B. Město, kde žil a zemřel tento zpěvák. A v tom hotelu, do kterého jsem čas od času v mládí zavítal, včetně baru, pracovala moje matka jako důchodkyně. V kanceláři nad kinem BELVEDER, později PONREPO. Profesor PRESL byl mineralog. Jako GOETHE. Ten ne tak profesionálně ale byla to jeho velká a na úrovni záliba. Konec konců měl na starosti i silnice, kromě divadla. Byl tedy i silničář, jako můj otec u Silničního vojska. A já jako opravář nákladních aut u Vojenských staveb. Je to zkrátka nauka o kamenech řekl bych slovy školáka. STEIN-ROCK-STONE-PIEDRA-EVEN je to hebrejsky.

Ulice pojmenovaná po profesor PRESL a po našem i po mé prababičce z DŘEMČICE-TŘEBÍVLICE PREIS je zcela klíčová v celém tom příběhu. Tam totiž na ROHU této ulice a náměstí 14. října sídlil OV SSM PRAHA 5. Chodil jsem tam po návratu ze školy v Moskvě (1972/73) poměrně často. Byl jsem tehdy instruktor na MV SSM PRAHA SENOVÁŽNÁ ulice. Seděl jsem v kanceláři na „MĚSTĚ“ s MICHAL VRONSKY (film LOVEC JELENŮ z roku 1978 jsem uvedl na Twitter a Facebook, a tak to připomínám) Předsedou tam byl MILOŠ KOCIÁN. MILOŠ je standardně WASIL. KOCIÁN se jmenoval také, a to už tu také bylo vedoucí politické školy v Písnici u Prahy, kde jsem absolvoval přípravný kurz ruštiny právě jako přípravu do školy v Moskvě. Shoda jmen. Ne náhoda. Tajemník tam byl FESL. Jako můj spolužák z učení. Ze třídy. Seděl přede mnou v lavici a asi ve druhém ročníku emigroval do Německé spolkové republiky. Byl to hokejista a hrál tam snad za KARLSRUHE. To je v našem překladu TICHÝ KARLOVÉ. Ano to byli ti naši GEBLT KAREL I. a GEBLT KAREL II. a GEBLT KAREL III. Ten I. byl náš děda pokrývač. Ten II. byl strýc-bratr mojí matky, vrchní v hotelu JALTA na VÁCLAVSKÉM náměstí. Ten III. byl můj bratranec v emigraci ve městě FRANKFURT nad MOHANEM – HESSE, kde je i letiště HAHN a kde sídlil velitel amarických okupačních sil od roku 1952 prezident USA generál EISENHOVER. Samozřejmě, že i vidíte rým PRESL – FESL. Dalším tajemníkem tam byl příjmením GREGOR.A později byl i předsedou-ve stejné době jako já na DVOJCE – byli jsme tedy GREGOR byl 5 a já MOHORITA byl 2. Ano ŘEHOŘ OSVĚTLITEL. O.R. Jako OTMAR REIDL – OPERACE BENJAMIN. A jako hebrejské světlo a kůže. A jako zakladatel ARMENIAN církve po svátém BARTOLOMĚJ-BARTHOLOMAUS-BARTHOLOMEW. Jako GRÍŠA (JINDŘICH) SPURNÝ, co pracoval na M.V. u NOSEK, kterému napsal generál MORAVEC před emigrací dopis. Také jako GRIGORIJ z VLKSM, který mi nabídl jménem HOLY SPIRIT pobyt na KRYMU v roce 1991. A to už tu bylo mnohokrát dokola. Hospodářkou byla ALENA SOUČEK. Bez našeho – OVÁ to píšu. Protože to je malý SUK – SK – X – CHE. ALENA byla jako moje přítelkyně v MOSKVĚ ALICIE. ALENA-ALICE za zrcadlem. A právě to její příjmení jí spojovalo s ARGENTINOU mojí milované ALICE a s ERNESTO CHE GUEVARA-HUEVARA-HAVEL. Aby to byla pravda tak v té době pracoval na MV SSM VILÉM SUK. To je B.L.M. a CHE. SOUČEK A SUK. MALÝ A VELKÝ.

Co je ale rozhodně další argument? Tam co byl ten sekretariát OV SSM Praha 5 na ROHU náměstí 14. října a ulice PRESLA byl předtím sekretariát OV ČSM. Československého svazu mládeže. Předchůdce Socialistického svazu mládeže před Okupací v roce 1968. Stručně řečeno. Musím se přiznat, že to nevím z vlastní zkušenosti, že byl přesně tam, ale vycházím z toho že na Praze 7 byl také na ROHU ulice Jaroslava HAŠKA a naší SOCHOROVA. A myslím, že to tedy bylo pravděpodobně na té Praze 5 také tak. Že zůstal na stejné adrese. Kdo tam tehdy v dobách ČSM před rokem 1968 pracoval. V roce 1967, který je, jak víte i rokem 1919 rokem narození generála Stefan Michal Bunzák a mého otce ve Volové a rokem 1991 rokem plánovaného konce SSSR a světového komunismu tam pracovala tato sestava. Nevím, zda je úplná, ale tito lidé tam podle mé informace pracovali. Později jsem je poznal osobně, protože přešli z aparátu ČSM do aparátu SSM (snad kromě M.B. – M. BURIAN). Předseda byl M.BURIAN. To je jako německé WLASTA BURIAN. Ale hlavně je to M.B. Dalším byl KLIMA a další byla V.CÍLEK (zase bez českého -ová to píšu schválně). A s nimi tam pracoval i částečně KRO. A vy, kteří čtete a rozumíte, tak již víte, že to KRO je OKR – OCHER. A KLIMA je hebrejské MIKAL – MICHAL nebo i WASIL. A V.CILEK je VASILEK tedy VASIL, a to je i VÁCLAV. Ano poslední OPERATION OCHER plánovaná v LONDÝNĚ. Ta se tehdy neuskutečnila. Byl konec války. A plánovaná byla pochopitelně v souvislosti s budoucími potřebami vojáků-zpravodajců – zkrátka a dobře MILITARY INTELIGENCE. TŘÍ SESTER. VÁCLAV MICHAL – V.M. měl být jediný účastník této poslední OPERATION OCHRE, jako byl OTMAR REIDL – O.R. jediný účastník první OPERACE BENJAMIN. VÁCLAV MICHAL měl být v OPERATION OCHRE vysazen v uniformě vojáka WERMACHT (anagram W.MOCHORITA – WASIL MOCHORITA – rusky moje příjmení a německy jméno) ve FRANCII. Měl se dostat do protektorátu předat informace a pozemní cestou se dostat zpět až k postupujícím spojeneckým jednotkám na Západě.

KRO – OCHER také, podle mých informací v té době pracoval v budově, která stála přes náměstí. NÁRODNÍ DŮM. Ještě jednou píšu NÁRODNÍ DŮM. V KLUB F. FUTURUM-BUDOUCNOST. Ten byl založen na konci 50. let pod záštitou a dramaturgickým dohledem ČESKOSLOVENSKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. Vznikl v secesních (malíři secese MUCHA, BÍLEK – M.B.) prostorách někdejší FRANCOUZSKÉ restaurace. První živý koncert se v něm uskutečnil v roce 1961. Ano jako 1919 a 1991. Ale i jako 1947 a 1974 – číslo mého vojenského útvaru 6174. V tomto klubu pracoval v šedesátých letech BENEŠ. Ne EDWARD, ale HONZA BENEŠ. H.B. naše známé H.B. A BEN a trojzubec k tomu a také jako jméno prezidenta. A jako JAK a trojzubec k tomu JAKEŠ. HONZA BENEŠ vycestoval v roce 1968 do LONDÝNA a tam ve WATFORD navštívil klub kde hrála diskotéka. V tomto místě nebyl náhodou. Město je v HERTFORDSHIRE a psal o něm DANIEEL DEFOE. To je ten, co napsal ROBINSON CRUSOE. O ZTROSKOTANCI, který žil pouze s ČERNOCHEM – PÁTEK-FRIDAY-FREDY vyslov. Jako naše BEDŘICH-FRIDRICH-generál BEDŘICH. Knihu s názvem ROBINSONKA napsala také M.M. MARIE MAJER-MAYER asi někdy dříve znělo její příjmení. Důležité je že v tom městě teče řeka COLNE. Jako náš KOLÍN a KÖLN – COLOGNE v Německu. COLOGNE – římské město kolem roku 50 našeho letopočtu ŘÍMSKÁ osada COLONIA AGRIPPINA. U toho českého měl seskočit OTMAR REIDL OPERACE BENJAMIN a je tam kostel svatého BARTOLOMĚJE. A město, kde se narodil poslední ministr obrany v roce 1989 generál M.V. MIROSLAV VACEK. Německý KOLÍN je místem odpočinku ostatků TŘÍ KRÁLŮ. Jejich celý příběh už tady byl a nebudu jej znovu opisovat. Město WATFORD což znamená VODA a BROD, německy otrocky přeloženo WASSERFURTH, kde je i MOHORITA i VASILLY, byl v majetku opatství St. ALBANS. Ano jako ALBA-SCOTLAND a rumunská BÍLÁ. Obé je L.B. LABE – ELBA. HONZA BENEŠ po návratu také zahájil diskotéky v právě v klubu F v NÁRODNÍM DOMĚ. Vedoucí klubu s tím souhlasil. Jmenoval se BOHUMIL DURDIS. Stejně jako československý olympionik, vzpěrač BOHUMIL DURDIS, který získal v roce 1924 v PAŘÍŽI, hlavní město FRANCIE třetí místo BRONZ-BAZILIN v kategorii 67,5kg. A byl také třetí ještě jednou, tedy celkem DVAKRÁT na mistrovství světa ve vzpírání v roce 1923–123 a 9.Tak to tehdy bylo. A proč je to pravda? Protože jsem se v sedmdesátém roce s o dost starším HONZA BENEŠ seznámil. Na diskotéce. Tam jsme se vídali a aby to všechno byla pravda tak jsme jednou v takové větší partě jeli k němu domů na „mejdan“. Aby si toho ti, co měli všimli. Pak ještě vystupoval čas od času jako diskžokej v naší DVOJCE, nebo tam občas zašel a tak jsme se vídali i později v sedmdesátých letech.

KRO – OCHER pak později to už v sedmdesátých a osmdesátých letech pracoval v klubu ADRIA na VÁCLAVSKÉM náměstí. Hotel ADRIA. Tak se jmenoval náš klub původně restaurace TRITON. Jděte se podívat dolů do restaurace TRITON. Vypadá stejně jako tehdy náš klub. Ano jako syn POSEIDÓN-NEPTUN. Jehož socha stojí na náměstí 14.října a v anglickém BRISTOL (také hotel ve VÍDNI naproti hotel SACHER s krejčovstvím JUNGMANN). Stále tam je v restauraci TRITON reliéf ORFEUS – OR a převozníka do záhrobí země HÁDA jménem CHÁRON. A vy si hned vzpomenete na našeho převozníka ANDRLE zvaného ONKEL z HORNÍ POČAPLY. Který nás převážel za korunu na druhou stranu LABE do POČEPLIC. Vlastně do SUDET. V místě, kde přejížděli tanky československé armády po dně LABE a místě co stavěli sapéři-ženisté-engineers pontonové mosty. A já jsem u toho pochopitelně nesměl chybět jako kluk. A také si vzpomenete na dalšího „převozníka“. Pilota RAF ANDRLE. Který zahynul při plnění úkolů. I na rozhlednu na vrchu ANDRLE CHLUM u ÚSTÍ nad ORLICÍ. A s tím vším i na herečka I.A. IVANA ANDRLE (-OVÁ). Název klubu byl ADRIA, stejně jako hotel, ve kterém byl provozován, a to je i DR.IA. Doktor Osel – Vosel -Vasil. Nebo auto značky města BERLIN. S medvědem ve znaku. A na červenobílé vlajce. Aby to byla pravda tak je v Praze ještě PALÁC ADRIA. Na ROHU JUNGMANOVA náměstí a JUNGMANOVA ulice a NÁRODNÍ třídy. Ten byl vystavěn ve stylu RONDOKUBISMUS v letech 1922-1925. X tančících postav (10 postav) v prvním patře ztvárnil ADOLF MAYERL. A je to dům sousedící s domem plukovníka WIMMER, který tam v něm hostil generalissimus SUVOROV. Na NÁRODNÍ TŘÍDĚ. SUVOROV se vracel na příkaz cara PAVLA domů do RUSKA po vítězném tažení v ITÁLII. Obsadil MILAN. A porazil generály NAPOLEONA.

Psal jsem ten název budovy NÁRODNÍ DŮM velkými písmeny. Co nás spojuje v OPERACI BENJAMIN. Zcela zásadní je jméno architekta. Jmenoval se ALOIS ČENSKÝ. A byl také architektem VINOHRADSKÉHO DIVADLA. ARMÁDNÍHO DIVADLA na náměstí MÍRU. U domu ŽELEZNIČÁŘŮ a kostela svaté LUDMILY naproti našemu sekretariátu OV SSM DVOJKA v PALÁC VALDEK a mojí škole AUTOMECHANIKŮ, do které jsem nikdy nechodil, protože byla v rekonstrukci. Pravda je to proto, že se v roce 1987 na sjezdu SSM kde jsem se stal předsedou ÚV SSM se stal členem ústředního výboru SSM herec JAN ČENSKÝ. Také HONZA ČENSKÝ – H.C. – CH – CHE. Proč to je všechno pravda? Architektu ČENSKÉMU pomáhal EDUARD MESTEK. Tak se jmenoval jeden pozdější funkcionář KSČ. Ten byl KAREL MESTEK. Členem KSČ se stal v roce 1932 (123 a 9). Byl vězněn v MAUTHAUSEN GUSSEN – M.G. Spolu s ANTONÍN NOVOTNÝ a JIŘÍ HENDRYCH (manželka mého bratrance PETR GEBLT je V.H. VLADIMÍRA HENDRYCH, otec byl plukovník ČSLA a jsou z OPAVA – HRADEC u OPAVY a dalších míst tam u HLUČÍN a PRAJZSKA). MESTEK patřil k tomu nejortodoxnějšímu křídlu po Okupaci v roce 1968. A zúčastňoval se akcí jimi organizovaných v sále ČECHIE LIBEŇ – EL CHE a LEE BEN. To vy již víte, že je tam nasměrovali „VOJÁCI“. Jako ukazatel na značku LIBEŇ – LIBEN – LEE BEN. Byl tam totiž také jeden sjezd KSČ mezi válkami. Ulice, kde je ČECHIE se jmenuje PODLIPNÉHO. To byl pražský představitel organizace SOKOL. Bydlel, ale v BARTOLOMĚJSKÉ ulici nedaleko od policejního ředitelství, kde pracoval první manžel mojí matky jako policejní pyrotechnik v průběhu Druhé světové války a kde je kostel svatého BARTOLOMĚJE. Pokud si dobře vzpomínám tak žil MESTEK a jeho dcera hlasatelka-redaktorka v televizi u nás na LETENSKÉ PLÁNI. Na tak zvaném MOLOCHOV. Naproti M.V. MINISTERSTVU VNITRA. Dalším pomocníkem architekta ČENSKÉHO vedle MESTEK byl PAČ. To je zřejmé. PČ – RČ – LČ – EL ČE – EL CHE. Byl ještě ke všemu GUSTAV, tedy AUGUSTIN. Když vidím jméno GUSTAV PAČ nemohu nevzpomenout na jméno hokejisty RUDOLF POTSCH – POČ se to vysloví. Ten byl z BRNO. Trénoval – velel v BRNO (BRUN-BERN-BRUNNER atd) i v DUKLA TRENČÍN (TRITON, TRE, TOR, TORRO TORINO atd.) a, a to je extrémně důležité PARTYZÁN BĚLEHRAD (BÍLÝ a PARTYZÁN). Před 1989 ještě v OLOMOUC-MCL souhlásky-WASIL. Na výzdobě interiéru NÁRODNÍHO DOMU se také podílel pražský sochař JOSEF PEKÁREK. Malý pekař, ten, co dělá s PEC a HORNO a OWEN. S OHNĚM, co i svítí jako OR. MICHAL PEKÁREK byl také pracovník mého sekretariátu jako předsedy ÚV SSM v roce 1989. I v období 17.listopadu. HOLY SPIRIT mně ho doporučil jako pracovníka ministerstva vnitra M.V. Dalším, kdo se podílel na výzdobě NÁRODNÍHO DOMU byl ANTONÍN MÁRA a JAN MAYER. MAYER znáte dobře a MÁRA je možné brát také jako příbuzné jméno jménu MAYER-MEIR. Je to naše bez samohlásek MR. Anebo je to MARA. Slovenské domácí MARIE. A teta MAŘA z BRUNTÁLU. Nejdůležitější spojnicí s prací DVOJKY je ale jméno malíře, který přispěl k výzdobě lidové restaurace. Jmenoval se LADISLAV NOVÁK. Samozřejmě, že vy víte, že můj otec říkával že MOHORITA je na Podkarpatské Rusi stejně frekventované jako v Čechách NOVÁK. A také víte, že to je anagram VANĚK a i KONĚV. LADISLAV je i VASIL. Stejného jména i příjmení byl i LADISLAV NOVÁK. 6. vedoucí kanceláře prezidenta republiky. Správně TŘÍ PREZIDENTŮ. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ – A.Z. – Z.A. Kolem jehož rakve na Pražském Hradě mě provedla jako pětiletého moje matka. Byl KAMENÍK, profesí. Za války byl vězněn v koncentračním táboře SACHSENHAUSEN – ORANINEBURG. Tam co byli po uzavření vysokých škol po 17. LISTOPADU 1939 uvězněni funkcionáři studentů z českých vysokých škol. Dalším byl ANTONÍN NOVOTNÝ. Ten byl ZÁMEČNÍK-SMITH-ŠMÍD. Byl vězněn v koncentračním táboře MAUTHAUSEN GUSEN – M.G. A třetím byl LUDVÍK SVOBODA. VOJÁK a LEGIONÁŘ a velitel mého otce a jmenovec mojí manželky e její rodiny SVOBODA. Právě proto byl tento LADISLAV NOVÁK vedoucím kanceláře TŘÍ prezidentů, protože LADISLAV NOVÁK maloval v LIDOVÉ restauraci v NÁRODNÍM DOMĚ. Malíř NOVÁK se totiž narodil dne 7. října. A to je, jak vy dobře víte seskok skupiny ARAP mého otce. A minus DVA je to 5. října to se narodil VÁCLAV HAVEL. A plus DVA je to 9. říjen kdy „zemřel“ ERNESTO CHE GUEVARA – ukrajinsky HEVARA – HAVEL. A krát DVA je to 14.října. Tak jak se jmenuje náměstí, na kterém NÁRODNÍ DŮM stojí. A je to i 14. března. Narození mojí milované tety AURÉLIE ŠIDLÁK, zvané teta ZLATA. Narození ALBERT EINSTEIN, co žil u tohoto NÁRODNÍHO DOMU v LESNICKÉ ulici. A odlet MORAVEC v čele 11 do LONDÝNA, letadlem KLM přes AMSTERDAM. Manželka malíře se jmenoval ČERMÁK (-ová) jako starosta CHICAGO-ILLINOIS – I.CH. – EL CHE. Který zachránil život americkému prezidentovi při atentátu. Byl starostou tohoto amerického města imigrantů. Manželka NOVÁK pocházela z obce ŽHERY v okrese KOLÍN. ŽEHRA byl vedoucí oddělení na ÚV SSM. A odcházel po mém zvolení předsedou ÚV SSM. Malíř NOVÁK má na seznamu řadu prací. Jedna ukázka sgrafita novorenesančního ŘEZNICKÉHO domu na nároží BUBENSKÉHO nábřeží a ARGENTINSKÉ ulice v blízkosti našeho domu. A v ulici ŘEZNICKÁ jsme měli jako pražské SSM další KLUB. Malíř LADISLAV NOVÁK zemřel dne 16. ledna 1944. To je děleno DVĚMA i 8. ledna. Datum svatby mého otce a mojí matky v roce 1949. PĚT let na to. Ten druhý NOVÁK před tím, než se stal vedoucím kanceláře prezidenta pracoval na ROH. Od osvobození pracoval na ROH a tam poznal ANTONÍNA ZÁPOTOCKÉHO, který stál v čele ROH. Jeho manželka byla také VLASTA. Příjmením ŽAMPACH. Zvláštní příjmení v různých variantách. Svatbu měli dne 12. března 1949. Čtyři dny před narozením mojí sestry. Přesně, včetně roku. A DVA dny před již několikrát dnes zmíněným 14. březnem a tedy i 14. říjnem, a tedy děleno DVĚMA i 7. říjnem dnem narození LADISLAVA NOVÁKA malíře. Jiného roku pochopitelně. Dávno v 19.století v roce 1865. Svědky na svatbě jim tehdy byl právě ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ – A.Z. a JOSEF KOLSKÝ. KOL znamená hebrejské VŠECHNO. Ale také K.L. – EL CHE. Zajímavé je to že LADISLAV NOVÁK byl s prezidentem LUDVÍK SVOBODA a dalšími ve dnech Okupace v roce 1968 v MOSKVĚ. Patřil, ale do skupiny těch, kteří byli vyloučeni KSČ. Po krátkém působení ve funkci velvyslance v SAR. SAR je hebrejský akronym slova SHERUTIM. SLUŽBA – A to je BASIL 2 – DVOJKA. Důležité je i to že po vyloučení z KSČ si přivydělával překlady pod jménem SVAROVSKÝ VOJTĚCH. Tak se jmenoval předseda ONV u nás na DVOJCE. Ten byl ale myslím BŘETISLAV a sídlil v domě mezi naším palác VALDEK a mojí školou automechaniků do které jsem nikdy nechodil. Na náměstí MÍRU. A druhé jméno, které NOVÁK používal bylo PROCHÁZKA. A těmi jsem byl přímo obklopen. Ale to už tu také bylo mnohokrát a mnohokrát. S LADISLAVEM NOVÁK jsem se seznámil v listopadových dnech roku 1989. A pak jsme se ještě vídali. Patřil ale ke skupině vyloučených komunistů – komunistů. Ne členstvím, ale přesvědčením. Skončil sice v Sociální Demokracii, ale konec konců to byla tehdy po roce 1990 pobočka komunistické strany. V čele s Miroslavem Šloufem. A dalšími pražskými pohrobky KAPEK VÍT. To je ale zase jiný příběh.

Co dokazuje že moje tvrzení o spojení a návaznosti vojenských operací jak mírových, tak válečných pod vedením TŘÍ SESTER jsou pravdivá? V roce 1936 se totiž v NÁRODNÍM DOMĚ na SMÍCHOVĚ uskutečnil VII. sjezd KSČ. Nebyl tam náhodou. Tam totiž vyhlásila KSČ program LIDOVÉ FRONTY po vzoru FRANCOUZSKÝCH komunistů. Jeho podstata byla v celonárodním spojenectví a odporu proti nastupujícímu fašismu a nacismu. TOTALITĚ. Sjezd KSČ se pak už nesešel do vítezství spojenců ve Druhé světové válce. A ten následující VIII. byl po válce v roce 1946 v pražské LUCERNĚ. Ano tam co byla dne 12. listopadu (Svatořečení ANEŽKA, stejné jméno jako první manželka GRÍŠA-GRIGORIJ-JINDŘICH SPURNÝ) 1989 moje Celostátní konference SSM. V LUCERNĚ u HAVLŮ. Za účasti rozhodujících osob z vedení KSČ s JAKEŠ v čele. ŠLO TEDY TEHDY V ROCE 1936 O ZAHÁJENÍ VYTVOŘENÍ ŠIROKÉ PODZEMNÍ ILEGÁLNÍ AKTIVITY S OHLEDEM NA NASTUPUJÍCÍ TOTALITY. OBĚ. VOJÁKY prezidenta MASARYKA a BENEŠE. M.B. Sjezd byl totiž ve dnech 11. až 14. dubna. A vy víte že 14. dubna je i 14. září, a to se narodil JAN MASARYK a zemřel TOMÁŠ GARIQUE MASARYK. Plus, DVA je to 16. dubna. Vysazení OTMAR REIDL O.R. v OPERACI BENJAMIN O.B. Ne u KOLÍNA ale u LANDECK, INNSBRUCK, RAKOUSKO. 14. září plus DVA je i 16. září. Svátek SVATÉ LUDMILY. A je to také 19. září. Datum mého narození a svátek ZITA. Matka OTTO a manželka KAREL CÍSAŘ RAKOUSKO.

Proč píšou, že nejprve po založení KSČ v roce 1921 bylo spousta sjezdů a v třicátých letech zpomalily? Protože právě tento měl být VII. SEDMÝ. Vy víte proč. BEERSHEVA místo v Izraeli, kde uzavřel ABRAHÁM smlouvu je také po našem „7 piv“. A je tam AMBRAHÁM WELL-GUT-FUENTE – STUDNA. Je to i VARSOVIA-WASILY.BERŠEVA-VARŠAVA. 7 bylo 7 Stalinových „mrakodrapů“ v MOSKVĚ. V MADRID-MEGRIT je 7 komínů na budově ze které ovládali Španělé kolonie, v LISBOA – BASIL-ISABEL je ŽELEZNIČNÍ stanice VOKZAL – VAZILEK, která se jmenuje 7 ŘEK. A u nás v domě v SOCHOROVA na PRAZE 7 bydlel pan VENTA, španělsky prodej a hebrejsky je to MECHIRA. A kdo prodává je MECHIROT. Pan VENTA zpíval s Kocourkovskými učiteli v kabaretu „ČERVENÁ SEDMA“. S jeho dcerou jsem v roce 1987 měnil byt. V našem domě přímo. Na její požádání. Na Praze 7 je i TROJA. (připomínám TRITON) A co je symbolem TROJA určitě víte. Tam zase bydlel EMIL ZÁTOPEK – VYTRVALEC s manželkou házející SHAKE SPEAR – OŠTĚP. Oba se narodili ve stejný den jako já. 19.09. Ale to už tu také bylo a podrobně dříve. Jenom to tak trochu připomínám.

Proto jsem psal o MESTEK architekt NÁRODNÍHO DOMU a MESTEK komunista, protože je pravděpodobné že se tohoto VII. sjezdu KSČ v NÁRODNÍM DOMĚ v roce 1936 zúčastnil. Narodil se v roce 1907, (jako můj strýc PETR MOHORITA) a bylo mu 29 let. Je to tedy možné. To se ale asi nedozvíme, zda to tak bylo nebo ne. I proto, že MESTEK je i MŮSTEK. MALÝ MOST – LITTLE BRIDGE – M.M. a L.B MOST pri BRATISLAVĚ a město MOST v Čechách-BRÜX v němčině, a tak i M.B. MESTEK se narodil na SLAPY. Nedaleko (cca 9 km) HRADIŠTKO, kde zemřel-zahynul první manžel mojí matky, pyrotechnik v závěru Druhé světové války. A je to anagram PLASY. O těch bude řeč v dalším pokračování. Samozřejmě je to i anagram PLESY-BALLS – BASILLY. Vy samozřejmě víte, že 1907. je i 19.07. A to je minus DVA zcela rozhodující datum17.07. I 17.01. Narození mého strýce IVAN MOHORITA. A také je to 19.01. datum prvních voleb po LISTOPADOVÉ REVOLUCI v NĚMECKU v takzvané německé VÝMAR – WEIMAR REPUBLIC. V roce 1919.

Všichni, kteří pracovali tam v místě kde stojí NÁRODNÍ DŮM určitě přecházeli a procházeli náměstím 14. října. A tak museli ti, kteří tam pracovali a žili až v letech po Únorovém převratu procházet kolem kašny. S NEPTUN-POSEIODÓN-otcem TRITON. Králem moří. Který jak si hned vzpomínáte má také sochu v BRISTOL. Socha v BRISTOL je BASIL LT. Je i VRSTL – VRŠŤALA – KLAUN FERDINAND. Tato socha byla vztyčena a dodnes stojí na AUGUSTINE parade. Vytyčena byla dne 19. srpna 1949. V den narozenin generál STEFAN MICHAL BUNZÁK. Minus DVA 17.SRPEN 1919 křtiny mého otce na METER. A plus DVA 21. SRPEN. Klíčové datum v našich dějinách – 21. SRPEN 1968 i 21.SRPEN 1991. A když 21.SRPEN tak i 12.SRPEN. Datum narození mého otce v roce 1919. A když 12.SRPEN tak i 12.08. A to je americkým způsobem psaní dat i 08.12. Datum narození mojí manželky VLASTA-PATTY SVOBODA v PLZNI. Do města BRISTOL umístila britská MI6 zběha z ruské sovětské GRU jménem B.REZUN – BREZUN-BEREZIN-BREZHNEV. A v BRITÁNII byl přejmenován na SUVOROV.

Ta KAŠNA (německy BRUNNEN a anglicky FOUNTAINE španělsky FUENTE ve skotské gaelštině FUARAN a v hebrejštině MIZRAKA) má svojí historii. Objednali si ji totiž hrabě JAN JIŘÍ JÁCHYM SLAVATA z CHLUM a KOŠUMBERK a jeho manželka KATEŘINA rozená z MONTFORT. A vy víte, že v naší rusko-latině je MONTFORT i MOHORITA F je P, a to je R, a to je L. Je to i HOR BROD. H.B. H. BROD. SLAVATA byl HONZA, a tak tedy H.S. HOLY SPIRIT. Proč? Protože jeho příjmení je SLAVATA – VASIL TA. Proto byl zřízen Západní vojenský okruh ve městě TÁBOR a prvním jeho velitelem se stal generálplukovník VASIL VALO. Můj KMOTR. Nejdéle sloužícím velitelem tohoto okruhu byl generál VESELÝ-VASILY. Od roku 1971 až do roku 1985. V tom městě odkud vyrazil HAŠKŮV ŠVEJK pěšky do ČESKÝCH BUDĚJOVIC. A v první etapě, z TÁBOR do MILEVSKO – VASILEK M, jestli to tak mohu napsat procházel kousek nad statkem rodiny HAVEL. A právě teď si vzpomínáte na v červenci 1989 v kasárnách BARACOA v HAVANĚ, na ostrově KUBA popraveného generála ARNALDO OCHOA SANCHEZ, velitele ZÁPADNÍHO okruhu na ostrově KUBA. SLAVATA kašnu možná ani neviděl, protože zemřel v roce jejího dokončení, v roce 1689. A to je, jak víte i 1968 a i 1989.

Kašna stála na pozemcích, které zakoupil textilní podnikatel ARON BEER PRZIBRAM. Ano BEER jako BEERSHEVA. A AR – ON. V mém příběhu je ale nejdůležitější že byl PRZIBRAM. Tam sídlila 1. ARMÁDA v letech totality a velmi pravděpodobně u této 1. ARMÁDY sloužili i oba generálové. I VASIL VALO i VESELÝ. A určitě generál BUNZÁK MICHAL STEFAN. V okrese PŘÍBRAM jsou ale i POČAPLY. A z tohoto okresu se přiženil do HORNÍ POČAPLY učitel V.M. VÁCLAV MEDAL. Narodil se v TRHOVÉ DUŠNÍKY. Ano TRH – MARKET-MOKORITA a DUCHOVÉ-ROCH-RUACH atd. Pravda to je proto, že se narodil také v AUGUST den 25 a rok 1916. Jako můj otec v AUGUST a rok 1919. A rok 52 kdy jsem se narodil já. Ale také den 25 plus DVA je 27 a to je i 12. A tak se narodil s mým otcem ve „stejný“ den i „stejný“ rok. 12.AUGUST, a i po našem „stejný“ rok. Jeho dcera V.M. VĚRA MEDAL se stala manželkou mého bývalého nevlastního bratra, který sloužil v LITOMĚRICE kasárna JIŘÍHO z PODĚBRAD. Vzpomínáte? Svatba v PALÁCI MERKUR. Na konci REVOLUČNÍ ulice u VLTAVY. Té REVOLUČNÍ ulice, která začínána náměstí REPUBLIKY u kasáren JIŘÍHO z PODĚBRAD, kde sloužil skladatel TYL-L.T. a generál BUNZÁK a kde je i PALÁC KOTVA, kde sídlili moje a otcovi VOJENSKÉ STAVBY. Už rozumíte? VOJENSKÉ STAVBY. Co to znamená VOJENSKÉ STAVBY. Tedy také znamená, kromě toho, že to byl stavení podnik, kterému otec dodával vojáky na stavby z HORNÍ POČERNICE, H.P. a ja jsem se tam vyučil na CAR MECHANIK – AUTOMECHANIK a získal kvalifikační průkaz pracovníka ve stavebnictví.

Syn pana ARON BEER PRZIBRAM věnoval sochu NEPTUNA obci SMÍCHOV. V roce 1894. A ta ji dala postavit před budovu kasáren nazvaných jménem ALBRECHT. Na náměstí pojmenovaném KINSKÝ. Místo ní tam byl postaven v roce 1945 tank Rudé armády. Ten s číslem 23. Vy samozřejmě víte že 23 je i rok 1775. Vznik US ARMY a US NAVY a US MARINE. Byl to tank označený výrobcem jako IS – 2. SECRET INTELIGENCE DVOJKA. V našem překladu. Proto tam byl tento, a ne ten co skutečně vjel do PRAHY první a, za který byl tento tank vydáván. Pomník byl slavnostně „odhalen“ dne 29.července 1945. Je to i 26. červenec svátek ANNA a revoluční výbory na KUBĚ – MOVIMIENTO de 26.JULIO. Byl tam tehdy I.S. KONEV-NOVAK, VANEK. A jmény I.S. – SECRET INTELIGENCE. To je ten MARSHALL-MARŠÁL, který stál v čele soudu s L.B. LAVRENTIJ BERIJA, který byl na základě rozsudku tohoto soudu popraven dne 12.23. moje rodné číslo 123 a DVOJKA.

A kašna se dostala právě na náměstí 14. října. Proč to je celé OPERACE BENJAMIN? Protože jsem jako malý kluk, ještě předškolák jednou jel s mojí matkou do nás ze SOCHOROVA do kasáren ALBRECHTA. Na náměstí KINSKÝCH. Jela tam k lékaři. A mě si odvedli dva vojáci a nechali mě prolézat celé dopoledne tanky nebo obrněné transportéry. Už nevím, co přesně to bylo.

Popis kašny na Wikipedia:

„Troj etážové architektonické uspořádání tří nádrží osově nad sebou na středním sloupu (balustrové noze) je typické pro rané baroko a středoevropské zvyklosti. Spodní nádrž má laločnatý přibližně kruhový půdorys a zaoblenou poprseň. Kolem spodní poloviny sloupu jsou vytesány tři postavy medvědů, kteří stojí na zadních a vzájemně se drží předními tlapami. Na hlavách nesou mělkou vanu střední nádrže, na níž jsou vytesané čtyři chrliče ve tvaru maskaronů a žebrované lastury. Horní část sloupu má opět balustrový tvar a je zdobena plastickými listy. Nese nejmenší nádrž se sochou Neptuna. Neptun je zobrazen v pohybu s rozevlátou drapérií kolem paží, jedoucí na třech delfínech a opřený o trojzubec. Zepředu jeho nahotu zakrývá ocas jednoho z delfínů.“

Vy samozřejmě víte, že LASTURA je s latinským U je i V i SLAVATA. Tedy i VASIL TA. Je to i symbol TRITÓNA spolu s TROJZUBCEM, který má i jeho otec POSEIDÓN-NEPTUN. Ale také je to symbol SANTIAGO de COMPOSTELA. JAMES from MILKY WAY-M.W. JAKUB-KUBA, z MLÉČNÉ DRÁHY. Ve stejnojmenném městě. S jeho slavným kostelem v GALICIA-HALIČ. Z regionu odkud přišel otec FIDEL CASTRO na ostrov KUBA. SANTIAGO ochránce Španělska při jeho bojích s MAURY-OKUPANTY IBERIE. TŘI medvědi jsou i ve znaku TŘÍ hlavních měst třech evropských států – BERN, BERLIN, MADRID. B.B.M. Tak také V.V.M. Protože je MEDVĚD ale také symbol na vlajce PODKARPATSKÉ RUSI symbolizuje i TŘI KRÁLE. Ty z našeho příběhu. Z VOLOVÉ. Můj otec VASIL METER MOHORITA, IVAN MOHORITA a STEFAN MICHAL BUNZÁK. A je i spojen s VÁCLAV MEDAL. Protože MED VĚD je ten, co ví kde je MED. Samozřejmě, že má NEPTUN v rukou TROJZUBEC. Symbol UKRAJINY. Ale také ruské a hebrejské písmeno EŠ. Které se píše v angličtině jako SH. HOLY SPIRIT nebo jestli chcete tak i SPEJBL a HURVÍNEK, kteří byli z PLZNĚ. A po Druhé světové válce sídlili u nás na DVOJCE v ulici ŘÍMSKÁ.

A proč je i toto pravda? V roce 1990 jsem z rukou velvyslance SSSR a pak i posledního ministra zahraničí SSSR příjmením PANKIN (PAN KIN – a srovnej s původem slova KINSKÝ) dostal pozvání prezidenta SSSR na pobyt na FOROS na KRYMU. V zařízení, které sousedilo s rezidencí prezidenta GORBAČOV – HORBAČOV – HROBAČOV. To už tady také bylo. Tam se se mnou dal do rozhovoru jediný spolupracovník GORBAČOVA, který tam byl tehdy také na dovolené. Byl to akademik a tajemník ÚV KSSS a jmenoval se MEDVĚDĚV. Ostatní nikoliv. Například PRIMAKOV měl stůl hned vedle našeho a s tím jsem se jenom zdravil. A FROLOV šéfredaktor komunistické PRAVDA také tak. MODROW šéf východoněmeckých komunistů dělal že nemluví rusky když jsem ho oslovil. A vyhýbal se mi. A tak jsem komunikoval jenom s KWASNIEVSKIM, se kterým jsme se znali z mládežnické spolupráce POLSKA a ČESKOSLOVENSKA a s představitelem socialistů BELGIE panem SPITALS. A tak jsem setrval u moře v plavkách v přátelském rozhovoru pouze s akademikem MEDVĚDĚVEM. Jednoho dne jsem dostal nabídku na druhý den organizovanou velmi ranní vyjížďku na moře. Byl to výlet mezi černomořské DELFÍNY. První, co mě zaujalo jako automechanika a znalce automobilů bylo to, že člun, na kterém jsme měli vyjet na moře měl motory švédské automobilové firmy VOLVO. Ano jako VOLOVÉ. A tak jsem se po rozhovoru s MEDVĚDĚVEM jel s motory VOLVO podívat na VODU na DELFÍNY. Na ČERNÉ MOŘE. BLACK SEA. JAM ŠACHOR (přesně HAJAM HAŠACHOR HA je člen). To je hebrejsky ČERNÁ. Ne SOCHOR ani SACHER ani SACHAR ani SACHAROV ale ŠACHOR.

DELFÍNI jsou ale také oblíbenou turistickou atrakcí u ARISAGE. Ve SKOTSKU-ALBA. Kde byla PROTECTIVE AREA v době Druhé světové války a kde se cvičili i naši vojáci, U ostrova RUM a dalších SMALL ISLANDS-S.I.

Co je ale důkazem o spolupráci TŘÍ SESTER. A zcela nevyvratitelným? Kašna byla dílem pražského sochaře jménem H.KOHL. Vidíte dobře. H. KOHL. Jako HELMUT KOHL – kancléř sjednotitel. Pravda je to proto, že HELMUT je anagram HMLT – MOHORITA. KOHL je česky ZELÍ. Tedy jeho jméno a příjmení MOHORITA L.Z. – EL CHE. Byl i MICHAEL JOSEF. HELMUT PEPA MICHAEL KOHL – H.P. a MICHAEL jako generál BUNZÁK a VÁCLAV MICHAL Operace OCHRE a jako GORBAČOV-HORBAČOV. HELMUTH KOHL se narodil ve městě LUDWIGSHAVEN. Ano LUDVÍK. Jako LUDVÍK SVOBODA. Který bojoval u ZBOROVA, po kterém se jmenuje ulice u kašny. To město je v PORÝNÍ – FALC. Ano FALC – PALC – PALEC. Jako PALEČEK a PALACKÝ. Manželka H.KOHL byla rozená RICHTER. To bylo původní jméno armádního generála OTAKAR RYTÍŘ – O.R. z V.M. VYSOKÉ MÝTO v okrese U.O. ÚSTÍ nad ORLICÍ. Spolubojovníka LUDVÍK SVOBODA mého otce. A v Ú.O. můj otec pracoval na budování opevnění před Druhou světovou válkou. A je tam rozhledna ANDRLŮV CHLUM. A nakonec KANCLÉŘ se narodil dne 3. dubna. Krát DVA podle MORAVCE je to 6.dubna. A to se narodil můj děda KAREL GEBLT. S manželkou PREIS jako ulice PRESL také tam u kašny.

Ten náš sochař ze 17. století byl H.KOHL – HYERONYMUS KOHL a stejně jako jeho otec. Byl HYERONYMUS jako malíř BOSCH. A vy si možná vzpomenete, že v našem obývacím pokoji v SOCHOROVA visel obraz podepsaný BOSCH. HYERONYMUS BOSCH to nebyl. Byl to jenom nějaký malíř jménem BOSCH. Potvrdil mně to odborník, kterému jsem obraz ukázal. H.KOHL ale vytvořil i další kašnu. A ta je dodnes umístěna na P.H. – PRAŽSKÉM HRADU. A aby to všechno bylo, jak má, tak je tato kašna na DRUHÉM nádvoří. Hned vedle STUDNY – WELL – FUENTE – GUT – hebrejsky NO.

Sochař H.KOHL se narodil pravděpodobně v roce 1632 v HORNÍ SLAVKOV. Ten pravděpodobný rok vychází samozřejmě z toho, že obsahuje magické 1 a 2 a 3 a 6 tedy i 9. H.S. je HOLY SPIRIT. A SLAVKOV je VASILKOV. SLAVKOV je také na Jižní Moravě u města BRNO – BRUNN-BRAUN-BEROUN atd. Místo pozdější bitvy TŘÍ CÍSAŘŮ. TŘÍ CÍSAŘŮ znamená DVA plus JEDEN. NAPOLEON versus RUSKÝ CAR a RAKOUSKÝ CÍSAŘ. A tak jsou oba příběhy propojeny. Aby to byla pravda tak je u KARLOVY VARY SLAVKOVSKÝ LES. Tam pobýval GOETHE z VÝMAR-WEIMAR. Otec H.KOHL byl také H.KOHL také HYERONYMUS a matka byla CATHARINA PAULUS. Jako maršál PAULUS, který se vzdal u STALINGRADU. A jak můžete vidět nahoře na obrázku kašny H.KOHL z DRUHÉHO nádvoří PRAŽSKÉHO HRADU i socha svatého PAULUS v pozadí kašny. Spolu se svatým PETRUS. A vy víte, že PAULUS byl ŠAVEL, a tedy i VASIL. A PETR byl mého otce bratr. A já s mým bratrancem PETR. Skoro přesně stejně starý jako já, se kterým jsem trávil dětství v H.P. HORNÍ POČAPLY a kteří žili v ulici M.G. -MLADÉ GARDY u nás na PRAZE 7.

H.KOHL se dal v PRAZE na šest let do učení k ARNOŠT(ERNEST) JAN HEIDELBERG. A NYNÍ VELKÝ POZOR! ALMA MATER H. KOHL KANCLÉŘE SJEDNOTITELE JE UNIVERZITA V NĚMECKÉM MĚSTĚ HEIDELBERG. H.KOHL sochař se oženil s vdovou po kameníkovi SEVEROVI. SEVERIN FLORIAN z VELEŠOVIC se jmenoval otec prvního manžela mojí matky, který se nevrátil z ruské fronty v První světové válce. Sochař H.KOHL vlastnil v PRAZE na HRADČANECH dva domy. Jeden byl „U MODRÉ HVĚZDY“ a vy víte, že tak se jmenoval český film natočený roce 1941 (i 1991 i 1919). A vy si vzpomínáte, že právě do hotelu stejného jména mě odvedli DVA GRUZÍNCI z GRUZIE-GEORGIA někdy v roce 1970 na takový menší flám. Byl na PRAZE 9. A druhý dům byl „U TŘÍ ŽLUTÝCH RŮŽÍ“. A vy si vzpomínáte na píseň ŽLUTÉ RŮŽE Z TEXASU. A TEXAS má podobnou vlajku s CHILE, s hlavním městem SANTIAGO-JAKUB-KUBA. Kromě nevlastního syna příjmením SEVERA patřil mezi sochařovi učně a tovaryše také František PREISS. Pokračovatel díla H.KOHL. A VY VÍTE, ŽE MOJE PRABABIČKA BYLA PREIS. A ŽE U KAŠNY NA NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA JE ULICE PRESL-PREIS.

Mezi nejznámější díla sochaře patří kazatelna v kostele svatého VOJTĚCHA v BROUMOV-B.L.M. A VOJTĚCH je ADALBERT-ALBERT. A připomínám i přejmenovaný kostel na řece TIBERA v ŘÍMĚ. Z VOJTĚCH na BARTOLOMĚJ. V BROUMOV je klášter BENEDIKTÝNŮ – BEN. Dalším jejich klášterem je v PRAZE BŘEVNOV. U SVATÉ MARKÉTY – také MARGHARETA a MARINE. Kde jsem byl na pohřbu básníka SEIFERTA. Návrh na toto dílo vytvořil malostranský malíř HESSE. O tom si přečtete ve druhém dílu. Pomáhal mu také malostranský truhlář M.V. Matěj VOCKINGER-VASILEK ING. Dalším dílem sochař byl socha svaté VORŠILY v kostele svaté VORŠILY v BARCHOV. A to vy víte, že VORŠILY je VASILLY. Z jeho dílny také pochází socha svatého AUGUSTINA v kostele svatého TOMÁŠE v malostranském kostele svatého TOMÁŠE. A vy si vzpomínáte, že tam v domě vedle u kostela svatého TOMÁŠE jsem byl jednou na večírku doma v bytě u pražského diskžokeje JAKUB JAKOUBEK. DVAKRÁT KUBA nebo SANTIAGO atd. Nahoře na snímku je ta sochařova DRUHÁ kašna. Ta na DRUHÉM nádvoří Pražského Hradu. Ta byla vytvořena v roce 1686. A to víte, že je i 1968 i 1989. Říká se jí LEOPOLDOVA. Vznikla v době vlády císaře LEOPOLDA I. A hned vidíte, že to je další návod v naší komunikaci. LEOPOLD I. je i L.I. tedy LEE – lee-199 -CIC- 19.09-1909. Ale také návod k tomu že malé L je i I. JEDNIČKA. Na této kašně pracoval s FRANCESCO BARTOLOMEO Della TORRE. To byl KAMENÍK původem z UHER. Města RÁB(L.B.) UHRY v dnešním MAĎARSKU. Narodil se ale v ITÁLII v roce 1627. Zemřel v PRAZE dne 28.září 1687. A vy víte, že BARTOLOMEO a TORRE a KAMENÍK jsou zcela klíčové značky v mém příběhu. Narodil se v ITÁLII v roce 1627. A to je i rok 1972 kdy já jsem poprvé v životě do ITÁLIE cestoval za spolužákem VITTORIO ze školy VLKSM v MOSKVĚ. Kam jsem cestoval? Do COMO, LOMBARDY. Kde se narodil BARTOLOMEO della TORRE? V RAMPONIO VERNA. A to je, jak vy již víte i R.V. – L.V. – L.B. A kde se nachází RAMPONIO VERNA? V PROVINCII COMO, REGION LOMBARDY. Zemřel podle našeho děleno DVĚMA 14.září. Zcela klíčové v mém příběhu. Úmrtí T.G.M. narození JAN MASARYK a seskok skupiny WOLFRAM. A teď si vzpomínáte, že moje láska a přítelkyně ve škole VLKSM v MOSKVĚ byla LOMBARDELLI a v LONDÝNĚ je LOMBARD street, na které otevřel LLOYD první kavárnu. Jako BENJAMIN LLOYD, hrdina z občanské války v USA, narozený v LIVERPOOL, námořník z lodi WYALUSING (ING.WASIL), podle města založeného MORAVSKÝMI BRATRY-M.B. v USA. Ulice LOMBARD street je vedle THREENEEDLE street a BARTHOLOMEW street. A vedle BANK of ENGLAND. V místě DRUHÉHO zastavení oznamovatele úmrtí královny ELISABETH II. a nástup nového krále KAREL III. Před pár dny. Jde pravděpodobně o standardně DRUHÉ místo pro taková důležitá oznámení.

Sochař H.KOHL pracoval rovněž v kostele svatého KLIMENTA. A to už tady bylo popsáno velmi podrobně. DVA plus JEDEN kostely svatého KLIMENTA v PRAZE. A vy víte, že KLIMENT je i KLEMENT. Sochař pracoval i v LOUNY. Kde seskočil výsadek KOZINA s VASIL KIŠ v čele a s MELNIKOV zástupce. Okres, kde žila rodina sestry mojí matky A.B. ALENA/ALICE a ANTONIN BARANNIKOV. Na KARLOVĚ mostě v PRAZE jsou jeho DVĚ díla. Svatý AUGUSTIN a svatý MIKULÁŠ TOLENTINSKÝ.

Nahoře v záhlaví tohoto příspěvku jsou kromě fotografie kašny H.KOHL na DRUHÉM nádvoří PRAŽSKÉHO HRADU – P.H. ještě dvě fotografie jeho kašny z náměstí 14. října. Kašna byla na náměstí po přesunu z prostoru před ALBRECHTOVÝMI kasárny umístěna tak aby její osa procházela s osou kostela svatého VÁCLAVA ve směru ZÁPAD – VÝCHOD. A vy můžete vidět na té fotografii kde je vyfocena se dvěma věžemi kostela svatého VÁCLAVA, že je přesně uprostřed. Ten, kdo z vás někdy držel v ruce pušku nebo automatickou zbraň, ale i starší revolver či pistoli ví, že věže kostela jsou tak zvaná MÍŘIDLA. HLEDÍ jsou VĚŽE kostela a MUŠKA je KAŠNA. V ose ze ZÁPADU na VÝCHOD. Co vy ale nevidíte, je to, že když budete dále pokračovat skrze zeď bloku domů, ve kterém žil ALBERT EINSTEIN na východě náměstí za kašnou tak jak je vidíte na fotografii, tak tam bude na druhé strany Vltavy dům HAVLŮ. Je to přímka a jmenuje se ZÁMĚRNÁ v češtině. To je v tomto případě od slova ZAMÍŘIT. Ale vy již hned víte, že to je i od slova ZÁMĚR. PLÁN. CÍL OPERACE. No není ta čeština nádherná? A tím bylo co? VÝCHOD. Kdo poradil vojákům, že nechali umístit kašnu H.KOHL právě na toto místo? Na náměstí 14. října u NÁRODNÍ DŮM mezi ulicemi, které jsou popsány výše? Přece bombardovací svazy US AIR FORCE. Vzpomínáte? Ty letěly až z VELKÉ BRITÁNIE a bombardovaly na kraji PRAHY 5 RADLICE a letěli nad celou PRAHOU ze ZÁPADU na VÝCHOD. A armádní generál KAREL RUSOV, původně RUSWURM žil u nás v PRAZE 7 v ulici VEVERKOVA. Pojmenované po bratřích VEVERKOVÝCH, tvůrců RUCHADLA. A jeho manželka byla třídní učitelka mojí dcery KATEŘINY ve škole na STROSSMAYER – ŠTROS a MAYER náměstí. A pak přeletěli nad SMÍCHOVEM a bombardovali na druhé straně VLTAVY. EMAUZY u PALACKÉHO náměstí u ALBERTOV a další domy a skončily na VÝCHODĚ nahoře na VINOHRADECH a VRŠOVICÍCH. Kde se táhne také ze ZÁPADU na VÝCHOD RUSKÁ ulice. Wikipedia píše, že nejvíce byla při tomto bombardování dne 14. února 1945 poškozena oblast od PALACKÉHO mostu, který se tehdy jmenoval W.A.MOZARTA přes KARLOVO náměstí na VINOHRADY. Tedy okolí domu HAVLŮ. Z obou stran. V prostoru ulic RESSLOVA s kostelem CYRILA a METODĚJE, místem posledního boje československých parašutistů. CYRIL a KYRIL jako KAREL a původně KONSTANTIN. Jako maršál ŽUKOV jednou a maršál ROKOSSOVSKY dvakrát. Dříve kostela KAREL BOROMEO – B.L.M. Náměstím MÍRU se svatou LUDMILOU a ARMÁDNÍM divadlem a DOMEM ŽELEZNIČÁŘŮ a školou do které jsem nikdy nechodil a PALÁC VALDEK, kde byl OV SSM PRAHA DVOJKA a ONV kde byl předseda SVAROVSKÝ. Pochopitelně o mnoho let později. Letěli i nad V.Z. VINOHRADSKOU ZÁLOŽNOU, V ANGLICKÉ ulici, za války IRSKÉ, kde měl mít setkání parašutista OTMAR REIDL s představiteli českého odboje v dubnu 1941. Po svém seskoku v OPERACI BENJAMN. V ruce měl mít časopis SVĚTOZOR. Celý nálet netrval déle než dvě minuty. Jeho objasňování a vysvětlování bylo pochopitelně vysvětleno chybou v navigaci. Že si spletli Drážďany s Prahou. Přesto však Wikipedia píše o tom, že pamětnice bombardování JAROSLAVA PEKOVÁ, (bez -ová je to PEK i PECK který byl GREGORY-ŘEHOŘ) vzpomínala na setkání s jedním z pilotů v roce 1990 který se na bombardování podílel a podle kterého nešlo o navigační chybu. Bomby shazovali na určené místo. Samozřejmě že to tak bylo. Šlo o navedení činnosti, který cíl bude po ukončení Druhé světové války na řadě. A tím byl VÝCHOD.

A právě pro toto všechno jsem byl nejprve tajemníkem na DVOJCE a pak předsedou. Na DRUHÉM největším pražském obvodu co do počtu STUDENTŮ. Pak jsem byl podobu studia na VŠP členem předsednictva Městské vysokoškolské rady v Praze. A po ukončení školy jsem byl předseda Českého vysokoškolského ústředí SSM a místopředseda Československého ústředí vysokoškoláků SSM. Toho ústředí, které formálně plnilo funkci prezidenta Mezinárodního svazu studentstva MSS. A k tomu přičtěte mojí diplomovou práci z roku 1982 – BOJ STUDENTŮ ZA MÍR A SOCIÁLNÍ POKROK. Každý rok jsem se zúčastňoval na DVOJCE vzpomínkových akcí k 17.LISTOPADU. U koleje po jmenovaném po mecenáši HLÁVKA. Jako HLÁVKA ZELÍ-KOHL. HLÁVKA KOHL. H.K. HELMUT KOHL. Pak jsem je i přímo organizoval se spoustou oficiálních akcí, například v pražském KAROLINU a na ministerstvu školství v KARMELITSKÉ ulici. A se spoustou sportovních turnajů na vysokých školách a kulturních akcí atp. KAŽDÝ ROK. ROK, CO ROK. Je tu ještě někdo, kdo tak vzpomínal 17.LISTOPAD pravidelně a stále a pořád až do 17.LISTOPADU 1989?

Takk asi Takk…

Ve druhém dílu budu pokračovat s dalšími vrstevníky H.KOHL. S barokními sochaři, architekty a kameníky. Jen tak namátkou uvedu jména NOSEK, HESS, PREISS, LIŠKA, AICHEL, KAŇKA, REINER, HALBAX, KULICH, TEPPER atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *